Zaburzenia osobowości

Osobowość paranoiczna, osobowość depresyjna, osobowość schizoidalna, osobowość narcystyczna – to tylko niektóre rodzaje zaburzeń osobowościowych. Zaburzenia osobowości zostały zebrane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F60. Mówiąc o osobach chorych psychicznie, zazwyczaj przywołuje się obraz ludzi niedostosowanych społecznie, niepotrafiących radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zawodowymi, mającymi problemy z tożsamością oraz niepewnymi w kontaktach z innymi. Współczesnej psychopatologii często trudno sprecyzować, czym w istocie są zaburzenia osobowości m.in. ze względu na niejasności etiologiczne i nieprecyzyjność terminologiczną.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Jak radzić sobie z zaburzeniami psychicznymi?"

Co to jest osobowość?

Aby móc mówić o zaburzeniach osobowości, na początku należy rozstrzygnąć, czym jest osobowość. W fachowej literaturze psychologicznej można znaleźć mnóstwo różnych definicji osobowości w zależności od podejścia do natury ludzkiej (szkoła psychodynamiczna, behawioryzm, psychologia poznawcza, psychologia humanistyczno-egzystencjalna, model systemowy czy biomedyczny). Zasadniczo daje się wyróżnić cztery wyznaczniki definicyjne osobowości:

 • osobowość jako wytwór i specyficzny styl przystosowania – osobowość to dynamiczna organizacja psychofizycznych systemów jednostki, które determinują jej specyficzny sposób przystosowania się do otoczenia;
 • osobowość jako coś, co indywidualizuje człowieka – osobowość to zorganizowany system, funkcjonująca całość nawyków, dyspozycji, postaw uczuciowych, które wyraźnie odróżniają jednostkę od innych członków grupy;
 • osobowość jako coś, co poddaje się obserwacji – osobowość to suma aktywności jednostki, które można badać za pomocą obserwacji dokonywanej przez rzetelnego obserwatora; osobowość to jedynie końcowy wytwór systemu nawyków jednostki;
 • osobowość jako wewnętrzne procesy i struktury – osobowość to jednolita psychiczna organizacja ludzkiej istoty na określonym etapie jej rozwoju, obejmująca: charakter, intelekt, temperament, uzdolnienia, postawy moralne i wszelkie inne postawy wytworzone w ciągu życia jednostki.

W ramach psychicznego funkcjonowania jednostki dochodzi do zmian polegających na powstawaniu coraz bardziej złożonych funkcji psychicznych (dynamizmów), poprzez które „Ja” jednostki uzyskuje możliwość coraz lepszego spełniania swoich funkcji. Rozwój osobowości to pojawianie się coraz wyższych dynamizmów zachowania, dojrzewanie funkcji „Ja” i takie przeorganizowanie całości, które przenosi organizację osobową na wyższy poziom, zapewniając lepsze zharmonizowanie jej dynamizmów, większą świadomość, tożsamość i autonomię.

Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie się osobowości? Do najważniejszych źródeł rozwoju osobowości zalicza się:

 • wczesnodziecięce doświadczenia,
 • modelujące zachowania osób dorosłych,
 • typ układu nerwowego,
 • styl wychowawczy rodziny,
 • inne środowiska wychowawcze, np. szkoła,
 • czynniki kulturowe,
 • decyzje okresu dojrzewania.

Charakterystyka zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości, obok psychoz, to sztandarowy przykład tego, co przeciętny człowiek rozumie pod pojęciem „choroby psychiczne”. Do głównych cech zaburzeń osobowości zalicza się:

 • głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań (od dzieciństwa lub młodości),
 • mało elastyczne reakcje na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne,
 • skrajne lub znaczące odmienności w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia, odczuwania i odnoszenia się do innych,
 • obejmowanie wiele zakresów funkcjonowania psychologicznego (emocje, postawy, myślenie, pobudliwość, kontrola popędów itp.),
 • związek z subiektywnym cierpieniem (distresem) oraz trudnościami w osiągnięciach życiowych.

Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają nadal w wieku dojrzałym. Właściwe rozpoznanie zaburzeń osobowości jest więc mało prawdopodobne przed 16 czy 17 rokiem życia. Najczęściej wyróżnia się dwie kategorie zaburzeń osobowości:

 • zaburzenia struktury osobowości, np. osobowość nieprawidłowa, niedojrzała,
 • zaburzenia cech osobowości, np. osobowość schizoidalna, paranoiczna.

Według kryterium dominującego zespołu cech osobowości, w ICD-10 wyróżniono osiem głównych typów zaburzeń osobowości.

RODZAJ ZABURZENIA GŁÓWNE OBJAWY
osobowość paranoiczna
osobowość schizoidalna
osobowość dyssocjalna
osobowość chwiejna emocjonalnie
osobowość histrioniczna
osobowość anankastyczna (kompulsyjno-obsesyjna)
osobowość unikająca albo lękliwa
osobowość zależna

Inne zaburzenia osobowości obejmują:

 • osobowość niedojrzałą – infantylność przeżywania, brak dojrzałych sposobów adaptacji i zaspokajania potrzeb, brak integracji, dziecięce reakcje, brak samokontroli i odpowiedzialności za siebie, dążenie do natychmiastowego uzyskania przyjemności;
 • osobowość ekscentryczną – przesadny i wyższościowy styl zachowania;
 • osobowość typu „haltlose” – brak zahamowań i kontroli popędów, niepowstrzymywanie pragnień i impulsów, nieprzestrzeganie zasad moralnych;
 • osobowość narcystyczną – zawyżona ocena własnej wartości, roszczeniowość, zazdrość, brak empatii, potrzeba nadmiernego podziwu, pochłonięcie przez wyobrażenia o sukcesie i wspaniałości, oczekiwanie szczególnie korzystnego traktowania, arogancja;
 • osobowość bierno-agresywną – wrogość wyrażana poprzez bierność, nieuzasadniony krytycyzm lub lekceważenie autorytetów, drażliwość w sytuacji prośby o zrobienie czegoś, blokowanie wysiłków współdziałania podejmowanych przez inne osoby, nieustępliwość, ponurość, niezadowolenie, bierny opór;
 • osobowość psychoneurotyczną – predyspozycje do zaburzeń nerwicowych, nieadekwatność mechanizmów obronnych, słabe ego, brak odporności i elastyczności, wrażliwość emocjonalna, naiwność.

Leczenie zaburzeń osobowości

Do podstawowych metod leczenia zaburzeń osobowości zalicza się psychoterapię grupową i indywidualną, których efektywność waha się w granicach 40-64%. Bez względu na nurt psychoterapeutyczny najbardziej polecana przez psychiatrów jest psychoterapia wglądowa, chociaż bardzo dobre efekty daje również psychoterapia długoterminowa zorientowana analitycznie oraz podejście behawioralno-poznawcze. Psychoterapia to jedyna metoda leczenia, która demaskuje przyczyny, a nie tylko objawy zaburzeń osobowości. Wymaga ona jednak od psychoterapeuty dużego doświadczenia, wprawy, wglądu w siebie i swoje problemy oraz stałej superwizji.

Psychoterapia osoby z zaburzeniami osobowości powinna obejmować również terapię małżeńską i terapię rodzinną. Skuteczność stosowanych metod leczenia zależy od patogenezy, obrazu klinicznego, głębokości zaburzeń, stopnia trwałości i nasilenia zaburzonych cech, przebiegu choroby oraz dynamiki zmian. Choroby psychiczne (np. nerwice, psychozy), w tym zaburzenia osobowości, są leczone objawowo, czyli farmakologicznie. Psychiatrzy zalecają czasami stosowanie leków psychotropowych, uspokajających, przeciwlękowych czy obniżających napięcie.

psycholog Kamila Krocz, 6 miesięcy temu

Bibliografia

 • Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia – kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, PWN, Warszawa 2010, ISBN 978-83-01-16396-9.

