Astma i praca zawodowa

Środowisko pracy może przyczyniać się do rozwoju astmy. Poszczególne grupy zawodowe, np. piekarze, hodowcy zwierząt czy fryzjerzy stykają się w codziennej pracy ze specyficznymi substancjami, które u niektórych osób prowadzą do wystąpienia lub zaostrzenia astmy. Astma związana z pracą zawodową występuje u około 10-15% wszystkich chorych na astmę. Jakie są rodzaje astmy związanej z pracą?

1. Rodzaje astmy związanej z pracą

Astma związana z pracą podzielona jest na dwie kategorie: astmę zawodową i astmę nasilającą się w pracy. Choroby te różnią się przyczyną i mechanizmem reakcji, odpowiadających za występowanie objawów astmy pod wpływem substancji znajdujących się w środowisku pracy.

Astma zawodowa to astma, której przyczyna związana jest z czynnikami występującymi w środowisku pracy. Substancje najczęściej powodujące astmę i narażone grupy zawodowe, to:

 • Mąka - piekarze, ciastkarze, młynarze, kucharze.
 • Alergeny zwierzęce - rolnicy, hodowcy i handlarze zwierząt, weterynarze, pracownicy ogrodów zoologicznych i zwierzętarni naukowych.
 • Żywice (kalafonia) - lutownicy i pracownicy zakładów elektronicznych, muzycy grający na instrumentach smyczkowych.
 • Lateks - pracownicy ochrony zdrowia, osoby pracujące w gumowych rękawicach, pracownicy przemysłu farmaceutycznego, pracujący przy produkcji dywanów.
 • Ziarna roślin oleistych - wytwórcy olejów roślinnych.
 • Detergenty i enzymy - pracownicy pralni i fabryk proszków do prania, pracownicy przemysłu spożywczego.
 • Barwniki - pracownicy przemysłu tekstylnego.
 • Sole metali (chromu, niklu, platyny, kobaltu) - pracownicy przemysłu chemicznego, rafinacji metali, pracujący w gawanizerniach, produkcji noży i narzędzi oraz pracownicy obróbki skór.
 • Glutaraldehyd, formaldehyd - pracownicy ochrony zdrowia.

2. Rodzaje astmy zawodowej

Na podstawie procesów odpowiedzialnych za rozwój choroby, astmę zawodową dzieli się na astmę alergiczną (mechanizm immunologiczny) oraz niealergiczną (mechanizm nieimmunologiczny).

Alergiczna astma zawodowa rozwija się wskutek nadwrażliwości na specyficzne substancje, będące alergenami. Mechanizm choroby może być związany z produkcją przeciwciał IgE lub mieć przebieg niezależny od przeciwciał. Nadwrażliwość na czynniki zawodowe nie pojawia się przy pierwszym kontakcie z uczulającą substancją, ale rozwija się po pewnym czasie, dochodzącym nawet do 30 lat. W pewnych przypadkach długi czas od kontaktu z alergenem do wystąpienia objawów, zwany okresem latencji, może powodować trudność w ustaleniu związku przyczynowo-skutkowego między otoczeniem pracy a wystąpieniem astmy. W tym wypadku pomocne jest zebranie dokładnego wywiadu przez lekarza i analiza zgodności objawów z ekspozycją na substancje obecne w pracy.

Astma niealergiczna wywoływana jest przez czynniki drażniące, występujące w dużych stężeniach. Określana jest także jako zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych. Ten rodzaj reakcji rozwija się nagle, najpóźniej w ciągu 24 godzin od ekspozycji na czynnik drażniący. Nadwrażliwość oskrzeli w tym typie astmy zawodowej może być ciężka i długotrwała.

3. Objawy astmy zawodowej

Objawy astmy zawodowej i jej przebieg są w zasadzie takie same jak objawy klasycznej postaci astmy. Pojawiają się w czasie od kilku-kilkunastu minut do kilku godzin po kontakcie z uczulającą substancją i mogą obejmować:

4. Diagnostyka astmy zawodowej

Pierwszym krokiem do zdiagnozowania astmy zawodowej jest zauważenie związku między objawami choroby a przebywaniem w pracy. W przypadku takiego podejrzenia należy poinformować lekarza, który na podstawie dokładnie przeprowadzonego wywiadu określi prawdopodobieństwo występowania astmy zawodowej i zleci badania dodatkowe. W diagnostyce astmy wykorzystuje się badania oceniające funkcję płuc, jak spirometria, badanie szczytowego przepływu wydechowego, a także skórne testy alergiczne, mogące pomóc w stwierdzeniu uczulenia na konkretne alergeny.

5. Czynniki ryzyka astmy zawodowej

Ryzyko wystąpienia astmy zawodowej zależy przede wszystkim od rodzaju substancji, na którą narażony jest pracownik oraz jej stężenia w środowisku pracy. Zdolność substancji do wywoływania podrażnienia dróg oddechowych zależy między innymi od jej reaktywności i rozpuszczalności w wodzie. Stężenie substancji w miejscu pracy zależy od rodzaju procesu przemysłowego, stosowanych procedur, rodzaju pracy i wykonywanych czynności w pobliżu substancji oraz stosowania bądź nie środków ochronnych (maski, filtry). Większe ryzyko rozwoju astmy zawodowej dotyczy ludzi o określonych predyspozycjach, np. alergików lub chorujących na inne przewlekłe choroby układu oddechowego.

6. Astma nasilająca się w pracy

Wcześniej występująca astma, której przebieg pogorszył się pod wpływem przebywania w środowisku zawodowym nazywa się astmą nasilającą się w pracy. W tym przypadku czynniki, takie jak zimne powietrze, drażniące aerozole, pyły, opary oraz gazy występujące w nadmiernym stężeniu powodują zaostrzenie objawów dotychczasowej astmy.

7. Leczenie astmy związanej z pracą zawodową

Terapia astmy zawodowej nie różni się od leczenia klasycznej postaci astmy. W kontrolowaniu przebiegu choroby stosuje się działające przeciwzapalnie steroidy wziewne oraz rozszerzające oskrzela beta2-mimetyki. Niezbędnym elementem terapii jest zapobieganie napadom astmy. W przypadku astmy nasilającej się w pracy i niealergicznej konieczne jest zmniejszenie ekspozycji na czynniki drażniące. Pacjenci z alergiczną postacią astmy zawodowej powinni natomiast, w miarę możliwości, całkowicie wyeliminować kontakt z uczulającymi substancjami, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia poważnej reakcji alergicznej, wiążącej się nawet z zagrożeniem życia.

Wystąpienie astmy związanej z pracą zawodową w znaczny sposób wpływa na życie chorych. Przebywanie w codziennym środowisku pracy może być przyczyną astmy, która może ujawnić się nawet wiele lat od rozpoczęcia pracy. Kontakt z drażniącymi i uczulającymi substancjami może także przyczyniać się do zaostrzenia objawów uprzednio stwierdzonej astmy. Właściwe leczenie pozwala kontrolować przebieg choroby i zapobiegać napadom astmy, ale w niektórych przypadkach konieczna okazuje się zmiana wykonywanej pracy.

Ewa Drozdowicz,

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Górski P., Zalecenia do rozpoznawania i profilaktyki zawodowej astmy oskrzelowej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997, ISBN 83-86052-97-X
 • Pałczyński C., Walusiak J., Choroby układu oddechowego u osób narażonych na pył mąki i ziaren zbóż. Astma piekarzy., Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002, ISBN 83-88261-26-6
 • Pałczyński C., Wittczak T., Interaktywny program kontroli alergii zawodowej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006, ISBN 83-88261-89-4
 • Rowińska - Zakrzewska A., Kuś J., Choroby układu oddechowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, ISBN 83-200-2884-1

Wpływ astmy na życie

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Wpływ astmy na życie
Wpływ astmy na życie

Astma a alkohol

Astmę może zaostrzyć wypicie nawet jednej szklanki piwa, whisky lub lampki wina. Również opary alkoholowe mogą być ich przyczyną. Rodzaje alkoholu wpływajace na zaostrzenie astmy Wino - zaobserwowano, że napady astmy najczęściej występują po wypiciu...

Wpływ astmy na życie

Grzybica jamy ustnej po leczeniu astmy

Stosowanie wziewnych sterydów w astmie może powodować grzybicę jamy ustnej i gardła. Powikłaniu temu można jednak zapobiegać, stosując się do odpowiednich zaleceń. Glikokortykosteroidy wziewne, zwane też sterydami, są powszechnie stosowane w leczeniu...

Wpływ astmy na życie

Astma a sport

Osoby chorujące na astmę często unikają wysiłku fizycznego, obawiając się zaostrzenia choroby. Jednocześnie coraz częściej słyszy się o wyczynowych sportowcach chorujących na astmę, która nie przeszkadza im w pokonywaniu maratonów, wspinaniu się i...

Wpływ astmy na życie

Astma a tryb życia

Astma jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych, przebiegającą z nawracającymi atakami duszności i świszczącego oddechu. Na astmę choruje około 300 milionów ludzi na całym świecie, a każdego roku ponad 200 tysięcy osób umiera z powodu astmy lub jej...

Wpływ astmy na życie

Dlaczego astma i sport się wykluczają?

Osoby cierpiące na astmę unikają ćwiczeń fizycznych z obawy przed napadami duszności i zaostrzeniem choroby. Jednak brak wysiłku fizycznego może wywołać znacznie gorsze konsekwencje. Organizm, w którym spadła wydajność fizyczna, jest mniej odporny na...

Wpływ astmy na życie

Astma a sauna

Czy astma pozwala na korzystanie z sauny? Jak najbardziej tak. Jest wręcz wskazana dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, szczególnie na astmę oskrzelową. Kąpiele w saunie przynoszą dużo pozytywnych efektów dla astmatyków. Korzystanie z sauny...

Alergologia i pulmonologia

Astma

Astma

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa) to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, która charakteryzuje się napadami duszności wydechowej, powstającymi wskutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki. Podczas napadów występują typowe objawy,...

Astma

Astma oskrzelowa (astma bronchitowa)

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa, astma bronchitowa) to choroba, która charakteryzuje się napadami duszności wydechowej, powstającymi wskutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki. Przyczyna dychawicy oskrzelowej leży w nadmiernej reaktywności...

Rodzaje astmy

Astma wczesnodziecięca

Astma to choroba dróg oddechowych, ograniczająca przepływ powietrza przez drogi oddechowe i powodująca ataki duszności. Astmatycy na co dzień nie mają problemów z oddychaniem. Astm

Alergeny

Grzyby a astma

Grzyby to szeroka grupa organizmów. Elementy tej grupy, jak np. zarodniki i fragmenty grzybni bardzo często stają się przyczyną chorób alergicznych. Grzyby przyczyniają się do