Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Zawroty głowy

Zawroty głowy należą do często zgłaszanych dolegliwości i są powodem około 5% wizyt u lekarzy różnych specjalności. Odsetek chorych zwiększa się z wiekiem i powyżej 65 roku życia wynosi około 50%. Definicja zawrotów głowy mówi, iż jest to złudzenie ruchu kołowego otoczenia lub własnego ciała, często współistniejące z nudnościami lub wymiotami, związane z uszkodzeniem narządu przedsionkowego i/lub jego połączeń nerwowych (układowe zawroty głowy).

1. Przyczyny zawrotów głowy

Zawroty głowy mają różne przyczyny. U młodych ludzi występują zwykle po zbyt dużej dawce alkoholu lub gwałtownej zmianie pozycji ciała. U seniorów ta dolegliwość może mieć znacznie poważniejsze podłoże. Dlatego właśnie starsze osoby nie powinny lekceważyć takich zawirowań, zwłaszcza jeśli pojawiają się często i towarzyszą im inne niepokojące objawy. W takich sytuacjach nie można zwlekać z wizytą u specjalisty.

Zawroty głowy mogą mieć podłoże neurologiczne, sercowo-naczyniowe, psychogenne lub laryngologiczne. Skupmy się najpierw na neurologicznych. Zasadniczym podłożem zawrotów głowy jest uszkodzenie narządu przedsionkowego w uchu wewnętrznym, włókien przewodzących nerwu VIII (nerwu przedsionkowo-ślimakowego), jądra przedsionkowego w pniu mózgu lub innych struktur układu nerwowego odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi. Ważnym aspektem jest to, iż tylko uszkodzenie jednostronne daje objawy, przy uszkodzeniu obustronnym one nie występują. Wśród przyczyn neurologicznych i laryngologicznych, które są ze sobą ściśle powiązane, możemy wyróżnić obwodowe i ośrodkowe. Do obwodowych przyczyn należą:

 • uraz ucha wewnętrznego, np. złamanie piramidy kości skroniowej, przetoka przychłonki, wstrząśnienie błędnika;
 • zapalenie błędnika i nerwu przedsionkowo-ślimakowego – ta dolegliwość może być wynikiem powikłań po grypie. Zawroty głowy, nudności i wymioty utrzymują się kilka dni. Leczy się je antybiotykami i steroidami. Zdarza się, że pacjent jest kierowany na specjalną rehabilitację, gdzie uczy się go, jak zachować równowagę;
 • zapalenie części przedsionkowej nerwu VIII – najczęściej wirusowe, rzadziej autoimmunologiczne czy naczyniowe. Objawy narastają w ciągu kilku godzin i polegają na układowych zawrotach głowy z nudnościami, wymiotami i zaburzeniami równowagi. Po około 2-3 tygodniach objawy ustępują;
 • nowotwór w obrębie ucha wewnętrznego;
 • niedokrwienie błędnika;
 • choroba Meniere’a – spowodowana wodniakiem błędnika, który polega na gromadzeniu się płynu w uchu wewnętrznym, co skutkuje nagłymi, napadowymi zawrotami głowy, ale także nudnościami i oczopląsem. Objawom tym towarzyszy uczucie pełności w uchu, szum uszny i upośledzenie słuchu. Dolegliwości trwają od kilkunastu minut do kilku dni, nasilają się przy ruchach głowy, a zmniejszają przy zamkniętych oczach. W czasie między napadami mogą utrzymywać się szumy uszne. W przebiegu choroby dochodzi do trwałego uszkodzenia słuchu. Chorobę Meniere'a leczy się preparatami moczopędnymi, antyhistaminowymi, steroidami. Czasem konieczna okazuje się operacja;
 • otoskleroza błędnikowa;
 • choroba lokomocyjna.

Do drugiej grupy objawów ośrodkowych zaliczymy:

Zawroty głowy mogą występować również w wielu innych jednostkach chorobowych. Spośród chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych należy wymienić:

