Objawy autyzmu

Autyzm to rozwojowe zaburzenie o charakterze neurologicznym. Pierwsze objawy pojawiają się w wieku dziecięcym i trwają przez całe życie. Zaburzenia różnego typu, powiązane z autyzmem to jedne z najczęściej diagnozowanych całościowych zaburzeń o charakterze neurorozwojowym. Autyzm diagnozowany jest u jednego narodzonego dziecka na 100 przychodzących na świat w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych oraz u jednego dziecka na 300 urodzeń na terenie Polski.

Kiedy dziecko nie reaguje na polecenia, nie bawi się tak, jak rówieśnicy, nie porozumiewa się głosem, mową ani gestem, zachowuje się dziwnie, to może być autyzm. Nie zawsze jednak „dziwne zachowania” dziecka muszą oznaczać zaburzenia ze spektrum autyzmu. Równie dobrze dziecko może wolniej się rozwijać. Zresztą sam autyzm ma wiele odmian – od lekkich zaburzeń po ciężkie, np. zespół Kannera. Symptomy autyzmu mogą towarzyszyć też innym zaburzeniom rozwojowym. W jaki sposób objawia się autyzm wczesnodziecięcy?

#dziejesienazywo: Czy warto wykonywać badania profilaktyczne?

Przyczyny autyzmu

Naukowcy nie są pewni, co wywołuje autyzm, ale jest prawdopodobne, że odgrywają tutaj rolę zarówno genetyka, jak i środowisko. Eksperci zidentyfikowali wiele genów związanych z chorobą. Badania osób z autyzmem wykazały nieprawidłowości w kilku regionach mózgu. Inne badania sugerują, że ludzie z autyzmem mają nieprawidłowy poziom serotoniny i innych neuroprzekaźników w mózgu. Nieprawidłowości te wskazują, że schorzenie to może wynikać z zakłóceń w normalnym rozwoju mózgu we wczesnym stadium rozwoju płodu i być spowodowane usterkami w genach.

Symptomy autyzmu

Objawy autyzmu pojawiają się zwykle do trzeciego roku życia. Zdarza się jednak, że nieprawidłowości rozwoju mogą się ujawnić znacznie wcześniej – już w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia dziecka albo później – nawet około czwartego-piątego roku życia. W przypadku późnych objawów choroby mówi się o autyzmie atypowym. Często autyzm pojawia się nagle jako wyraźny regres w rozwoju, np. dziecko, które mówiło, nagle przestaje mówić.

Autyzm jest jednym z wielu złożonych zaburzeń neurorozwojowych. Spektrum autystyczne to grupa zaburzeń, które wpływają na zdolność komunikowania się, utrzymywania kontaktów społecznych i okazywania emocji. Objawy autyzmu są zwykle widoczne u dwuletnich dzieci, dlatego tak istotne jest ich wczesne rozpoznanie. Im szybciej rodzice zauważą niepokojące symptomy, tym wcześniej można zacząć leczenie. Pierwsze oznaki schorzenia u dzieci mogą dać o sobie znać nawet u 6-miesięcznych niemowląt. Jednak każde dziecko jest inne, dlatego nie wszystkie objawy muszą wystąpić u dziecka, by zdiagnozować autyzm.

Czy autyzm jest wyleczalny?

Czy diagnoza autyzmu jest wyrokiem? Czy terapia jest w stanie zahamować lub wręcz cofnąć chorobę? Dawniej sądzono, że autyzmu nie można wyleczyć. W większości...

Mimo iż rozpoznanie autyzmu następuje zwykle między drugim a trzecim rokiem życia, niektóre objawy autyzmu u dzieci można dostrzec dużo wcześniej. Jeśli 6-miesięczne niemowlę nie uśmiecha się, w wieku 12. miesięcy nie gaworzy i nie wykonuje żadnych gestów, a w wieku dwóch lat nie jest w stanie wypowiedzieć dwuwyrazowych wyrażeń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest dzieckiem autystycznym.

