Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na rozwój nerwicy

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem życia człowieka. W trakcie dorastania młody człowiek uczy się życia w społeczeństwie, poznaje zasady rządzące światem, kształtuje swoje cechy i zdobywa coraz to nowsze umiejętności. W trakcie wczesnej młodości dojrzewa również osobowość. Prawidłowy przebieg procesów rozwojowych ma bardzo istotne znaczenie w dalszym życiu jednostki. Problemy i zaburzenia z tego okresu mogą rzutować na późniejsze samopoczucie i funkcjonowanie człowieka. Dlatego też tak ważny jest wpływ wydarzeń z dzieciństwa na dorosłe życie. Trudności i braki rozwojowe powstałe w tym okresie mogą w dalszym życiu prowadzić do rozwoju poważnych zaburzeń, m.in. do nerwicy.

Zobacz film: "Leczenie nerwicy"

Wpływ przeżyć z dzieciństwa na kształtowanie się postaw i wzorców zachowań człowieka

Nerwice są zaburzeniami, które powstają w wyniku działania czynników osobowościowych i społecznych. Ich wystąpienie u konkretnego człowieka związane jest z szeregiem doświadczeń życiowych oraz sposobem radzenia sobie z trudnościami. Olbrzymi wpływ na kształtowanie się psychiki człowieka i jego umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach ma dzieciństwo.

Od najmłodszych lat dziecko poznaje świat i uczy się, jak przetrwać i radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Ludzkie potomstwo nie jest biologicznie przystosowane do samodzielnego funkcjonowania od momentu narodzin. Wymaga dużego nakładu energii i uwagi ze strony rodziców, by móc prawidłowo się rozwijać. Dzieci potrzebują zaspokojenia swoich potrzeb, w równym stopniu biologicznych, jak i psychicznych. Dlatego tak istotne są działania i postawy rodziców w okresie dzieciństwa i dojrzewania.

Powstawanie nerwic w okresie dorosłości może być bezpośrednio związane z przeżyciami z dzieciństwa. Wpływ rodziców oraz własne doświadczenia mogą prowadzić do nieefektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu i rozwoju zaburzeń lękowych. Wyniesione z dzieciństwa postawy i wyuczone mechanizmy obronne mogą być podwaliną powstawania wewnętrznych konfliktów i emocjonalnych trudności. Deficyt opieki rodzicielskiej w dzieciństwie może być ważnym czynnikiem powstawania nerwic w dorosłym życiu.

Czynniki sprzyjające rozwojowi nerwic

  • Czynnikami, które mogą wywoływać u dorosłego człowieka nerwicę są: niewłaściwa opieka ze strony rodziców lub jej brak, niekonsekwentne postępowanie rodziców względem dziecka, uczenie dziecka reagowania lękiem lub unikania i utrwalanie takich zachowań, rodzina patologiczna oraz trauma przeżyta w dzieciństwie. Występowanie w dzieciństwie podobnych problemów może być w dorosłości przyczyną powstawania zaburzeń lękowych.

  • Rodzice stanowią wzór postępowania dla dziecka i są wyznacznikiem norm oraz zasad panujących w społeczeństwie. Wpajanie dziecku wzorców zachowań lękowych, unikania może powodować lęk przed innymi ludźmi i prowadzić do rozwoju silnych zaburzeń, jakim jest fobia społeczna. Dziecko ufa rodzicom bezgranicznie i przyjmuje ich zachowanie, jako prawidłowe. Jednak rodzice mogą również nadużywać swojej władzy nad dzieckiem (np. molestowanie seksualne, nadmierne karanie, psychiczne dręczenie) i wywoływać u niego silny stres. Przeżycie traumy w dzieciństwie i nierozwiązanie problemów z tym związanych jest częstą przyczyną powstawania w dorosłości zaburzeń lękowych.

Patologia w rodzinie a rozwój dziecka

Rozwód rodziców jest także sytuacją, która może w przyszłości przyczynić się do powstawania zaburzeń u młodego człowieka. W psychice dziecka powstaje konflikt, który bardzo trudno jest rozwiązać. Dodatkowo agresywne zachowanie rodziców względem siebie i ignorowanie dziecka w trakcie rozstania może pogłębiać problemy związane z samym faktem rozpadu małżeństwa rodziców. Dziecko traci stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Czuje się osamotnione i porzucone, przez co jego prawidłowy rozwój psychiczny może ulec zaburzeniu. Kryzys w rodzinie powoduje obniżenie się samooceny dziecka i niskie poczucie własnej wartości. Brak wsparcia staje się przyczyną wycofywania z aktywnego życia społecznego i reakcji lękowych wywoływanych stresem. W efekcie takie zachowania są utrwalane i mogą w przyszłości powodować pogłębianie się problemów młodego człowieka. W połączeniu z niesprzyjającymi warunkami społecznymi mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Podobna sytuacja może występować w rodzinach patologicznych, gdzie dzieci są świadkami lub ofiarami przemocy. Także wtedy ich rozwój psychiczny może zostać silnie zaburzony, a zachowanie rodziców wymusza na nich przystosowanie się do tej niezdrowej sytuacji. Uczą się przede wszystkim unikania konfliktowych sytuacji i wycofują z życia społecznego, głównie z powodu wstydu i niezrozumienia przez otoczenie. Wykształcają w sobie również silne poczucie winy i biorą na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich rodzinie. Niewydolność wychowawcza w takich rodzinach oraz brak wsparcia i podstawowych uczuć dla tych dzieci staje się przyczyną poważnych konsekwencji psychicznych. W przyszłości dzieci z takich rodzin przejawiają schematyczne zachowania wyuczone w domu rodzinnym, m.in. nieumiejętne radzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości oraz reakcje lękowe. Może to wywoływać w dorosłości poważne problemy, a narastające z czasem trudności psychiczne mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776-4.
  • Jarema M., Psychiatria w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1.
  • Kendall P., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ISBN 978-83-233-2909-1.
  • Rachman S., Zaburzenia lękowe – modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2005, ISBN 83-89574-54-3.

Przyczyny nerwicy

Komentarze (7)
~Debeściak
~Debeściak ponad rok temu

@~Val: Go kill yourself w głębi ,masz tylko gniew głupcze. Matka mojego przyjaciela została potraktowana w taki sposób ,jej syn cierpi teraz na nerwice. A czemu ? Bo istnieją takie próżniaki z egocentrycznym poczuciem widzenia ak Ty. Val sie

Odpowiedz
~ooo.
~ooo. ponad rok temu

Napięcie emocjonalne potrafi dać się we znaki, ale można nad nim skutecznie zapanować. Od strony emocjonalnej najlepiej działa psychoterapia, a od strony fizycznej treningi pracy z ciałem. Gdybyście zdecydowali się powalczyć z napięciem w ciele i nadmiarem skumulowanego w mięśniach stresu to polecam sprawdzone miejsce PSYCHOMEDIC w Warszawie.

Odpowiedz
~Val
~Val ponad rok temu

@~Zaa: 1-stać się obojętnym na rozpaczania toksycznego członka rodziny, 2-najlepiej odizolować się od niej (zakładamy że to matka), nie rozmawiać, stawiać swoje granice stanowczo i spokojnie, myśleć o niej jak o osobie niezrównoważonej umysłowo, gardzić i wyśmiewać jej histerie (niekoniecznie bezpośrednio). Nie przejmować się tym co mówi. Żyć po swojemu i kreować sobie własne życie. Nie wiem czy te rady wam pomogą ale to od was zależy. A jak chcecie (bo warto) nagrywać absurdalne teksty wykrzykiwane przez wariatkę. Bo może się wam kiedyś przydać jeśli wariatka zechce użyć drogi prawnej.

Odpowiedz
~Xaa
~Xaa ponad rok temu

@~Vaa: Wyjęłaś/wyjąłeś mi to z ust. A najgorsze jest to, że w społecznym odbiorze dzieci z domów dziecka, które trafiły tam przez alkohol rodziców są o wiele bardziej pokrzywdzone niż jakieś "rozkapryszone dzieciuchy", (niekoniecznie z tzw. dobrych domów), którym we łbach się poprzewracało od nieróbstwa. Sęk w tym, że rzeczone nieróbstwo w praktyce oznacza wykonywanie poleceń mamusi. A to zazwyczaj = "A żyj sobie, ale pod moje dyktando. I cicho mi tam! Bo jak umrę to będzie to wyłącznie twoja wina!" :/ Poziom nieuświadomienia społecznego mnie przeraża.

