Niewydolność nerek

Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Niewydolność nerek objawia się zmianą objętości wydalanego moczu lub jego brakiem. U chorego można rozpoznać objawy mocznicowego zatrucia organizmu. Schorzenie leczy się operacyjnie lub stosując leczenie nerkozastępcze.

Spis treści:
 1. 1. Przyczyny niewydolności nerek
 2. 2. Badania wydolności nerek
 3. 3. 

Leczenie niewydolności nerek


1. Przyczyny niewydolności nerek

Ryzyko wystąpienia niewydolności nerek wzrasta u osób cierpiących na:


Najczęstszą przyczyną przewlekłej niewydolności nerek jest nefropatia cukrzycowa.

Wyróżniamy dwa rodzaje niewydolności nerek:


 • Ostra niewydolność nerek – do zaburzenia pracy nerek dochodzi nagle, w krótkim czasie narastają objawy niewydolności. Za ostrą niewydolność nerek odpowiada niedostateczne ukrwienie nerki, choroby kłębuszków i miąższu nerki oraz zaburzenia odpływu moczu. Ostra niewydolność nerek (ONN) jest potencjalnie odwracalnym stanem nagłego pogorszenia czynności wydalniczej nerek. Patomechanizm tego schorzenia związany jest ze spadkiem filtracji w nefronach. Zespół objawów ONN podzielić można na fazy: wstępną (zadziałanie czynnika uszkadzającego), skąpomoczu lub bezmoczu (oligurii lub anurii), wielomoczu (poliurii) oraz reparacji.
 • Przewlekła niewydolność nerek – rozwija się przez dłuższy czas pod wpływem chorób nerek i przewlekłych chorób całego organizmu. Objawy kliniczne niewydolności narastają powoli. Choroba początkowo może nie dawać żadnych objawów. Z kolei przewlekła niewydolność nerek to stan nieodwracalnego uszkodzenia kłębuszków nerkowych, który wymaga leczenia nerkozastępczego dla utrzymania chorego przy życiu. Przyczynami wystąpienia tego typu niewydolności mogą być choroby kłębuszków nerkowych (pierwotne i wtórne), nefropatia cukrzycowa, choroby naczyń, choroby cewkowo-śródmiąższowe oraz choroby z towarzyszącymi torbielami nerek. Patomechanizm przewlekłej niewydolności nerek wiąże się ze stopniową redukcją liczby czynnych nefronów. W konsekwencji mniejsza liczba czynnych nefronów prowadzi do zaburzeń, takich jak zaburzenia gospodarki jonowej (wapniowo-fosforanowej, wodorowęglanowej i potasowej), zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, hiperparathormonemii oraz upośledzenia funkcji wydalniczych i wewnątrzwydzielniczych.

Symptomy, które mogą świadczyć o niewydolności nerek:

 • osłabienie,
 • wyniszczenie,

 • brak apetytu,
 • niedokrwistość,

 • nadciśnienie,

 • zakwaszenie organizmu,
 • bóle kostne, skłonność do patologicznych złamań kości,
 • skłonność do krwawień,

 • śpiączka mocznicowa (w skrajnych przypadkach).


Badania wykrywające niewydolność nerek Odtwórz wideo
Badania wykrywające niewydolność nerek Niewydolność nerek jest przyczyną utraty zdolności organizmu...

Przewlekłą niewydolność nerek można podzielić na cztery etapy.W pierwszym niewydolność nerek pozostaje utajona, chory wydala większą objętość moczu. Drugi etap to wyrównana niewydolność nerek. Objawami są nadciśnienie tętnicze i niedokrwistość. W trzecim stadium pracuje tylko 25% miąższu nerek. Chory odczuwa osłabienie, ma problemy z pamięcią i snem, waga ciała zmienia się – dochodzi do spadku albo do wzrostu z pojawieniem się obrzęków. U kobiet może dojść do zaburzenia miesiączkowania. Czwarty etap to mocznica, czyli schyłkowa niewydolność nerek. Okres ten jest niebezpieczny dla życia, pojawiają się liczne objawy kliniczne, istnieje konieczność leczenia nerkozastępczego.

2. Badania wydolności nerek

W pierwszej kolejności należy określić, czy pacjent cierpi na ostrą, czy przewlekłą niewydolność nerek. Następnie należy ustalić jej przyczyny, biorąc pod uwagę możliwość wywołania takiego stanu pacjenta stosowaniem leków nefrotoksycznych. Na podstawie badań określa się stopień niewydolności oraz ocenia inne biochemiczne i hematologiczne markery (np. ciśnienie krwi czy równowagę płynową ustroju). Z wywiadu zaś należy uzyskać informacje na temat towarzyszących chorobie symptomów oraz współistniejących chorób układu sercowo-naczyniowego czy też przewodu pokarmowego, które mogą mieć wpływ na leczenie.

Stopień wydolności nerek określa się na podstawie współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR). Jest to ilość osocza przefiltrowana w jednostce czasu przez kłębuszki nerkowe do moczu pierwotnego. Współczynnik ten jest podstawowym kryterium kwalifikacji stadiów przewlekłej choroby nerek. U człowieka prawidłową wartością jest ok. 140 ml/min. Wartości poniżej 90 ml/min pozwalają rozpoznać przewlekłą niewydolność nerek.

Oznaczenie GFR prowadzi się wykorzystując marker, jakim jest kreatynina. Klirens kreatyniny powinno się oznaczać w dobowej zbiórce moczu. Jednak ze względów praktycznych jest to utrudnione. Toteż stosując równanie Cockcrofta i Gaulta można oznaczyć tę wartość u dorosłych pacjentów z jednego pomiaru stężenia kreatyniny w osoczu.

3. 

Leczenie niewydolności nerek


Leczenie niewydolności nerek zależy od stopnia jej zaawansowania. Początkowo pacjent przyjmuje duże ilości płynów, aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Jeśli dochodzi do zatrzymywania się wody w organizmie i tworzenia się obrzęków, ilość płynów należy ograniczyć. Dietę należy uzupełnić o wapń i ograniczyć sól kuchenną, wskazane jest ograniczenie spożywania białka. Chorym zaleca się także, by nie forsowali organizmu podczas wysiłku fizycznego.

W przypadku ostrej niewydolności nerek celem leczenia jest jak najszybsze przywrócenie funkcji nerek, natomiast w przypadku przewlekłej niewydolności – spowolnienie zachodzących zmian degradacyjnych. Od strony biochemicznej celem jest zachowanie biomarkerów na odpowiednim poziomie, a od strony farmakologicznej minimalizacja ryzyka związanego z wystąpieniem działań niepożądanych i/lub interakcji leków. Dla pacjenta najważniejsze jest zredukowanie występowania symptomów choroby.

Leczenie niewydolności nerek zależy od przyczyny tej choroby. Przy ostrej niewydolności nerek stosuje się odpowiednio dobrane farmakologiczne leczenie zachowawcze. Niezbędna jest kontrola nadciśnienia tętniczego, leczenie zakażeń i innych chorób współistniejących, leczenie niedokrwistości za pomocą hormonu erytropoetyny a także leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. W tym ostatnim przypadku stosowane są preparaty wapnia, preparaty wiążące fosforany w surowicy zapobiegające wchłanianiu ich do krwi oraz preparaty witaminy D ułatwiające wchłanianie i wykorzystanie wapnia w organizmie. Niezwykle ważne jest również unikanie leków działających nefrotoksycznie. Niekiedy konieczna jest także zmiana dawkowania leków metabolizowanych przez nerki.

W obu przypadkach ważne jest stosowanie odpowiedniej, niskobiałkowej diety. Do jej najważniejszych zasad należy zwiększenie ilości tłuszczu do 35-40% energetyczności diety w porównaniu z żywieniem zdrowego człowieka. Konieczne jest zapewnienie dużej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Stosunek kwasów wielonienasyconych do nasyconych w diecie powinien wynosić 2:1. Taka modyfikacja diety wynika z możliwości występowania u części osób cierpiących na przewlekłą niewydolność nerek zaburzeń gospodarki lipidowej. Z tego samego powodu dzienne spożycie cholesterolu nie może przekraczać 300 mg. Tak jak w diecie człowieka zdrowego najwięcej energii powinno pochodzić z węglowodanów (50-60%). Należy unikać tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, które dostarczają głównie nasyconych kwasów tłuszczowych.

Kolejnymi zasadami są: ograniczenie lub wyeliminowanie produktów o dużej zawartości sodu, ograniczenie podaży potasu (gdy jego poziom we krwi przekroczy 5 mmol/l), kontrola ilości wypijanych płynów uzależniona od stopnia wydolności nerek. Sposób przygotowywania potraw powinien być taki sam jak w diecie lekkostrawnej. Posiłki należy spożywać 4-5 razy dziennie o ustalonych porach.

W zaawansowanej mocznicy często dochodzi także do utraty zdolności wydalania przez nerki fosforu. Może być to bardzo groźne, prowadzi bowiem do nadczynności przytarczyc, a co za tym idzie zmian metabolizmu tkanki kostnej i obniżenia poziomu wapnia. Dlatego osoby z niewydolnością nerek powinny unikać dużych ilości fosforu w diecie.

W przypadku przewlekłej niewydolności nerek konieczne jest leczenie nerkozastępcze. Leczenie nerkozastępcze polega na zastąpieniu czynności ludzkich nerek za pomocą specjalnej aparatury do hemodializy lub dializy otrzewnowej. Hemodializę przeprowadza się kilka razy w tygodniu przez 3-5 godzin. Z kolei dializę otrzewnową wykonuje się codziennie. W przypadku schyłkowej niewydolności nerek niezbędne jest niekiedy wykonanie przeszczepu nerki. Przeszczep polega na wszczepieniu choremu (biorcy) nerki pochodzącej z ciała dawcy. Dawcą może być osoba z rodziny bądź ktoś obcy. Organizm ludzki dla właściwego funkcjonowania potrzebuje tylko jednej nerki. Całkowita niewydolność nerek nie jest możliwa do wyleczenia, jednak wymienione metody – dializa i przeszczep – znacznie ułatwiają choremu życie i zapobiegają powikłaniom.

Na monitorowanie leczenia stanów niewydolności nerek składa się wiele czynników. Przede wszystkim jest to analiza markerów biochemicznych, czyli badanie poziomu kreatyniny we krwi, a także jonów potasu, wodorowęglanowych, fosforanowych, wapniowych. Niezbędna jest także stała kontrola ciśnienia krwi, równowagi płynowej ustroju, wagi, poziomu hemoglobiny oraz żelaza. Ważne jest także monitorowanie wszystkich problemów związanych ze stanem niewydolności nerek. Farmaceuta powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia działań niepożądanych leków. W przypadku ich wystąpienia należy pamiętać o zebraniu tej informacji od pacjenta i przekazaniu jej do Wydziału Monitorowania Działań Niepożądanych Urzędu Rejestracji. Niezbędne jest także wyjaśnienie pacjentowi znaczenia i zasad (zwłaszcza reżimu dobowego) przyjmowania leków.

Bibliografia

 • Myśliwiec M. Choroby nerek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3528-5
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Myśliwiec M., Wielka interna - nefrologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60135-62-4
 • "Manager Apteki", nr 3/2009

Źródła zewnętrzne

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Czy to przewlekła niewydolnośc nerek?

Mam pytanie: mam 37 lat, jestem kobietą ważę 55 kg. Kreatynina 0,9mg/dl a wynik GFR 74. Czy...

lek. Magdalena Parys Porady udziela lek. Magdalena Parys lekarz w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym Oddział I Wewnętrzny.
pokaż 5 następnych
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

~Anastazja jestem Forum Zdrowie 0 odpowiedzi Niewydolność nerek przy RZS ~Anastazja jestem:

Moja ciocia cierpi od lat na reumatoidalne zapalenie stawów. Bierze leki, ale teraz powstał...

pokaż 5 następnych

Artykuły Niewydolność nerek

Niewydolność nerek Leczenie niewydolności nerek

  W przypadku rozpoznania przewlekłej choroby nerek, czeka chorego wiele zmian w dotychczasowym życiu. Przede wszystkim taki chory musi zostać objęty kompleksową opieką medyczną, ponieważ leczenie niewydolności nerek jest wielokierunkowe. Zawiera...

Leczenie niewydolności nerekOdtwórz wideo
Niewydolność nerek Leczenie niewydolności nerek

Leczenie niewydolności nerek wymaga kompleksowej opieki medycznej. W jej skład wchodzą takie elementy jak: zapobieganie chorobom układu krążenia, leczenie przyczynowe przewlekłej niewydolności nerek, hamowanie postępu oraz zapobieganie powikłaniom...

Uratować nerkiOdtwórz wideo
Niewydolność nerek Uratować nerki

(...) polega na tym, że niewydolność nerek może przebiegać bezobjawowo i być wykryta dopiero w bardzo zaawansowanym stadium. Jak...

Uwaga lekiOdtwórz wideo
Niewydolność nerek Uwaga leki

Nerki są organem, którego funkcją jest eliminacja leków z organizmu, dlatego ich choroby powodują, że substancje toksyczne, zamiast być usuwane, zostają w ciele. Do tego narząd ten charakteryzują się wysoką aktywnością metaboliczną i jest...

Wpływ chorób nerek na choroby sercaOdtwórz wideo
Niewydolność nerek Wpływ chorób nerek na choroby serca

(...) ólne samopoczucie człowieka. Wiele chorób nerek (np. kamica moczowa, nefropatia, kłębuszkowe zapalenie nerek, niewydolność nerek) może ... , tym bardziej niekorzystny wpływ na naczynia krwionośne i serce. Przyjmuje się, że przewlekła choroba nerek (niewydolność nerek ... przyczynić się przewlekła niewydolność nerek? Oprócz nadciśnienia, pacjenci narażeni są na miażdżycę,...

Kwalifikacja na żywego dawcęOdtwórz wideo
Niewydolność nerek Kwalifikacja na żywego dawcę

W celu wyeliminowania problemu niewydolności nerek bardzo często stosuje się dializoterapię. Dużo skuteczniejszą metodą walki z tą przypadłością jest jednak przeszczep nerki. Takie rozwiązanie przywraca prawidłową równowagę wewnątrzustrojową,...

Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze?Odtwórz wideo
Niewydolność nerek Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze?

Na czym polega leczenie nerkozastępcze? Otóż określa ono metody terapeutyczne, których zadaniem jest utrzymanie przy życiu osoby, u której z jakiś powodów doszło do schyłkowej niewydolności nerek. Bardzo ważne jest jednak, aby...

Jak dbać o nerki?Odtwórz wideo
Niewydolność nerek Jak dbać o nerki?

Prawidłowe funkcjonowanie nerek ma niebagatelne znaczenie dla kondycji całego organizmu. Ich rola polega między innymi na tym, że są one narządem wydalniczym, a to w praktyce oznacza, że usuwają one końcowe produkty przemiany materii oraz nadmiar...

Badania wykrywające niewydolność nerekOdtwórz wideo
Niewydolność nerek Badania wykrywające niewydolność nerek

Niewydolność nerek jest przyczyną utraty zdolności organizmu do oczyszczania się z toksyn produkowanych w momencie przemiany materii. Pierwszym objawem choroby jest zwiększona ilość moczu lub jego zanik oraz nieprawidłowe wyniki badań krwi. Występują dwa rodzaje niewydolności – ostra i przewlekła. Ostra niewydolność nerek pojawia się w wyniku słabego ukrwienia ... . Przewlekła niewydolność nerek jest następstwem przebytych chorób nerek, chorób metabolicznych oraz zatruć i...

Niewydolność serca
Kardiologia Niewydolność serca

Niewydolność serca (ang. heart failure) to zespół objawów spowodowany uszkodzeniem...

Niewydolność serca Co to jest niewydolność serca?

Niewydolność serca inaczej nazywana jest niewydolnością krążeniową. Na niewydolność serca składa...

Torbielowatość nerek
Urologia i nefrologia Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek to zaburzenie, w którym w nerkach pojawiają się liczne torbiele,...

Dializa nerek
Zabiegi Dializa nerek

Dializa nerek to najczęściej stosowana metoda leczenia zaawansowanych chorób nerek....

Niewydolność szyjki macicy
Ginekologia Niewydolność szyjki macicy

Schorzenie to polega na przedwczesnym rozszerzeniu się szyjki macicy. Niewydolność szyjki macicy...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij