Katar sienny

Katar sienny (Allergic rhinitis) bywa określany na różne sposoby, np. jako katar alergiczny, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, sezonowy nieżyt nosa, pyłkowica, alergia pyłkowa albo gorączka sienna. Jest to rodzaj choroby atopowej wywoływanej przez pyłki roślin – ich ziarenka mają 0,0025 - 0,25 mm średnicy i wydzielane są przez pręciki kwiatowe drzew, traw oraz ziół. Katar sienny jest chorobą bardzo szeroko rozpowszechnioną. Jako jeden z podstawowych elementów alergii dotyczy nawet co czwartego Europejczyka. Łatwy do zdiagnozowania, dużo trudniejszy do leczenia. Przez uciążliwość swoich objawów znacząco obniża jakość życia, mimo iż nie należy do poważnych chorób układu oddechowego. Jest elementem ogólnie pojętej alergii, która statystycznie dotyczy coraz większej części naszej populacji. Według naukowców w krajach wysoko rozwiniętych zachorowalność sięga nawet do 25% społeczności.

Spis treści:
 1. 1. Czym jest katar sienny?
 2. 2. Przyczyny alergicznego nieżytu nosa
 3. 3. Objawy kataru siennego
 4. 4. Diagnoza kataru siennego
 5. 5. Leczenie pyłkowicy
  1. 5.1. Nowoczesna immunoterapia swoista (SIT)
 6. 6. Katar sienny u dzieci

1. Czym jest katar sienny?

Alergiczny nieżyt nosa (ANN), popularnie nazywany katarem siennym, to zapalenie błony śluzowej nosa w wyniku alergii. Możemy mieć do czynienia z okresowym nieżytem nosa (gdy objawy trwają < 4 dni w tygodniu lub < 4 tygodnie) lub z przewlekłym (objawy > 4 dni w tygodniu i trwające > 4 tygodnie). Czynnikami etiologicznymi najczęściej są alergeny wziewne (pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, pleśnie), alergeny pokarmowe, lateks, zanieczyszczenie powietrza oraz leki. Są to czynniki rozwoju zarówno ANN, jak i astmy. Pyłki drzew nasilają objawy na wiosnę, pyłki traw w lecie i zarodniki grzybów jesienią.

Katar całoroczny najczęściej jest efektem uczulenia na roztocza kurzu domowego lub ekspozycji na sierść zwierząt przebywających w domu. Zimą większość czasu spędzamy w pomieszczeniach ogrzewanych i zamkniętych, w których namnażają się alergeny, głównie roztocza, pleśń, alergeny zwierząt domowych i karaluchów. Są one wrażliwe na zimno, wystawienie na mróz mebli, materacy, poduszek czy pluszowych zabawek niszczy roztocza. Zwierzęta domowe nie powinny przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych. Jeżeli nie jest to możliwe i zwierzęta muszą mieszkać w domu, należy często je kąpać i bezwzględnie trzymać z dala od sypialni. Leczenie astmy i alergii na niewiele się zda, gdy osoby uczulone będą cały czas przebywać w otoczeniu czynników drażniących.

Nadreaktywność oskrzeli może być spowodowana także wirusowym i bakteryjnym zakażeniem dróg oddechowych. Zimą należy szczególnie chronić się przed tymi infekcjami. W tym celu warto unikać kontaktu z chorymi i dbać o swoją odporność. Wirusowy nieżyt nosa, gorączka, zapalenie gardła mogą sprowokować atak astmy.

2. Przyczyny alergicznego nieżytu nosa

Do wystąpienia pyłkowicy przyczyniają się dwie główne grupy czynników. Są to predyspozycje genetyczne do alergii oraz kontakt z alergenem, który inicjuje objawy chorobowe.

Do podstawowych alergenów wywołujących katar sienny zalicza się, m.in.: pyłki roślinne (drzew, krzewów, traw, ziół, kwiatów), roztocza, pleśnie, pierze oraz sierść zwierząt. Patomechanizm alergii pyłkowej przebiega według schematu: alergen – komórki tuczne w błonie śluzowej nosa – aktywacja immunoglobulin (przeciwciał) – produkcja przekaźników (prostaglandyn, histaminy itp.) – rozszerzenie naczyń krwionośnych – wzmożone wydzielanie śluzu.

Rośliny powodujące alergie są przenoszone zazwyczaj na duże odległości, a im wyższe stężenie alergenów w powietrzu, tym większe ryzyko, że u osoby skłonnej do alergii rozwinie się zespół objawów kataru siennego.

