Test obciążenia glukozą

Test obciążenia glukozą (OGTT - Oral Glucose Tolerance Test), inaczej zwany doustnym testem tolerancji glukozy, to badanie stosowane w diagnostyce cukrzycy. Polega na tym, że po podaniu glukozy pacjentowi, bada się reakcje jego organizmu - jak szybko regulowany jest poziom cukru we krwi oraz jak szybko następuje wydzielanie insuliny. Doustny test tolerancji glukozy pozwala na zdiagnozowanie choroby metabolicznej, jaką jest cukrzyca, a także cukrzyca ciężarnych.

Pomiar glukozy we krwi

Stopień fluorescencji materiału w badaniu wzrasta wraz ze stężeniem glukozy we krwi. Dzięki temu chory z łatwością może monitorować cukier, rezygnując...

Glukoza i insulina

Glukoza pełni w organizmie niezwykle ważną funkcję – stanowi dla niego podstawowe źródło energii. Wszystkie rodzaje węglowodanów, które spożywamy, są przekształcane właśnie do glukozy. Tylko w takiej formie mogą być wykorzystane przez komórki. Dlatego na drodze ewolucji wykształciły się liczne mechanizmy, regulujące jej stężenie. Wiele hormonów wpływa na ilość dostępnego cukru, jednym z najważniejszych jest insulina.

Zobacz film: "Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?"

Powstaje w komórkach beta trzustki. Jej funkcja polega przede wszystkim na transporcie cząsteczek glukozy z krwi do komórek, gdzie są przetwarzane na energię. Ponadto hormon insulina pobudza magazynowanie cukru w komórkach, a z drugiej strony hamuje proces glukoneogenezy (syntezy glukozy z innych związków, np. aminokwasów). Wszystko to powoduje, że w surowicy ilość cukru maleje, natomiast w komórkach jest go dużo. Jeżeli brakuje insuliny lub tkanki są oporne na jej działanie, ilość cukru w surowicy rośnie, a komórki mają go za mało.

W prawidłowo funkcjonującym organizmie po podaniu glukozy insulina jest uwalniania z trzustki w dwóch etapach. Tzw. pierwsza szybka faza trwa do 10 minut. Wówczas do krwi dostaje się insulina zgromadzona wcześniej w trzustce. W kolejnej fazie insulina jest produkowana od początku. Dlatego proces jej wydzielania do surowicy trwa do 2 godzin od podania glukozy. Jednak wtedy powstaje więcej insuliny niż w fazie pierwszej. W tym czasie większość glukozy powinna znaleźć się w komórkach. Właśnie ten mechanizm jest badany w doustnym teście tolerancji glukozy.

Przebieg testu obciążenia glukozą

Badanie można wykonać praktycznie w każdym laboratorium. Najpierw pobiera się krew żylną na czczo do oznaczenia wyjściowego poziomu glukozy. Następnie w ciągu 5 minut należy wypić 75 gramów glukozy rozpuszczonej w 250-300 ml wody. Potem siada się w poczekalni i czeka na kolejne pobranie krwi. Test obciążenia glukozą służy przede wszystkim diagnostyce cukrzycy, ale pomaga także w zdiagnozowaniu akromegalii. W tym wypadku ocenia się wpływ glukozy na spadek poziomu hormonu wzrostu. Alternatywą dla doustnego przyjęcia glukozy jest dożylne podanie glukozy. W czasie takiego badania glukoza jest wstrzykiwana do żyły przez trzy minuty. Przed zastrzykiem i po nim (po pierwszej i po trzeciej minucie) bada się poziom insuliny we krwi. Ten rodzaj badania jest jednak rzadko przeprowadzany. Sam test obciążenia glukozą nie jest dla pacjenta źródłem dużego dyskomfortu. W czasie pobierania krwi odczuwalny jest niewielki ból, a po wypiciu roztworu glukozy można odczuwać nudności i zawroty głowy, bardziej się pocić lub nawet zemdleć. Te objawy są jednak rzadkością.

Są różne rodzaje testów obciążenia glukozą, wszystkie jednak mają podobny schemat:

 • badanie krwi na czczo;
 • wprowadzenie glukozy do organizmu (wypija się roztwór glukozy w wodzie);
 • kolejny pomiar poziomu glukozy we krwi po godzinie;
 • w zależności od testu - kolejne badanie krwi po 2 godzinach.

