Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na rozwój nerwicy

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem życia człowieka. W trakcie dorastania młody człowiek uczy się życia w społeczeństwie, poznaje zasady rządzące światem, kształtuje swoje cechy i zdobywa coraz to nowsze umiejętności. W trakcie wczesnej młodości dojrzewa również osobowość. Prawidłowy przebieg procesów rozwojowych ma bardzo istotne znaczenie w dalszym życiu jednostki. Problemy i zaburzenia z tego okresu mogą rzutować na późniejsze samopoczucie i funkcjonowanie człowieka. Dlatego też tak ważny jest wpływ wydarzeń z dzieciństwa na dorosłe życie. Trudności i braki rozwojowe powstałe w tym okresie mogą w dalszym życiu prowadzić do rozwoju poważnych zaburzeń, m.in. do nerwicy.

Zobacz film: "Choroby neurologiczne jako przyczyny depresji"

Wpływ przeżyć z dzieciństwa na kształtowanie się postaw i wzorców zachowań człowieka

Nerwice są zaburzeniami, które powstają w wyniku działania czynników osobowościowych i społecznych. Ich wystąpienie u konkretnego człowieka związane jest z szeregiem doświadczeń życiowych oraz sposobem radzenia sobie z trudnościami. Olbrzymi wpływ na kształtowanie się psychiki człowieka i jego umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach ma dzieciństwo.

Od najmłodszych lat dziecko poznaje świat i uczy się, jak przetrwać i radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Ludzkie potomstwo nie jest biologicznie przystosowane do samodzielnego funkcjonowania od momentu narodzin. Wymaga dużego nakładu energii i uwagi ze strony rodziców, by móc prawidłowo się rozwijać. Dzieci potrzebują zaspokojenia swoich potrzeb, w równym stopniu biologicznych, jak i psychicznych. Dlatego tak istotne są działania i postawy rodziców w okresie dzieciństwa i dojrzewania.

Powstawanie nerwic w okresie dorosłości może być bezpośrednio związane z przeżyciami z dzieciństwa. Wpływ rodziców oraz własne doświadczenia mogą prowadzić do nieefektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu i rozwoju zaburzeń lękowych. Wyniesione z dzieciństwa postawy i wyuczone mechanizmy obronne mogą być podwaliną powstawania wewnętrznych konfliktów i emocjonalnych trudności. Deficyt opieki rodzicielskiej w dzieciństwie może być ważnym czynnikiem powstawania nerwic w dorosłym życiu.

Czynniki sprzyjające rozwojowi nerwic

  • Czynnikami, które mogą wywoływać u dorosłego człowieka nerwicę są: niewłaściwa opieka ze strony rodziców lub jej brak, niekonsekwentne postępowanie rodziców względem dziecka, uczenie dziecka reagowania lękiem lub unikania i utrwalanie takich zachowań, rodzina patologiczna oraz trauma przeżyta w dzieciństwie. Występowanie w dzieciństwie podobnych problemów może być w dorosłości przyczyną powstawania zaburzeń lękowych.

  • Rodzice stanowią wzór postępowania dla dziecka i są wyznacznikiem norm oraz zasad panujących w społeczeństwie. Wpajanie dziecku wzorców zachowań lękowych, unikania może powodować lęk przed innymi ludźmi i prowadzić do rozwoju silnych zaburzeń, jakim jest fobia społeczna. Dziecko ufa rodzicom bezgranicznie i przyjmuje ich zachowanie, jako prawidłowe. Jednak rodzice mogą również nadużywać swojej władzy nad dzieckiem (np. molestowanie seksualne, nadmierne karanie, psychiczne dręczenie) i wywoływać u niego silny stres. Przeżycie traumy w dzieciństwie i nierozwiązanie problemów z tym związanych jest częstą przyczyną powstawania w dorosłości zaburzeń lękowych.

