Pulsoksymetria i gazometria krwi tętniczej

Zdiagnozowanie astmy dla osoby chorej oznacza rozpoczęcie długotrwałego procesu leczenia, który właściwie się nie kończy. Osoba cierpiąca na astmę musi nauczyć się żyć ze swoją chorobą i kontrolować jej objawy. Niezwykle przydatne są przy tym odpowiednie badania. Badania krwi - hemoglobina to jedne z podstawowych badań wykorzystywanych przede wszystkim na oddziałach szpitalnych do monitorowania przebiegu i leczenia astmy oskrzelowej, zwłaszcza w okresie ciężkich zaostrzeń.

Zobacz film: "Astma [Wirtualna Poradnia]"

Jak przebiega pulsoksymetria?

Pulsoksymetria i gazometria krwi tętniczej

Hemoglobina to czerwony barwnik krwi zawarty w erytrocytach, który składa się z globiny i hemu. Oznacza się ją skrótami Hb lub HGB. Odpowiada ona za transport...

Pulsoksymetria to nieinwazyjna metoda monitorowania saturacji, czyli wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) oraz częstotliwości tętna. Do pomiaru wymienionych parametrów wykorzystuje się urządzenie elektroniczne zwane pulsoksymetrem. Pulsoksymetr działa na zasadzie spektrofotometrii transmisyjnej, wykorzystującej fakt, że hemoglobina utlenowana i odtlenowana wykazują odmienne właściwości optyczne. Czujnik, w jaki jest wyposażony pulsoksymetr, najczęściej zakłada się na palec, małżowinę uszną, czoło lub skrzydełko nosa, a u noworodków na stopę lub nadgarstek.

Wskazania do pulsoksymetrii

Pulsoksymetria jest zazwyczaj wykorzystywana przy podejrzeniu obniżenia saturacji tlenem krwi tętniczej do wykrywania i monitorowania tego zaburzenia, szczególnie w przypadku:

 • podejrzenia i w celu monitorowania leczenia niewydolności oddechowej;
 • monitorowania leczenia tlenem (tlenoterapii);
 • monitorowania stanu ciężko chorych;
 • podczas znieczulenia ogólnego i w okresie bezpośrednio po nim.

Interpretacja wyniku pulsoksymetrii

Wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej w prawidłowych warunkach powinno zawierać się w granicach 95-98%, u osób powyżej 70 roku życia ok. 94-98%, a podczas tlenoterapii nawet 99-100%.

Saturacja poniżej 90% świadczy o niewydolności oddechowej. Jednak niski wynik pomiaru może być spowodowany ograniczeniami badania, do których należą:

 • artefakty ruchowe uniemożliwiające pomiar;
 • zaburzenie obwodowego przepływu krwi;
 • zawyżenie wyniku przez hemoglobinę związaną z tlenkiem węgla (karboksyhemoglobina - występuje przy zatruciu tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem) lub hemoglobinę utlenioną (methemoglobina) w wyniku zatrucia substancjami silnie utleniającymi lub preparatami, których metabolitami są takie substancje (np. sulfonamidy lub aspiryna);
 • zaniżenie wyniku przez zmiany na paznokciach (zakażenia grzybicze, lakier do paznokci).

Badanie gazometryczne krwi

Gazometria krwi jest badaniem laboratoryjnym. Polega na oznaczaniu parametrów, na podstawie których można ocenić wymianę gazową, oraz równowagę kwasowo-zasadową (RKZ) w organizmie.

W gazometrii materiałem do badania najczęściej jest krew tętnicza, znacznie rzadziej wykorzystuje się krew żylną. Jeżeli uzyskanie krwi tętniczej z jakichś przyczyn nie jest możliwe, do tego celu wykorzystuje się arterializowaną krew włośniczkową, jednak takie badanie jest mniej wiarygodne. W pewnych sytuacjach wykonuje się również badanie gazometryczne krwi pobranej bezpośrednio z jam serca i dużych naczyń podczas zabiegu cewnikowania serca.

Do oznaczenia parametrów RKZ wykorzystuje się specjalne urządzenie, jakim jest analizator równowagi kwasowo – zasadowej. Za pomocą specjalnie dobranych elektrod mierzy on w badanej próbce krwi pH, ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) i dwutlenku węgla (PCO2). Ponadto analizator wylicza stężenie wodorowęglanów, nadmiar zasad (BE), stężenie dwutlenku węgla i wysycenie hemoglobiny (Hb) tlenem.

Przeciwwskazania do gazometrii

Nie określono bezwzględnych przeciwwskazań do pobierania krwi tętniczej. Wśród przeciwwskazań względnych wymienia się:

 • istotne zaburzenia krzepnięcia krwi (np. w wyniku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych);
 • małopłytkowość
 • ciśnienie rozkurczowe >120 mmHg.

