Autyzm u trzylatka

Autyzm wczesnodziecięcy został wyodrębniony w 1943 roku przez Leo Kannera jako zespół objawowy, charakteryzujący się trzema kardynalnymi cechami patologii funkcjonowania – skrajnym unikaniem przez dziecko kontaktów z innymi ludźmi, potrzebą zachowania niezmienności otoczenia i poważnym zaburzeniem mowy. Pierwotnie Leo Kanner był przekonany o patogennej roli matki w rozwoju autyzmu, później zmienił pogląd na temat etiologii tego zespołu, przychylając się do przeświadczenia o organicznym pochodzeniu zaburzenia. Czym jest autyzm wczesnodziecięcy i jak manifestuje się u dziecka trzyletniego?

Zobacz film: "Diagnozowanie autyzmu"

Przyczyny autyzmu

Badacze wskazują na kontaminację różnych przyczyn prowadzących do autyzmu. Mówi się o sumie wpływów czynników biologicznych, społecznych i psychologicznych, które mogą być uwikłane w patomechanizm tworzenia się autyzmu. Istotą tego zaburzenia zdaje się być lękowe wycofanie się z kontaktów z ludźmi, prowadzące do izolacji dziecka i preferowania przez nie samotności. Pierwotnymi powodami wycofania się z kontaktów społecznych u dzieci z autyzmem mogą być m.in.:

 • nadwrażliwość sensoryczna, sprawiająca, że bodźce płynące ze świata, a szczególnie od ludzi – w całym ich bogactwie i zmienności – są zbyt trudne do zasymilowania, prowokując tym samym postawę „od”, zamiast postawę „do”;
 • uszkodzenie układu nerwowego, sprawiające, że integracja bodźców różnej modalności (wzrok, słuch, dotyk itd.) jest zbyt trudna i rodzi potrzebę ich ograniczenia, a także ograniczenia aktywności;
 • negatywne doświadczenia kontaktu z matką, stanowiącego pierwowzór kontaktu z innymi ludźmi, wówczas gdy matka jest depresyjna, odrzucająca lub ambiwalentna (nieprzewidywalna);
 • trauma przedwczesnej separacji, gdy dziecko odłączone od matki i oddane, np. do zakładu opiekuńczego, nie wytworzyło jeszcze zdolności autonomicznego funkcjonowania i kiedy uległa rozerwaniu pierwotna więź, co uniemożliwiło wytworzenie relacji przywiązania z następnymi opiekunami.

Inne przyczyny autyzmu wczesnodziecięcego to, np.: ponadprzeciętny poziom wykształcenia rodziców, którzy charakteryzują się postawą skrajnie dydaktyczną; nadmierna dojrzałość struktur korowych w czasie narodzin dziecka; uszkodzenie tworu siatkowatego; czynniki teratogenne; okołoporodowe niedotlenienie płodu itp. Wciąż wśród specjalistów trwa debata na temat tego, czy autyzm jest zaburzeniem psychicznym, czy organicznym. Obecnie dominuje teza o policzynnikowym uwarunkowaniu autyzmu wczesnodziecięcego.

Objawy autyzmu

Istnieje szereg list symptomów chorobowych autyzmu. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 uznaje autyzm za całościowe zaburzenie rozwojowe, którego warunkiem rozpoznania jest stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w relacjach społecznych, komunikacji oraz w rozwoju zabawy funkcjonalnej lub symbolicznej przed 3. rokiem życia dziecka. Tabela poniżej prezentuje najbardziej sztandarowe przykłady zaburzeń funkcjonowania w przypadku dziecka autystycznego.

