Leczenie impotencji

Współczesna medycyna skutecznie wychodzi naprzeciw problemom z erekcją. Szuka dogodnych rozwiązań w postaci nowoczesnych form leczenia. Konsultacja u specjalisty i rzetelnie przeprowadzona diagnostyka ułatwiają dobór właściwych metod leczenia, które mają obecnie wysoką skuteczność oraz umożliwiają satysfakcjonujące i udane współżycie.

Metody leczenia zaburzeń erekcji

Metody leczenia zaburzeń potencji (ED) można podzielić na trzy grupy, w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości. Do pierwszego stopnia zalicza się psychoterapię i stosowanie pompy próżniowej oraz najbardziej popularnych na rynku leków doustnych (inhibitory 5-fosfodiesterazy). U tych chorych, u których zawodzą powyższe metody, możemy zastosować iniekcje do ciał jamistych. Ostatecznością (trzeci stopień terapii) jest protezowanie prącia.

Zobacz film: "Fakty na temat seksu"

Eliminacja ewentualnych czynników ryzyka impotencji

Jak w przypadku praktycznie każdej choroby należy podjąć próbę eliminacji lub ograniczenia czynników ryzyka. Inaczej ewentualne leczenie nie będzie skuteczne i nie będzie miało w ogóle sensu. To tak, jakby próbować gasić pożar, nie odcinając dostępu do substancji łatwopalnych.

Bardzo często prosta modyfikacja trybu życia jest wystarczająco skuteczną metodą leczenia zaburzeń erekcji. Rzucenie palenia, ograniczenie spożycia alkoholu, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja masy ciała, unikanie stresu i regularne wysypianie się powinny przynieść zazwyczaj nieoczekiwany, pozytywny rezultat.

Kolejnym, po modyfikacji stylu życia, potrzebnym krokiem w walce z zaburzeniami erekcji jest skuteczne leczenie chorób, które mogą powodować problemy z potencją. Często podjęcie leczenia choroby podstawowej powoduje przywrócenie prawidłowych wzwodów. Jest to szczególnie ważne u chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, chorobami prostaty, zaburzeniami hormonalnymi.

Również bardzo ważnym zagadnieniem są zaburzenia erekcji wywołane efektami ubocznymi leków stosowanych w terapii innych chorób. Wiadomo, że te inne choroby często są na tyle poważne, że nie można pozwolić sobie na zaprzestanie leczenia. Jednak w wielu takich sytuacjach możliwe jest zastosowanie innych leków na daną jednostkę chorobową, a niedających efektów ubocznych w formie zaburzeń erekcji. Dlatego dobrze jest poprosić lekarza prowadzącego omodyfikację leczenia farmakologicznego.

Leczenie farmakologiczne impotencji

Obecnie najczęściej stosowanymi lekami w terapii zaburzeń erekcji są inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5-I). Leki te stworzono z myślą o terapii nadciśnienia płucnego, ale szybko stwierdzono, że główny efekt uboczny (silny wzwód prącia) może być wykorzystywany jako efekt leczniczy. Leki te powodują rozkurcz komórek mięśni gładkich naczyń oraz beleczek ciał jamistych, powodując tym samym zwiększony napływ krwi do ciał jamistych. Są to leki doustne, używane tuż przed planowanym stosunkiem. Skuteczność tych leków szacuje się na około 90%.

Przeciwwskazaniem do stosowania tych leków jest przede wszystkim przyjmowanie nitratów. Leki te również powodują rozszerzenie naczyń, a łączny efekt współdziałania tych leków powoduje duży spadek ciśnienia tętniczego. Zaleca się ostrożność także przy innych lekach zmniejszających ciśnienie krwi, z niewydolnością krążenia, nerek, wątroby, a także ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki.

Możliwe działania uboczne tych leków:

Agoniści receptorów dopaminergicznych działają w ośrodkowym układzie nerwowym i u części chorych wywołują erekcję wystarczającą do odbycia stosunku płciowego. Niestety, leki te są obarczone sporymi działaniami ubocznymi, co powoduje, biorąc pod uwagę niską skuteczność, że są obecnie rzadko stosowane.

Leczenie zaburzeń erekcji za pomocą aparatu próżniowego (tzw. Vacuum)

Aparat próżniowy jest to przezroczysty walec, który z jednej strony jest zamknięty, a z drugiej otwarty, tak aby można było swobodnie umieścić w nim członek. Bardzo ważną częścią aparatu próżniowego jest elastyczny pierścień zaciskający, który uniemożliwia odpływ krwi z ciał jamistych. Po zamkniętej stronie cylindra znajduje się specjalny mechanizm wywołujący ujemne ciśnienie. Erekcje w aparacie próżniowym uzyskuje się dzięki ujemnemu ciśnieniu, które ściąga krew do prącia.