Najczęściej stosowane są tak zwane testy 2- i 3-punktowe, ale czasami przeprowadza się też 4- i 6-punktowe. Test tolerancji glukozy 2-punktowy oznacza, że poziom glukozy we krwi bada się dwa razy - przed wypiciem roztworu glukozy i godzinę po.

Najważniejszy element samokontroli

Dieta, aktywność fizyczna czy też leczenie doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi to tylko część działań mających na celu walkę z cukrzycą. Innym bardzo...

3-punktowy test tolerancji glukozy zakłada jeszcze jedno pobranie i zbadanie próbki krwi po 2 godzinach od wypicia roztworu glukozy. W teście punktowym stężenie glukozy badane jest w odstępach 30-minutowych. Stosuje się także różne stężenia glukozy na 2/3 szklanki wody, tzn. badany powinien wypić w ciągu 5 minut roztwór 75 g bezwodnej glukozy lub 82,5 g jednowodzianu glukozy w 250 - 300 ml wody. W odpowiednich odstępach czasu mierzony jest poziom cukru we krwi. Z uzyskanych wyników wyznaczana jest, tzw. krzywa cukrowa.

Pacjent podczas badania powinien pozostać w pozycji siedzącej, nie palić papierosów oraz nie spożywać płynów oraz poinformować przed wykonaniem badania o zażywanych lekach lub istniejących zakażeniach. Kilka dni przed wykonaniem testu badany nie powinien zmieniać diety, trybu życia, nie zwiększać ani zmniejszać wysiłku fizycznego.

Jak przygotować się do badania obciążenia glukozą?

Pierwszym bardzo ważnym wymogiem jest to, że na badanie OGTT należy przyjść na czczo. Oznacza to, że przed pobraniem krwi nie wolno nic jeść przez co najmniej 8 godzin. Można jedynie pić czystą wodę. Ponadto, co najmniej przez 3 dni poprzedzające test należy przestrzegać pełnowartościowej diety (np. bez ograniczania przyjmowania węglowodanów). Trzeba również ustalić z lekarzem kierującym na badanie, czy nie stosuje się na stałe leków, mogących podnosić poziom glukozy (m.in. glikokortykosteroidów, leków moczopędnych, beta-blokerów). Wówczas prawdopodobnie trzeba je będzie odstawić przed wykonaniem badania OGTT.

Badania krwi - glukoza

Glukoza należy do grupy cukrów prostych i jest podstawowym związkiem energetycznym dla organizmu. Zarówno jej niedobór jak i nadmiar są szkodliwe dla zdrowia...

Doustny test tolerancji glukozy u kobiet ciężarnych

To badanie glukozy jest przeprowadzane między 24., a 28. tygodniem ciąży. Ciąża sama w sobie predysponuje do rozwoju cukrzycy. Przyczyną jest znaczny wzrost stężenia hormonów (estrogeny, progesteron), zwłaszcza po 20. tygodniu. Powoduje to zwiększenie oporności tkanek na działanie insuliny. W efekcie stężenie glukozy w surowicy przekracza dopuszczalną normę, co może być przyczyną wystąpienia groźnych powikłań cukrzycy zarówno u matki, jak i płodu.

Test na tolerancję glukozy w ciąży przeprowadza się trochę inaczej. Po pierwsze, kobieta nie musi być na czczo. Po przyjściu do laboratorium również pobiera się krew do oznaczenia wyjściowego poziomu cukru. Następnie przyszła mama w ciągu 5 minut musi wypić 50 g glukozy (czyli mniej niż w zwykłym OGTT). 50 g glukozy to ilość stosowana w praktyce w badaniu przesiewowym, choć według Rozporządzenia Ministra Zdrowia powinno być to 75 g glukozy. Drugie i ostatnie oznaczenie stężenia cukru w teście tolerancji glukozy w ciąży wykonuje się 60 minut po podaniu glukozy.

Najczęściej wykonuje się je po spożyciu 50 g glukozy, poziom glukozy we krwi oznaczany jest po 1 godzinie. W przypadku, gdy wynik jest powyżej 140,4 mg/dl zaleca się powtórzyć test z obciążeniem 75 g glukozy i pomiarem glikemii po 1 i 2 godzinach od spożycia roztworu glukozy.

Normy testu obciążenia glukozą

Wynik testu obciążenia glukozą przedstawia się w formie krzywej cukrowej - wykresu przedstawiającego wahania poziomu glukozy we krwi. Norma testu obciążenia glukozą, wynosi w przypadku testu 2-punktowego 105 mg% na czczo, a po 1 godzinie 139 mg%. Wynik pomiędzy 140, a 180 mg% może oznaczać stan przedcukrzycowy. Wynik powyżej 200 mg% oznacza cukrzycę. W takich przypadkach zaleca się powtórzyć test.

Jeżeli po 120 minutach uzyska się wynik w granicach 140-199 mg/dl (7,8-11 mmol/l), rozpoznaje się upośledzoną tolerancję glukozy. To stan przedcukrzycowy. Cukrzycę można stwierdzić, gdy w dwie godziny po obciążeniu, stężenie cukru wynosi ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l).

W przypadku OGTT z 50 g glukozy (w ciąży) stężenie cukru po godzinie powinno być mniejsze niż 140 mg/dl. Jeżeli jest wyższe, należy powtórzyć test z 75 g glukozy z zastosowaniem się do wszystkich zasad jego przeprowadzenia. Jeżeli po dwóch godzinach od obciążenia 75 g glukozy jej stężenie będzie wynosić ≥ 140 mg/dl, rozpoznaje się cukrzycę ciążową.

Warto pamiętać, że normy laboratoryjne mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych laboratoriach, dlatego wynik swojego badania należy skonsultować z lekarzem w oparciu o normy danej placówki.

Kiedy należy wykonać test tolerancji glukozy?

Test tolerancji glukozy wykonuje się w sytuacjach, gdy:

 • istnieją przesłanki, że u danej osoby występuje cukrzyca bądź nieprawidłowa tolerancja glukozy;
 • po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku badania glukozy na czczo między 100 a 125 mg/dl;
 • przy występowaniu objawów zespołu metabolicznego (otyłość brzuszna, za wysokie stężenie trójglicerydów, podwyższone ciśnienie tętnicze, za mała ilość cholesterolu HDL) u osoby z prawidłowym stężeniem glukozy na czczo;
 • u kobiet w ciąży z nieprawidłowym wynikiem badania glukozy na czczo lub OGTT;
 • podejrzewa się reaktywną hipoglikemię (przedłużony OGTT z 75g glukozy);
 • u każdej kobiety między 24. a 28. tygodniem ciąży.

Doustny test tolerancji glukozy jest ważny ze względu na możliwość zdiagnozowania dzięki niemu ciężkiej choroby, jaką jest cukrzyca. Stosuje się go, gdy w innych badaniach wyniki rozpoznania cukrzycy są niejednoznaczne lub gdy poziom glukozy we krwi znajduje się przy granicznej wartości. Badanie to zalecane jest także przy występowaniu innych czynników wskazujących na zespół metaboliczny, gdy jednocześnie wartości glikemii są prawidłowe.

Redakcja abcZdrowie, 9 miesięcy temu

Bibliografia

 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2
 • Herrmann F., Lohmann T., Muller P., Endokrynologia w praktyce klinicznej. Diagnostyka i leczenie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3835-4
 • Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3
 • Bernas M., Czech A., Tatoń J. Diabetologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3370-0
 • Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2 Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0
 • Hanretty K. P. Położnictwo, Urban & Partner, Wrocław 2006, ISBN 83-89581-34-5

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze (24)
~mynio
~mynio 1 godzinę temu

@~M88: Bardzo CHAOTYCZNIE piszesz. Domyślam się, że po jednej godzinie poziom glukozy wynosił 115,1 mg/dl, a po dwóch 83,8 m/dl, aczkolwiek w pierwszej chwili przecierałem oczy ze zdumienia, bo pomyślałem, że glukoza po 1 h wynosiła AŻ 2155 MG/DL (SIC!). Przy takim poziomie nikt nie przeżyłby!!!!