U osób uczulonych na alergeny wziewne, bardzo często występuje reakcja alergiczna także na alergeny kontaktowe, do których zalicza się m.in. barwniki, gumy, metale, tworzywa sztuczne, chemikalia, biżuterię, maści, kosmetyki, futra.

3. Objawy kataru siennego

Świąd, zaczerwienienie czy obrzęk spowodowane są uwolnieniem histaminy, która rozszerza naczynia krwionośne (zaczerwienienie), zwiększa ich przepuszczalność (obrzęk) oraz podrażnia zakończenia czuciowe (świąd).

Symptomy choroby nasilają się w czasie kwitnienia roślin – od lutego do sierpnia, ale reakcja alergiczna może utrzymywać się dłużej ze względu na różne okresy pylenia roślin oraz wpływ innych czynników uczulających, np. kurzu czy roztoczy. Powikłania kataru siennego mogą prowadzić do astmy oskrzelowej, osłabiają odporność śluzówki nosa i predysponują do zachorowania na „zwykły katar” bakteryjny lub wirusowy.

4. Diagnoza kataru siennego

Jeśli podejrzewamy u siebie katar sienny to powinniśmy udać się do lekarza alergologa. Nieleczony katar sienny jest gróźnym czynnikiem rozwoju astmy. Podstawą diagnozy jest wywiad lekarski. Dopiero w jego trakcie można ustalić, czy dolegliwość zdarza się w określonej porze roku lub w sytuacjach związanych z intensywnym występowaniem alergenów. Lekarz może zlecić testy dla określenia konkretnych alergenów.

U każdego pacjenta, u którego jest rozpoznany alergiczny nieżyt nosa, należy przeprowadzić badania w kierunku wykluczenia astmy, ponieważ stosunkowo często choroby te współistnieją. Często początkowo w alergicznym nieżycie nosa najpierw pojawia się nadreaktywność oskrzeli, która następnie może przerodzić się w dychawicę oskrzelową. Występowanie ANN zwiększa więc ryzyko zachorowania na astmę. Prawdopodobnie szybkie wykrycie i leczenie alergicznego nieżytu nosa zmniejsza ryzyko rozwoju astmy i zmniejsza nasilenie objawów za strony dolnych dróg oddechowych.

Większość chorych na astmę ma objawy alergicznego nieżytu nosa. Wydaje się, że istotny jest tu wiek wystąpienia objawów atopii – gdy pojawiła się do 6. r.ż., występuje zwiększone ryzyko astmy, natomiast po 6. r.ż. zwiększa się głównie ryzyko rozwoju alergicznego nieżytu nosa. Bardzo często alergiczny nieżyt nosa wyprzedza wystąpienie astmy i decyduje o stopniu jej nasilenia. U pacjentów zapadających na obie choroby stwierdza się częstsze zaostrzenia astmy i zwiększoną częstotliwość hospitalizacji. Zarówno w astmie, jak i nieżycie nosa dostępnych jest wiele metod postępowania terapeutycznego: leczenie farmakologiczne, unikanie narażenia na alergeny, metody odczulania i programy edukacyjne.

Rozpoznanie kataru siennego jako objawu alergii i jej wyzwalaczy jest sprawą trudną, ale przy odrobinie wysiłku ze strony lekarza i przy współpracy ze strony pacjenta, można ustalić schemat działania, który zaowocuje zmniejszeniem się uciążliwych objawów oraz poprawą jakości życia.

5. Leczenie pyłkowicy

Na wstępie wykonuje się testy alergiczne, aby dowiedzieć się jakie konkretnie alergeny należy usunąć z otoczenia. Przebywając w domu, osoby chorujące na astmę oskrzelową i alergię są szczególnie narażone na działanie tlenków azotu i węgla, dwutlenku siarki, formaldehydu i innych zanieczyszczeń gazowych. To właśnie te substancje mogą zaostrzyć atak i wywołać pierwsze objawy. Alergiczny nieżyt nosa to pierwszy symptom choroby. Źródłem wydzielin gazowych są aerozole używane w domu, środki czystości, kuchenki i piecyki gazowe, piece opalane węglem lub drewnem. Leczenie alergicznego nieżytu nosa należałoby zacząć od eliminacji czynników wywołujących ataki choroby. Osoby chore na astmę oskrzelową i alergię powinny unikać kontaktu z dymem tytoniowym. Nawet bierne palenie zwiększa ryzyko wystąpienia uczulenia i rozwoju astmy. Badania wykazały, że dzieci, których matki palą papierosy częściej muszą sięgać po leki przeciwastmatyczne i częściej trafiają do szpitala.