Kolejne etapy „obsługi” aparatu można przedstawić jako: ułożenie prącia w wiotkim cylindrze, włączenie urządzenia, które wygeneruje podciśnienie, a na końcu założenie wiotkiego pierścienia. Erekcję uzyskuje się średnio w kilka minut. Trzeba pamiętać, aby zdjąć pierścień zaciskający po 30 minutach. Dłuższe utrzymywanie pierścienia może wywołać dotkliwe działanie niepożądane.

Aparat próżniowy cechuje się wysoką skutecznością, która została udowodniona wieloma badaniami naukowymi. Opisują one uzyskiwanie erekcji u nawet 92 proc. pacjentów, którzy wcześniej nie mogli współżyć. Warto podkreślić, że aparat próżniowy mężczyźni mogą używać zarówno krótko- lub długoterminowo oraz łączyć jego skuteczność z innymi metodami ułatwiającymi erekcję, np. sildenafilem.

Wskazania do korzystania z aparatu próżniowego

Urządzenie próżniowe może być wykorzystywane w zaburzeniach przewlekłych i okazjonalnych, bez względu na etiologię. Jest ono skuteczną metodą w zaburzeniach erekcji po prostatektomii (operacja gruczołu krokowego - prostaty) i w leczeniu osób chorujących na cukrzycę. W badaniach statystycznych zaobserwowano, że metoda ta jest preferowana przez starszych mężczyzn.

Ostrożność korzystania z urządzenia próżniowego

Taką czujność powinni zachować mężczyźni, którzy mają zaburzenia krzepliwości krwi, cierpią na priapizm oraz mają skrzywienie członka.

Pacjenci stosujący metodę próżniową uskarżają się na:

 • ból członka w czasie uzyskiwania podciśnienia,
 • zasinienia członka,
 • zablokowanie ejakulacji,
 • odrętwienia,
 • uszkodzenia skóry.

Trzeba podkreślić, że w większości przypadków pojawiające się działania niepożądane są słabo nasilone i nie stanowią istotnego problemu. Według dotychczasowej wiedzy tylko ok. 20 proc. pacjentów już na początku leczenia przestaje korzystać z tej metody. Powikłania, których najczęściej obawiają się mężczyźni to: zgorzel, martwica skóry i cewki, są rzadkością.

Metoda próżniowa charakteryzuje się wysoką skutecznością. Jednym z problemów dla pacjentów może być zakup drogiego sprzętu. Jeśli jednak zaburzenia erekcji są przewlekłe, a pacjent chce współżyć, koszt zakupu jest mniejszy niż np. koszt tabletek.

Osoby, które chcą korzystać z tego urządzenia, powinny w czasie wizyty lekarskiej dokładnie zapoznać się z urządzeniem i mechanizmem jego działania.

Iniekcje leków do ciał jamistych

U osób, które pomimo stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy, psychoterapii oraz urządzeń próżniowych nie uzyskują satysfakcjonującej erekcji, można zastosować iniekcje leków do ciał jamistych. Lekarz kwalifikując osobę do tej metody leczenia, musi rozważyć wiele przeciwwskazań, czy to ogólnych (niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczka), czy miejscowych (anatomiczne zniekształcenia prącia, zwłóknienia ciał jamistych).

Metody tej nie można także stosować u osób z poważnymi zaburzeniami kardiologicznymi oraz u niedowidzących, którzy mają kłopot z koordynacją ruchowo-wzrokową, gdyż w czasie próby iniekcji mogliby wyrządzić sobie krzywdę.

Do powikłań iniekcji do ciał jamistych należą:

 • powikłania ogólnoustrojowe, związane z przenikaniem substancji wazoaktywnych do krwiobiegu i związane z tym spadki ciśnienia oraz przyśpieszenia pracy serca;
 • powikłania miejscowe: ból w czasie iniekcji oraz zmiany włókniste, które jeśli będą nasilone, mogą powodować skrzywienie prącia. Najcięższym powikłaniem miejscowym jest przewlekły, bolesny wzwód, tzw. priapizm, który może powodować całkowitą utratę potencji.

Leki stosowane w iniekcjach to:

 • papaweryna - obecnie niestosowana już w rozwiniętych krajach, do których należy Polska. Do powikłań jej stosowania należy włóknienie prącia;
 • fentolamina, która w przypadku dostania się do krwiobiegu może powodować objawy sercowo-naczyniowe;
 • prostaglandyny E1.

Stosowanie iniekcji do ciał jamistych

Przed rozpoczęciem terapii konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty. Określi on typ zaburzeń erekcji i, jeśli to konieczne, zleci iniekcje do ciał jamistych. Początkowo, w czasie wizyt, w celu dobrania odpowiedniej dawki, iniekcje wykonuje lekarz. Na kolejnych wizytach dawka jest stopniowana, aż do uzyskania przez pacjenta 75 proc. maksymalnej erekcji. Następnie pacjent jest uczony samodzielnego wstrzykiwania. Należy pamiętać, że tę metodę można stosować maksymalnie 3 razy w tygodniu i maksymalnie raz na 24 godziny.

Iniekcje do ciał jamistych, oprócz tego, iż umożliwiają stosunek, służą także diagnostyce zaburzeń erekcji. Jeśli np. pacjent ma wzwód po minimalnej dawce leku, sugeruje to, że jego zaburzenia są raczej psychogenne niż organiczne, a brak wzwodu po wysokich dawkach leków sugeruje zaburzenia w krążeniu doprowadzającym krew (tętniczym).

Osoby, które stosują iniekcje, po pewnym czasie mają szansę na powrót do terapii I rzutu, czyli doustnych inhibitorów 5-fosfodiesterazy. W badaniach populacyjnych udowodniono, że osoby stosujące iniekcje do ciał jamistych często mają powrót samoistnych erekcji oraz bardzo dobrze reagują na zastosowane leki.


Protezy usztywniające prącie

Protezy, służące do usztywnienia prącia, stosowane są od prawie 50 lat. Wykonane są zazwyczaj z materiału silikonowego. Obecnie stosuje się protezy półsztywne, mechaniczne i hydrauliczne. Jest to terapia III rzutu oparta na operacyjnym umieszczeniu takiej protezy wewnątrz prącia.

Powikłania związane z używaniem protez to:

 • perforacja osłonki białawej,
 • perforacja cewki moczowej,
 • implantacja zbyt długiej lub zbyt krótkiej protezy,
 • infekcja.

Operacje naczyniowe prącia

Są to niezwykle rzadko stosowane operacje, które muszą być wykonywane w wyspecjalizowanych ośrodkach i na razie ich wyniki są niezadowalające. Polegają one na przywracaniu prawidłowego unaczynienia tętniczego i żylnego. Wymagają bardzo dokładnej diagnostyki identyfikującej przyczynę patologii. Wszczepienie protezy jest bardziej polecane.

Lekarz Tomasz Szafarowski, Lekarz Marcin Buczek, ponad rok temu

Bibliografia

 • Lew-Starowicz Z. Leczenie zaburzeń seksualnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, ISBN 83-200-2107-3
 • Janiec W., Kompendium farmakologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3944-3
 • Frąckiewicz A., Kałużny K., Aparat próżniowy w leczeniu zaburzeń erekcji, Wydawnictwo Arkot, Wrocław 2010, ISBN 978-83-60098-03-4
 • Gregoir A. Impotencja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 832-00-185-36
 • Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V., Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-200-3618-3
 • Kratochvil S. Podstawy psychoterapii, ZYSK I SK-A, Poznań 2003, ISBN 83-7150-877-8
 • Buczko W. (red.), Mutschler Farmakologia i toksykologia, MedPharm, Wrocław 2010, ISBN 978-83-60466-81-0
 • Gilbert T., Ide W., Vahlensieck M., Vollmer K., Rehabilitacja urologiczna. Skuteczne leczenie nietrzymania moczu i zaburzeń erekcji, Elipsa-Jaim, Kraków 2007, ISBN 978-83-915185-9-5
 • Stearn M. Wstydliwe dolegliwości, D.W. Publishing Co., Szczecin 2001, ISBN 1-57105-063-X

Źródła zewnętrzne

Zaburzenia erekcji

Komentarze (5)
~karol
~karol ponad rok temu

Ja z wiekiem zacząłem mieć problemy z erekcją. Nie pomogła zmiana diety, aktywność fizyczna. Niby byłem podniecony, ale wzwód nie taki. Zdesperowany poszedłem do lekarza i dostałem na receptę maxigrę go. Żałuję, że tak długo zwlekałem, zamiast od razu iść i rozwiązać problem. Lek jest skuteczny w 100%, działa szybko, wzwód jest mocny i długo się utrzymuje. Żona zadowolona bardzo

Odpowiedz
~radząca
~radząca ponad rok temu

Kochani meżczyźni weźcie sie w garść i zadbajcie o siebie. Zmiana diety, troche ruchu i odpowiednia suplementacja zdziała cuda;-) Ja przestrzegam przed nieznanymi środkami kupowanymi w internecie. mój maz niestety sie naciał i miał problemy. Pod choinke ode mnie dostał naturalny permen. Problem zniknal a my zaczeliśmy cieszyc sie soba jak młode małżeństwo.

