Długoterminowe leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania

Jaskra to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Oznacza to, że trwa do końca życia, a nieleczona nasila się, prowadząc do całkowitej ślepoty. Nie da się cofnąć zmian, jakie się dokonały w oczach pod wpływem jaskry. Można jedynie zahamować postęp choroby, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i utracie wzroku. Wynika z tego, że leczenie jaskry musi być prowadzone do końca życia. Skuteczność leczenia w dużej mierze zależy od nastawienia osoby chorej. Dlatego niezwykle istotne jest zrozumienie na czym polega choroba i w jaki sposób leczenie wpływa na jej postęp.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Czy warto wykonywać badania profilaktyczne?"

Jak powstaje jaskra z szerokim kątem przesączania?

W powstaniu jaskry największe znaczenie ma za wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jest to ciśnienie jakie wywiera zawartość gałki ocznej na jej ścianę. Największy wpływ na wielkość tego ciśnienia ma ciecz wodnista produkowana przez tzw. ciałko rzęskowe.

Prawidłowo ciśnienie wewnątrzgałkowe mieści się w granicach 10-21 mmHg (średnio 16 mmHg). O zbyt wysokim ciśnieniu mówi się > 21mmHg. Jednak czasami jaskra rozwija się w oczach o ciśnieniu mieszczącym się w wyznaczonej normie. Wówczas uznaje się, że dla danej osoby już takie ciśnienie jest za wysokie.

Ciecz wodnista jest w ciągłym obiegu. Stale produkowana w ilości 2 mm3/min przepływa przez źrenicę z tylnej do przedniej komory oka. Stamtąd przez kąt przesączania opuszcza gałkę oczną i wpływa do układu krążenia. Kąt przesączania znajduje się między tęczówką a rogówką. Tworzy go siateczka beleczkowa z otworkami przez które przepływa ciecz. Prawidłowe ciśnienie w gałce ocznej zależy od zachowania równowagi między produkcją i odpływem cieczy wodnistej. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na postęp jaskry jest zmniejszenie przepływu krwi w obrębie tarczy nerwu wzrokowego (to początek nerwu wzrokowego leżący w tylnym odcinku oka).

Jaskra to choroba powodująca postępującą neuropatię nerwu wzrokowego. Coraz większe zniszczenie nerwu przeważnie jest spowodowane za wysokim dla danej osoby ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Początkowo (wskutek uszkodzenia nerwu) pojawia się ograniczenie pola widzenia (przeważnie większe w jednym oku). Ostatecznie konsekwencją nieleczonej choroby jest całkowita utrata wzroku.

Co daje leczenie jaskry?

Najważniejszym celem leczenia jaskry jest zatrzymanie postępu uszkodzenia nerwu wzrokowego w takim stopniu, aby osoba chora mogła zachować użyteczną ostrość wzroku do końca swojego życia. Niestety nie da się cofnąć zniszczeń już wywołanych chorobą. Ponieważ jaskry nie można wyleczyć, a jedynie mamy możliwość hamowania jej postępu, terapię prowadzi się do końca życia. Prawidłowo prowadzone leczenie umożliwia zachowanie wzroku. To duże osiągnięcie w porównaniu z pewną utratą widzenia przy braku prowadzenia terapii.

Leki przeciwjaskrowe

Leki przeciwjaskrowe dostępne są głównie w formie kropli do oczu. Prawidłowe zakraplanie leku ma olbrzymie znaczenie dla ich skuteczności i ograniczenia działań niepożądanych. Leki przeciwjaskrowe mają 2 główne mechanizmy działania: zmniejszają produkcję cieczy wodnistej przez ciałko rzęskowe albo zwiększają jej odpływ z gałki ocznej. Celem leczenia jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego:

  • w stadium początkowym:

  • w stadium średnio lub bardzo zaawansowanym: do poziomu 12-14 mmHg.

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego powinno być tym większe, im bardziej jest zaawansowana choroba w chwili rozpoznania.