Zdrowie psychiczne

Komentarze (18)
~Radek
~Radek 6 miesięcy temu

Mam wszystko w nosie . Jestem samotny czuję że mencze się mimo mojego młodego wieku. Chcę umrzeć choć śmierć boi się mnie. Nie chcę iść do psychiatry bo oni w niczym nie pomogą mi. Są z pszykrością nudni . Mam już dość tego świata tych ludzi bo są dziwni nie aceptują mnie bo są zapedzeni w swoję marne życie. Czasem dużo rozmyślam nad sobą po co człowiek menczy się sobą ?. Nie widze poprawy swojego życia. Choć pracuję robie to na siłe full. Czasem żłoszcze się nad samym sobą że jestem głupim człowiekiem. Pysznym aroganskim człowiekiem .

Odpowiedz
~gkmmmklp
~gkmmmklp ponad rok temu

@~Mmf: p I masz rację ;) Ja przez wiele lat się leczyłam i terapie mnie wepchnęły w jeszcze gorsze bagno :) Teraz jestem wrakiem człowieka. Myślę, że najlepszą terapią jest znalezienie bratniej duszy, przyjaciela (jak zwał, tak zwał). A co do olewania społeczeństwa - odludki też są fajne i potrzebne. Witaj w klubie ;) Przecież nie każdy musi być super uspołeczniony i towarzyski. Gorzej, jak człowiek popada w nadmierną izolację - ale to niekoniecznie musi być objaw zaburzeń osobowości. To może wynikać ze zwykłej, poczciwej depresji.

Odpowiedz
~n.n.n.
~n.n.n. ponad rok temu

@~Adam Korzenecki: Chyba chodzi o psychopatów i socjopatów. Czasem rzeczywiście ktoś może mieć takie zaburzenia. Tyle, że te nazwy są nieraz wykorzystywane dla usprawiedliwienia zwykłych egoistów... może się mylę, ale takie mam wrażenie. Zresztą wykorzystywanie ludzi do własnych celów nie jest raczej objawem choroby, tylko świadomym czynieniem zła... Nawet jeżeli ktoś ma tendencje psychopatyczne - to przecież posiada rozum i zdolność logicznego myślenia. I kierując się rozumem i chłodną logiką potrafi chyba wywnioskować, że jak kogoś wykorzystuje, to czyni źle... przecież do moralnego postępowaia nie potrzeba emocji. Rozum wystarczy. To samo z sumieniem - ono też jest kształtowane rozumem. Czyli krótko mówiąc, nawet człowiek o tendencjach psychopatycznych może być dobry, moralny... Nie jego wina, że nie umie np. współczuć. Ale jeśli krzywdzi ludzi, to jak najbardziej jest jego winą. Nie wiem, jak można takiemu komuś pomóc... bo taka osoba raczej zdaje sobie sprawę ze swojego postępowania. I to ona musi wykazać chęć zmiany... Też znam kogoś takiego. Traktuje wszystkich jak przedmioty, zabaweczki do zaspokajania swoich samolubnych zachcianek. I robi to świadomie, z premedytacją. Niektórzy tłumaczyli jej, że rani ludzi - ale ona się tym nie przejmuje.Ona CHCE być taka, jest z tego dumna. Na szczęście sporo jej ofiar już się ocknęło i wyrwały z jej sideł... ogólnie sporo ludzi za nią nie przepadają (choć ona tego pewnie nie dostrzega, zatopiona w iluzji własnej doskonałości). Jedyna szansa na zmianę to to, że może kiedyś spadnie z tych obłoczków. Tak wygląda przypadek tej osoby, którą znam. Ale może ta osoba o której Ty mówisz jest inna i będzie starała się zmienić... ale to ona musi chcieć. Udawać emocji nie musi, byleby nie wykorzystywała ludzi...

Odpowiedz
~krkl
~krkl ponad rok temu

@~ALU: Te łatki jak to nazywasz są po to żeby psychoterapeuta mógł się zorientować w funkcjonowaniu pacjenta i dobrać odpowiednią terapię. Uwzględniają bagaż doświadczeń i cechy osobowościowe każdego pacjenta i nie szufladkują generalizując. Owszem, terapia jest trudna, co nie oznacza, że nie pomaga. Nie zdiagnozuje się zaburzeń osobowości jedynie na podstawie aktualnie występujących trudności.

Odpowiedz
~ALU
~ALU ponad rok temu

@~abc: Zgadzam się z tobą w 100%. Powyższe pojęcia to zbyt tabelaryczna próba zaszufladkowania ludzi. Każdy z nas jest inny i inne będą przyczyny jego kłopotów życiowych oraz ewentualnego nieprzystosowania. Np Ktos traci pracę po 25 latach w jednej firmie i nagle wali sie jemu świat, czasem życie rodzinne i osobiste i naprawdę ciężko jest sie ogarnąć z tym na jakiejś terapii. Gdzie ten człowiek pójdzie w tych czasach i jak on ma teraz żyć? Nie lubię przyklejania łatek w psychologii bo każdy człowiek jest inny oraz wartościowy!

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zaburzenia osobowości
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Zaburzenia osobowości
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia dysocjacyjne - zdjęcie

Zaburzenia dysocjacyjne - zdjęcie

Zaburzenia te związane są z występowaniem dwóch odrębnych osobowości u jednej osoby. Obie osobowości nie są zależne od siebie.

Zaburzenia osobowości

Objawy paranoi

Objawy paranoi

objawia się zespół paranoiczny? Czy na to zaburzenie osobowości składa się tylko podejrzliwość i urojenia prześladowcze? Przyczyny paranoi Zaburzenia urojeniowe to złożone przeżycia. Chory ma na...

Zaburzenia osobowości

Osobowość dyssocjalna

Praca z dzieckiem z ADHD i jego środowiskiem jako jednostka chorobowa została ujęta w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F60.2. Zaburzenia osobowości o charakterze dyssocjalnym...

Zaburzenia osobowości

Osobowość wieloraka

Osobowość wieloraka to jedno z najbardziej tajemniczych zaburzeń konwersyjnych. Osobowość wieloraka doczekała się wielu pojęć-substytutów (...) , np. dysocjacyjne zaburzenie osobowości...

Zaburzenia osobowości

Mitoman czy zwykły oszust?

Mitoman czy zwykły oszust?

Mitomania, nazywana również pseudologią bądź zespołem Delbrücka, to choroba psychiczna, objawiająca się patologicznymi skłonnościami do kłamstwa, wymyślaniem i opowiadaniem nieprawdziwych historii, w które chory mocno wierzy. Mitoman nie potrafi odróżnić...

Zaburzenia osobowości

Schizoidalne zaburzenia osobowości

Schizoidalne zaburzenia osobowości zostały ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F60.1. Osobowość (...) i uczuciami z innymi. Cechuje ich dystans emocjonalny...

Zaburzenia osobowości

Niewidoma kobieta z zaburzeniem tożsamości nagle odzyskuje wzrok

Niewidoma kobieta z zaburzeniem tożsamości nagle odzyskuje wzrok

Niewidoma kobieta z Niemiec wprawiła lekarzy w osłupienie, kiedy nagle odzyskała wzrok w 8 z 10 swoich osobowości. Dzięki terapii pacjentka zaczęła widzieć w kilku „wcieleniach" i tym samym przeszła do historii medycyny jako jeden z najbardziej...

Zaburzenia osobowości

Sprawdź, czy masz cechy osobowości psychopatycznej

Sprawdź, czy masz cechy osobowości psychopatycznej

Podobno każdy z nas co najmniej raz w życiu spotkał na swojej drodze psychopatę. Tak przynajmniej twierdzą socjolodzy, którzy przyglądają się statystykom. Być może niektórzy zawyżają te dane, bo jak się okazuje, osoby o psychopatycznej osobowości...