Makrosomia plodu

Żywienie

Otyłym niemowlakom grożą poważne choroby

pokazują, że ok 90 proc. noworodków waży od 2800-3800 g. Rodzą się jednak dzieci duże, które ważą 4 kg, a nawet więcej. Mówimy wtedy o makrosomii (...) ma prawidłową wagę, można ocenić także czy tempo wzrostu jest prawidłowe. To determinuje sposób leczenia - wyjaśnia Łukaszewicz. Makrosomia występuje