Zaburzenia w sferze kontaktów społecznych Zaburzenia komunikacji Ograniczone i stereotypowe wzorce zachowań
zaburzenia zachowań niewerbalnych, nierozumienie gestów, mimiki twarzy; brak kontaktów z rówieśnikami; brak społecznej wymiany; brak potrzeby dzielenia się uczuciami z innymi; unikanie kontaktu wzrokowego, pieszczot i bliskości; autystyczna izolacja; nierozumienie reguł społecznych i trudności w podporządkowywaniu się; trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń; zachowania agresywne i autoagresywne; brak uśmiechu; ograniczona zdolność empatii upośledzona lub niewykształcona mowa; stereotypowe powtarzanie wyrazów – mowa echolaliczna; brak inicjatywy mówienia i spontanicznych umiejętności językowych dla danego poziomu rozwoju; niezdolność tworzenia dłuższych rozbudowanych wypowiedzi; trudności z podtrzymywaniem wymiany konwersacyjnej; nierozumienie pojęć abstrakcyjnych; problemy z pragmatyką języka przywiązanie do rytuałów, zwyczajów; powtarzanie sekwencji ruchowych, np. obracanie się w kółko; zafascynowanie przedmiotami, a ignorowanie ludzi; powtarzanie jednego lub kilku wzorców zainteresowań, które odbiegają od wieku rozwojowego; przymus niezmienności otoczenia; łatwość mechanicznego zapamiętywania; skrajne formy zaburzeń koncentracji

Powyższy katalog symptomów chorobowych jest oczywiście pewnym uproszczeniem, a każdy, kto zetknął się z dziećmi autystycznymi ma świadomość, jak bardzo różnie mogą zachowywać się, mając postawioną identyczną diagnozę – zaburzenie ze spektrum autyzmu. Czasami objawy mogą mieć skrajne nasilenie, w innych przypadkach manifestują się nieco subtelniej. Ponadto, autyzmowi mogą towarzyszyć zaburzenia wtórne albo dodatkowe, np. upośledzenie umysłowe czy wady słuchu.

Jakie zachowania powinny zaniepokoić rodzica dziecka trzyletniego?

Mimo szeregu objawów, jakie daje się wyczytać w fachowej literaturze psychologicznej czy serwisach internetowych poświęconych tematyce autyzmu, rodzice chcą wiedzieć konkretnie, co powinno wzbudzić u nich niepokój, jakie zachowania trzylatka mogą świadczyć o autyzmie. Powinieneś skontaktować się ze specjalistą, jeśli twoje trzyletnie dziecko nie potrafi lub wycofało się z części z poniższych umiejętności:

 • kiedy do tej pory nie potrafi korzystać z nocnika;
 • kiedy nie zadaje pytań, nie jest ciekawe świata;
 • kiedy nie lubi oglądać książeczek ani słuchać bajek, które opowiadasz;
 • kiedy nie bawi się „na niby”, np. w dom;
 • kiedy nie zaprasza cię do zabawy;
 • kiedy nie potrafi bawić się z innymi dziećmi i nie wymienia się z nimi zabawkami;
 • kiedy nie potrafi czekać na swoją kolej w zabawie;
 • kiedy nie wykorzystuje zabawki w sposób zróżnicowany;
 • kiedy nie potrafi układać prostych układanek;
 • kiedy nie potrafi się przedstawić i powiedzieć, ile ma lat.

Wychowanie dziecka autystycznego to niezmiernie trudne wyzwanie dla rodziców, którzy niejednokrotnie czują się bezradni, pozostawieni sami sobie i którym przykro z powodu braku poczucia przywiązania ich własnej pociechy do opiekunów. Obecnie dzięki badaniom prowadzonym w ramach różnych orientacji psychologowie dysponują ogromnym materiałem, pozwalającym lepiej zrozumieć wewnętrzny świat przeżyć dzieci autystycznych, ujawnić mechanizmy obronne i adaptacyjne, którymi się posługują, a także dostrzec cierpienie, jakie towarzyszy autystycznej formie istnienia w świecie.

psycholog Kamila Krocz, 7 miesięcy temu

Bibliografia

 • Grodzka M., Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13319-8.
 • Drała D., Maciarz A., Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Impuls, Kraków 2007, ISBN 83-7308-873-3.
 • Aldenrud U., Ilstedt S., Wacław W., Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000, ISBN 83-7164-248-2.
 • Winczura B., AUTYZM. Na granicy zrozumienia, Impuls, Kraków 2009, ISBN 978-83-7587-215-6.

Objawy autyzmu

Komentarze (1)
~Aspie
~Aspie ponad rok temu

Korwin-Mikke to klasyczny przykład zespołu Aspergera w późnym wieku. Mamy upośledzenie empatii w połączeniu z wysokim ilorazem inteligencji. Zamiłowanie do logiki, teorii systemów, echolalie połączone z jąkaniem się (można zauważyć, że po latach używa tak samo sformułowanych zdań, z tym samym szykiem wyrazów), stereotypie ruchowe i tiki - tak widoczne podczas debat w telewizji (kiwa się na krześle, macha rękoma, sztywno wlepia wzrok w rozmówcę). Dochodzi do tego niezgrabność ruchowa, sztywność gestów i walenie prosto z mostu - bez zwracania uwagi na emocje, które może to budzić u słuchaczy, bez zwracania uwagi na formę. Dochodzi do tego nieumiejętność postawienia się w sytuacji innych ludzi związana z brakami w teorii umysłu. Efektem tego jest następujący sposób myślenia: "jeśli jak tak myślę, to inni też" - skróty myślowe zrozumiałe tylko dla JKM i tych, którzy czytają go od dłuższego czasu.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Objawy autyzmu
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Objawy autyzmu
Objawy autyzmu

Pierwsze objawy autyzmu (WIDEO)

Pierwsze objawy autyzmu (WIDEO) Odtwórz wideo

Autyzm stwierdzany jest około 3 roku życia. Wtedy pojawiają się objawy świadczące o rozwoju tego zaburzenia. Rodzice zauważają, że ich dziecko (...) nie rozwija się prawidłowo. Do objawów mogących być przejawami autyzmu...

Objawy autyzmu

Cechy autyzmu

Spektrum autyzmu jest szerokie. Objawy autyzmu można umieścić na skali od łagodnych do ciężkich postaci zaburzenia. Rodzice, dla których autyzm (...) . Jednak wiele osób nie wie, na jakie...

Objawy autyzmu

Agresja dzieci autystycznych (WIDEO)

Agresja dzieci autystycznych (WIDEO) Odtwórz wideo

wiedzieć, że takie pierwsze objawy autyzmu nie pojawiają się bez powodu. Dziecko cierpiące na to zaburzenie jest często lękliwe. Do tego nie lubi zmian (...) nad jego zachowaniem. Na temat agresji u dzieci z autyzmem...

Objawy autyzmu

Terapia w Island Dolphin Care

Island Dolphin Care to organizacja założona z myślą o dzieciach ze specyficznymi potrzebami. Program organizacji obejmuje zajęcia z delfinami, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci oraz wzmocnienie ich pewności siebie. Terapia w wodzieoraz...

Objawy autyzmu

Echolalia

z autyzmem albo cierpiących na zespół Tourette'a. Wyróżnia się dwa główne rodzaje echolalii - echolalię natychmiastową i odroczoną. Zaburzenia językowe (...) z rozpoznaniem autyzmu nie mówi w ogóle albo ma bardzo upośledzoną...

Objawy autyzmu

Czy to autyzm?

Czy to autyzm?

Autyzm u dzieci to rodzaj zaburzenia rozwojowego, którego pierwsze objawy ujawniają się we wczesnym dzieciństwie i trwają przez całe życie (...) terapii. Dlatego też każdy rodzic powinien wiedzieć, jakie są objawy...

Objawy autyzmu

Autyzm a agresja

Autyzm a agresja

, niemożności wyrażenia swoich uczuć. Musimy pamiętać, że autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, w którym upośledzona jest komunikacja językowa (...) sztuki wyboru i ponoszenia konsekwencji swoich działań. Jednym z większych problemów,...

Objawy autyzmu

Sensoryzmy

, które umożliwiają odpowiednią interpretację sytuacji i adekwatne zareagowanie do wymogów otoczenia. Zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem U dzieci (...) z autyzmem system odbioru bodźców sensorycznych i przetwarzanie...