Pobieranie krwi podczas gazometrii

Krew tętniczą pobiera się najczęściej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej do specjalnej heparynizowanej strzykawki do gazometrii (żeby zapobiec skrzepnięciu próbki krwi). Oznaczenie wartości parametrów należy wykonać w ciągu 15 min., a jeśli to nie możliwe, to w czasie krótszym niż 1 godzina, przechowując próbkę krwi do wykonania oznaczenia w temperaturze ~4°C.

Arterializowaną krew włośniczkową pobiera się zwykle z palca lub płatka ucha. Przed pobraniem należy ogrzać miejsce nakłucia, żeby uniknąć fałszywych wyników badanych parametrów. Pobraną krwią wypełnia się dwie cienkie, heparynizowane kapilary. Badanie najlepiej jest wykonać natychmiast, a jeśli to niemożliwe, to próbkę należy przechowywać w naczyniu z lodem nie dłużej niż 30 min.

Wskazania do gazometrii

 • podejrzenie niewydolności oddechowej na podstawie objawów klinicznych (duszność, sinica) i monitorowanie jej leczenia;
 • podejrzenie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i ich monitorowanie, zwłaszcza we wstrząsie, zaburzeniach świadomości (przede wszystkim w śpiączce), sepsie, ostrej niewydolności serca, powikłaniach cukrzycy, niewydolności nerek, zatruciach, mnogich obrażeniach i niewydolności wielonarządowej.

Na podstawie wyników badania gazometrycznego, w odniesieniu do przyjętego zakresu norm wartości prawidłowych, możliwe jest wykrycie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niewydolności oddechowej (na podstawie gazometrii krwi tętniczej), oraz stopnia niedotlenienia tkanek (na podstawie gazometrii krwi żylnej).

Joanna Polańska, ponad rok temu

Bibliografia

 • Solnica B., Badania laboratoryjne. Wartości referencyjne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, ISBN 978-83-7430-267-8
 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2
 • Mariańska B., Fabijańska-Mitek B., Windyga J., Badania laboratoryjne w hematologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2758-6
 • Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3

Badania w astmie

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Badania w astmie
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Badania w astmie
Badania w astmie

Badanie spirometryczne

Badanie spirometryczne

Badanie spirometryczne pomocne jest w zdiagnozowaniu m.in. astmy, gruźlicy, rozedmy płuc.

Badania w astmie

Pojemność płuc

Spirometria jest badaniem polegającym na pomiarze objętości i pojemności płuc. Do przeprowadzenia badania korzysta się z urządzenia nazywanego (...) spirometrem. Dzięki spirometrii można określić, czy płuca pracują prawidłowo,...

Badania w astmie

Pikflometr

w godzinach popołudniowych. W ustabilizowanej astmie wystarcza jeden pomiar pikflometryczny, np. rano. Badanie należy także wykonywać zawsze (...) Pikflometr to urządzenie stosowane w astmie oskrzelowej,...

Badania w astmie

Spirometr

Spirometr

Urządzenie do wykonywania spirometrii, badania mierzącego przepływ powietrza w drogach oddechowych.

Badania w astmie

Co to jest PEF?

na minutę). Pomiaru PEF dokonuje się przy pomocy pikflometru. Badanie polega na gwałtownym, maksymalnym i jak najkrótszym wydechu powietrza przez ustnik (...) badania. Zasady prawidłowego przeprowadzenia pomiaru PEF Wykonywanie...

Badania w astmie

Test kontroli astmy

choroby i ewentualna modyfikacja leczenia. W tym celu stosuje się kliniczne testy kontroli astmy i badania czynnościowe dróg oddechowych. Astma dobrze (...) wykonywanych w ciągu dnia, w tym ćwiczeń fizycznych; nie występują zaostrzenia...

Badania w astmie

Badania diagnostyczne w astmie

monitorowania. W tym celu stosuje się głównie testy czynnościowe układu oddechowego, czyli badanie spirometryczne i pomiar PEF. Jak wyglądają badania w astmie (...) i po przyjęciu tego leku. Każdorazowo...

Astma - charakterystyka, rodzaje, przyczyny, diagnostyka, leczenie

Diagnostyka astmy

. Warto zwrócić uwagę, że u chorych na astmę badanie to wychodzi prawidłowo. Gazometria i pulsoksymetria to badania krwi, które pokazują, w jakim (...) pikflometru, który jest prosty w obsłudze i można...

Astma - charakterystyka, rodzaje, przyczyny, diagnostyka, leczenie

Badania w astmie

i gazometrycznego krwi tętniczej. Pulsoksymetria jest metodą nieinwazyjną. Polega na przezskórnym badaniu wysycenia hemoglobiny tlenem i służy do wczesnego wykrywania (...) i monitorowania niewydolności...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Objawy POChP - charakterystyka choroby, objawy, diagnoza

, jakie wykonujemy, kiedy zauważymy objawy POChP, to gazometria, czyli badanie, które pozwoli obliczyć poziom gazów we krwi. Do badania pobierana (...) jest krew z tętnicy. Mierzy się w niej stężenie...