Nie należy zapominać, iż hiperwentylacja oraz zaburzenia nerwicowe również mogą objawiać się zawrotami głowy. Warto również wspomnieć o tzw. stanie przedomdleniowym, który przebiega z zawrotami głowy i jest uczuciem zasłabnięcia, bez utraty przytomności, z towarzyszącym ciemnieniem przed oczami, osłabieniem nóg, dzwonieniem w uszach, zawężeniem pola widzenia, bladością, nudnościami, potami. Występuje on w związku z pojawieniem się hipotonii ortostatycznej, czyli nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na siedzącą lub stojącą z pozycji leżącej. Spadek ciśnienia jest zazwyczaj krótkotrwały, ulegając szybkiemu wyrównaniu i dostosowaniu do nowej pozycji ciała. Jednak u niektórych osób, zwłaszcza w podeszłym wieku, uczucie zasłabnięcia z zawrotami głowy może być bardzo nasilone i utrzymywać się przez kilka minut. Stan przedomdleniowy może być również wywołany przez zmiany układu krążenia spowodowane zmianami miażdżycowymi, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca (zbyt szybka, wolna lub niemiarowa akcja serca). Niezależnie od przyczyny, ich efektem jest zbyt mały przepływ mózgowy krwi, prowadzący do wystąpienia nieukładowych zawrotów głowy lub zasłabnięcia, a nawet utraty przytomności. Nie mniej ważną, a w dodatku bardzo rozpowszechnioną, zwłaszcza w starszym wieku, przyczyną stanu przedomdleniowego jest niedokrwistość. Schorzenie to, nazywane inaczej anemią, polega na obniżonej zawartości hemoglobiny w krwinkach czerwonych, a co za tym idzie, obniżeniu natlenowania organizmu. Choć głównym objawem anemii jest uczucie zmęczenia, z powodu niedostatecznej ilości tlenu dostarczanej do mózgu mogą pojawiać się nieukładowe zawroty głowy lub stany przedomdleniowe.

Istnieje również podłoże psychogenne zawrotów głowy. Najczęściej spotykane są zaburzenia nerwicowe, które wiążą się przede wszystkim z działaniem otaczających i wszechobecnych zewnętrznych czynników stresowych, lękiem przed utratą świadomości, dusznością, objawami zaburzeń rytmu serca, jak kołatanie serca, zaburzeniami neurologicznymi pod postacią mrowienia i osłabienia rąk, ust lub nóg. Bardzo rzadko mogą dołączać się zawroty o typie wirowania. Objawy w przeważającej większości występują w ciągu dnia. Towarzyszy im zazwyczaj przyspieszony i pogłębiony oddech (hiperwentylacja), który jeszcze dodatkowo nasila ataki.

2. Objawy neurologiczne towarzyszące zawrotom głowy

Podłoże obwodowe zawrotów głowy określane jest jako układowy zawrót głowy (vertigo). Definicja układowych zawrotów głowy mówi, iż jest to złudzenie ruchu kołowego otoczenia lub własnego ciała, często współistniejące z nudnościami lub wymiotami, związane z uszkodzeniem narządu przedsionkowego i/lub jego połączeń nerwowych. Ma on zazwyczaj charakter napadowy. Często do objawów dołącza się również uczucie lęku. Pacjent najczęściej potrafi zrelacjonować przebieg napadu, który jest dla niego zaskoczeniem i trwa od kilkunastu minut do kilkunastu godzin, a w niektórych przypadkach ustępuje dopiero po kilku tygodniach. Ruchy głowy wyraźnie nasilają objawy, a zamknięcie oczu je osłabia.

Analogicznie, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego określa się jako nieukładowy zawrót głowy (dizziness). Pacjenci dotknięci tym zaburzeniem podają zawroty głowy wraz z trudnym do określenia uczuciem niepewności, niestabilności postawy lub chodu. Chorzy mają wrażenie chwiania się, unoszenia lub opadania i niepełnej orientacji w przestrzeni. Takie dolegliwości rozwijają się powoli. Czas ich trwania jest bardzo zróżnicowany, od kilku sekund do wielu miesięcy lub lat. Charakterystyczne jest współwystępowanie objawów ocznych, takich jak mroczki przed oczami, podwójne widzenie, zaburzenia ostrości widzenia, oczopląs, niekiedy jednooczny. Wymienionym wyżej objawom może towarzyszyć ból głowy. Niektóre nieukładowe zawroty głowy mogą przebiegać z niedowładami kończyn i nerwów czaszkowych, ataksją, dyzartrią (zaburzeniami mowy i/lub jej rozumienia), innymi zespołami neurologicznymi, jak np. zespół Hornera (opadnięcie powieki górnej, zwężenie źrenicy, zapadnięcie gałki ocznej).

