Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Zaćma (cataracta) jest jedną z najczęściej spotykanych chorób gałki ocznej. Polega ona na całkowitym bądź częściowym zmętnieniu soczewki - dwuwypukłego tworu odpowiedzialnego za prawidłową ostrość wzroku. W konsekwencji zmętnienie soczewki prowadzi do postępującego osłabienia jakości widzenia, a nawet ślepoty. Zaćma może wystąpić w każdym wieku. Wiąże się to ze zróżnicowanym podłożem zmętnienia soczewki, które może być wrodzone lub nabyte, np. w wyniku towarzyszących chorób. Zaćma jest bardzo powszechna, jej rozpoznanie oraz leczenie nie stanowią problemu dla lekarza okulisty, jednak wiedza na temat tej choroby jest wciąż niewystarczająca wśród pacjentów. Skutkuje to nadmiernymi obawami o przyczynę obniżenia jakości widzenia oraz brakiem zdecydowania w podjęciu decyzji o skutecznym leczeniu.

Zobacz film: "Zabieg operacji zaćmy"

Zaćma - klasyfikacja

Zaćma zbadana za sprawą rozproszonego oświetlenia

Cechą charakterystyczną jest posiadanie białej źrenicy przez chorego.

 • zaćmę spowodowaną przyczynami wrodzonymi: zaćma wrodzona, dziecięca, młodzieńcza czy wywołana zaburzeniami metabolicznymi,
 • zaćmę nabytą: zaćma pierwotna związana z wiekiem (zaćma starcza), zaćma wtórna (związana z chorobami układowymi, wikłająca, pourazowa, toksyczna, resztkowa).

Zaćma spowodowana czynnikami wrodzonymi

Zaćma zbadana za sprawą rozproszonego oświetlenia

Zaćma, inaczej katarakta, to choroba oczu, która polega na zmętnieniu soczewki, co sprawia, że traci ona przejrzystość. Występują dwa rodzaje zaćmy – wrodzona...

W zależności od tego, gdzie w soczewce lokalizuje się zmętnienie, wyróżniamy:

 • Zaćmę warstwową (najczęstszą) – ze zmętnieniem mniej wysyconym w części centralnej soczewki, dzięki czemu upośledzenie widzenia jest tylko częściowe.
 • Zaćmę jądrową i zaćmę całkowitą – całkowicie uniemożliwiają rozwój widzenia u noworodka.
 • Inne postaci, jak zaćma torebkowa przednia i tylna, biegunowa, okołojądrowa, błoniasta.

Zaćma wrodzona - objawy

Do najważniejszych objawów zaćmy należy występowanie tzw. białej źrenicy (leukokoria), która jest wynikiem uwidocznienia przez otwór źrenicy zmętniałych mas soczewki, która w normalnych warunkach jest przezroczysta i dlatego niewidoczna. Nie jest to jednak charakterystyczny objaw tylko dla zaćmy, gdyż występuje także w innych schorzeniach okulistycznych, jak na przykład w znacznym odwarstwieniu siatkówki, siatkówczaku czy retinopatii wcześniaczej. Innym objawem zaćmy, który obserwuje się u niemowląt w całkowitej zaćmie obustronnej, jest tzw. odruch palcowo-oczny Franceschettiego, który polega na zaciskaniu oczu piąstkami lub kciukami. Ten objaw zaćmy pojawia się także u dzieci niewidzących z innych przyczyn. Z powodu braku charakterystycznych objawów zaćma wrodzona jest schorzeniem, które przez długi czas może pozostać nierozpoznane.

ROZWIĄŻ TEST

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Rozwiąż nasz test i przekonaj się, czy tryb życia, jaki prowadzisz sprzyja rozwojowi zaćmy.

Zaćma obuoczna i całkowita jednostronna

Zaćma obuoczna to schorzenie bardzo silnie upośledzające rozwój dziecka. Objawia się ona jako oczopląs około trzeciego miesiąca życia. Niestety oczopląs utrzymuje się nawet po chirurgicznym usunięciu zaćmy i nie pozwala na osiągnięcie pełnej ostrości wzroku. Dlatego też należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznania i wykonania operacji zaćmy obuocznej do trzeciego miesiąca z dwutygodniowym odstępem między zabiegami oraz natychmiastową korekcją optyczną operowanych oczu.

Zaćma całkowita jednostronna jest względnym wskazaniem do operacji zaćmy. Wymaga ona ścisłej współpracy z rodzicami dziecka i co najmniej dziesięciu lat obopólnego wysiłku. Dziecko poddane operacji zaćmy wymaga skrupulatnego i długotrwałego zasłaniania lepszego oka do czasu uzyskania zdolności widzenia w oku operowanym. Nie mniej ważne jest odpowiednio wczesne usunięcie zaćmy. W wypadku tej postaci ostrość wzroku pozostanie niska mimo wysiłku ze strony lekarzy i rodziców, jeśli operacja nie zostanie przeprowadzona w ciągu pierwszych trzech do dwunastu miesięcy.

Zaćma wrodzona - leczenie

Leczenie zaćmy polega wyłącznie na chirurgicznym usunięciu zmętniałej soczewki, jednak tylko w tych przypadkach, w których widzenie jest znacznie ograniczone. Jeżeli upośledzenie wzroku nie jest aż tak duże, należy się wstrzymać z operacją i kontrolować rozwój zaćmy. Wynika to z faktu, że usunięcie soczewki w czasie operacyjnego leczenia zaćmy pozbawia oko zdolności do akomodacji, czyli ostrego widzenia zarówno z bliska, jak i z daleka, i wymaga korekcji optycznej. Może ona polegać na zastosowaniu szkieł okularowych o dużej mocy. Jeśli jednak drugie oko jest zdrowe i nie wymaga korekcji optycznej, to różnica między nimi prowadzi do znacznej deformacji obrazu. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie soczewek kontaktowych, które w znacznym stopniu niwelują problem tych deformacji, ale z kolei istnieje problem w ich zakładaniu, zwłaszcza u młodszych dzieci oraz konieczne jest zachowanie właściwej higieny ich stosowania.

Najlepszym sposobem leczenie zaćmy jest zastąpienie usuniętej soczewki soczewką sztuczną, jednak u dzieci poniżej drugiego roku życia nie ma on większego zastosowania ze względu na występowanie silnego odczynu zapalnego wokół wszczepionej soczewki. U dzieci starszych wykonuje się wszczepy. Zwykle w tym wieku występuje fizjologiczna nadwzroczność, która maleje wraz ze wzrostem gałki ocznej. Wymaga to zastosowania soczewki o mniejszej niż jest aktualnie wymagana mocy, aby pozostawić część dalekowzroczności do korekcji okularami. Jednak pomimo takiego postępowania po zakończeniu wzrostu oka często występuje nadmierna korekcja i oko dziecka jest krótkowzroczne.

Zaćma nabyta

Przyczyną zaćmy nabytej jest starzenie się organizmu bądź inne zaburzenia w metabolizmie soczewki indukowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do przyczyn zaćmy należy więc zaliczyć toczące się w organizmie stany zapalne, leki czy ciała obce w oku.

Jednym z najczęstszych typów zaćmy nabytej jest zaćma starcza. Pierwsze oznaki choroby mogą być zauważone już po 40 roku życia, jednak pełnoobjawowa forma ujawnia się ok. 50-60 roku życia. W zależności od tego, która warstwa soczewki ulega zmętnieniu, wyróżnia się trzy typy zaćmy starczej: zaćmę korową, podtorebkową i jądrową. Większość przypadków zaćmy starczej należy do postaci mieszanych podtorebkowo-korowych lub korowo-jądrowych. Zwykle objawy pojawiają się powoli, co pozwala na prześledzenie faz rozwoju tej choroby. Kolejno występują po sobie zaćma początkowa, zaćma całkowita, zaćma pęczniejąca i ostatecznie zaćma przejrzała. Aby zapobiec kolejnym fazom choroby, należy systematycznie stosować krople do oczu poprawiające metabolizm soczewkowy. Warto wspomnieć o konieczności różnicowania zaćmy starczej ze starczym stwardnieniem soczewki – phacosclerosis. W przypadku starczego zmętnienia soczewka przepuszcza światło, więc widzenie nie jest zaburzone, a w zaćmie światło jest pochłaniane w znacznym stopniu, co powoduje spadek ostrości widzenia zależny od zaawansowania i rozległości zaćmy.

Zaćmę wtórną mogą spowodować zaburzenia metaboliczne. Jednym z najczęstszych takich zaburzeń jest cukrzyca. Zaćma cukrzycowa, bo tak nazywa się ta postać, wywołana jest przez długotrwałą hiperglikemią powodującą zaburzenie procesów biochemicznych w soczewce i jej zmętnienie. Konsekwencją hiperglikemii jest kumulacja produktów przemiany glukozy (sorbitolu) we wnętrzu soczewki, co z kolei prowadzi do przechodzenia do środka soczewki nadmiernych ilości cieczy wodnistej, wypełniającej fizjologicznie gałkę oczną. Pociąga to za sobą utratę ostrości widzenia przy patrzeniu z daleka, czyli rozwój krótkowzroczności. Zmiany zaburzające zdolność prawidłowego widzenia występują już we wczesnym okresie rozwoju cukrzycy, przy dużych wahaniach poziomów cukru we krwi. Wszystkie wyżej opisane niekorzystne procesy biochemiczne i fizyczne doprowadzają do rozwoju zaćmy cukrzycowej. Wyróżniamy dwa zasadnicze typy cukrzycy. Typ 1, zwany również cukrzycą insulinozależną, rozpoznaje się głównie u ludzi młodych, a nawet dzieci. Związana jest ona z wytwarzaniem przez organizm przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych, które następnie powodują niszczenie tych komórek. Powoduje to brak wydzielania hormonu trzustkowego, jakim jest insulina. Zaćma w przebiegu tego typu cukrzycy występuje u około 10% chorych. Rozpoznawana jest głównie w pierwszych dwóch dekadach życia, ale może również wystąpić u dzieci. Najczęściej jest stwierdzana obuocznie. Cechą charakterystyczną tej zaćmy jest możliwość regresji zmian po wyrównaniu gospodarki węglowodanowej. Cukrzyca typu 2, czyli cukrzyca insulinoniezależna, rozpoczyna się przeważnie u osób dojrzałych. U podłoża leży obniżona wrażliwość komórek organizmu ludzkiego na insulinę, czyli tzw. insulinooporność. Rozwija się ona głównie u osób otyłych. Zaćma w grupie osób chorujących na cukrzycę typu 2 jest według niektórych badań do 9 razy częstsza niż u chorych na cukrzycę typu 1. Schorzeniem często stwierdzanym w cukrzycy, współtowarzyszącym zaćmie, jest również retinopatia cukrzycowa. W rozwoju retinopatii dochodzi do tworzenia się niekorzystnych zmian w naczyniach krwionośnych siatkówki. Powstają mikronaczyniaki, dochodzi do osłabienia ściany naczyń oraz narastającego obrzęku siatkówki. Gromadzą się twarde wysięki, można również stwierdzić ogniska krwotoczne. Wszystkie wyżej opisane zmiany mogą mieć różną lokalizację na siatkówce. Najbardziej niebezpieczne jest, jeśli tworzą się w okolicy plamki żółtej. Jest to miejsce na siatkówce odpowiedzialne za najostrzejsze widzenie, lokalizuje się tutaj największa ilość czopków i pręcików. Uszkodzenie plamki żółtej prowadzi do znacznego obniżenia ostrości widzenia. Przy współistnieniu zaćmy i retinopatii cukrzycowej występują trudności diagnostyczne w rozpoznaniu retinopatii. Dzieje się tak dlatego, że do rozpoznania retinopatii konieczne jest wykonanie badania dna oka, które przy zmętniałej soczewce jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Taka sytuacja wymaga pilnego zoperowania zaćmy, aby stała się możliwa kontrola zmian na dnie oka. Innym zaburzeniem metabolicznym predysponującym do rozwoju zaćmy jest tężyczka wywoływana niskimi wartościami wapnia we krwi. Przebieg i rokowanie w zaćmie tężyczkowej są na ogół dobre.

Zaćma toksyczna związana jest najczęściej ze stosowaniem glikokortykosteroidów, a więc hormonów produkowanych fizjologicznie przez korę nadnerczy. Może być spowodowana przewlekłym, trwającym ponad rok podawaniem hormonów zarówno miejscowo, jak i doustnie. Kontynuacja terapii prowadzi do całkowitego zmętnienia soczewki, natomiast zaniechanie przyjmowania leku, zmniejszenie dawki lub wybór terapii, w której lek podaje się pulsacyjnie mogą spowodować zahamowanie procesu mętnienia lub nawet jego wycofanie się. Oprócz glikokortykosteroidów rozwój toksycznych zmian soczewki mogą powodować: amiodaron, ergotamina, dwunitrofenol, chlorpromazyna, związki azotowe, naftalen i tal. Często powstające zmętnienia nie obniżają ostrości wzroku.