Objawów autyzmu jest wiele. Dziecko autystyczne:

 • woli być samo,
 • nie bawi się z innymi i nie jest twórcze w zabawie,
 • woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
 • unika kontaktu wzrokowego,
 • raczej patrzy „przez osobę”,
 • mało się uśmiecha,
 • ma ograniczoną mimikę twarzy, jego twarz nie wyraża wielu emocji,
 • nie reaguje na własne imię,
 • wydaje się nadpobudliwe,
 • czasami wpada w gniew bez wyraźnego powodu,
 • jest impulsywne,
 • nie mówi wcale albo używa słów bez znaczenia,
 • może za nami powtarzać słowa (echolalia),
 • ma trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • dziwacznie się zachowuje – wprawia przedmioty w ruch obrotowy, samo robi tzw. młynki albo wprowadza się w jakiś inny jednostajny ruch (stereotypie ruchowe) – kiwanie, huśtanie, obracanie się w miejscu,
 • nie porusza się spontanicznie,
 • jest spętane ruchowo,
 • chodzi drobnym krokiem,
 • nie balansuje rękami,
 • nie biega w podskokach,
 • jeśli mówi, to zwykle na jeden temat,
 • sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w rutynie,
 • ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk lub nie reaguje na ból.

Autyzm u dwulatków

Dziecko z autyzmem

Dziecko z autyzmem obsesyjnie ustawia puszki.

Niemal połowa autystycznych dzieci nie jest w stanie rozwinąć mowy niezbędnej do komunikowania swoich potrzeb. Gdy wielu zdrowych dwulatków zaczyna mówić lub przynajmniej składać proste wyrazy, dzieci z autyzmem mają dużo uboższe słownictwo i mniejszą zdolność do mówienia. Jest im ciężko wymówić spółgłoski oraz zbitki wyrazowe i raczej nie gestykulują podczas mówienia. Podczas gdy większość prawidłowo rozwijających się maluchów potrafi wskazać palcem na przedmiot, który je interesuje lub spojrzeć w kierunku, który wskazuje rodzic, autystyczne dwulatki nie są w stanie tego zrobić. Zamiast popatrzeć na to, co rodzic chce im pokazać, spoglądają na palec.

Z jednej strony, autystyczne dzieci nie posiadają niektórych umiejętności, z drugiej – mają tendencję do pewnych zachowań. Wiele dzieci z autyzmem lubi rutynę. Każda ingerencja w ustaloną kolejność wydarzeń może wywołać silną reakcję dziecka. Dzieci autystyczne zwykle lubią odbyć kąpiel codziennie o tej samej porze, ważne są także te same pory posiłków. Niektóre dzieci z autyzmem często klaszczą w dłonie lub kołyszą się do przodu i tyłu podczas siedzenia. Kompulsywne zachowania nie należą do rzadkości w czasie zabaw. Niektóre dzieci potrafią godzinami układać swoje zabawki w idealną linię, a gdy ktoś im przeszkodzi, bardzo się denerwują.

Dzieci autystyczne chcą mieć przyjaciół, ale nawiązywanie kontaktów jest dla nich trudne. W czasie zabawy wiele dzieci odsuwa się od grupy, co ma związek z niezrozumieniem przyjacielskich gestów, np. uśmiechu lub kontaktu wzrokowego. Kiedy ktoś obejmuje dziecko autystyczne, maluch zwykle sztywnieje, jakby odrzucał oznaki uczucia. Dzieje się tak, ponieważ dziecko z autyzmem nie rozumie emocji i nie jest w stanie ich odwzajemnić. Podczas gdy wielu dwulatków macha ręką na pożegnanie lub odwraca głowę, gdy słyszy swoje imię, autystyczne dziecko zwykle nie robi tych rzeczy. Mniej chętnie bierze udział w niektórych grach i zabawach, np. „a kuku”. Dzieci autystyczne mają trudności z interpretacją tego, co myślą lub czują inni, ponieważ nie mogą zrozumieć sygnałów społecznych, takich jak ton głosu lub wyraz twarzy. Wykazują także brak empatii.

Autyzm dziecięcy

Charakterystyka dziecka z autyzmem

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym. O zaburzeniach autystycznych możemy mówić, kiedy charakterystyczne dla niego objawy pojawiają się przed...

Dziecko autystyczne nie lubi się przytulać, nie potrafi pokazać palcem tego, co je interesuje, jeśli czegoś potrzebuje, to ciągnie za rękę dorosłego. Dzieci autystyczne bywają agresywne lub autoagresywne, np. potrafią bić głową w ścianę, ale wynika to zazwyczaj z lęku. Wyraźnie szkodzi im nadmiar bodźców – lubią chować się w ciemne kąty. Preferują samotnictwo, rutynę i stałość otoczenia.

Warto wiedzieć, że u dziecka mogą wystąpić jedynie niektóre z objawów choroby. Są dzieci z autyzmem, które bardzo lubią się przytulać, dużo mówią (choć nie zawsze poprawnie) i nie mają nasilonych dziwnych zachowań. Należy więc pamiętać, że o ile u niektórych dzieci objawy autyzmu są bardzo mocno nasilone, o tyle u innych bardzo słabo widoczne i trudne do wychwycenia.

Niemożność komunikacji z dziećmi autystycznymi była przez lata powodem postrzegania ich jako upośledzonych intelektualnie. Badania wykazują jednak, że większość osób dotkniętych tą chorobą ma iloraz inteligencji nie odbiegający od przeciętnego. Przedmiotem zainteresowania naukowców z różnych stron świata są również wyjątkowe zdolności, które przejawia część osób chorujących na autyzm.

Autyzm jest pojęciem zbiorczym obejmującym grupę zaburzeń w różnym stopniu upośledzających funkcjonowanie społeczne. Tak, jak rozmaity jest profil objawów i stopień upośledzenia, tak samo różny jest iloraz inteligencji dzieci dotkniętych autyzmem. Nie znaleziono związku pomiędzy stopniem upośledzenia a IQ.

W tym miejscu należy przypomnieć, że w części przypadków autyzm może współistnieć z niedosłuchem, padaczką czy upośledzeniem umysłowym. Błędem byłoby jednak stosowanie w tej materii uogólnień. Autyzm dziecięcy nie oznacza niepełnosprawności intelektualnej dziecka, nie jest jednak również równoznaczny z postrzeganiem dziecka jako „geniusza”.

Wyjątkowe zdolności dzieci z autyzmem

Niewątpliwie dzieci dotknięte autyzmem inaczej postrzegają świat, inaczej odbierają bodźce zmysłowe, smaki, kolory. Badania wykazują, że dużo lepiej niż populacja zdrowa radzą sobie z zadaniami polegającymi na rozpoznawaniu kształtów umieszczonych na skomplikowanym tle, lepiej i trwalej zapamiętują detale, co naukowcy wiążą z wyższą niż przeciętna ostrością wzroku. Prawdą jest również, że wśród chorych na autyzm dużo częściej niż wśród osób zdrowych trafiają się osoby obdarzone wyjątkowymi umiejętnościami. Określane są one mianem „sawantów”. Talenty te mogą dotyczyć bardzo wąskich i specjalistycznych dziedzin.

Upośledzenie funkcjonowania może współistnieć z fenomenalną pamięcią, wielkim talentem matematycznym, muzycznym czy plastycznym. Każdy, kto choć raz oglądał film „Rain Man”, był zapewne pod wrażeniem wspaniałej pamięci głównego bohatera – Raymonda Babbita, który potrafił z pamięci wyrecytować tekst 7600 książek.

Pierwowzorem tej postaci był chory na autyzm Jim Peek, jednak w literaturze opisano wiele podobnych przypadków. Poza zdolnością zapamiętywania tekstu w całości chorzy na autyzm zadziwiają czasem otoczenie wiedzą geograficzną, astronomiczną czy matematyczną (rozkładaniem liczb na czynniki pierwsze, wyciąganiem pierwiastków, skomplikowanymi operacjami matematycznymi przeprowadzanymi w pamięci). Opisywano kilkanaście przypadków dzieci, które perfekcyjnie radziły sobie z czytaniem trudnych map i określaniem pozycji na podstawie punktów orientacyjnych i pozycji Słońca oraz Księżyca.

Przeprowadzanie niebywale trudnych obliczeń, zapamiętywanie tabel wypełnionych cyframi jest prawdopodobnie możliwe dzięki umiejętności nadawania cyfrom kolorów i kształtów. Wśród „sawantów” trafiają się genialni poeci, muzycy, malarze, osoby obdarzone słuchem absolutnym czy fotograficzną pamięcią oraz innymi bardzo rzadkimi zdolnościami związanymi, np. z postrzeganiem pozazmysłowym.

Autyzm - gdzie szukać pomocy?

Jak się okazuje autyzm przestaje powoli być wstydliwą chorobą. Optymizmu dodaje także fakt, iż podjęte odpowiednio wcześniej działania mogą doprowadzić...

Niestety, w wielu przypadkach są to wybiórcze, izolowane umiejętności, np. umiejętność grania usłyszanej melodii na różnych instrumentach może współistnieć z bardzo głębokim upośledzeniem umiejętności językowych i społecznych. Liczba „sawantów” wśród chorych na autyzm była dotąd oceniana na 10%. Najnowsze badania wskazują, że liczba osób o specjalnych umiejętnościach może być nawet trzykrotnie większa. Procenty te robią duże wrażenie, nie należy jednak przywiązywać do nich nadmiernej wagi.

Podkreślanie izolowanej, wyjątkowej, często jednak nieprzydatnej w codziennym życiu umiejętności dziecka bez jednoczesnych intensywnych wysiłków włożonych w ułatwienie mu funkcjonowania w społeczeństwie jest wielkim błędem. Nie należy szukać w każdym chorym na autyzm dziecku niezrozumianego geniusza, można jednak uwzględnić talenty dziecka przy planowaniu jego dalszej terapii. Wykorzystanie pamięci mechanicznej czy znakomitego słuchu podczas zajęć terapeutycznych może być czynnikiem otwierającym dziecko na świat, zachęcającym go do pracy przy podnoszeniu umiejętności społecznych i komunikacji.

Diagnoza i leczenie autyzmu

Pracownicy służby zdrowia często używają kwestionariuszy lub innych narzędzi diagnostycznych w celu zebrania informacji na temat rozwoju dziecka i jego zachowania. Niektóre instrumenty kontroli polegają wyłącznie na obserwacji rodziców, inne łączą obserwację rodziców i dziecka. Jeśli instrumenty kontroli wskazują na możliwość autyzmu, zaleca się zazwyczaj bardziej kompleksowe badania. Kompleksowa ocena wymaga wielodyscyplinarnego zespołu, w tym psychologa, neurologa, psychiatry, logopedy i innych specjalistów, którzy diagnozują dzieci z autyzmem. Członkowie zespołu przeprowadzą szczegółową ocenę neurologiczną i dogłębne badania poznawcze oraz ocenę języka. Ponieważ problemy ze słuchem mogą powodować zachowania łatwo mylone z autyzmem, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy powinny przejść gruntowne badania słuchu.

Nie ma lekarstwa na autyzm. Terapia behawioralna autyzmu jest przeznaczona do rozwiązania określonych objawów i może doprowadzić do znacznej poprawy. Idealny plan leczenia obejmuje terapię i interwencję, które spełniają specyficzne potrzeby poszczególnych dzieci.

Redakcja abcZdrowie.pl, 6 miesięcy temu

Bibliografia

 • Aldenrud U., Ilstedt S., Wacław W., Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000, ISBN 83-7164-248-2.
 • Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy – zagadnienia diagnozy i terapii, Impuls, Kraków 2005, ISBN 83-7308-570-X.
 • Drała D., Maciarz A., Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Impuls, Kraków 2007, ISBN 83-7308-873-3.
 • Firth U., Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3093-5.

Autyzm

Komentarze (14)
~Jeży
~Jeży 3 miesiące temu

Co za bzdury że za autyzm jest odpowiedzalna genetyka, jak i środowisko przecierz już wiadomo że tą chorobę wywołują szczepionki które maja w swym składzie oprucz osłabionego wirusa jest RTEŃĆ i inne metale ciężkie to są własnie powikłania poszczepienne.W latach 30 nie było takiej choroby bo nie było programów szczepie. Po takim szczepieniu zwłaszcza szczepionkami na 3 choroby w jednej w organiźnie małego dziecka dochodzi do takiego wstrząsu jak by zostało ukąszone przez kobrę (węża). Nikogo nie trzeba przekonywać jak niebezpieczna jest rtęć, chociażby jak się stłucze żarówkę energooszczędna jakie są rygorystyczne procedury do jej usunięcia a w takiej żarówce mamy niewielkie ilości rtęci.A w szczepiące jest podawana dziecią w prost do organizmu.

Odpowiedz
~Angela
~Angela ponad rok temu

mój syn ma autyzm (3,5 lat) nie mówi-bełgocze i policzy do 10ciu ale nie wyraznie wypowiada cyfry, jest spokojny lubi miec poukładane wszystko, nie pokazuje palcem tylko kładzie moją ręke na dany przedmot, klaszcze w ręce lub gdy siedzi równo puka nimi w łóżko, nie reaguje na wołanie, nie ma kontaktu z innymi-nie reaguje na nikogo nawet na tate( tzn. czasami krótkie spojrzenia są i przytulenie ale niepewne), chowa sie za łóżkiem, gdy cos spodoba mu sie w tv to skacze i puka rękami w swe uda, wiele tu można jeszcze napisac. cieszy mnie tylko to że nie jest agresywny

Odpowiedz
~Olis
~Olis ponad rok temu

@~katkat25: moje dziecko też zaczęło pozno mówić w wieku 3 lat mówił tylko kilka pojedynczych słów, jezdziłam z nim do logopedy i teraz ma 6 lat i jest bardzo mądrym i zdrowym chłopcem, nie ma co wpadać w panikę opuzniona mowa nie zawsze świadczy o autyzmie, wymowę teraz ma lepszą jak dzieci w jego wieku co zaczęły wcześniej mowic

Odpowiedz
~lenas01
~lenas01 ponad rok temu

Jejku-przeczytałam Wasze posty i jestem w szoku, każdy z Was szuka w swoich dzieciach odmienności...Ludzie, powiem jako ologofrenopedagog, nie popadajcie w obłęd! Autyzmu nie diagnozuje lekarz, potrzeba wiele badań, ale przeprowadzonych przez pedagogów zwykle, lekarze są na końcu listy, autyzm zwykle ujawnia się między 3-4 rokiem życia, mówi się nawet o regresie w rozwoju. Powiem tak-czuwajcie, obserwujcie, ale nie wyparujcie u swoich dzieci autyzmu, jeśli on jest, to się ujawni z czasem, zauważycie z pewnością, nie porównujcie swoich dzieci z innymi, każde dziecko jest inne! Autyzmu nie stwierdza się w ciągu 15-minutowej wizyty u pediatry, nie jest też prawdą, że to na skutek szczepionek, tego nikt nie stwierdził, nie było takich badań. Autyzm był od zawsze, ale teraz zyskał więcej uwagi, bo potrafimy sobie wreszcie z nim radzić, choć niestety nie jest on wyleczalny. Pozdrawiam-Lenas01

Odpowiedz
~logopeda
~logopeda ponad rok temu

Jestem logopeda i chce Dac Wam jedną radę. Nie próbujcie diagnozowac Waszych dzieci przez Internet. Jeśli coś Was niepokoi, proszę, udajcie się do specjalisty. Wychodzimy z założenia, że pacjent ma zawsze rację i sprawdzamy wszystko, co go niepokoi. Każdy przypadek jest indywidualny, bez dokładnego badania nikt nie jest w stanie nic stwierdzić na 100%. Proszę, myślcie dla dobra swoich dzieci.