3. Kiedy pójść do lekarza?

Do specjalisty powinny się wybrać wszystkie osoby, które:

 • mają nawracające i silne zawroty głowy, połączone z bólem głowy,
 • straciły przytomność,
 • odczuwają osłabienie mięśni nóg lub drętwienie i mrowienie kończyn,
 • mają trudności w chodzeniu i mówieniu lub widzeniu (widzenie przez mgłę),
 • odczuwają ból w klatce piersiowej towarzyszący zawrotom głowy,
 • mają zaburzenia rytmu serca (nieregularna akcja serca, zbyt wolna lub szybka),
 • przebyły uraz głowy,
 • mają wysoką gorączkę (powyżej 38,5 C),
 • mają sztywność karku,
 • zaobserwowały wystąpienie zaburzeń słuchu lub wzroku.

4. Diagnostyka zawrotów głowy

W wywiadzie dotyczącym zawrotów głowy najistotniejsze jest podanie:

 • czy objawy pojawiają się w sposób nagły, czy występują przewlekle,
 • towarzyszących okoliczności, np. zmiana pozycji ciała,
 • czasu trwania objawów i ich morfologii – uczucie wirowania,
 • czynników predysponujących, takich jak: urazy, leki toksyczne dla ucha, infekcje, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, układu krążenia, oczu, naczyń,
 • czy istnieją współistniejące objawy, takie jak: niedosłuch, podwójne widzenie, zaburzenia mowy, zaburzenia połykania, cechy uszkodzenia nerwów czaszkowych, niedowład kończyn.

Nie zawsze jest tak, że specjalista (laryngolog, okulista czy neurolog) może natychmiast postawić diagnozę. Czasem, oprócz dokładnego wywiadu, w którym uwzględnia się nawet warunki mieszkaniowe i rodzaj wykonywanej pracy, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań. Zazwyczaj są to:

 • próby błędnikowe – polegają na ocenie narządu równowagi. Można je wykonać, wykorzystując metodę Hallpike’a. Pacjent leży na kozetce z głową uniesioną o 30 st. Błędnik jest drażniony strumieniem ciepłego powietrza w celu wywołania oczopląsu. Aby ocena była jak najdokładniejsza, pacjent ma założone tzw. okulary Frenzla, w których to ruchy gałek ocznych w czasie oczopląsu są lepiej widoczne. Całe badanie trwa około 30 minut.
 • badanie audiometryczne – to badanie słuchu. Podczas badania pacjent przebywa w wytłumionym pomieszczeniu, na uszach ma słuchawki, w których słyszy dźwięki o różnej częstotliwości. Poprzez naciśnięcie przycisku daje znać przeprowadzającemu badanie, że zarejestrował dźwięk.
 • ENG i VNG, czyli elektro- i wideonystagmografia – to badanie potencjałów elektrycznych w czasie oczopląsu, za pomocą elektrod przymocowanych do skroni chorego.

Inne badania wykonywane przy szukaniu przyczyny zawrotów głowy, to: tomografia komputerowa głowy, rezonans magnetyczny, radiologia kości skroniowych i kręgosłupa szyjnego. Pomocne może być również badanie EKG, dopplerowskie badanie naczyń obszaru kręgowo-podstawnego czy badanie słuchowych pniowych potencjałów wywołanych.

5. Leczenie zawrotów głowy

Leczenie zawrotów głowy opiera się przede wszystkim na znalezieniu przyczyny. Celem leczenia objawowego jest zmniejszenie lub usunięcie zawrotów głowy, objawów ze strony innych narządów oraz uczucia lęku. W leczeniu z wyboru podaje się:

 • neuroleptyki, takie jak chlorpromazyna, promazyna, tietylpernazyna, prometazyna,
 • leki o działaniu przeciwhistaminowym: dimenhydrynat, klemastyna,
 • leki o działaniu naczyniowym: betahistyna, cinaryzyna, flunaryzyna, polfilina, nicergolina,
 • leki o działaniu neurostymulującym, np. piracetam.

