Fundacja DKMS Polska

We współpracy z:

Fundacja DKMS Polska

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego. W ciągu 8 lat w Polsce udało się zarejestrować ponad 921 tysięcy potencjalnych Dawców.

Więcej o Fundacji DKMS Polska

Transplantacja komórek krwiotwórczych – metoda zapewniająca wyleczenie

Rozpoznanie białaczki brzmi na początku jak wyrok, jednak w ostatnich latach w przypadku białaczki dokonano ogromnego postępu w leczeniu, które doprowadzić może do wyleczenia lub wydłużenia życia chorego. Jedną z takich metod jest transplantacja komórek krwiotwórczych (nazywana transplantacją lub przeszczepieniem szpiku).

Transplantacja szpiku kostnego

Życie po przeszczepie

Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje...

Transplantacja przeprowadzona po agresywnym leczeniu, zastępująca chory lub zniszczony szpik kostny, pozwala na zastosowanie bardziej intensywnej terapii, co zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia choroby lub przynajmniej przedłuża życie wielu chorym.

Polecane wideo:

Podstawowym celem transplantacji jest wyleczenie choroby nowotworowej i w ten sposób zapewnienie choremu długiego życia. Przeszczepienie szpiku jest jednak metodą związaną z bardzo dużym ryzykiem powikłań, w tym śmiertelnych. Dlatego stosuje się ją tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści zdecydowanie przekraczają ryzyko. Innymi słowy, nie wykonuje się transplantacji komórek krwiotwórczych, gdy dostępne są inne, skuteczniejsze i bezpieczniejsze sposoby leczenia.

Według szacunków przeszczep szpiku pozwala na wieloletnie przeżycie w ponad 50 proc. przypadków. Pozostali chorzy niestety umierają z powodu nawrotu choroby podstawowej, zakażeń, choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i innych przyczyn.

Wyniki leczenia są uzależnione od pewnych czynników, między innymi takich jak:

 • rozpoznanie choroby – w chorobach nowotworowych wyniki przeprowadzonych przeszczepów są gorsze niż na przykład w anemii aplastycznej; podobnie, wyniki transplantacji z powodu np. zespołów mielodysplastycznych są gorsze niż w ostrej białaczce szpikowej;
 • fazy choroby – im wcześniej wykonany przeszczep, czyli choroba mniej zaawansowana i mniej oporna na chemioterapię, tym lepsze efekty;
 • wieku chorego – najlepsze wyniki uzyskuje się u osób młodych, tj. do 50 roku życia, co związane jest z dobrym stanem ogólnym i mniej częstym występowaniem innych chorób;
 • dotychczasowego leczenie – jego skuteczności, ale też powikłań;
 • zgodności szpiku pobranego od dawcy ze szpikiem biorcy – pod względem doboru tak zwanych antygenów zgodności tkankowej; przeszczepiany może być szpik od dawcy z inną grupą krwi a wykazaną zgodnością tkankową;
 • ilości przeszczepionych komórek;
 • chorób towarzyszących chorobie nowotworowej;
 • wydolności poszczególnych narządów;
 • stanu ogólnego chorego, czyli jego samodzielności i aktywności fizycznej.

Jeśli ryzyko nawrotu białaczki ocenia się jako niskie, można zrezygnować z transplantacji. Dzięki dostępności nowoczesnych leków, w przewlekłej białaczce szpikowej transplantację wykonuje się obecnie tylko wtedy, gdy na te leki choroba nie reaguje.

W przypadku chłoniaka Hodgkina częściej stosuje się przeszczepianie własnych komórek krwiotwórczych, z reguły wtedy gdy choroba nawróci po wcześniejszej remisji, trzeba ją jednak najpierw do ponownej remisji doprowadzić za pomocą leków. Przeszczepienie komórek od dawcy jest opcją, ale zwłaszcza w sytuacji nawrotu po przeszczepieniu komórek własnych.