Inną postacią zaćmy wtórnej jest zaćma wikłająca, która rozwija się wtórnie do różnych chorób gałki ocznej, jak na przykład nawracające zapalenia naczyniówki, procesy zwyrodnieniowe siatkówki, stany niedokrwienia oka oraz jaskra dokonana. Istnieje też zaćma wtórna pourazowa (urazy mechaniczne, chemiczne, fizyczne), zaćma posterydowa (w wyniku przewlekłego stosowania sterydów) oraz zaćma resztkowa (spowodowana pozostałościami torebki soczewki po jej usunięciu). Wszystkie postaci zaćmy nabytej przebiegają z różnie nasilonym obniżeniem ostrości wzroku, niemożliwym do skorygowania okularami.

Zaćma nabyta - objawy

Pacjenci z zaćmą nabytą podają jeden lub kilka z następujących objawów:

 • nieostre widzenie, postępujące różnie szybko w zależności od typu zaćmy,
 • zaburzona ocena odległości,
 • krótkowzroczność,
 • przymglone widzenie,
 • zaburzenia w poruszaniu lub samoobsłudze u osób starszych.

Zaćma nabyta - leczenie

Leczenie w zaćmie nabytej jest podobne jak w zaćmie wrodzonej i polega na usunięciu soczewki i wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Jest to najlepsze rozwiązanie, choć nie jest ono doskonałe, gdyż sztuczna soczewka nie zapewnia akomodacji, a w związku z tym wymaga stosowania okularów do bliży. Rzadziej stosuje się po usunięciu soczewki wyłącznie korekcję okularową (ze względu na konieczność stosowania szkieł o bardzo dużej mocy i związane z tym deformacje obrazu przy zdrowym drugim oku) lub za pomocą soczewek kontaktowych. Decyzja o usunięciu soczewki musi być podjęta w odpowiednim czasie. Wśród pacjentów pokutuje przekonanie, że zaćma musi odpowiednio dojrzeć do operacji. W rzeczywistości oczekiwanie i zwlekanie z zabiegiem chirurgicznym do czasu, gdy ostrość wzroku będzie znacząco obniżona, lub nawet do ślepoty, nie ma żadnego sensu. Pogarsza to tylko jakość życia, a w dodatku warunki operacji są technicznie trudniejsze i w końcu zwiększa się ryzyko powikłań. Nie oznacza to jednak, że już początkowe stadia zaćmy należy poddawać leczeniu operacyjnemu. Decyzja jest zawsze podejmowana przez okulistę po dokładnym badaniu, ocenie ostrości wzroku, analizie ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Pozwala to zminimalizować ryzyko powikłań, dostosować technikę operacji i możliwość korekcji oka.

Obecnie operacja zaćmy jest wykonywana za pomocą metody zewnątrztorebkowej z wypchnięciem jądra soczewki lub stosując fakoemulsyfikację. Zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy metodą wypchnięcia jądra polega na usunięciu przedniej torebki soczewki, a następnie wyssaniu i wypłukaniu mas kory soczewki. Następnie dokładnie oczyszcza się lożę na tylnej torebce soczewki i wprowadza sztuczną. Fakoemulsyfikacja jest metodą podobną, ale różnica polega na użyciu fal ultradźwiękowych do rozdrobnienia (emulsyfikacji ) jądra soczewki, a następnie wyssaniu mas soczewkowych. Metoda ta pozwala na wykonanie małego nacięcia, przez które następnie wprowadza się złożoną na półmiękką soczewkę wewnątrzgałkową. Późnym powikłaniem pozatorebkowego usunięcia soczewki jest zmętnienie tylnej torebki soczewki. Pacjenci zauważają pogorszenie ostrości widzenia pod postacią zamglenia obrazu. Można to skorygować, wykonując otwór optyczny w centrum zmętniałej torebki, nacinając ją lub używając lasera neodymowego YAG.

Na rynku farmaceutycznym dostępnych jest wiele preparatów, które mają zapobiegać postępowi zaćmy, kiedy nie jest ona jeszcze bardzo zaawansowana, jednak skuteczność tych preparatów nie jest do końca udowodniona. Jedyną skuteczną metodą jest leczenie operacyjne.