Odpowiedz
~Vaa
~Vaa ponad rok temu

pijactwo, karanie,,, bzdura. A co jak matka jest tak toksyczna, zatruwanie dziecku dzieciństwa przez niepozwalanie na rzeczy które robią inne dzieci i nawet czasem próby wkraczania ze swoimi "dobrymi radami" w dorosłość dzieci, skłonności do notorycznego porównywania swoich dzieci do innych twierdząc, że tamte są lepsze a jej nieudane, szczekanie szczekanie ujadanie, darcie ryja bez powodu, zamiast zachowywać się zrównoważenie i spokojnie denerwuje się o byle co - czy to właśnie nie te zachowania wpływają najbardziej krzywdząco a nei jakieś picie alkoholu i spokojne zasypianie pod stołem?

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przyczyny nerwicy
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Przyczyny nerwicy
Przyczyny nerwicy

Uwarunkowania charakterologiczne

człowieka a rozwój nerwicy Nerwica jest chorobą, która związana jest z psychicznym życiem człowieka. Jej przyczyną stają się wewnętrzne konflikty (...) . To osobowość człowieka w dużej mierze decyduje...

Przyczyny nerwicy

Czy nerwica jest dziedziczna?

Czy nerwica jest dziedziczna?

Rozwój nerwicy to zjawisko złożone, mające wiele przyczyn. Psychika człowieka kształtowana jest przez szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych (...) . Te cechy odgrywają również rolę w powstawaniu nerwic....

Przyczyny nerwicy

Nerwice związane ze stresem

Nerwice związane ze stresem obejmują szerokie spektrum chorobowe. Na zaburzenia nerwicowe składają się m.in. takie jednostki, jak fobie, natręctwa (...) , traumatyczne wydarzenia życiowe czy codzienny stres mogą wywoływać u niektórych...

Przyczyny nerwicy

Mechanizm błędnego koła

jest pierwszym krokiem do przerwania błędnego koła napędzających się objawów nerwicy oraz negatywnych emocji. Objawy nerwicy Objawy nerwicy możemy podzielić (...) , trudności z koncentracją czy zapamiętywaniem....

Przyczyny nerwicy

Nerwica lękowa a papierosy

i napięciem. Reakcja po odstawieniu jakiejkolwiek substancji uzależniającej może obejmować objawy czysto fizyczne, nerwicę lękową, czy nawet depresję (...) . Zgodnie z amerykańskimi badaniami z 2004 roku niemal połowa palaczy miała...

Przyczyny nerwicy

Osobowość a nerwica

przyczyną powstawania nerwic. Oprócz biologii muszą zadziałać także zewnętrzne środowiskowe i kulturowe czynniki, by u danej osoby pojawiły się zaburzenia (...) . W połączeniu z niesprzyjającym oddziaływaniem środowiska...

#dzieńdobryWP

Czy mięso może powodować raka? (WIDEO)

Czy mięso może powodować raka? (WIDEO) Odtwórz wideo

Światowa Organizacja Zdrowia wydała raport, z którego wynika, że spożywanie mięsa może mieć wpływ na rozwój raka. Czy białe i czerwone mięso (...) mają taki sam wpływ na nasze zdrowie? Czy częste spożywanie...

Autoprezentacja

Pewność siebie (WIDEO)

Pewność siebie (WIDEO) Odtwórz wideo

czy nie? Jak się okazuje duży wpływ na kształtowanie się pewności siebie mają rodzice. Ich wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami jest w czasie (...) dojrzewania nieodzowne. W tym okresie młody człowiek jest często pod wpływem...

Depresja i mania

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO)

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO) Odtwórz wideo

uczestników i ma wpływ na utrwalanie się pozytywnych wzorców działania. Taka forma terapii nerwicy więc przyspiesza powrót osoby cierpiącej na nerwicę (...) Jedną z form leczenia nerwicy...

Emocje

Jak błyskawicznie wzmocnić swoją samoocenę?

Jak błyskawicznie wzmocnić swoją samoocenę?

Od czego zależy nasza samoocena? Samoocena kształtuje się już w czasie wczesnej młodości. Ogromny wpływ mają na to czynniki takie jak akceptacja bądź (...) ułożone włosy i schludny ubiór - czynniki te mogą mieć wpływ...