Odpowiedz
~mynio
~mynio 2 godziny temu

Cytat: "Najczęściej wykonuje się je po spożyciu 50 g glukozy, poziom glukozy we krwi oznaczany jest po 1 godzinie. W przypadku, gdy wynik jest powyżej 140,4 mg/dl zaleca się powtórzyć test z obciążeniem 75 g glukozy i pomiarem glikemii po 1 i 2 godzinach od spożycia roztworu glukozy. " Komentarz: Kompletny idiotyzm!!!!!. A jak wynik wynosi 139,9 to już nie trzeba wykonać testu OGTT? Organizm kobiety tak nie działa, że jak już przekroczy magiczny pułap 140 mg/dl, to automatycznie już mówimy o cukrzycy ciężarnych. "Okrągłe" liczby w określonych przedziałach zostały stworzone prawdę mówiąc dla swoistego rodzaju wygody, bo przecież łatwiej zapamiętać 100, 140 lub 200 mg/ dl aniżeli np. 98,2; 138,7 czy też 189,23. Nieprawdaż? Każdy organizm jest odmienny, w związku z czym normy są stricte umowne i nie powinny mieć decydującego znaczenia diagnostycznego. Liczy się tutaj przede wszystkim objawy przedmiotowe i przedmiotowe, a nie tylko same wyniki, co ma szczególne znaczenie przy tzw. wartościach progowych. Podam przykład, można mieć cukrzycę mając nawet 118 mg/dl, i nigdy nie przekraczając po posiłku 200 mg/dl. Wyniki glukozy są zmienną WIELOWYMIAROWA, uzależniona od niezliczonej ilości zmiennych, począwszy od stanu emocjonalnego, poziomu stresu, oczywiście od trybu życia, diety, stanu zdrowia ogólnego, zażywanych leków, a kończywszy na zgoła nieistotnym typie pogody w dniu pomiaru Organizm to nie komputer, że działa według jakiś tam norm.

Odpowiedz
~M88
~M88 9 miesięcy temu

Ja właśnie wyszłam ze szpitala bo moja ginekolog podejrzewała insulinoodporność a wynik mnie przeraził: na czczo 81,3 oznaczenie po 1h - 2 155,100 mg/dL oznaczenie po 2 h 3 83, 800 mg/dL co powinnam teraz zrobić? Bo tydzień do konsultacji mogę nie wytrzymać :)

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Test obciążenia glukozą
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Test obciążenia glukozą
Objawy cukrzycy - pierwsze symptomy, wczesna diagnoza

Jak rozpoznać objawy cukrzycy?

widzenia, nadmierne łysienie to tylko niektóre objawy cukrzycy. Chorobę można zdiagnozować jednoznacznie dopiero, gdy wykona się test obciążenia glukozą. Objawy (...) . Żeby określić jej poziom należy...

Diagnostyka cukrzycy

Jak sprawdzić, czy mam prawidłowy poziom cukru? (WIDEO)

Cukrzyca typu 2. w przeciwieństwie do cukrzycy typu 1., ma najczęściej początek skryty, trudno uchwytny. Do rozpoznania dochodzi zazwyczaj, kiedy istnieją już późne powikłania narządowe. Do objawów mogących nasunąć podejrzenie cukrzycy należą: wzmożone...

Wirusowe zapalenie wątroby - żółtaczka, przyczyny, objawy

Rzeczy, które niszczą twoją wątrobę

Rzeczy, które niszczą twoją wątrobę

, podroby, paprykę i śliwki. Te produkty bez obciążenia wątroby sprawią, że nasza cera znacznie się poprawi, a włosy i paznokcie będą mocne i zdrowe

Kosmetyki i akcesoria do włosów

10 produktów do włosów, których nie powinnaś nigdy używać

10 produktów do włosów, których nie powinnaś nigdy używać

Kondycja włosów Na wygląd i kondycję włosów niekorzystny wpływ ma wiele różnych czynników, takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska czy chlorowana woda. Dowiedz się, co jeszcze negatywnie działa na twoje włosy. Kosmetyki zawierające silikon...

Ćwiczenia w ciąży - efekty, przeciwwskazania, rodzaje, trymestry

Ćwiczenie rozciągające kręgosłup w ciąży (WIDEO)

Ćwiczenie rozciągające kręgosłup w ciąży (WIDEO) Odtwórz wideo

W czasie ciąży kobiecy kręgosłup jest najbardziej obciążony. Dlatego jego ruchomość w dużym stopniu jest uzależniona od mięśni przykręgosłupowych (...) ciąży jest szczególnie przydatne, ponieważ to na nie oddziałują przede wszystkim...

Ćwiczenia w ciąży - efekty, przeciwwskazania, rodzaje, trymestry

Ćwiczenia dla kobiet w ciąży - Spine Stretch (WIDEO)

Ćwiczenia dla kobiet w ciąży - Spine Stretch (WIDEO) Odtwórz wideo

Kobieta w ciąży ma inne obciążenia organizmu niż inne osoby. Niektóre partie ciała pracują więcej, dlatego trzeba o nie szczególnie dbać (...) pracuje on jeszcze bardziej, gdyż zmianie ulega obciążenie i budowa ciała...