Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa opiera się na prowadzeniu rozmów z pacjentem, który w swoim życiu potrzebuje zmiany lub nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z problemami życiowymi. Podczas sesji psychoterapeuta zapewnia pacjentowi wsparcie oraz pozwala mu na spojrzenie na swoje dotychczasowe wybory z innej perspektywy. Terapeuta ma ułatwić analizę, nazwanie, uporządkowanie i zrozumienie problemów przez pacjenta. Psychoterapia krótkoterminowa znajduje zastosowanie, np. podczas depresji poporodowej, w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich albo problemów wychowawczych z dziećmi. Tego rodzaju pomocy nie należy mylić z konsultacją psychologiczną.

Polecane wideo:

Historia terapii krótkoterminowej

Termin „psychoterapia” wywodzi się z języka greckiego (gr. psyche – dusza, therapein – leczyć) i często utożsamiana jest z leczeniem duszy. Każda forma pomocy psychoterapeutycznej opiera się na kontrakcie terapeutycznym – rodzaju przymierza między klientem a terapeutą. Obie strony deklarują, że dołożą starań w dążeniu do zdemaskowania objawów chorobowych i zmierzaniu w kierunku osiągnięcia zdrowia psychicznego przez klienta. Koncepcje psychoterapii krótkoterminowej biorą swój początek w Palo Alto w 1958 roku, kiedy to założono Mental Research Institute (MRI). Grupa Mental Research Institute została stworzona przez takich członków, jak: Don Jackson, John Weakland, Jay Haley, Jules Riskin, Virginia Satir oraz Paul Watzlawick – wielu z nich to przedstawiciele podejścia systemowego w psychoterapii.

W 1969 roku swoje badania nad terapią krótkoterminową rozpoczął Steve de Shazer – psychoterapeuta i pionier tzw. szybkiej terapii nastawionej na rozwiązanie. W 1974 roku pojawiła się istotna dla tego typu psychoterapii publikacja pt. „Terapia krótkoterminowa. Rozwiązanie problemów”. Ta terapia psychologiczna czerpała wiele inspiracji z dorobku Miltona Ericksona, który twierdził, że: „Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”. Wraz z upływem czasu i dalszym rozwojem tej gałęzi psychoterapii powstały nowe nurty, zwracające uwagę na inne elementy w podejściu krótkoterminowym, które się wzajemnie uzupełniały. W roku 1978 Steve de Shazer i jego żona – Insoo Kim Berg założyli Brief Family Therapy Center w Milwaukee oraz stworzyli jedno z najbardziej kreatywnych podejść w psychoterapii, a mianowicie model Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy, BSFT).

Jak nakłonić osobę z depresją do wizyty u specjalisty?

Zaburzenie psychiczne są problemem bardzo wstydliwym, co powoduje, że wiele osób zwleka z wybraniem się do lekarza. Ludzie cierpiący z powodu depresji...

Na czym polega psychoterapia krótkoterminowa?

Psychoterapię krótkoterminową często myli się z konsultacją psychologiczną. W czym tkwią różnice między tymi dwiema formami pomocy psychologicznej? Konsultacja psychologiczna najczęściej sprowadza się do jednego lub trzech spotkań w celu ustalenia trudności osoby, która się zgłasza i wyboru najodpowiedniejszej formy wsparcia. Z konsultacji psychologicznej korzystają zarówno osoby, które osobiście borykają się z jakimiś problemami, jak i te, które chcą zasięgnąć porady w związku z trudnościami w życiu osób bliskich (np. małżonka, partnera, córki, syna, brata itp.). Konsultacja psychologiczna zazwyczaj kończy się ustaleniem celów i zasad ewentualnej dalszej współpracy na linii klient-psycholog.

Psychoterapię krótkoterminową niejednokrotnie przeciwstawia się psychoterapii długoterminowej – różnice jednak nie tkwią jedynie w samej częstotliwości czy długości spotkań terapeutycznych. Psychoterapię długoterminową, trwającą około dwóch lat, a nawet dłużej, poleca się osobom, które chcą gruntownie poznać i przeanalizować swoje życie, by podnieść jakość swojego funkcjonowania i móc czerpać satysfakcję ze swojego życia. Natomiast psychoterapia krótkoterminowa obejmuje zazwyczaj od dziesięciu do dwunastu spotkań i przeznaczona jest dla ludzi, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji w życiu, muszą podjąć konkretną decyzję i szukają sposobu poradzenia sobie w stresowej czy kryzysowej sytuacji.

