Przeszczep szpiku – metoda zapewniająca wyleczenie

Rozpoznanie białaczki brzmi jak wyrok, jednak w ostatnich latach w przypadku białaczki dokonano ogromnego postępu w leczeniu, które doprowadzić może do wyleczenia lub wydłużenia życia chorego. Jedną z takich metod jest transplantacja szpiku, czyli jego przeszczep. Wraz z rozwojem medycyny w leczeniu chorób nowotworowych stosuje się coraz bardziej agresywne leczenie pod postacią chemio- i radioterapii w celu zniszczenia komórek nowotworowych.

1. Transplantacja szpiku kostnego

Życie po przeszczepie

Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów...


Transplantacja przeprowadzona po agresywnym leczeniu, zastępująca chory lub zniszczony szpik kostny , pozwala na zastosowanie bardziej intensywnej terapii, co zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia choroby lub przynajmniej przedłuża życie wielu chorym.

Celem transplantacji szpiku jest uratowanie życia chorego bądź spowodowanie wydłużenie jego życia. Dokładne porównanie wyników przeszczepu szpiku ze stosowaną chemioterapią jest bardzo trudne, gdyż nowoczesna chemioterapia wielokrotnie pozwala znacznie przedłużyć życie chorych. Według szacunków przeszczep szpiku pozwala uratować życie u 40-50% chorych, a wydłużenie życia osiągane jest u 50-70% osób cierpiących na białaczki. Wyniki leczenia są uzależnione od pewnych czynników, między innymi takich jak:
 • rozpoznanie choroby – w chorobach nowotworowych rezultaty przeprowadzonych przeszczepów są gorsze niż na przykład w anemii aplastycznej;

 • faza choroby – im wcześniej wykonany przeszczep tym lepsze efekty;

 • wiek chorego – najlepsze wyniki uzyskuje się u osób młodych, po 45 roku życia ryzyko związane z przeszczepem znacznie wzrasta;

 • dotychczasowe leczenie – na przykład napromienianie;

 • zgodność szpiku pobranego od dawcy ze szpikiem biorcy – pod względem doboru tak zwanych antygenów zgodności tkankowej; przeszczepiany może być szpik od dawcy z inną grupą krwi a wykazaną zgodnością tkankową;

 • ilość podanych komórek przeszczepionych;

 • choroby towarzyszące chorobie nowotworowej;

 • wydolność poszczególnych narządów;

 • postawa psychiczna chorego wobec stosowanych zabiegów.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty leczenia, czyli wyleczenie, najlepiej w określonych typach białaczek przestrzegać wskazań do przeszczepu szpiku:

 • w ostrej białaczce limfoblastycznej- wskazaniem do przeszczepu jest pierwsza remisja u osób z dużym ryzykiem – jeżeli nie ma dawcy, można rozważyć wykonanie autotransplantacji - nie wykonuje się u osób wcześniej napromienianych.

 • Ostra białaczka szpikowa- najlepsze wyniki przeszczepu gdy stosowany jest w uzyskaniu pierwszej remisji;

 • Przewlekła białaczka szpikowa – najlepiej gdy przeszczep wykonywany jest w fazie przewlekłej i nie poprzedzony długim stosowaniem leku cytostatycznego busulfanu; w fazie blastycznej wyniki przeszczepu są gorsze niż stosowanej chemioterapii;

 • Chłoniaki nieziarnicze- szczególnie gdy chodzi o chłoniaki o złym rokowaniu, najkorzystniej gdy przeszczep wykonywany w okresie pierwszej remisji.

 • Ziarnica złośliwa- najlepiej, gdy przeczep wykonywany u osób młodych opornych na leczenie cytostatyczne.

 • Zespoły mielodysplastyczne – im szybciej wykonany przeszczep tym lepsze rokowania.

 • Szpiczak mnogi - najkorzystniej gdy przeszczep wykonywany jest przed 50 rokiem życia u osób u których choroba mimo stosowanego leczenia postępuje.

Przeszczepianie szpiku jest procesem złożonym składającym się z wielu etapów, obciążony jest także wieloma powikłaniami, także śmiertelnymi. Jednak prawie wszyscy pacjenci potwierdzają, że wart jest największych poświęceń. Najtrudniejszym etapem jest czas bezpośrednio po przeszczepie, gdy oczekuje się na osiedlenie przeszczepionych komórek w szpiku i podjęcie przez nie działania (zwykle trwa do 4 tygodni). W czasie tym z uwagi na stosowne przed przeszczepem leczenie istnieje bardzo wysokie ryzyko infekcji – pacjent przebywa więc w odosobnionym pomieszczeniu z filtrami powietrza, stosowane jest leczenie zapobiegające zakażeniom, przestrzegana jest bardzo ścisła higiena. Także posiłki przygotowywane są z bardzo dużą starannością. W czasie tym wykonywane są także liczne badania kontrolne. Po podjęciu pracy przez szpik, reżim sanitarny stopniowo maleje.