Patologia w rodzinie a rozwój dziecka

Rozwód rodziców jest także sytuacją, która może w przyszłości przyczynić się do powstawania zaburzeń u młodego człowieka. W psychice dziecka powstaje konflikt, który bardzo trudno jest rozwiązać. Dodatkowo agresywne zachowanie rodziców względem siebie i ignorowanie dziecka w trakcie rozstania może pogłębiać problemy związane z samym faktem rozpadu małżeństwa rodziców. Dziecko traci stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Czuje się osamotnione i porzucone, przez co jego prawidłowy rozwój psychiczny może ulec zaburzeniu. Kryzys w rodzinie powoduje obniżenie się samooceny dziecka i niskie poczucie własnej wartości. Brak wsparcia staje się przyczyną wycofywania z aktywnego życia społecznego i reakcji lękowych wywoływanych stresem. W efekcie takie zachowania są utrwalane i mogą w przyszłości powodować pogłębianie się problemów młodego człowieka. W połączeniu z niesprzyjającymi warunkami społecznymi mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Podobna sytuacja może występować w rodzinach patologicznych, gdzie dzieci są świadkami lub ofiarami przemocy. Także wtedy ich rozwój psychiczny może zostać silnie zaburzony, a zachowanie rodziców wymusza na nich przystosowanie się do tej niezdrowej sytuacji. Uczą się przede wszystkim unikania konfliktowych sytuacji i wycofują z życia społecznego, głównie z powodu wstydu i niezrozumienia przez otoczenie. Wykształcają w sobie również silne poczucie winy i biorą na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich rodzinie. Niewydolność wychowawcza w takich rodzinach oraz brak wsparcia i podstawowych uczuć dla tych dzieci staje się przyczyną poważnych konsekwencji psychicznych. W przyszłości dzieci z takich rodzin przejawiają schematyczne zachowania wyuczone w domu rodzinnym, m.in. nieumiejętne radzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości oraz reakcje lękowe. Może to wywoływać w dorosłości poważne problemy, a narastające z czasem trudności psychiczne mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776-4.
  • Jarema M., Psychiatria w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1.
  • Kendall P., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ISBN 978-83-233-2909-1.
  • Rachman S., Zaburzenia lękowe – modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2005, ISBN 83-89574-54-3.

Przyczyny nerwicy

Komentarze (7)
~Debeściak
~Debeściak ponad rok temu

@~Val: Go kill yourself w głębi ,masz tylko gniew głupcze. Matka mojego przyjaciela została potraktowana w taki sposób ,jej syn cierpi teraz na nerwice. A czemu ? Bo istnieją takie próżniaki z egocentrycznym poczuciem widzenia ak Ty. Val sie

Odpowiedz
~ooo.
~ooo. ponad rok temu

Napięcie emocjonalne potrafi dać się we znaki, ale można nad nim skutecznie zapanować. Od strony emocjonalnej najlepiej działa psychoterapia, a od strony fizycznej treningi pracy z ciałem. Gdybyście zdecydowali się powalczyć z napięciem w ciele i nadmiarem skumulowanego w mięśniach stresu to polecam sprawdzone miejsce PSYCHOMEDIC w Warszawie.

Odpowiedz
~Val
~Val ponad rok temu

@~Zaa: 1-stać się obojętnym na rozpaczania toksycznego członka rodziny, 2-najlepiej odizolować się od niej (zakładamy że to matka), nie rozmawiać, stawiać swoje granice stanowczo i spokojnie, myśleć o niej jak o osobie niezrównoważonej umysłowo, gardzić i wyśmiewać jej histerie (niekoniecznie bezpośrednio). Nie przejmować się tym co mówi. Żyć po swojemu i kreować sobie własne życie. Nie wiem czy te rady wam pomogą ale to od was zależy. A jak chcecie (bo warto) nagrywać absurdalne teksty wykrzykiwane przez wariatkę. Bo może się wam kiedyś przydać jeśli wariatka zechce użyć drogi prawnej.

Odpowiedz
~Xaa
~Xaa ponad rok temu

@~Vaa: Wyjęłaś/wyjąłeś mi to z ust. A najgorsze jest to, że w społecznym odbiorze dzieci z domów dziecka, które trafiły tam przez alkohol rodziców są o wiele bardziej pokrzywdzone niż jakieś "rozkapryszone dzieciuchy", (niekoniecznie z tzw. dobrych domów), którym we łbach się poprzewracało od nieróbstwa. Sęk w tym, że rzeczone nieróbstwo w praktyce oznacza wykonywanie poleceń mamusi. A to zazwyczaj = "A żyj sobie, ale pod moje dyktando. I cicho mi tam! Bo jak umrę to będzie to wyłącznie twoja wina!" :/ Poziom nieuświadomienia społecznego mnie przeraża.