Bardzo często stosowanym preparatem w leczeniu zawrotów głowy jest betahistyna. Wskazaniem do jej zastosowania jest choroba Meniere'a, charakteryzująca się następującymi objawami: zawrotami głowy (z nudnościami, wymiotami), postępującą utratą słuchu, szumami usznymi. Mechanizm działania betahistyny jest znany częściowo. W badaniach biochemicznych stwierdzono, że w OUN oraz w układzie autonomicznym betahistyna ma słabe działanie pobudzające na receptor H1 oraz silne działanie hamujące na receptor H3. Oba te receptory to receptory dla histaminy, substancji produkowanej w organizmie człowieka, która odgrywa znaczną rolę w działaniu centralnego układu nerwowego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową oraz u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie. Lek nie jest wskazany u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie pacjentów. Często wśród objawów niepożądanych występują nudności i zaburzenia trawienia, bóle głowy (przypadki bólu głowy u pacjentów, którym podawano placebo były równie częste jak u pacjentów leczonych betahistyną). U niektórych obserwuje się wystąpienie łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, np: wymiotów, bólów żołądka i jelit, wzdęć, gazów (z reguły ustępujące w przypadku podawania leku podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki), reakcji nadwrażliwości w postaci reakcji skórnych i podskórnych, szczególnie obrzęku naczynioruchowego, wysypki, świądu i pokrzywki oraz anafilaksji.

Innym często przepisywanym lekiem jest piracetam. Należy on do leków nootropowych, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Pod ich wpływem polepszają się procesy poznawcze, przez co poprawia się percepcja, pamięć oraz koncentracja uwagi i świadomość. Lek nie działa uspokajająco i nie pobudza psychicznie. Piracetam zwiększa przepływ przez naczynia w mózgu, działając na krwinki czerwone, płytki krwi i ścianę naczyniową: zwiększa odkształcalność erytrocytów, hamuje agregację płytek i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia skurczu naczyń mózgowych. Lek podaje się dożylnie lub domięśniowo. W trakcie stosowania mogą się pojawić działania niepożądane pod postacią: zaburzeń układu nerwowego takich jak: ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), zaburzenia równowagi, nasilenie objawów padaczki, senność, bezsenność i uczucie zmęczenia; bólów, zaburzeń żołądka i jelit takich jak: nudności, wymioty, biegunka, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu; zaburzeń układu immunologicznego: reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, pobudzenie, lęk, splątanie, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka. Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy powiadomić lekarza.

U chorych z uszkodzeniem narządu przedsionkowego, położeniowymi łagodnymi zawrotami głowy skuteczną metodą może okazać się rehabilitacja przedsionkowa, czyli trening układu równowagi pozwalający na kompensację zawrotów głowy i funkcjonowanie w codziennym życiu. Jest ona wskazana również u pacjentów po operacjach neurochirurgicznych (neurektomii, labiryntektomii), po urazach głowy, u pacjentów z nerwicą lękową, w chorobie Meniere’a (gdy ataki występują rzadziej niż raz w miesiącu), w uszkodzeniach centralnych i mieszanych. Niewłaściwymi kandydatami są pacjenci ze spontanicznymi objawami, które nie są sprowokowane zmianami pozycji i nie występują między atakami.

Leczenie chirurgiczne jest wskazane, gdy znana jest przyczyna zawrotów głowy, np. zmiana rozrostowa lub otoskleroza, albo poprawa po leczeniu zachowawczym jest niewystarczająca, objawy są niestabilne lub postępują. Wykonuje się w takich przypadkach przecięcie nerwu przedsionkowego (choroba Meniere’a), przecięcie tylnego nerwu łagiewkowego (łagodne, napadowe, położeniowe zawroty głowy) czy też usunięcie błędnika w przypadku głębokiego niedosłuchu.

Ważnym elementem terapii jest również wsparcie psychologiczne pacjenta przez szczegółowe i spokojne wyjaśnienie natury choroby i objawów, a w przypadku zaburzeń depresyjnych lub nerwicowych włączenie leków przeciwdepresyjnych lub przeciwlękowych w konsultacji z neurologiem lub psychiatrą.

Bibliografia

 • Czech A., Tatoń J. Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3156-7
 • Prusiński A. Neurologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3125-7
 • Bassetti C., Daetwyler C., Mumenthaler M. Diagnostyka różnicowa w neurologii, Urban & Partner, Wrocław 2008, ISBN 978-83-7609-036-8

Źródła zewnętrzne

Komentarze (5)
~Klaudia
~Klaudia

itam mam 14 lat kiedy z pozycji leżacej wstaje mam zawroty głowy i gwałtowne zasłabniecie w najbliższych dniach to sie pogłebia nie jestem pewna ale moze prrzyczną jest ponieważ się odchudzam (w poradni żywieniowej)takie problemy mam także kiedy nachlam sie . ostatnio ciągle jestem zmęczona oraz mam takie momenty kiedy zwrok mi sie pogarszaale chba to nie mazwiasku ponieważ nosze okulary( mam wade -4.00

Odpowiedz
~Kinga
~Kinga

Witam mam 14 lat od roku mam guz na głowie z prawej strony na dole.Boli mnie głowa mam zawroty głowy widzę czasem przez mgłę, guz się nie przemieszcza jest twardy jak kość,mam kłopoty z pamięcią,trochę jak bym gorzej słyszała,co to może być.

Odpowiedz
~Paweł
~Paweł

@~Klaudia: Przez internet ciężko cokolwiek stwierdzić jeśli się martwisz o stan zdrowia idź do lekarza rodzinnego od tego jest by cię zbadać . Wydaje mi się że masz omdlenie związane z nagła zmianą pozycji ciała, najprościej mówiąc. Spróbuj nie wstawać szybko , jak leżysz , najpierw powoli usiądź i po tym wstań ale wszystko powoli . Krew w pozycji leżac inaczej krąży niż stając serce musi wykonać mniejszą prace . gdy wstajesz nagle serca nie ma czasu się przyzwyczaić .

Odpowiedz
~Kamil
~Kamil

Polecam ciekawy artykuł na temat zawrotów głowy http://rehmedis.pl/zawroty-glowy-od-kregoslupa.html

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zawroty głowy - najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zawroty głowy
Ból kręgosłupa

Kręgosłup szyjny a zawroty głowy

Kręgosłup szyjny a zawroty głowy

Kręgosłup szyjny a zawroty głowy – czy mają ze sobą jakieś powiązanie? Bóle głowy to bardzo nieprzyjemna dolegliwość. Często są tak silne, że nie możemy normalnie funkcjonowa

Grzybice skóry

Grzybica głowy

Grzybica głowy jest bardzo zakaźna i występuje głównie u dzieci. Infekcja ta polega na zaatakowaniu mieszka włosowego i włosów przez grzyby, które przenikają przez włosy. Kuracja m

Neurologia

Ból głowy

Nie można określić jednej przyczyny, która byłaby odpowiedzialna za ból głowy. Ból głowy określany wtórnym może być spowodowany zaburzeniami neurologicznymi, urazami, chorobami twarzy, oczu, nadciśnieniem tętniczym, truciznami, spalinami samochodowymi,...

Ortopedia i reumatologia

Urazy głowy

Urazy głowy

Obrażenia czaszki i mózgu to jedne z głównych przyczyn kalectwa i śmierci w młodszych grupach wiekowych. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, a następstwa zależą od prędkości i kierunku działania urazu. W grupie młodych osób przyczyną są najczęściej...

Problemy z włosami

Łojotokowe zapalenie skóry głowy

Łojotokowe zapalenie skóry głowy

Łojotokowe zapalenie skóry głowy, czyli łojotok, to nadmierna produkcja sebum przez gruczoły łojowe na skórze głowy. Taki problem ze skórą i włosami pojawia się u małych dzieci (je

Mezoterapia

Mezoterapia skóry głowy

Mezoterapia była pierwotnie stosowana w leczeniu migreny, chorób neurologicznych, żylaków i chorób dróg oddechowych. Jej twórcy leczyli pacjentów przez wstrzykiwanie im leków bezpo

Grzybica

Grzybica skóry owłosionej głowy

Grzybica owłosionej skóry głowy jest powierzchowną infekcją grzybiczą skóry głowy, brwi i rzęs, ze skłonnością do atakowania trzonu włosów i mieszków włosowych. Wywoływana jest przez grzyby z rzędu Trichophyton i Microsporum. Jest to najczęstsza infekcja...

Neurologia

Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy (nazywany zespołem Hortona lub histaminowym bólem głowy) to stosunkowo rzadka dolegliwość, która w pewnych warunkach może przebiegać nietypowo i być początkiem poważnych schorzeń. Jest to pojawiający się nieoczekiwanie (zwykle podczas...

Zdrowie

Botoks na ból głowy?

Botoks na ból głowy?

Botoks znany jest głównie jako cudowny środek na zmarszczki, w związku z czym kobiety bardzo chętnie odwiedzają gabinety kosmetyczne, aby poddać się zabiegom z wykorzystaniem toksy

Kontuzje i urazy

Zastrzyk dla pacjentów z urazami głowy

Najnowsze badania wskazują, że podanie kwasu traneksamowego może zapobiec zgonom pacjentów w wyniku urazów głowy. Zagrożenia przy urazach głowy Każdego roku miliony ludzi wymag