Odpowiedz
~lepsze życie
~lepsze życie ponad rok temu

Witam wszystkich panów bardzo serdecznie! Stres, brak sił, słaba psychika, szybkie życie, pracoholizm... Jest wiele powodów, które obniżają zdolności naszego organizmu. Wiagra? Ma skutki uboczne... Co jest najlepszym rozwiązaniem na impotencje? ENERGIA MĘSKA W NAJLEPSZEJ POSTACI (naturalna wiagra): 1. Nie podnosi ciśnienia. 2. Poprawia krążenie krwi. 3. Nie ma skutków ubocznych. 4.Jest w stu procentach naturalna i bezpieczna. Jedna tabletka a może tak wiele!!! http://www.mybetter-life.com/weronika

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Leczenie impotencji
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Leczenie impotencji
Leczenie impotencji

Naturalne metody leczenia impotencji

Impotencja to problem z którym boryka się większość mężczyzn po 50. roku życia. Ze względu na to, że impotencja to wstydliwa przypadłość - mężczyźni (...) zapobiegającej niechcianym objawom. Naturalne leczenie...

Leczenie impotencji

Większość mężczyzn leczy erekcję na własną rękę (WIDEO)

Czy zaburzeniami erekcji należy się martwić? Zdecydowanie tak. Panowie z takim problemem powinni udać się do specjalisty. Przyczynami zaburzeń erekcji mogą być choroby, takie jak cukrzyca lub miażdżyca, stosowanie niektórych leków lub używek oraz stres...

Leczenie impotencji

Leczenie impotencji akupunkturą

impotencją. Leczenie akupunkturą stanowi bezpieczną alternatywę dla preparatów na zaburzenia erekcji. Akupunktura a impotencja Akupunktura opiera (...) Zaburzenia erekcji to dla mężczyzn niezwykle...

Leczenie impotencji

Naturalne leczenie impotencji

podłożem schorzenia są czynniki psychiczne i styl życia, który może ulec modyfikacji. Naturalne leczenie impotencji obejmuje: Pomoc psychologa (...) także mogą wpływać pozytywnie na potencję. Leczenie...

Leczenie impotencji

Leczenie impotencji u urologa

Urolog jest specjalistą, który leczy choroby związane z układem moczowo-płciowym. Mimo, że wizyta u urologa niejednokrotnie wiąże się z dużym stresem, warto się mu przeciwstawić. Sprawdź, jakie choroby możesz leczyć u urologa i kiedy się do niego zgłosić. Wizyta...

Leczenie impotencji

5 skutecznych zamienników Viagry

5 skutecznych zamienników Viagry

Problemy z erekcją to problem, o którym większość mężczyzn nie chce mówić otwarcie. Przed prawidłowym leczeniem powstrzymuje ich wstyd i obawa o to, że podważy to ich męskość. Co robią w takiej sytuacji? Najczęściej sięgają po niebieską pigułkę, mającą...

Leczenie impotencji

Ziołowe leki na impotencję

mogą powodować niespecyficzne zaburzenia. Choroby cywilizacyjne a impotencja Pamiętajmy, że duży wpływ na zaburzenia erekcji mają choroby cywilizacyjne (...) , których zawartość szybciej doprowadzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych...

Leczenie impotencji

Zioła i witaminy w leczeniu impotencji

Impotencja jest dolegliwością, na którą cierpi wielu mężczyzn. Objawia się brakiem erekcji lub ejakulacji, mimo podniecenia i satysfakcjonującej gry (...) . Warto orientować się, jakie preparaty są dostępne. Jeśli ciebie także dotyczy...

Leczenie impotencji

Jak leczyć impotencję?

ze względu na swoje podłoże, dzieli się na kilka rodzajów i właśnie od nich zależy metoda leczenia. Impotencja psychogenna - leczenie polega na metodach (...) , zaczynają wierzyć w siebie i w szanse wyleczenia. Leki...