Poza tym należy pamiętać o stosowaniu następujących zasad:

 • Dbaj o czystość w domu – regularnie wycieraj kurz, czyść dywany, wykładziny, kapy, tapicerowane meble, zasłony i firanki.
 • Książki trzymaj w zamkniętych szafach.
 • Pamiętaj o tym, żeby wietrzyć mieszkanie - to zmniejszy stężenie alergenów.
 • Używaj odkurzaczy z filtrem wodnym.
 • Pierz pościel w temperaturze wyższej niż 60 stopni Celsjusza, a materace wykładaj na mróz.
 • Używaj pościeli nieprzepuszczalnej dla roztoczy.

W leczeniu kataru siennego stosuje się głównie środki antyhistaminowe jako pojedynczy lek lub w połączeniu z innymi lekami oraz kortykosteroidy stosowane donosowo w aerozolu. Jako krople do oczu oraz aerozole do nosa można stosować kromoglikany, które działają przy długotrwałym stosowaniu. Stosuje się również leki antyleukotrienowe, kortykosteroidy doustne oraz immunoterapię swoistą. Ważną zasadą w leczeniu alergicznego nieżytu nosa pozostanie unikanie przyczyn wywołujących alergię (o ile jest to możliwe) lub dążenie do minimalnego na nie narażenia.

5.1. Nowoczesna immunoterapia swoista (SIT)

Immunoterapia swoista (SIT), zwana popularnie odczulaniem, polega na podawaniu osobie uczulonej stopniowo wzrastających, potem podtrzymujących dawek szczepionki zawierającej alergen, na który pacjent jest uczulony.

Wskazania do SIT:

 • uczulenie na alergeny powietrzno-pochodne (pyłki roślin, roztocze kurzu domowego, sierść zwierząt),
 • atopowe zapalenie skóry nie reagujące na klasyczne leczenie,
 • atopowa astma oskrzelowa we wczesnym okresie choroby.

Przeciwwskazania do immunoterapii:

Immunoterapia (SIT) zastosowana we wczesnym etapie choroby hamuje rozwój zapalenia alergicznego, zapobiega astmie oskrzelowej, a także przywraca prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Do prowadzenia immunoterapii zalecane są szczepionki całoroczne, sezonowe - podawane podskórnie lub doustnie w kroplach dla dzieci. Szczepienia można rozpocząć od 5. roku życia i nie ma górnej granicy wieku. Czas trwania wynosi średnio od 3. do 5. lat.

6. Katar sienny u dzieci

Katar sienny jest niedocenioną przyczyną zachorowalności u dzieci. Występuje u prawie 20% dzieci zaburzając ich życie. Oprócz klasycznych objawów sapki i zapalenia spojówek, może on przebiegać jako „wariant kaszlowy” z powodu ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła i powodować zaburzenia koncentracji. Często występuje wraz z alergicznym wypryskiem, astmą, zapaleniem zatok obocznych nosa i przerostem migdałków. Wykazano, że leczenie kataru siennego łagodzi przebieg współistniejącej astmy.

Bibliografia

 • Samoliński B., Śliwińska-Kowalska M., Alergiczne i niealergiczne nieżyty nosa, Mediton, Łódź 2003, ISBN 83-913433-7-5.
 • Boznański A. (red.), Choroby alergiczne wieku rozwojowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2769-1
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Obłutowicz K., Alergologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 978-83-200-4233-7
 • Rapiejko P., Alergeny pyłku roślin, Medical Education, Warszawa 2008, ISBN 978-83-926656-0-1
 • Mędrala W., Podstawy alergologii, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, ISBN 83-89009-53-6
 • Kowalski M., Immunoterapia alergenowa, Mediton, Łódź 2003, ISBN 83-913433-2-4
 • Gabryel-Batura H., Młynarczyk W., Zarys pulmonologii z elementami alergologii, AM Poznań, Poznań 2004, ISBN 83-88732-82-X
 • Chazan R., Pneumonologia i alergologia praktyczna - badania diagnostyczne i terapia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-061-2
 • Silva-Rodrigues A., Wahl R., Alergologia w praktyce, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2007, ISBN 978-83-7522-017-9
 • Droszcz W. (red.), Choroby płuc. Diagnostyka i terapia, Urban & Partner, Wrocław 1999, ISBN 83-85842-04-7
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Czerwone plamy u dwulatka. Czy to alergia?

