Czas trombinowy - charakterystyka, przygotowanie do badania i opis badania, interpretacja wyników

Czas trombinowy (TT) jest to czas przejścia fibrynogenu w fibrynę. Przekształcenie fibrynogenu do fibryny stanowi ostatni etap skomplikowanej kaskady reakcji, jaką stanowi proces krzepnięcia krwi.

Czas trombinowy - charakterystyka

Na drodze aktywacji szlaku wewnątrzpochodnego lub zewnątrzpochodnego dochodzi do powstania aktywnego czynnika X krzepnięcia. Czynnik ten przekształca nieaktywną protrombinę w trombinę, która to właśnie prowadzi do przejścia fibrynogenu w fibrynę, czyli włóknik. Fibryna z kolei jest głównym składnikiem skrzepu zamykającego uszkodzone naczynie i tym samym hamującego krwawienie.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Dlaczego warto robić screening?"

Czas trombinowy służy właśnie do oceny prawidłowego przebiegu tego ostatniego etapu. W związku z tym jego wartość nie jest zależna ani od aktywacji układu zewnątrzpochodnego ani od aktywacji układu wewnątrzpochodnego krzepnięcia, natomiast na czas trombinowy ma wpływ poziom i funkcja fibrynogenu, obecność i aktywność inhibitorów trombiny, sprawność polimeryzacji i stabilizacji fibryny oraz obecność produktów degradacji fibryny, które wydłużają czas trombinowy.

6 nietypowych rzeczy, o których możesz dowiedzieć się z testu krwi

Wystarczy kilka kropel krwi, aby zdobyć wiele zaskakujących informacji o nas samych. Morfologia pozwala określić ilość czerwonych i białych krwinek, stężenie...

Czas trombinowy - przygotowanie do badania i opis badania

Materiałem do badania czasu trombinowego jest próbka krwi żylnej, pobrana najczęściej z żyły łokciowej. Należy pamiętać, że osoba, która poddaje się badaniu powinna być na czczo, co najmniej 8 godzin po ostatnim posiłku. Powinna także poinformować wykonującego badanie o ewentualnej skłonności do nadmiernych krwawień.

Pobraną krew umieszcza się w probówce zawierającej 3,8% roztwór cytrynianu sodu, co ma na celu związanie jonów wapnia i zahamowanie wykrzepiania krwi w probówce. Stosunek ilości osocza do cytrynianu powinien wynosić 9:1. Do otrzymanego w ten sposób osocza cytrynianowego dodaje się następnie aktywną trombinę i mierzy czas do powstania w probówce skrzepu krwi. W prawidłowych warunkach wynik badania czasu trombinowego powinien wynosić około 15 sekund.

Koszt czasu trombinowego wynosi około 16 złotych.

Czas trombinowy - interpretacja wyników

Do wydłużenia czasu trombinowego może dochodzić w następujących sytuacjach:

 • obniżony poziom fibrynogenu – dysfibrynogenemia, afibrynogenemia;
 • choroby miąższu wątroby, w tym marskość wątroby – dochodzi w tych przypadkach do upośledzenia syntezy czynników krzepnięcia, protrombiny i fibrynogenu;
 • zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, DIC, koagulopatia ze zużycia – obniżenie poziomu fibrynogenu w wyniku jego zużycia w procesie wykrzepiania w naczyniach;
 • obecność inhibitorów trombiny – inhibitorem trombiny powszechnie wykorzystywanym w leczeniu jest heparyna, jej stosowanie prowadzi do wydłużenia czasu trombinowego;
 • obecność inhibitorów polimeryzacji fibryny;
 • gammapatie monoklonalne – na przykład szpiczak plazmocytowy, makroglobulinemia Waldenstroma;
 • mocznica – w przypadku niewydolności nerek.

Oznaczanie czasu trombinowego może być także wykorzystywane w monitorowaniu leczenia fibrynolitycznego za pomocą streptokinazy, urokinazy, tkankowego aktywatora plazminogenu czy rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu. Wydłużenie czasu trombinowego około 1,5 razy świadczy o skuteczności zastosowanego leczenia.

Magdalena Pikul, około miesiąca temu

Bibliografia

 • Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4
 • Dunstan R. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych, Via Medica, Gdańsk 2002, ISBN 83-89012-96-0
 • Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Czas trombinowy - charakterystyka, przygotowanie do badania i opis badania, interpretacja wyników
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Czas trombinowy - charakterystyka, przygotowanie do badania i opis badania, interpretacja wyników
Kolposkopia - opis, wskazania, cele, przygotowanie, przebieg

Hans Hinselmann

Hans Hinselmann

Hans Hinselmann (1884-1959) był niemieckim ginekologiem i wynalazcą badania kolposkopowego.

Normy laboratoryjne

Czas reptylazowy

Czas reptylazowy (czas RT) jest to modyfikacja czasu trombinowego, w którym do badania wykorzystuje się zamiast trombiny odczynnik reptylazowy (...) ) i sprawdza czas,...