Wyuczona bezradność

Wyuczona bezradność to termin wprowadzony do psychologii przez Martina Seligmana. Oznacza stan, w którym człowiek oczekuje, że będą przydarzały mu się same negatywne zdarzenia i nie ma sposobu, by im zapobiec. Prowadzi to do negatywnej oceny samego siebie i poczucia, że jest się bezwartościowym człowiekiem. Przyczyny i objawy takiego stanu są bardzo podobne do zaburzeń nastroju i depresji.

Model wyuczonej bezradności

Wyuczoną bezradność odkryto właściwie przez przypadek w trakcie eksperymentów nad wpływem pawłowskiego warunkowania na uczenie się reakcji instrumentalnej. Martin Seligman ze współpracownikami zauważyli, że psy uwarunkowane metodą Pawłowa na szoki elektryczne stawały się przerażająco bierne, nawet kiedy później miały do czynienia ze wstrząsami, których mogły uniknąć. Nie próbowały uciec. Wykształciła się u nich wyuczona bezradność – deficyt motywacyjny, niechęć do wykonania jakiejkolwiek reakcji wskutek wcześniejszych nieskutecznych zachowań i poczucia braku kontroli nad zdarzeniem. Wyuczona bezradność polega też na deficytach poznawczych, braku umiejętności nauczenia się, że odpowiednia reakcja może przynieść pożądany skutek i że dzięki niej zdarzenie może stać się kontrolowalne.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Psychoterapia par - razem czy osobno?"

Okazuje się, że zjawisko to nie dotyczy tylko zwierząt, ale występuje także wśród ludzi. Teoria wyuczonej bezradności głosi, że podstawową przyczyną wszystkich deficytów, zaobserwowanych u ludzi i zwierząt po kontakcie ze zdarzeniami niekontrolowalnymi, jest przekonanie, że również w przyszłości nie będzie żadnego związku pomiędzy reakcją a zamierzonym wynikiem. Ludzie wychodzą wówczas z założenia, że „skoro nie mam na nic wpływu, sukces albo porażka ode mnie w ogóle nie zależy, to po co robić cokolwiek?”. Oczekiwanie daremności wysiłków powoduje wystąpienie dwóch deficytów bezradności w przyszłości:

 • deficytu zachowań spowodowanego spadkiem motywacji do wykonania reakcji,
 • trudnością w dostrzeżeniu związku pomiędzy reakcją a pożądanym skutkiem.

Atrybucje wyuczonej bezradności

Kiedy człowiek ma do czynienia z nierozwiązywalnym zadaniem albo wydarzeniem, z którym nie może sobie poradzić i zauważa, że jego reakcje są bezskuteczne, zaczyna zadawać sobie pytanie: „Co sprawia, że jestem taki bezradny?”. Atrybucja przyczynowa (wyjaśnianie), jakiej dokonuje jednostka, rozstrzyga o tym, gdzie i kiedy powróci oczekiwanie kolejnych porażek. Istnieją trzy wymiary atrybucji i od ich konfiguracji zależy wystąpienie deficytów bezradności:

 • wewnętrzność – zewnętrzność: apatia i spadek samooceny pojawiają się najczęściej wtedy, gdy ludzie ponoszą porażkę w ważnych dla siebie zadaniach, a przy tym dokonują wewnętrznych atrybucji tego niepowodzenia (np. „Jestem głupi”). Kiedy zaś jednostki tłumaczą porażkę przyczynami zewnętrznymi (np. „Miałem pecha”), bierność też się pojawia, ale samoocena pozostaje nienaruszona (tzw. tendencja samoobronna);
 • stałość – przejściowość: ludzie zastanawiają się także, czy przyczyna porażki ma charakter stały, czy przejściowy. Można dojść do wniosku, że powód klęski jest stały i że się nie zmieni w przyszłości. Przeciwieństwo atrybucji stałej to atrybucja zmienna. Atrybucyjna teoria bezradności zakłada, że w przypadku przypisania porażki przyczynom stałym, deficyty bezradności okażą się trwałe. Jeśli natomiast jednostka uważa, że powód niepowodzenia jest zmienny, to dochodzi do wniosku, że w innych okolicznościach mogłaby sobie poradzić z danym zadaniem;
 • ogólność – specyficzność: kiedy człowiek odniesie porażkę, musi sobie zadać pytanie, czy przyczyna klęski jest ogólna (czynnik, który w każdej sytuacji doprowadza do niepowodzenia), czy też specyficzna (czynnik, który przynosi klęskę tylko w zbliżonej sytuacji, a na inne nie ma wpływu). Wyuczonej bezradności sprzyja oczywiście atrybucja ogólna, czyli myślenie, że „ogólnie jest się do niczego”. Gdy jednostki dokonują ogólnych atrybucji porażek, deficyty bezradności pojawiają się w wielu sytuacjach. Kiedy ludzie uważają, że ich klęski spowodowane są czynnikami specyficznymi, oczekiwanie własnego braku efektywności będzie dość ograniczone, dotyczy ono zwykle jedynie wąskiej klasy sytuacji.

Podsumowując, zdradliwy styl atrybucyjny, predysponujący do depresji, polega na przypisywaniu porażek czynnikom wewnętrznym, stałym i ogólnym, natomiast sukcesów – czynnikom zewnętrznym, zmiennym i specyficznym.

Wyuczona bezradność a depresja

Wyuczona bezradność to jeden z modeli teoretycznych w wyjaśnianiu depresji. Jakie są podobieństwa pomiędzy wyuczoną bezradnością a zaburzeniami nastroju?

Wyuczona bezradność Depresja
Objawy bierność, deficyt aktywności, deficyty poznawcze, deficyty samooceny, smutek, wrogość, lęk, utrata apetytu, obniżenie poziomu agresji,bezsenność, niedobór noradrenaliny i serotoniny bierność, deficyt aktywności, negatywna triada poznawcza – negatywny obraz siebie, negatywny obraz zdarzeń, negatywny obraz przyszłości,niska samoocena, smutek, wrogość, lęk, utrata apetytu, obniżenie poziomu agresji, bezsenność, niedobór noradrenaliny i serotoniny
Przyczyna wyuczone przekonanie, że ważne skutki są niezależne od wykonywanych reakcji, atrybucja do czynników stałych, ogólnych, wewnętrznych zgeneralizowane oczekiwanie braku skuteczności
Terapia zmiana przekonania o daremności wysiłków na przekonanie o ich skuteczności – trening zaradności, elektrowstrząsy, inhibitory MAO, trójpierścieniowce, deprywacja snu, czas poznawcza i behawioralna terapia depresji,elektrowstrząsy, inhibitory MAO, trójpierścieniowce, deprywacja snu, czas
Zapobieganie uodpornienie – stworzenie okazji do doświadczenia własnej skuteczności czynniki odporności, np. szczęśliwy związek małżeński, silne przekonania religijne
Predyspozycje zdradliwy styl atrybucyjny zdradliwy styl atrybucyjny

Deficyt poznawczy, zarówno w wyuczonej bezradności, jak i depresji, wynika z oczekiwania, że przyszłe wysiłki okażą się daremne. To spodziewanie się braku efektywności staje się kluczowe dla negatywnej oceny samego siebie i utwierdzania się w poczuciu bezwartościowości oraz niedoskonałości. Ponadto wyuczona bezradność i depresja manifestują się w podobnych zmianach w zakresie czterech sfer:

 • emocjonalnej – frustracja, brak nadziei, lęk, wrogość, smutek, przygnębienie, apatia;
 • motywacyjnej – brak zaangażowania, mobilizacji i inicjatywy działania,
 • poznawczej – brak zdolności do zaobserwowania związku na linii zachowanie – wzmocnienie;
 • somatycznej – spadek wagi, brak apetytu, spadek poziomu niektórych neuroprzekaźników.

Orężem przeciwko wyuczonej bezsilności mogą być: odrobina optymizmu, akceptacja porażek, redukcja zbyt wygórowanych wymagań i przeciwdziałanie alienacji przez budowanie sieci wsparcia.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

 • Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, ISBN 83-7298-441-7.

Depresja i mania

Komentarze (1)
~żyję
~żyję ponad rok temu

Niestety,doświadczyłam w życiu długotrwałego stalkingu ze strony środowiska,od którego teoretycznie powinnam sie spodziewać pomocy,byłam o krok od rozszerzonego samobójstwa,,mimo wiedzy policji na ten temat nie doświadczyłam wsparcia.Dopiero ujawnienie społeczne sprawy dało efekty.Mamy duży problem w środowisku medycznym-sa takie osoby,które swoja wiedzę wykorzystują przeciwko ,a nie dla ludzi.Znam takich.Wymiar sprawiedliwości udaje,że nic się nie dzieje i mówi,że to "tylko relacje".A ja jednak żyję i będę świadczyć o tym zawsze.Uważajcie na różnych "terapeutów",są wśród nich prawdziwi psychologiczni zabójcy.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Depresja i mania
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Depresja i mania
Depresja i mania

Problem depresji w medycynie paliatywnej (WIDEO)

Problem depresji w medycynie paliatywnej (WIDEO) Odtwórz wideo

Medycyna paliatywna zajmuje się leczeniem i opieką chorych z objawami postępującej, aktywnej, zaawansowanej choroby. Celem tej dziedziny medycyny jest poprawa jakości ostatnich dni życia, kiedy nie ma już żadnych szans na zahamowanie szybko postępującej...

Depresja i mania

Przyczyny depresji u dzieci (WIDEO)

Przyczyny depresji u dzieci (WIDEO) Odtwórz wideo

Depresja to poważna choroba psychiczna, która niestety dotyka coraz więcej ludzi młodych i dzieci. Statystyki pokazują, iż coraz więcej dzieci (...) młodocianych pragnie zwrócić na siebie uwagę w rodzinie, szkole czy grupie rówieśniczej. Jakie...

Depresja i mania

Farmakoterapia przy depresji (WIDEO)

Farmakoterapia przy depresji (WIDEO) Odtwórz wideo

Osoba, która rozpoczyna farmakoterapię przeciw depresji musi pamiętać o kilku rzeczach. Leki przeciwdepresyjne nie są panaceum na wszystkie problemy (...) danego człowieka ani tabletkami szczęścia. Lek przeciwdepresyjny zmniejszy więc...

Depresja i mania

Zaburzenia somatyczne (WIDEO)

Zaburzenia somatyczne (WIDEO) Odtwórz wideo

Obniżony nastój, złe samopoczucie i izolacja to najczęstsze objawy depresji. Jeśli nie podejmie się w porę odpowiedniego leczenia taka choroba (...) w tym samym czasie, przez co rozpoznanie może być błędne. Depresja...

Depresja i mania

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO)

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO) Odtwórz wideo

Jedną z form leczenia nerwicy jest psychoterapia, która ma na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów chorego i poznanie przyczyn jego zaburzeń. Często wykorzystuje się pracę w grupie, która jest uzupełnieniem terapii indywidualnej. Takie rozwiązanie...

Depresja i mania

Depresja a seks (WIDEO)

Depresja a seks (WIDEO) Odtwórz wideo

Depresja to zaburzenie psychiczne, które wpływa negatywnie na życie seksualne. Przyjmowanie leków antydepresyjnych może obniżać libido, zatem osoby (...) czynniki, które mogą przyczynić się do zaburzeń w depresji, to:...

Depresja i mania

Męska depresja

Męska depresja

nie zdaje sobie sprawy z choroby, jaką jest depresja, najtrudniejszy krok to przyznanie się do dolegliwości przed samym sobą.