Mój dwuletni synek ma okrągłe plamy, w środku białe na zewnątrz czerwone, głównie...

lek. Joanna Gładczak Porady udziela lek. Joanna Gładczak lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Autorka wielu profesjonalnych publikacji medycznych.
Co powoduje czerwoną i swędzącą skórę wokół ust?

Witam! Ok. półtora roku temu, jakiś czas po urodzeniu dziecka, zauważyłam wzmożoną suchość...

lek. Joanna Gładczak Porady udziela lek. Joanna Gładczak lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Autorka wielu profesjonalnych publikacji medycznych.
pokaż 5 następnych
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

~ Pytania do specjalistów 2 odpowiedzi Katar sienny i krew z nosa ~:

Mam katar sienny, za każdym razem kiedy wydmuchuję nos pojawia się krew. Obecnie przyjmuję...

Artykuły Objawy alergii

Objawy alergii Pokrzywka przewlekła

Pokrzywka przewlekła to dość rzadko występująca postać pokrzywki. Pojawia się najczęściej u osób dorosłych. O jej charakterze decyduje czas trwania objawów klinicznych. Granicą między pokrzywką ostrą a pokrzywką przewlekłą jest...

Objawy alergii Urticaria vasculitis

Urticaria vasculitis (pokrzywka naczyniowa) to rodzaj pokrzywki przewlekłej, wywoływanej nadwrażliwością ze strony układu immunologicznego (jest to reakcja alergiczna typu III). Mediatorem zapalnym urticaria vasculitis są składniki dopełniacza. Wywołują...

Objawy alergii Pokrzywka fizykalna

Pokrzywka fizykalna tworzy na skórze czerwone plamy. Objawy pokrzywki powstają pod wpływem zetknięcia skóry z czynnikami zewnętrznymi, w tym również czynnikami atmosferycznymi, to jest zimnem, ciepłem i światłem słonecznym. Pokrzywka...

Objawy alergii Rodzaje pokrzywek

Pokrzywka to jedna z najczęstszych chorób alergicznych. Zazwyczaj termin ten służy do określenia zmian skórnych, charakteryzujących się występowaniem bąbla pokrzywkowego, czyli twardego i niekiedy bolesnego wykwitu skórnego o...

Objawy alergii Jak leczyć pokrzywkę?

Pokrzywka to reakcja skórna objawiająca się czerwonymi, swędzącymi zmianami skórnymi w postaci bąbli o różnej wielkości. Pojedyncze bąble pojawiają się i znikają, w miarę jak reakcja ustępuje. Pokrzywka pojawia się, gdy na skutek...

Co to jest pokrzywka?Odtwórz wideo
Objawy alergii Co to jest pokrzywka?

Pokrzywka dotyczy co piątej osoby na Ziemi, jest rodzajem obrzęku skóry powstałego w wyniku rozszerzenia naczyń krwionośnych. W efekcie pojawia się nieprzyjemny bąbel pokrzywkowy, który może mieć różny kształt i rozmiar. Reakcja...

Laryngologia Katar

Katar powstaje, gdy tkanki nosa i naczynia krwionośne produkują nadmiar płynu lub śluzu, który...

Katar u dziecka
Katar Katar u dziecka

Katar u dziecka jest najczęściej wywołany przez wirusy i bakterie. U małych alergików...

Alergiczny katar
Objawy alergii Alergiczny katar

Alergiczny katar, czyli stan zapalny błony śluzowej, jest jednym z najczęściej występujących...

Katar u niemowląt
Katar Katar u niemowląt

Katar u niemowląt jest częstą dolegliwością, zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia. Jeśli jednak dziecko nie może spać, a zatkany nos utrudnia mu oddychanie, należy skonsultować się z pediatrą.

Katar Sprawdzone sposoby na katar

Katar może pojawić się w dowolnym momencie u osób w każdym wieku. Ta powszechna dolegliwość...

Katar Najlepsze zioła na katar

Katar to powszechna i uciążliwa dolegliwość, z którą zmagają się osoby w każdym wieku....

Katar Katar podczas jedzenia

Podrażnienie błony śluzowej nosa prowadzi do zwiększonej produkcji śluzu – tak powstaje...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij