Trwa ładowanie...

Zastrzyk domięśniowy – jak i gdzie go zrobić?

Avatar placeholder
10.11.2023 16:28
Zastrzyk domięśniowy stosuje się, gdy niemożliwe jest leczenie doustne
Zastrzyk domięśniowy stosuje się, gdy niemożliwe jest leczenie doustne (Adobe Stock)

Zastrzyk domięśniowy to procedura medyczna polegająca na wprowadzeniu igły do mięśnia w celu podania leku lub innego roztworu. Nie jest to zabieg przyjemny, ale efektywny w działaniu i konieczny w wielu okolicznościach. Na czym polega? Jakie są wskazania i przeciwwskazania?

spis treści

1. Co to jest zastrzyk domięśniowy?

Zastrzyk domięśniowy, inaczej iniekcja domięśniowa, to z definicji wprowadzenie igły do mięśnia w celu wprowadzenia leku lub innego roztworu. Jego celem jest szybkie działanie terapeutyczne, ale i ochrona przewodu pokarmowego. Ten sposób podania substancji wykorzystuje się również w sytuacji, gdy niemożliwe jest leczenie doustne.

To dlatego iniekcję uznaje się za formę podawania leków, które dzięki ominięciu przewodu pokarmowego działają bezpieczniej, szybciej i bardziej efektywnie niż na przykład tabletki.

Zobacz film: "Inclisiran na podwyższony cholesterol. Innowacyjny lek zatwierdzony w Wielkiej Brytanii"

Gdzie można zrobić zastrzyk domięśniowy? Najczęściej robi się go w pośladek, mięsień prosty uda, obszerny boczny i mięsień ramienny. Oprócz zastrzyków domięśniowych wyróżnia się zastrzyki dożylne, a także podskórne i śródskórne.

2. Jak zrobić zastrzyk domięśniowy w pośladek?

Zastrzyki domięśniowe wykonuje się najczęściej w pośladek. Rzadziej jest to zastrzyk domięśniowy w ramię czy zastrzyk domięśniowy w udo. Dlaczego? Ma to związek z wielkością mięśnia oraz ukrwieniem, co zapewnia optymalną dystrybucję i absorpcję podawanej substancji.

Przed przystąpieniem do wykonywania zastrzyku należy przeprowadzić wywiad z pacjentem i wykluczyć przeciwwskazania do podania określonego leku. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stanu ampułki z lekiem. Konieczne jest umycie rąk i założenie jednorazowych rękawiczek.

Zastrzyki domięśniowy w pośladek wykonuje się w pozycji, która zmniejsza napięcie mięśni pośladka, ułatwia wbicie igły i zmniejsza ból przy podawaniu leku. Pacjent powinien leżeć z nogą zgiętą lekko w kolanie, a jedna stopa powinna być położona na kostce drugiej nogi. Miejsce wbicia igły wybiera się, dzieląc pośladek na cztery kwadranty. Następnie wyznacza się dwie linie:

 • prowadzącą od końca bruzdy pośladkowej do kolca biodrowego,
 • przechodzącą przez środek pośladka.

Igłę wbija się w środek górnego zewnętrznego kwadrantu (w celu ominięcia nerwów). Ważne jest, by pamiętać, że domięśniowo nie powinno się podawać więcej niż 5 ml substancji. Po wbiciu igły odciąga się tłok strzykawki, by upewnić się, że igła nie weszła w naczynie krwionośne. Świadczy o tym krew, która pojawia się po cofnięciu tłoka.

Dolegliwości bólowe pacjenta minimalizuje powolne wciskanie tłoka strzykawki minimalizuje. U dzieci można zastosować maści lub plastry znieczulające miejsce wkłucia.

3. Co jest potrzebne do zrobienia zastrzyku?

Do wykonania zastrzyku wykorzystywany jest tylko sterylny sprzęt jednorazowego użytku, taki jak: igła i strzykawka, środek dezynfekujący, rękawiczki, gaza oraz pojemnik na zużyte materiały medyczne.

Jaka igła jest najlepsza? Nie ma uniwersalnej igły do zastrzyków domięśniowych. Jej wybór zależy od leku. A strzykawka do iniekcji? Ta powinna być większa niż objętość podawanego leku.

4. Przeciwwskazania do iniekcji domięśniowej

Przeciwwskazaniem do wykonania zastrzyku domięśniowego jest:

Czy można zrobić zastrzyk domięśniowy samodzielnie? Zdecydowanie nie jest to wskazane.

5. Powikłania po zastrzyku domięśniowym

Iniekcje domięśniowe, z uwagi na ryzyko powikłań, mogą być one wykonywane wyłącznie przez personel medyczny (pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy) i osoby, które posiadają stosowne uprawnienia. Źle zrobiony zastrzyk domięśniowy grozi wystąpieniem powikłań.

Możliwe komplikacje iniekcji domięśniowej obejmują:

 • krwiak podskórny,
 • zrosty poiniekcyjne,
 • reakcje uczuleniowe, wstrząs anafilaktyczny,
 • zakażenie w wyniku nieprzestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, ropień poiniekcyjny,
 • zator tłuszczowy,
 • uszkodzenie nerwów, zwłaszcza nerwu kulszowego i splotu ramiennego,
 • jałową martwicę mięśnia,
 • zwłóknienia i stwardnienia tkanki podskórnej, zanik tkanki podskórnej,
 • upośledzenie wchłaniania leku wskutek zbyt płytkiego wkłucia lub użycie zbyt krótkiej igły,
 • szybkie wchłanianie leku wskutek podania leku do naczynia krwionośnego w wyniku braku aspiracji,
 • zespół Nicolaua, powikłanie spowodowane niezamierzonym przedostaniem się leku do światła tętnicy,
 • zespół Hoigné, czyli powikłanie leczenia penicyliną prokainową w postaci zawiesiny wstrzykiwanej domięśniowo, o którym mówi się w przypadku przedostania się dużych kryształów penicyliny prokainowej do układu krążenia.

Osoba wykonująca zastrzyk powinna też dysponować zestawem przeciwwstrząsowym na wypadek gdyby u pacjenta wystąpiła nieoczekiwana reakcja alergiczna na podawany lek.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze