Fundacja DKMS Polska

Partner WP abcZdrowie

Fundacja DKMS Polska

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego. W ciągu 8 lat w Polsce udało się zarejestrować już 1 125 066 potencjalnych Dawców.

Więcej o Fundacji DKMS Polska

Rodzaje chemioterapii w białaczce

Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne, to sposób leczenia chorób nowotworowych. Polega na stosowaniu szczególnych grup leków w walce z chorobą. Dzięki tej metodzie zniszczeniu mogą ulegać komórki nowotworowe zlokalizowane w całym organizmie. Stosowane leki działają głównie na komórki, które ulegają szybkim podziałom – takimi komórkami są komórki nowotworowe. W znacznie mniejszym stopniu zniszczeniu ulegają prawidłowe tkanki. Idealny lek cytostatyczny to taki, który niszczy komórki nowotworowe, nie doprowadzając przy tym do uszkodzenia prawidłowych komórek chorego.

Zobacz film: "Polacy żyją aż 7 lat krócej niż Szwedzi"

Rodzaje chemioterapii

Czym jest białaczka?

Białaczka jest zbiorczą nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego (jego zdecydowana większość znajduje się wewnątrz kości i nazywana jest...

Białaczka jest zbiorczą nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Rodzaj chemioterapii dobierany jest indywidualnie do każdego rodzaju nowotworu, a zastosowane leczenie może w zależności od zaawansowania choroby doprowadzić do wyleczenia, do powstrzymania dalszego postępu lub rozprzestrzeniania się choroby. Może prowadzić do złagodzenia objawów, a przez to do poprawy jakości życia. Im wcześniejsza faza nowotworu, tym większe szanse na wyleczenie.

Różna są drogi podania leku:

 • droga doustna – podanie tabletki czy kapsułki;
 • domięśniowa – kiedy lek podawany jest w formie zastrzyku domięśniowego;
 • dożylna – poprzez venflon podanie leku do żyły obwodowej. Jeżeli leczenie jest często powtarzane lub stosowane są leki mogące uszkodzić ścianę małych naczyń, cewnik zakładany może być do naczyń o większej średnicy;
 • lek może być również podawany dokanałowo – czyli bezpośrednio do kanału kręgowego.

Najczęstszą drogą jest podawanie doustne i dożylne.

Aby leczenie białaczki miało największe szanse powodzenia, konieczne jest przestrzeganie licznych zasad – każdy typ nowotworu ma określone ściśle sekwencje podawania – rodzaj stosowanego leku lub leków, wielkość dawki, czas podawania i ilość powtórzeń w określonym przedziale czasowym.

Okresy leczenia białaczki

Wyróżnia się poszczególne okresy leczenia cytostatycznego.

 • leczenie indukujące - polega na zastosowaniu intensywnej chemioterapii w celu uzyskania znacznego, radykalnego zmniejszenia liczby komórek białaczkowych. Celem jest uzyskanie remisji, czyli ustąpienia objawów klinicznych choroby, która niewykrywana jest tradycyjnie wykorzystywanymi metodami diagnostycznymi. Trwa zwykle kilka tygodni;
 • chemioterapia konsolidująca - ma na celu ustabilizowanie remisji poprzez zniszczenie pozostałych komórek nowotworowych. Leczenie trwa zwykle kilka miesięcy;
 • chemioterapia podtrzymująca, czyli pokonsolidacyjna, której celem jest utrzymanie remisji i zapobieganie nawrotom choroby. Leczenie jest zwykle długotrwałe.

Obecnie w leczeniu białaczek stosuje się głównie schematy złożone z kilku leków cytostatycznych ułożonych w odpowiednie cykle, jest to tak zwana chemioterapia wielolekowa. Łączenie kilku leków ma na celu zmniejszenie oporności nowotworu na stosowane leczenie. Znacznie rzadziej stosowana jest chemioterapia jednolekowa.

Dany lek może być włączony do schematu wielolekowego, gdy jest wykazane jego działanie na dany rodzaj nowotworu. Powinien posiadać inny mechanizm działania w stosunku do schorzenia od pozostałych stosowanych leków. Leki te nie powinny też wzajemnie na siebie oddziaływać oraz ich działania niepożądane powinny być odmienne, aby nie doszło do skumulowania objawów niekorzystnych w stosunku do jednej tkanki czy narządu.

Zasady stosowania chemioterapii

W leczeniu obowiązuje zasada chemioterapii sekwencyjnej, czyli stosowanie leczenia według danego schematu do czasu wystąpienia toksyczności, wymagającej zmiany farmakoterapii lub gdy stosowana terapia nie przynosi już efektu. Wówczas wprowadzany jest kolejny schemat leczenia.

Najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu białaczek są:

 • antracyklina – grupa leków należących do antybiotyków, stosowany w leczeniu nowotworów, nie tylko białaczek i chłoniaków, ale także w leczeniu m.in. raka piersi, płuc;
 • arabinozy cytozyny – lek należący do antymetabolitów, czyli leków blokujących syntezę kwasów nukleinowych, które budują DNA i RNA;
 • metotrexat – także antymetabolit; stosowany przede wszystkim w białaczkach limfoblastycznych między innymi w celu profilaktyki i leczenia zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Stosowany jest również po transplantacji szpiku w celu zapobiegania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi;
 • etopozyd – pochodna podofilotoksyny, szeroko stosowana w hematologii i onkologii;
 • winkrystyna – alkaloid, który powoduje hamowanie mitozy.

Chemioterapia w białaczkach ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno jako podstawowa metoda leczenia, jak i przygotowanie do ewentualnego przeszczepu szpiku. Znaczną wadą tej metody są liczne objawy niepożądane, występujące w trakcie terapii. W każdym przypadku należy więc wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych, a z drugiej strony prawdopodobieństwo korzyści z leczenia.

Lekarz Joanna Gładczak, 4 miesiące temu

Bibliografia

 • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
 • Maj S. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, ISBN 83-200-2449-8
 • Dmoszyńska A. Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych, Folium, Lublin 2002, ISBN 83-86239-61-1
 • Orzechowska-Juzwenko K. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Volumed, Wrocław 2000, ISBN 83-87804-15-0
 • Dmoszyńska A, (red.)Hematologia: Wielka Interna, wydawnictwo Medical Tribune, 2011. ISBN (Hematologia) 978-83-62597-18-5

Chemioterapia w białaczce

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chemioterapia w białaczce
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Chemioterapia w białaczce
Chemioterapia w białaczce

Zasady bezpieczeństwa chemioterapii

Zasady bezpieczeństwa chemioterapii

chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa); Nowotwory potencjalnie wyleczalne po zastosowaniu chemioterapii (...) Chemioterapia, czyli leczenie...

Chemioterapia w białaczce

Cele chemioterapii w leczeniu białaczki

ulegają prawidłowe tkanki. Chemia w białaczce W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju, dzięki chemioterapii osiągnąć można: wyleczenie (...) z nich ma różne cele do osiągnięcia. Białacza...

Chemioterapia w białaczce

Skutki uboczne chemioterapii

w wyniku stosowania chemioterapii dojść może do uszkodzenia układu rozrodczego, oraz rozwinięcia się nowotworów wtórnych ( na przykład ostrej białaczki (...) Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne,...

Chemioterapia

Leki stosowane w chemioterapii

Leki stosowane w chemioterapii

Sześć różnych leków stosowanych w chemioterapii, od lewej: DTIC-Dome, Cytoxan, Oncovin, Blenoxane, Adriamycin, VePesid.

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Dieta w białaczce

Leczenie białaczki to przede wszystkim uciążliwa dla pacjentów i osłabiająca ich organizmy chemioterapia. Jednak coraz częściej słyszy się, że zdrowa (...) dieta w chorobie nowotworowej potrafi znacząca wspomóc leczenie...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Chemioterapia w białaczce

Chemioterapia jest najszerzej stosowaną metodą leczenia nowotworów. Także w białaczkach, w większości przypadków, jest podstawową metodą leczenia (...) na ostre i przewlekłe, natomiast pod względem rodzaju...

Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

Chłoniak u 6-letniego chłopca

Chłoniak u 6-letniego chłopca

Chłoniaki mają charakter złośliwy. Najczęściej leczy się je za pomocą chemioterapii lub też stosuje się leczenie operacyjne.

Anemia (niedokrwistość) - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Cała prawda na temat anemii (WIDEO)

Cała prawda na temat anemii (WIDEO) Odtwórz wideo

źródło. Przyczyną anemii i spadku masy ciała jest zawsze jakiegoś rodzaju wyniszczenie organizmu: może to być na przykład choroba nowotworowa. Nowotwór (...) do zaburzeń w ich funkcjonowaniu i ilości. Inne rodzaje nowotworów,...

Diagnostyka białaczek

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

chemioterapii w leczeniu białaczki Zmiany w morfologii charakterystyczne dla białaczki Różne rodzaje białaczki powstają z innego rodzaju komórek...