Przeszczep szpiku – metoda zapewniająca wyleczenie

Rozpoznanie białaczki brzmi jak wyrok, jednak w ostatnich latach w przypadku białaczki dokonano ogromnego postępu w leczeniu, które doprowadzić może do wyleczenia lub wydłużenia życia chorego. Jedną z takich metod jest transplantacja szpiku, czyli jego przeszczep. Wraz z rozwojem medycyny w leczeniu chorób nowotworowych stosuje się coraz bardziej agresywne leczenie pod postacią chemio- i radioterapii w celu zniszczenia komórek nowotworowych.

Transplantacja szpiku kostnego

Życie po przeszczepie

Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje...

Transplantacja przeprowadzona po agresywnym leczeniu, zastępująca chory lub zniszczony szpik kostny , pozwala na zastosowanie bardziej intensywnej terapii, co zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia choroby lub przynajmniej przedłuża życie wielu chorym.

Polecane wideo:

Celem transplantacji szpiku jest uratowanie życia chorego bądź spowodowanie wydłużenie jego życia. Dokładne porównanie wyników przeszczepu szpiku ze stosowaną chemioterapią jest bardzo trudne, gdyż nowoczesna chemioterapia wielokrotnie pozwala znacznie przedłużyć życie chorych. Według szacunków przeszczep szpiku pozwala uratować życie u 40-50% chorych, a wydłużenie życia osiągane jest u 50-70% osób cierpiących na białaczki. Wyniki leczenia są uzależnione od pewnych czynników, między innymi takich jak:

 • rozpoznanie choroby – w chorobach nowotworowych rezultaty przeprowadzonych przeszczepów są gorsze niż na przykład w anemii aplastycznej;

 • faza choroby – im wcześniej wykonany przeszczep tym lepsze efekty;

 • wiek chorego – najlepsze wyniki uzyskuje się u osób młodych, po 45 roku życia ryzyko związane z przeszczepem znacznie wzrasta;

 • dotychczasowe leczenie – na przykład napromienianie;

 • zgodność szpiku pobranego od dawcy ze szpikiem biorcy – pod względem doboru tak zwanych antygenów zgodności tkankowej; przeszczepiany może być szpik od dawcy z inną grupą krwi a wykazaną zgodnością tkankową;

 • ilość podanych komórek przeszczepionych;

 • choroby towarzyszące chorobie nowotworowej;

 • wydolność poszczególnych narządów;

 • postawa psychiczna chorego wobec stosowanych zabiegów.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty leczenia, czyli wyleczenie, najlepiej w określonych typach białaczek przestrzegać wskazań do przeszczepu szpiku:

 • w ostrej białaczce limfoblastycznej- wskazaniem do przeszczepu jest pierwsza remisja u osób z dużym ryzykiem – jeżeli nie ma dawcy, można rozważyć wykonanie autotransplantacji - nie wykonuje się u osób wcześniej napromienianych.

 • Ostra białaczka szpikowa- najlepsze wyniki przeszczepu gdy stosowany jest w uzyskaniu pierwszej remisji;

 • Przewlekła białaczka szpikowa – najlepiej gdy przeszczep wykonywany jest w fazie przewlekłej i nie poprzedzony długim stosowaniem leku cytostatycznego busulfanu; w fazie blastycznej wyniki przeszczepu są gorsze niż stosowanej chemioterapii;

 • Chłoniaki nieziarnicze- szczególnie gdy chodzi o chłoniaki o złym rokowaniu, najkorzystniej gdy przeszczep wykonywany w okresie pierwszej remisji.

 • Ziarnica złośliwa- najlepiej, gdy przeczep wykonywany u osób młodych opornych na leczenie cytostatyczne.

 • Zespoły mielodysplastyczne – im szybciej wykonany przeszczep tym lepsze rokowania.

 • Szpiczak mnogi - najkorzystniej gdy przeszczep wykonywany jest przed 50 rokiem życia u osób u których choroba mimo stosowanego leczenia postępuje.

