Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) stanowi obecnie bardzo istotny problem zdrowotny, ponieważ w krajach rozwiniętych jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób powyżej 50. roku życia. Występuje u 8,8% populacji, częściej u kobiet, a zapadalność wzrasta z wiekiem i po 75. roku życia dotyczy już prawie 28% ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku 8 milionów ludzi powyżej 65 r. ż. zachoruje na AMD. Jest to więc nie tylko problem zdrowotny, ale również socjoekonomiczny oraz wyzwanie terapeutyczne dla medycyny.

1. Plamka żółta

Plamka żółta jest to miejsce na siatkówce oka o największej rozdzielczości widzenia związanej z największym zagęszczeniem czopków. Czopki są to komórki odpowiedzialne za ostre, wyraźne widzenie. Włókna nerwowe odchodzące z tej okolicy stanowią aż 10% nerwu wzrokowego! Dlatego też uszkodzenia w tak ważnej części siatkówki prowadzą do utraty ostrego, barwnego widzenia centralnego, odgrywającego podstawową rolę w prawidłowym wzrokowym kontakcie z otoczeniem.

2. Przyczyny AMD

Już z samej nazwy choroby wynika, że głównym czynnikiem sprawczym choroby jest wiek. W miarę starzenia się organizmu dochodzi do zaburzenia równowagi między czynnikami uszkadzającymi a naprawczymi. Procesy metaboliczne ulegają spowolnieniu, są też mniej precyzyjne, a reakcje naprawcze mniej sprawne.

Duża rola w patogenezie AMD przypisywana jest stresowi oksydacyjnemu. Stres oksydacyjny generuje powstawanie wolnych rodników w tkankach. Są nimi wolne, niestabilne i bardzo reaktywne formy tlenu - rodniki tlenowe. Należy również wspomnieć, ze z wiekiem spada optyczna gęstość pigmentu plamkowego, stąd poważne pogorszenie naturalnej bariery ochronnej oka przed szkodliwym wpływem wolnych rodników i światła. Siatkówka oka jest bardzo podatna na stres oksydacyjny ze względu na jej wysokie zużycie tlenu, wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz codzienna ekspozycję na działanie światła.

Etiologia AMD nie została jednak całkowicie poznana – najprawdopodobniej jest wieloczynnikowa. Wśród najważniejszych wymienia się:

W przypadku gdy w jednym oku rozwinie się zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, ryzyko powstania takich zmian w drugim oku wynosi 10% rocznie. Wiek jest największym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby, ponieważ choroba ta dotyczy 5-10% osób w wieku 65-75 lat i 20-30% osób w wieku ponad 75 lat.

3. Postacie zwyrodnienia plamki żółtej

Wyróżnia się dwa typy zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Najczęstszą jest postać sucha (niewysiękowa, zanikowa), dotycząca ok. 90% przypadków, uważana za postać łagodniejszą. W jej przebiegu na dnie oka pojawiają się druzy, zaniki i przegrupowania barwnika. Przebieg jest powolny, kilku- do kilkunastoletni. Finalnie doprowadza do utraty widzenia centralnego. Postać wysiękowa AMD (inaczej mokra) stanowi ok. 10% zachorowań i związana jest z występowaniem podsiatkówkowego tworzenia nowych naczyń, które wrastając pod nabłonek barwnikowy i siatkówkę niszczą i upośledzają tym samym jej funkcję. Ta postać ma znacznie gorsze rokowanie, ponieważ charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem, co najczęściej skutkuje nagłym, głębokim ubytkiem widzenia centralnego i ślepoty „prawnej”.

4. Objawy zwyrodnienia plamki żółtej

Do typowych objawów AMD należą: widzenie prostych linii jako linii falistych lub zniekształconych i postępujące trudności w czytaniu. Następnym etapem jest wyraźne pogorszenie ostrości widzenia. Choroba postępuje w różnym tempie, w zależności od postaci i może prowadzić do całkowitej utraty wzroku.

5. Rozpoznanie zwyrodnienia plamki żółtej

Pierwszym i najistotniejszym elementem w procesie diagnostycznym jest podstawowe badanie okulistyczne, na które się składa badanie ostrości widzenia oraz ocena dna oka. Jeżeli na tym etapie zostaną wykryte zmiany degeneracyjne centralnej części siatkówki, można poszerzyć diagnostykę o badanie tomografii oka (OCT), angiografię fluoresceinową oraz angiografię indocyjaninową. Dwa ostatnie badania pozwalają zobrazować naczynia krwionośne. Testem przesiewowym dla zwyrodnienia plamki żółtej, który można wykonać zarówno w gabinetach lekarza rodzinnego, jak i przez samego chorego, jest test Amslera. Test Amslera polega na obserwacji z odległości 30 cm siatki Amslera, będącej kwadratem o boku 10 cm podzielonym czarną albo białą siatką linii przecinających się co 0,5 cm. Każdy z utworzonych kwadracików odpowiada kątowi widzenia 1°. W centrum siatki znajduje się punkt, na który kieruje się oś widzenia. Przy zmianach w obrębie plamki żółtej oka powstają nieprawidłowości obrazu w postaci mroczków lub zniekształceń.

6. Leczenie AMD

Niestety obecnie nie ma możliwości zapobiegania wystąpieniu AMD lub całkowitego zatrzymania jego rozwoju. Dlatego celem terapeutycznym jest utrzymanie jak najdłużej ostrości wzroku pozwalającej samodzielnie funkcjonować. Również te działania mają swoje ograniczenia, są kosztowne i niewystarczająco skuteczne.

Strategia leczenia zwyrodnienia plamki żółtej zależy przede wszystkim od postaci choroby, i tak w wysiękowej dąży się do zahamowanie wzrostu lub całkowitego zniszczenia nieprawidłowych naczyń, a w postaci suchej do spowolnienia tempa progresji zaniku siatkówkowo-naczyniówkowego. W postaci wysiękowej podstawą leczenia jest termiczna fotokoagulacja laserowa. Niestety tylko u 10% pacjentów z tym typem choroby można tę metodę zastosować, ponieważ wymaga ona by zmiany nie były zlokalizowane w centrum plamki żółtej. Inną metodą jest terapia fotodynamiczna (PDT), która polega na dożylnym podawaniu substancji uczulającej na światło, która jest następnie aktywowana miejscowo przy użyciu lasera diodowego. Próbuje się także terapii przy pomocy leków wstrzykiwanych do ciała szklistego, które mają za zadanie hamowanie tworzenia się nowych naczyń (blokowanie śródbłonkowego czynnika wzrostu), a także zmniejszanie reakcji zapalnych.

Suche AMD leczy się przy pomocy leków poprawiających ukrwienie, a także bogatej w owoce i warzywa diety oraz obniżając poziom cholesterolu. Stosuje się preparaty witamin i minerałów w zaleconych dawkach, np.: witaminę C, witaminę E, selen, beta-karoten, cynk i piknogenol. Taką suplementację należy prowadzić przez co najmniej sześć miesięcy, a następnie podczas wizyty kontrolnej u okulisty będzie można stwierdzić, czy proces degeneracyjny w jakiś sposób się zatrzymał. Ponadto nieraz się stosuje leki ziołowe, takie jak Ginko biloba (miłorząb japoński) lub wyciąg z czarnej borówki.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zwyrodnienie plamki żółtej
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

brak siły

joanna04 • ostatni post 14 godzin temu

8
Artykuły Zwyrodnienie plamki żółtej
Zwyrodnienie plamki żółtej

Test Amslera

(...) za najostrzejsze widzenie. To od funkcjonowania malutkiego dołka środkowego siatkówki zależy ostrość naszego wzroku. Zwyrodnienie plamki żółtej Zwyrodnienie plamki żółtej (ang. Age-related Macular Degeneration, w skrócie AMD) to przewlekła i postępująca choroba...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Badanie Amslera

(...) plamki żółtej to przede wszystkim zwyrodnienie plamki żółtej, zakrzep żyły lub tętnicy środkowej siatkówki i...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Brak dostępu do leków dla pacjentów z AMD

AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej prowadzi do stopniowej utraty wzroku. Chory może się przed tym uchronić przyjmując zastrzyki. Problem polega na tym, że są one bardzo drogie, a fundusz zdrowia ich nie refunduje. Czym jest AMD? Zwyrodnienie plamki żółtej – AMD (ang. Age-related Macular Degeneration) to choroba, która zazwyczaj ujawnia się u osób powyżej 60 roku życia. W wyniku rozwoju AMD dochodzi do uszkodzenia siatkówki, w tym również jej centralnej części – plamki żółtej,...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Kwasy omega-3 w prewencji utraty wzroku u kobiet

Amerykańscy naukowcy odkryli nowe właściwości kwasów omega-3. Okazuje się, że dieta bogata w te substancje może pomóc w zapobieganiu zwyrodnieniu plamki żółtej u kobiet. Czym jest AMD? AMD (ang. age-related macular degeneration), czyli zwyrodnienie plamki żółtej, związane z wiekiem, spowodowane jest nieprawidłowym wzrostem naczyń krwionośnych pod siatkówką lub uszkodzeniami światłoczułych komórek w obrębie samej siatkówki. W obu przypadkach może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku. Nawet u 1,7 mln...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (Age-related Macular Degeneration - AMD) jest powszechnym, ale nadal niepoznanym schorzeniem. Choroba ta dotyczy 5-10% osób w wieku 65-75 lat i 20-30% osób w wieku ponad 75 lat. Innymi czynnikami ryzyka są: płeć żeńska, rasa biała, występowanie AMD w rodzinie, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, palenie papierosów ... te dostępne są w Polsce, lecz ich koszt jest bardzo wysoki. Dieta dla oczu w AMD Chorzy na zwyrodnienie plamki żółtej oka...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD - Age - Related Macular Degeneration) jest bardzo częstą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku u osób po 50 roku życia. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Istnieją dwie postaci zwyrodnienia plamki żółtej: tak zwana sucha i wysiękowa (mokra). Niestety nie ma udowodnionej terapii medycznej w leczeniu AMD suchego. Lekarz powinien regularnie badać oczy pod katem wilgotnego zwyrodnienia plamki żółtej oka. Spis treści Forma sucha AMD Zwyrodnienie...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Badania przy zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem

Najważniejszą metodą stosowaną w diagnostyce zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (Age-related Macular Degeneration - AMD) jest badanie ostrości wzroku oraz ocena dna oka przez lekarza okulistę. Test Amslera jest podstawową, bardzo prosta metodą badania wzroku w kierunku AMD. Zwyrodnienie plamki żółtej oka jest łatwo wykrywalne podczas rutynowych badań wzroku oftalmoskopem. Spis treści Badanie oftalmoskopem w diagnostyce AMD Aparat ten posiada źródło bardzo jasnego światła oraz...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Luteina na oczy

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) jest przewlekłą, postępującą chorobą, która występuje wówczas, gdy tkanka w plamce żółtej ... obrazu oraz zdolność do widzenia kolorów. Czym jest zwyrodnienie plamki żółtej? Centralne widzenie, ostrość obrazu ... ostrości widzenia może być niedobór jednego z dwóch podstawowych barwników znajdujących się w plamce - luteiny. Zwyrodnienie plamki żółtej obecnie uważane jest za chorobę cywilizacyjną. AMD w krajach rozwiniętych jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u...

Zwyrodnienie plamki żółtej

Popularny lek może zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej

Popularny lek może zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) to główna przyczyna utraty wzroku wśród seniorów. Naukowcy odkryli, że popularny lek może ... badaniami na rzecz zapobiegania utracie wzroku odkryli, że lek o nazwie L-DOPA opóźnia zwyrodnienie plamki żółtej wśród osób ... . Sprawdzili, że u osób, które przyjmowały L-DOPĘ, zwyrodnienie plamki żółtej następowało dużo później (mniej więcej 8 lat później niż ... widzenia. Zwyrodnienie plamki żółtej może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Ze względu na postępujące starzenie...