Kolejnym istotnym kryterium jest utrzymanie stabilności ciśnienia w ciągu doby. Ciśnienie wewnątrzgałkowe zmienia się podczas dnia. U ludzi zdrowych zmiany te mieszczą się w granicach 2-6 mmHg. U osób chorych na jaskrę, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom nerwu, wahania ciśnienia nie powinny być większe niż 3mmHg. Dlatego leki należy brać o wyznaczonych porach. Jeżeli zapomni się o dawce leku lub przesunie godzinę przyjęcia, wahania ciśnienia będą za duże. Skutkuje to mniejszą skutecznością terapii, co prowadzi do pogorszenia ostrości wzroku.

Ocena skuteczności leczenia jaskry

Po rozpoczęciu leczenia, jego skuteczność ocenia się mniej więcej po miesiącu. W tym celu wykonuje się tzw. krzywą ciśnienia. Polega to na wykonaniu wielokrotnych pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego w ciągu doby. Ocenia się w ten sposób nie tylko wartość ciśnienia, ale również jego wahania. Jeżeli wszystko jest w porządku, kontynuuje się dane leczenie.

Kolejne kontrole powinny się odbywać co 3-6 miesięcy. Ogląda się wtedy tarczę nerwu wzrokowego oraz bada ciśnienie wewnątrzgałkowe. Na tej podstawie sprawdza się, czy neuropatia nie postępuje. W celu dokładniejszej oceny postępu choroby raz w roku powinno się wykonać gonioskopię (badanie kąta przesączania), GDx (analizator włókien nerwowych), HRT (skaningowa tomografia laserowa) lub OCT (optyczna tomografia koherentna). Jeżeli na podstawie badań stwierdzi się niezadowalający postęp w leczeniu choroby, wprowadza się bardziej intensywną terapię.

Niestety około 25% niepowodzeń w leczeniu jaskry jest spowodowane niestosowaniem się chorego do schematu leczenia. Wzrok to jedna z najważniejszych funkcji dla naszego organizmu. Warto o niego walczyć. Stosowanie się do wyznaczonego schematu leczenia jest znacznie mniej uciążliwe niż nieodwracalna ślepota.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne
Rodzaje jaskry

Jaskra wtórna

i kręgowych. Jaskra wtórna otwartego kąta przesączania Jaskra wtórna otwartego kąta przesączania jest spowodowana...

Okulistyka

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, leczenie

leczenia jaskry może skutkować powstrzymaniem postępu choroby. Osobom cierpiącym na jaskrę z otwartym kątem przesączania zaleca się stosowanie kropli (...) wzrokowego. U pozostałych...

Zabiegi

Trabekulektomia

staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno z otwartym, jak i zamkniętym kątem przesączenia (...) z wiekiem. Jaskry nie...

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, leczenie

Jaskra jako groźna choroba oczu

widzenia, aż do całkowitej utraty wzroku. Najczęstsza postać jaskry - z otwartym kątem przesączania, może trwać bardzo długo nie będąc zauważoną (...) kryje się również w podstępnym...

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, leczenie

Ciśnienie wewnątrzgałkowe w przebiegu jaskry

u około 80% chorych - jaskra z otwartym kątem przesączania, nie daje żadnych dolegliwości. W wyniku podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, ulegają (...) wyleczalną. Upośledzenie widzenia,...

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Jaskra a zaćma

, kolorowe obręcze widziane wokół źródeł światła, nudności, wymioty, pocenie się. Jaskra podostra, czyli jaskra z otwartym kątem przesączania (...) z tym wyróżniamy...

Rodzaje jaskry

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania występuje znacznie rzadziej niż jaskra otwartego kąta. Istotą choroby jest również uszkodzenie nerwu (...) . Może...

Zabiegi

Cyklokrioterapia

. Cyklokrioterapię stosuje się u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania, ale także z innymi jej rodzajami. Zawsze jednak jest to leczenie (...) , ciśnienia wewnątrzgałkowego...

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, leczenie

Jaskra a ślepota

dlatego jaskra rozpoznawana jest tak późno. Poza tym większość przypadków jaskry (jaskra z otwartym kątem przesączania) praktycznie nie daje żadnych...