Wciąż trwają badania nad ulepszeniem metod transplantacyjnych i leczenia towarzyszącego, aby zmniejszyć liczbę nawrotów choroby oraz innych powikłań, na przykład infekcyjnych czy wystąpienia choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Organizowane są również banki szpików gdzie gromadzone są dane potencjalnych dawców niespokrewnionych z chorym na białaczkę. Tak więc rozpoznanie białaczki nie jest ostatecznym wyrokiem, a wykrycie w odpowiednim etapie choroby, dzięki nowoczesnym metodom leczenia doprowadza do wyleczenia coraz większej liczby chorych.

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Kałwak K. (red.), Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi, MedPharm, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60466-68-1
 • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
 • Fabijańska-Mitek J., Nowak J. Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów, OINPHARMA, Warszawa 2007, ISBN 83-919134-7-5
 • Dmoszyńska A. Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych, Folium, Lublin 2002, ISBN 83-86239-61-1

Przeszczep szpiku kostnego

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przeszczep szpiku kostnego
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przeszczep szpiku kostnego
Przeszczep szpiku kostnego

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

Krew pępowinowa to bogate źródło komórek macierzystych - multipotencjalnych komórek organizmu. Ze względu na swoje właściwości komórki macierzyste są wykorzystywane w leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz...

Przeszczep szpiku kostnego

W jaki sposób się kwalifikuje sie do przeszczepu szpiku

Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Celem leczenia jest uratowanie życia chorego bądź jego wydłużenie. Wskazaniami do przeprowadzenia przeszczepów są ostra białaczka szpikowa i...

Przeszczep szpiku kostnego

Przeprowadzanie przeszczepu szpiku

Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Przeprowadzany jest poprzez przeszczepienie komórek od osoby zdrowej do chorej (alotransplantacja) lub poprzez podanie choremu jego własnych...

Przeszczep szpiku kostnego

Powikłania po przeszczepie szpiku

Powikłania po przeszczepie szpiku

Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Transplantacja szpiku to jedna z metod leczenia m.in. niektórych chorób nowotworowych. Jest to rodzaj zabiegu, w którym komórki macierzyste...

Przeszczep szpiku kostnego

Jakie leczenie po przeszczepie?

Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Niestety w momencie wykonania przeszczepu nie dochodzi do zakończenia leczenia, bowiem sam proces zagnieżdżania się przeszczepionych komórek...

Przeszczep szpiku kostnego

Banki szpiku

Przeszczepianie szpiku to jedna z metod leczenia między innymi niektórych chorób nowotworowych. Transplantacja szpiku prowadzona jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Przeszczep przeprowadzany jest...

Przeszczep szpiku kostnego

NaSZPIKowani dobrem

FundacjaUrszuli Smok „Podaruj Życie" zainicjowała akcję „Życie po przeszczepie". Celem akcji jest przybliżenie wszystkim sytuacji osób chorych na białaczkę, dla których jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego. Fundacja pragnie do 30 ... kilka lat temu zmagała się z białaczką i przeszła pomyślnie przeszczep szpiku kostnego. Z inicjatywy Fundacji powstał Rejestr Dawców Szpiku Kostnego. Przeszczep szpiku kostnego jest czasami jedyną metodą leczenia chorób układu krwiotwórczego. Niemniej...

Przeszczep szpiku kostnego

Fundacja DKMS

Dawca szpiku założyła największą w Polsce bazę dawców komórek macierzystych. Obecnie, w Polsce, dawstwo szpiku jest wciąż mało popularne. Wynika to najczęściej z niewiedzy i, płynących z niej, obaw. Ludzie wciąż się boją, że pomagając innym, narażają...

Przeszczep szpiku kostnego

Konsekwencje oddania szpiku

Przeszczep szpiku nie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia i życia dawcy, a dla biorcy może oznaczać to podarowanie nowego życia. Oczywiście, samo pobranie komórek macierzystych szpiku niesie za sobą pewne niedogodności. Warto się z nimi zapoznać, zanim zdecydujemy się na zostanie dawcą szpiku. Głównie po to, by przekonać się, że tak naprawdę nie ma się czego bać. Przeszczep szpiku kostnego Przeszczep szpiku kostnego jest metodą leczenia białaczek i innych chorób układu...

Przeszczep szpiku kostnego

Przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przeszczep przeciw gospodarzowi GVHD (Graft-Versus-Host Disease), to choroba, a dokładniej fizjologiczna reakcja organizmu, pojawiająca się u biorcy przeszczepu. Przeszczep szpiku kostnego stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju białaczek, szczególnie białaczki szpikowej. Wyróżnia się ostry i przewlekły przeszczep przeciw gospodarzowi. Pojawienie się przeszczepu przeciw gospodarzowi Ta choroba to jedna z reakcji niepożądanych po przeszczepie szpiku. Przyjmowane od dawcy obce antygenowo limfocyty...