Redakcja abcZdrowie.pl, 3 miesiące temu

Bibliografia

 • Izdebska J. (red.), OKULISTYKA Podręcznik dla studentów, Urban & Partner, Wrocław 2006, ISBN 83-60290-15-6
 • Niżankowska M. H. Okulistyka - podstawy kliniczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 83-200-3224-6
 • Kański J.J., Nischal K. Okulistyka. Objawy i różnicowanie, Urban & Partner, Wrocław 2000, ISBN 83-87944-60-2

Źródła zewnętrzne

Okulistyka

Komentarze (4)
~oftex-opole.pl
~oftex-opole.pl 5 miesięcy temu

Zabieg to jedyna skuteczna metoda usunięcia zaćmy. Nie warto z nią zwlekać - warto wykorzystać możliwości dyrektywy transgranicznej, która zezwala na zorganizowanie zabiegu poza granicami Polski, ze zwrotem środków z NFZ. Czas oczekiwania to około 2 tygodnie. Klinika Oftex przeprowadza operacje zaćmy w Czechach w ramach powyższej dyrektywy.

Odpowiedz
~Medipe Clinic
~Medipe Clinic ponad rok temu

Medipe Clinic organizuje leczenie zaćmy w Czechach. Zabieg jest częściowo refundowany przez NFZ, a koszt soczewki jednoogniskowej to 995 zł. Organizujemy wyjazd, pomagamy w skompletowaniu dokumentów, pozyskujemy refundację NFZ w imieniu pacjenta. Więcej informacji na www.medipeclinic.com

Odpowiedz
~can-c.pl
~can-c.pl ponad rok temu

A my oferyjemy skuteczne krople Can-C. Krople do oczu Can-C są jednym z najnowszych osiągnięć przeciw starzeniu. Krople Can-C zawieraja unikalną formułę N-acetylcarnosine, która jak wykazano w badaniach klinicznych, powoduje zredukowanie, zahamowanie a nawet wyleczenie zaćmy starczej. Dostępne na can-c.pl

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie
Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Grupa wiekowa zaćmy (WIDEO)

Grupa wiekowa zaćmy (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaćma to inaczej zmętnienie soczewki oka. Objawia się zaburzeniami ostrości widzenia, szybkim męczeniem się oczu, widzeniem "za mgłą (...) ", zniekształconym widzeniem przedmiotów oraz widocznie zmętniałą, białawą źrenicą. Choroba przebiega...

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Pierwsze objawy zaćmy (WIDEO)

Pierwsze objawy zaćmy (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaćma, czyli inaczej katarakta, polega na zmętnieniu soczewki. Najczęściej dotyka starszych osób (zaćma starcza), chociaż bywa też wywołana innymi (...) czynnikami niż wiek i od niego niezależnymi, na przykład: cukrzycą...

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Czynniki ryzyka zaćmy (WIDEO)

Czynniki ryzyka zaćmy (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaćma jest chorobą, która bardzo często utożsamiana jest ze schorzeniem, które dotyka ludzi w starszym wieku. Ryzyko posiadania tej wady wzroku (...) następową. Często prowadzi do niej cukrzyca (zaćma cukrzycowa), tężyczka...

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Zabieg usunięcia katarakty

Zabieg usunięcia katarakty

Katarakta to choroba, która powoduje zmętnienie soczewki gałki ocznej, jej efektem jest zaburzenie widzenia. Na zdjęciu zabieg usuwania schorzenia.

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Zaćma: rodzaje (WIDEO)

Zaćma: rodzaje (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaćma, czyli choroba oczu polegająca na mętnieniu soczewki, dotyczy ludzi w każdym wieku, jednak najczęściej spotykanym rodzajem zaćmy jest zaćma (...) starcza, występująca u osób powyżej 50 roku życia, która stanowi...

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Zaćma: rodzaje soczewek (WIDEO)

Zaćma: rodzaje soczewek (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaćma - rodzaje soczewek Leczenie zaćmy polega na chirurgicznej wymianie zmętniałej soczewki na nową. Istnieją różne rodzaje soczewek wszczepianych

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Co to jest zaćma? (WIDEO)

Co to jest zaćma? (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaćma, nazywana także kataraktą, jest bardzo często występującą chorobą oczu. Cierpi na nią aż 800 tys. Polaków. Skutkiem zaćmy może być pogorszenie (...) widzenia, a nawet całkowita utrata wzroku. Czym dokładnie jest zaćma,...

Zaćma - klasyfikacja, objawy, leczenie

Przyczyny zaćmy (WIDEO)

Przyczyny zaćmy (WIDEO) Odtwórz wideo

Przyczyny zaćmy Zaćma, inaczej katarakta, to choroba oczu, która polega na zmętnieniu soczewki, co sprawia, że traci ona przejrzystość. Występują dwa (...) ma charakter bezobjawowy. Zaćma wrodzona może być przyczyną...