Zespoły mielodysplastyczne – przeszczepienie komórek od dawcy jest jedynym sposobem na ich wyleczenie, jednak obciążone jest w tym przypadku dużym ryzykiem, przede wszystkim związanym z nawrotem choroby. Transplantację wykonuje się albo jak najszybciej po rozpoznaniu, albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia.

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) – przeszczepienie włąsnych komórek krwiotwórczych stosowane jest u większości pacjentów w dobrym stanie ogólnym, po zastosowaniu wcześniejszego leczenia mającego na celu zmniejszenie liczby komórek nowotworowych. Przeszczepianie komórek od dawcy wykonuje się obecnie bardzo rzadko, zwłaszcza dlatego, że dostępne są nowe i skuteczne leki.

Transplantacja komórek krwiotwórczych często jest jedyną metodą umożliwiającą wyleczenie choroby. Wystąpienie ciężkich powikłań, zwłaszcza choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, to kolejne ciężkie chwile, z którymi wielu pacjentom przychodzi się zmierzyć.

Na szczęście, stale rozrastają się też rejestry dawców szpiku, z których mogą korzystać chorzy.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przeszczepienie szpiku kostnego
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Przeszczepienie szpiku kostnego
Przeszczepienie szpiku kostnego

Dawca szpiku

Dawcą szpiku może być każdy człowiek, który ukończył 18. życia i nie ma jeszcze 50 lat, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wskazania (...) . Jednak takich osób, które chcą oddać szpik jest zdecydowanie za mało w porównaniu...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Jak zostać dawcą szpiku?

Przeszczep szpiku kostnego ratuje życie osobom chorym na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Aby zostać dawcą, nie trzeba wiele (...) się jako dawca Kto może zostać dawcą szpiku...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Na czym polega przeszczep szpiku ?

, w którym komórki macierzyste pobrane od dawcy zostają przeszczepione biorcy. ## Czym jest przeszczep szpiku kostnego? **Komórki macierzyste** to specjalne (...) (/przeszczep-szpiku-kostnego)...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Mogłem uratować czyjeś życie

Mogłem uratować czyjeś życie

zdrowieć i (https://portal.abczdrowie.pl/przeszczep-szpiku-kostnego) nie będzie potrzebny. Przebywając na zamkniętym oddziale onkologicznym, zdałem (...) ://portal.abczdrowie.pl/konsekwencje-oddania-szpiku)...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

dziecka mają ok. dziesięciokrotnie lepsze zdolności regeneracyjne niż komórki pobrane ze (/przeszczep-szpiku-kostnego). Co ważne, komórki pozyskane (...) z krwi pępowinowej rzadziej przyczyniają się do powikłań po przeszczepieniu....

Przeszczepienie szpiku kostnego

Powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych

Powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych

wytrzymałości kości), złamań i martwicy kości; * nowotwory wtórne - ryzyko ich wystąpienia po przeszczepieniu szpiku jest trzykrotnie wyższe (...) najczęściej do 100 dni po przeszczepieniu, * przewlekła...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Banki szpiku

(/przeszczep-szpiku-kostnego) to jedna z (/jak-wyglada-leczenie-bialaczki) między innymi niektórych (/chorzy-z-chorobami-nowotworowymi (...) ). Po kwalifikacji chorego do przeszczepu alogenicznego następuje poszukiwanie...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Jakie leczenie po transplantacji?

chorobom zakaźnym. Należy powtórzyć większość szczepień, które zwykle stosowane są w wieku dziecięcym. Po przeszczepieniu szpiku niewskazane (...) (https://portal.abczdrowie.pl/przeprowadzanie-przeszczepu-szpiku)...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Przeszczep przeciwko gospodarzowi

się u biorcy przeszczepu. Przeszczep szpiku kostnego stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju białaczek, szczególnie białaczki szpikowej. Wyróżnia (...) pokarmowym. U niektórych osób wykazano także zmiany w układzie...