Trwa ładowanie...

Rodzaje niepełnosprawności – co warto wiedzieć?

Avatar placeholder
28.12.2020 12:16
Rodzaje niepełnosprawności, w zależności od ujęcia kwestii, są różne. Niektóre podziały wskazują na jej przyczynę i charakter dysfunkcji, inne mają na uwadze kontekst zawodowy i możliwość podjęcia pracy
Rodzaje niepełnosprawności, w zależności od ujęcia kwestii, są różne. Niektóre podziały wskazują na jej przyczynę i charakter dysfunkcji, inne mają na uwadze kontekst zawodowy i możliwość podjęcia pracy (123rf)

Rodzaje niepełnosprawności, w zależności od ujęcia kwestii, są różne. Niektóre podziały wskazują na jej przyczynę i charakter dysfunkcji, inne mają na uwadze kontekst zawodowy i możliwość podjęcia pracy. Co warto wiedzieć o niepełnosprawności i jej rodzajach?

spis treści

1. Jakie są rodzaje niepełnosprawności?

Rodzaje niepełnosprawności układają się w długą listę. Znajdują się na niej:

 1. Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne:
Zobacz film: "Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?"
 1. Niepełnosprawność ruchowa:
 1. Niepełnosprawność intelektualna
 1. Choroby układu oddechowego i krążenia:
 1. Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota
 2. Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy
 3. Schorzenia metaboliczne:
 1. choroby układu moczowo-płciowego
 2. choroby rzadkie/genetyczne
 3. choroby psychiczne
 4. nowotwory
 5. otyłość.

Osoby niepełnosprawne można dzielić według różnych kryteriów: według rodzaju niesprawności, okresu życia, w którym ona wystąpiła czy stopnia niesprawności.

2. Podział niepełnosprawności w kontekście pracy

Warto wiedzieć, że funkcjonuje jeszcze inne spojrzenie na rodzaje niepełnosprawności. Klasyfikacja powstała w kontekście wykonywania pracy zawodowej. Przy określaniu zdolności osób niepełnosprawnych do pracy.

Rodzaje niepełnosprawności w kontekście pracy zawodowej to: 1. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną: osoby niewidome i słabowidzące, osoby niesłyszące i słabosłyszące, osoby głuchoniewidome. 2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną: osoby z uszkodzonym narządem ruchu, osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych. 3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną: osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną, * osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania. 4. Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością. To na przykład osoba z uszkodzonym narządem ruchu z zaburzeniami psychicznymi czy osoba niewidoma z umysłowym upośledzeniem.

3. Co to jest niepełnosprawność?

Aby w pełni zrozumieć kwestię niepełnosprawności, jej podziału i rodzajów niepełnosprawności, warto wiedzieć, czy ona jest. Ogólnie rzecz ujmując niepełnosprawność to brak możliwości samodzielnego prowadzenia życia wskutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności zarówno fizycznej, jaki psychicznej.

W kontekście medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania różnych ograniczeń organizmu, które powstają wskutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. To również uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata może być częściowa lub całkowita, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana bądź progresywna.

Z kolei w polskim prawie osoby niepełnosprawne są osobami, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do podjęcia i utrzymania pracy zawodowej. Osoba niepełnosprawna to taka, która uzyskała **orzeczenie o niepełnosprawności”.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Osoby niepełnosprawne posiadają administracyjne uznanie niepełnosprawności. Stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera informacje o:

 • przyczynie niepełnosprawności posiadacza,
 • stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki),
 • wskazaniach dotyczących rehabilitacji, leczenia i wyposażenia w sprzęt ortopedyczny,
 • wskazaniach dotyczących szczególnych uprawnień, takich jak na przykład prawa do korzystania z ułatwień dla osób niepełnosprawnych zawartych w prawie o ruchu drogowym.

Stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki, przyznawane są indywidualnie, w zależności od ograniczenia samodzielności, funkcjonowania indywidualnego i społecznego osoby niepełnosprawnej. Dokument ten jest ważny, ponieważ ludzi ze stwierdzoną dysfunkcją, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uprawnia do korzystania z wielu rodzajów pomocy.

Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze