Seminarium edukacyjne "Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka długoterminowa" 14.12.2012

14 grudnia 2012 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk im. Macieja Nałęcza w Warszawie odbędzie się seminarium edukacyjne pt. „Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka długoterminowa – ocena dostępności w Polsce” organizowane przez Fundację Watch Health Care. Celem spotkania będzie dyskusja na temat problemów polskiej służby zdrowia związanych z opieką nad osobami cierpiącymi na tego typu schorzenia.

Choroby otępienne Badania statystyczne dotyczące liczby osób zmagających się z

chorobą Alzheimera wskazują, że ich liczba na świecie wynosi ok 15-21 milionów. W Polsce liczbę osób cierpiących na różnego typu choroby otępienne eksperci szacują na ok. 500 000 osób. Są to najczęściej osoby starsze, które ukończyły 65 lat. Większość z nich stanowią kobiety, statystycznie żyjącej dłużej. Zgodnie z aktualnymi danymi odpowiednio leczone w naszym kraju jest jedynie 20% osób cierpiących na Alzheimera oraz inne choroby otępienne. Dostęp do właściwych metod leczenia i diagnozowania problemów neurologicznych oraz opieka długoterminowa nad chorymi jest naglącym problemem, zwłaszcza w obliczu procesu starzenia się społeczeństwa.

Problemy osób cierpiących na chorobę Alzheimera

Fundacja Watch Health Care (WHC)

Watch Health Care (WHC) - organizator konferencji medycznych

Głównym problemem jest brak odpowiednich mechanizmów mogących przyznawać szybką pomoc i opiekę nad takimi osobami w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Przykładem jest tutaj sytuacja małżeństwa w podeszłym wieku, które nie może liczyć na pomoc rodziny lub innych bliskich osób w swoim miejscu zamieszkania. Kobieta cierpi na chorobę Alzheimera, jest pod stałą opieką swojego męża. Kiedy nagle trafia on na kilka tygodni do szpitala z dnia na dzień pozostaje ona zupełnie bez opieki. Nie ma bowiem systemu, który pozwoliłby na przyznanie ad hoc odpowiedniej opieki osobie cierpiącej na Alzheimera lub inną chorobę neurozwyrodnieniową.

Istniejące prywatne zakłady opiekuńcze oferujące pełną opiekę nad pacjentami z chorobami otępiennymi pobierają stawki w wysokości ok 2000/3000 zł miesięcznie. W Polsce funkcjonują co prawda ośrodki tego typu finansowane przez państwo, jednak czas oczekiwania na przyjęcie do nich wynosi co najmniej 2 miesiące, a często jeszcze dłużej. Nie jest to zatem rozwiązanie mogące pomóc w nagłych, losowych sytuacjach. Największym problemem staje się zapewnienie opieki osobom, których nie stać jest na zakłady prywatne lub potrzebują natychmiastowej pomocy.

Dostępność opieki długoterminowej w Polsce

Seminarium edukacyjne, które odbędzie się 14 grudnia dotyczyć będzie między innymi opisanych powyżej problemów, nad którymi dyskutować będą zaproszeni lekarze specjaliści oraz eksperci. Spotkanie poświęcone będzie zarówno problemom w leczeniu chorób zwyrodnieniowych mózgu, jak i trudnościom w dostępie do opieki długoterminowej. Seminarium "Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka długoterminowa - ocena dostępności w Polsce" składać będzie się z dwóch części. Na pierwszą z nich złożą się prelekcje zaproszonych gości – będą to między innymi prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska, prof. Danuta Ryglewicz, prof. Andrzej Friedman, prof. Zbigniew Szawarski oraz lek. med. Krzysztof Łanda. Na drugą część spotkania zaplanowano dyskusję dotyczącą możliwości znoszenia istniejących barier w dostępie do leczenia chorób neurozwyrodnieniowych oraz opieki długoterminowej. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Komentarze

Pomocni lekarze

Artykuły Patronaty
Patronaty

Konferencja Edukacja & Integracja

Konferencja Edukacja & Integracja

Konferencja Edukacja & Integracja w Gdańsku Konferencja jest organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis".

Patronaty

Konferencja Edukacja & Integracja, 26.10.2013 r., Gdańsk

26 października 2013 roku w Gdańsku odbędzie się Konferencja Edukacja & Integracja. Spotkanie zacznie się o 11:00 - zainteresowanych zapraszamy do Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańsk (ul. Długa 46/47). Program konferencji obejmuje następujące...

Patronaty

Kiermasz Zdrowie i Uroda 2015 - Targi Lublin

Kiermasz Zdrowie i Uroda 2015 - Targi Lublin

W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. na terenie Targów Lublin S.A. odbędzie się Kiermasz Zdrowie i Uroda. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zrobić EKO zakupy. Podczas dwóch dni kiermaszu będzie możliwość skorzystania z porad dietetyków, bioenergoterapeutów,...