Przeszczepianie szpiku jest procesem złożonym składającym się z wielu etapów, obciążony jest także wieloma powikłaniami, także śmiertelnymi. Jednak prawie wszyscy pacjenci potwierdzają, że wart jest największych poświęceń. Najtrudniejszym etapem jest czas bezpośrednio po przeszczepie, gdy oczekuje się na osiedlenie przeszczepionych komórek w szpiku i podjęcie przez nie działania (zwykle trwa do 4 tygodni). W czasie tym z uwagi na stosowne przed przeszczepem leczenie istnieje bardzo wysokie ryzyko infekcji – pacjent przebywa więc w odosobnionym pomieszczeniu z filtrami powietrza, stosowane jest leczenie zapobiegające zakażeniom, przestrzegana jest bardzo ścisła higiena. Także posiłki przygotowywane są z bardzo dużą starannością. W czasie tym wykonywane są także liczne badania kontrolne. Po podjęciu pracy przez szpik, reżim sanitarny stopniowo maleje.

Wciąż trwają badania nad ulepszeniem metod transplantacyjnych i leczenia towarzyszącego, aby zmniejszyć liczbę nawrotów choroby oraz innych powikłań, na przykład infekcyjnych czy wystąpienia choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Organizowane są również banki szpików gdzie gromadzone są dane potencjalnych dawców niespokrewnionych z chorym na białaczkę. Tak więc rozpoznanie białaczki nie jest ostatecznym wyrokiem, a wykrycie w odpowiednim etapie choroby, dzięki nowoczesnym metodom leczenia doprowadza do wyleczenia coraz większej liczby chorych.

Bibliografia

 • Kałwak K. (red.), Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi, MedPharm, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60466-68-1
 • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
 • Fabijańska-Mitek J., Nowak J. Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów, OINPHARMA, Warszawa 2007, ISBN 83-919134-7-5
 • Dmoszyńska A. Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych, Folium, Lublin 2002, ISBN 83-86239-61-1

Przeszczepienie szpiku

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przeszczepienie szpiku kostnego
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Przeszczepienie szpiku kostnego
Przeszczepienie szpiku kostnego

Dawca szpiku

Dawcą szpiku może być każdy człowiek, który ukończył 18. życia i nie ma jeszcze 50 lat, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wskazania (...) . Jednak takich osób, które chcą oddać szpik jest zdecydowanie za mało w porównaniu...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Przeszczep przeciwko gospodarzowi

się u biorcy przeszczepu. Przeszczep szpiku kostnego stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju białaczek, szczególnie białaczki szpikowej. Wyróżnia (...) pokarmowym. U niektórych osób wykazano także zmiany w układzie...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Jak zostać dawcą szpiku?

Przeszczep szpiku kostnego ratuje życie osobom chorym na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Aby zostać dawcą, nie trzeba wiele (...) się jako dawca Kto może zostać dawcą szpiku...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Na czym polega przeszczep szpiku ?

, w którym komórki macierzyste pobrane od dawcy zostają przeszczepione biorcy. ## Czym jest przeszczep szpiku kostnego? **Komórki macierzyste** to specjalne (...) (/przeszczep-szpiku-kostnego)...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Mogłem uratować czyjeś życie

Mogłem uratować czyjeś życie

zdrowieć i (https://portal.abczdrowie.pl/przeszczep-szpiku-kostnego) nie będzie potrzebny. Przebywając na zamkniętym oddziale onkologicznym, zdałem (...) ://portal.abczdrowie.pl/konsekwencje-oddania-szpiku)...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Powikłania po przeszczepie szpiku

Powikłania po przeszczepie szpiku

Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Transplantacja szpiku to jedna (...) z metod leczenia m.in. niektórych chorób nowotworowych....

Przeszczepienie szpiku kostnego

Jakie leczenie po przeszczepie?

pobranych od dawcy, który oddał wcześniej choremu szpik kostny. Przez cały ten okres ze względu na brak białych krwinek które odpowiadają za obronę (...) Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

dziecka mają ok. dziesięciokrotnie lepsze zdolności regeneracyjne niż komórki pobrane ze (/przeszczep-szpiku-kostnego). Co ważne, komórki pozyskane (...) z krwi pępowinowej rzadziej przyczyniają się do powikłań po przeszczepieniu....

Przeszczepienie szpiku kostnego

Banki szpiku

(/przeszczep-szpiku-kostnego) to jedna z (/jak-wyglada-leczenie-bialaczki) między innymi niektórych (/chorzy-z-chorobami-nowotworowymi (...) ). Po kwalifikacji chorego do przeszczepu alogenicznego następuje poszukiwanie...

Przeszczep szpiku kostnego

Zabieg przeszczepienia szpiku

Zabieg przeszczepienia szpiku

W czasie zabiegu choremu zostanie zaaplikowany preparat komórki regenerujący układ krwionośny.