Założenia terapii krótkoterminowej

Psychoterapię krótkoterminową stosuje się w celu rozwiązania konkretnego problemu, trudnej życiowej sytuacji. Psychoterapia krótkoterminowa znajduje zastosowanie m.in. w takich sytuacjach, jak:

 • poszukiwanie efektywnych rozwiązań konfliktów,
 • pragnienie zbudowania stabilnego i adekwatnego poczucia własnej wartości,
 • szukanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych (trudnych),
 • ciąża, depresja poporodowa,
 • problemy w pracy, w szkole, na studiach, w środowisku rówieśniczym,
 • problemy wychowawcze,
 • pragnienie rozwoju potencjału dziecka wybitnie zdolnego,
 • choroba, kalectwo,
 • pragnienie wprowadzenia pozytywnych zmian w dotychczasowym sposobie życia,
 • chęć poprawy jakości relacji międzyludzkich (z współpracownikami, członkami rodziny, przyjaciółmi, znajomymi, dziećmi itp.),
 • utrata kogoś bliskiego (np. rozwód, żałoba, rozstanie, długotrwała rozłąka),
 • rozwój zawodowy, perspektywa awansu, wzrost motywacji wewnętrznej i inicjatywy.

Mimo że terapeuci krótkoterminowi mogą być przedstawicielami różnych nurtów psychoterapeutycznych, pracują zwykle pod sztandarem wspólnych zasad i postulatów, które uwzględniają w swojej pracy. Wśród tych zasad można wymienić następujące idee:

 • ludzie dokonują zawsze najlepszego dla siebie wyboru, dlatego należy respektować wszystkie informacje płynące od klienta;
 • klient sam wyznacza cele i analizuje postępy terapii oraz podejmuje decyzję, kiedy terapię należy zakończyć;
 • psychoterapeuta nie jest ekspertem, w tym sensie, że nie daje „gotowych rozwiązań” danego problemu;
 • rolą terapeuty jest współtworzenie z klientem precyzyjnej wizji celu i podążanie najbardziej efektywną drogą w kierunku realizacji planu;
 • jeśli coś jest ponad twoje siły, zredukuj to;
 • jeśli coś nie działa, zacznij robić coś innego;
 • jeśli coś się sprawdza, kontynuuj to;
 • nie komplikuj życia – ono jest naprawdę proste;
 • w psychoterapii koncentruj się na teraźniejszości i przyszłości, wykorzystując doświadczenia z przeszłości;
 • nie ma ludzi nieumiejących się komunikować;
 • nigdy nie pozbawiaj klienta wyboru;
 • rozwiązania problemów życiowych klienta są w zasięgu jego ręki.

Psychoterapia krótkoterminowa podkreśla fakt, że z reguły naprawdę niewiele potrzeba, by jednostka uruchomiła własne zasoby psychologiczne i zaczęła skutecznie oraz samodzielnie radzić sobie z trudnościami oraz realizować to, czego w życiu pragnie.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Psychoterapia krótkoterminowa
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Co robić?

~Lalambayy8 • ostatni post 5 godzin temu

3

Pomocni lekarze

Artykuły Psychoterapia krótkoterminowa
Psychoterapia krótkoterminowa

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

albo przybrać formę psychoterapii krótkoterminowej. Nie ma jednoznacznej definicji sytuacji trudnej bądź kryzysu. Istnieją jednak uniwersalne stresory, pociągające za sobą ryzyko destabilizacji równowagi psychicznej...

Psychoterapia

Psychoterapia długoterminowa

. Przeciwieństwo psychoterapii długoterminowej stanowi psychoterapia krótkoterminowa - zalecana osobom, które znalazły się w szczególnej sytuacji (...) (np. żałoba, choroba, rozwód). Psychoterapię...

Autopsychoterapia

Terapia samego siebie

Terapia samego siebie

Autopsychoterapia polega na racjonalizowaniu emocjonalnych nastawień.

Psychoterapia

Muzykoterapia

Muzykoterapia

Muzyce od wieków przypisuje się właściwości terapeutyczne. Podczas sesji muzykoterapii dociera się do najgłębszych przeżyć i emocji pacjenta.

Psychoterapia indywidualna

Terapia sztuką

Terapia sztuką

Sztuce od wielu wieków przypisuje się potężną moc terapeutyczną. Arteterapię wykorzystuje się w leczeniu uzależnień, współuzależnień, w patologii społecznej. Jej celem jest odkrycie sensu i celu życia dzięki tworzeniu.