Odpowiedz
~Vaa
~Vaa ponad rok temu

pijactwo, karanie,,, bzdura. A co jak matka jest tak toksyczna, zatruwanie dziecku dzieciństwa przez niepozwalanie na rzeczy które robią inne dzieci i nawet czasem próby wkraczania ze swoimi "dobrymi radami" w dorosłość dzieci, skłonności do notorycznego porównywania swoich dzieci do innych twierdząc, że tamte są lepsze a jej nieudane, szczekanie szczekanie ujadanie, darcie ryja bez powodu, zamiast zachowywać się zrównoważenie i spokojnie denerwuje się o byle co - czy to właśnie nie te zachowania wpływają najbardziej krzywdząco a nei jakieś picie alkoholu i spokojne zasypianie pod stołem?

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przyczyny nerwicy
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Przyczyny nerwicy
Przyczyny nerwicy

Nerwica lękowa a papierosy

i napięciem. Reakcja po odstawieniu jakiejkolwiek substancji uzależniającej może obejmować objawy czysto fizyczne, nerwicę lękową, czy nawet depresję (...) . Zgodnie z amerykańskimi badaniami z 2004 roku niemal połowa palaczy miała...

Przyczyny nerwicy

Osobowość a nerwica

przyczyną powstawania nerwic. Oprócz biologii muszą zadziałać także zewnętrzne środowiskowe i kulturowe czynniki, by u danej osoby pojawiły się zaburzenia (...) . W połączeniu z niesprzyjającym oddziaływaniem środowiska...

Przyczyny nerwicy

Nerwice związane ze stresem

Nerwice związane ze stresem obejmują szerokie spektrum chorobowe. Na zaburzenia nerwicowe składają się m.in. takie jednostki, jak fobie, natręctwa (...) , traumatyczne wydarzenia życiowe czy codzienny stres mogą wywoływać u niektórych...

Przyczyny nerwicy

Mechanizm błędnego koła

jest pierwszym krokiem do przerwania błędnego koła napędzających się objawów nerwicy oraz negatywnych emocji. Objawy nerwicy Objawy nerwicy możemy podzielić (...) , trudności z koncentracją czy zapamiętywaniem....

Przyczyny nerwicy

Czy nerwica jest dziedziczna?

Czy nerwica jest dziedziczna?

Rozwój nerwicy to zjawisko złożone, mające wiele przyczyn. Psychika człowieka kształtowana jest przez szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych (...) . Te cechy odgrywają również rolę w powstawaniu nerwic....

Przyczyny nerwicy

Uwarunkowania charakterologiczne

człowieka a rozwój nerwicy Nerwica jest chorobą, która związana jest z psychicznym życiem człowieka. Jej przyczyną stają się wewnętrzne konflikty (...) . To osobowość człowieka w dużej mierze decyduje...

Autoprezentacja

Pewność siebie (WIDEO)

Pewność siebie (WIDEO) Odtwórz wideo

czy nie? Jak się okazuje duży wpływ na kształtowanie się pewności siebie mają rodzice. Ich wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami jest w czasie (...) dojrzewania nieodzowne. W tym okresie młody człowiek jest często pod wpływem...

#dzieńdobryWP

Czy mięso może powodować raka? (WIDEO)

Czy mięso może powodować raka? (WIDEO) Odtwórz wideo

Światowa Organizacja Zdrowia wydała raport, z którego wynika, że spożywanie mięsa może mieć wpływ na rozwój raka. Czy białe i czerwone mięso (...) mają taki sam wpływ na nasze zdrowie? Czy częste spożywanie...

Nerwica natręctw

Jak radzić sobie z obsesjami?

Jak radzić sobie z obsesjami?

się obsesji. Zatrzymaj się Inna technika wizualizacyjna to wyobrażenie sobie znaku stopu. Niektórzy eksperci od nerwicy natręctw zalecają stosowanie rytuału (...) z przyjaciółmi. Strzeż się starego bagażu emocjonalnego Negatywny wpływ...