Odpowiedz
~gosc
~gosc ponad rok temu

@~katkat25: Na Twoim miejscu poszlabym do dobrego lekarza i nie dalabym sie zbyc. Mnie Pani dr powiedziala, ze chlopcy czesto zaczynaja mowic pozniej zebym sie nie martwila i poczekala pol roku. Nie czekalam tylko poszlam do innego lekarza, ktory nie zbagatelizowal sprawy. Po pol roku mialam juz pewnosc, ze to autyzm.

Odpowiedz

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Objawy autyzmu
najnowsze pytania

Pomocni lekarze

Artykuły Objawy autyzmu
Objawy autyzmu

Pierwsze objawy autyzmu (WIDEO)

Pierwsze objawy autyzmu (WIDEO) Odtwórz wideo

Autyzm stwierdzany jest około 3 roku życia. Wtedy pojawiają się objawy świadczące o rozwoju tego zaburzenia. Rodzice zauważają, że ich dziecko (...) nie rozwija się prawidłowo. Do objawów mogących być przejawami autyzmu...

Objawy autyzmu

Cechy autyzmu

Spektrum autyzmu jest szerokie. Objawy autyzmu można umieścić na skali od łagodnych do ciężkich postaci zaburzenia. Rodzice, dla których autyzm (...) . Jednak wiele osób nie wie, na jakie...

Objawy autyzmu

Agresja dzieci autystycznych (WIDEO)

Agresja dzieci autystycznych (WIDEO) Odtwórz wideo

wiedzieć, że takie pierwsze objawy autyzmu nie pojawiają się bez powodu. Dziecko cierpiące na to zaburzenie jest często lękliwe. Do tego nie lubi zmian (...) nad jego zachowaniem. Na temat agresji u dzieci z autyzmem...

Objawy autyzmu

Echolalia

z autyzmem albo cierpiących na zespół Tourette'a. Wyróżnia się dwa główne rodzaje echolalii - echolalię natychmiastową i odroczoną. Zaburzenia językowe (...) z rozpoznaniem autyzmu nie mówi w ogóle albo ma bardzo upośledzoną...

Objawy autyzmu

Terapia w Island Dolphin Care

Island Dolphin Care to organizacja założona z myślą o dzieciach ze specyficznymi potrzebami. Program organizacji obejmuje zajęcia z delfinami, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci oraz wzmocnienie ich pewności siebie. Terapia w wodzieoraz...

Objawy autyzmu

Czy to autyzm?

Czy to autyzm?

Autyzm u dzieci to rodzaj zaburzenia rozwojowego, którego pierwsze objawy ujawniają się we wczesnym dzieciństwie i trwają przez całe życie (...) terapii. Dlatego też każdy rodzic powinien wiedzieć, jakie są objawy...

Objawy autyzmu

Autyzm a agresja

Autyzm a agresja

, niemożności wyrażenia swoich uczuć. Musimy pamiętać, że autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, w którym upośledzona jest komunikacja językowa (...) sztuki wyboru i ponoszenia konsekwencji swoich działań. Jednym z większych problemów,...

Objawy autyzmu

Autyzm u trzylatka

teza o policzynnikowym uwarunkowaniu autyzmu wczesnodziecięcego. Objawy autyzmu Istnieje szereg list symptomów chorobowych autyzmu. Międzynarodowa (...) objawy mogą...