Schizofrenia przewlekła

Schizofrenia to przewlekłe zaburzenie psychiczne z tendencją do nawrotów. Pojawia się dość wcześnie, w okresie dojrzewania. Zazwyczaj schizofrenia rozwija się czteroetapowo – ostry epizod schizofreniczny, remisja objawów, nawrót choroby i faza późnej stabilizacji. Przebieg schizofrenii ma jednak charakter indywidualny w związku z samą osobowością pacjenta, jego podejściem do terapii, sposobami leczenia czy wsparciem najbliższego otoczenia chorego. Oprócz schizofrenii katatonicznej czy paranoidalnej, psychiatrzy wyróżniają także schizofrenię przewlekłą.

Zobacz film: "Co wpływa na pewność siebie?"

Schizofrenia przewlekła a schizofrenia ostra

Pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii można podzielić pod względem kryterium objawów. Wówczas mówi się o pięciu głównych typach zaburzeń schizofrenicznych:

Ponadto, kategoryzacja schizofrenii może opierać się na sposobie pojawienia się psychozy, tempie rozwoju objawów oraz rodzajach reakcji chorego na leczenie. W szpitalach psychiatrycznych dokonuje się zatem podziału na schizofrenię ostrą i przewlekłą. W badaniach naukowych natomiast mówi się o schizofrenii typu I i typu II. Podział na schorzenie ostre i przewlekłe opiera się na kryterium tempa rozwoju i długości utrzymywania się objawów. Czym charakteryzują się schizofrenia ostra i schizofrenia przewlekła?

SCHIZOFRENIA OSTRA SCHIZOFRENIA PRZEWLEKŁA
gwałtowna i nagła manifestacja wyrazistych objawów; psychoza może być poprzedzona wystąpieniem specyficznej trudności, np. problemów interpersonalnych albo emocjonalnych; choroba rozwija się często wskutek kryzysów i wyzwań rozwojowych typu opuszczenie domu, skończenie szkoły, podjęcie pierwszej pracy, pierwszy kontakt seksualny, śmierć rodziców czy małżeństwo; przed chorobą życie pacjenta mieści się w granicach normy długotrwały, systematyczny i powolny rozwój objawów chorobowych; brak pojedynczych, zauważalnych kryzysów czy sytuacji stresowych, które inicjowałyby mechanizm zaburzenia; pacjent stopniowo wycofuje się ze środowiska społecznego, zamykając się w świecie „schizofrenicznym”; przed chorobą obserwuje się u pacjentów gorsze funkcjonowanie społeczne i szkolne, nasiloną nieśmiałość, skłonność do izolacji, zaburzone relacje z rówieśnikami, wczesne odrzucenie ze strony rodziców

W praktyce klinicznej podział na schizofrenię przewlekłą i ostrą opiera się na ilości epizodów i na długości okresu hospitalizacji chorych. Pierwszy epizod, który kończy się pobytem w szpitalu trwającym krócej niż rok, lub kilka epizodów prowadzących do serii krótkotrwałych hospitalizacji, określa się zwykle mianem schizofrenii ostrej. Natomiast hospitalizacja przekraczająca ponad dwa lata prowadzi do rozpoznania schizofrenii przewlekłej. Jeśli jednak osoba cierpiąca na schizofrenię przebywa na oddziale psychiatrycznym dłużej niż rok, ale krócej niż dwa lata, trudno dokonać rozróżnienia między jedną a drugą postacią choroby. Już sam ten fakt świadczy o niskiej wiarygodności tego kryterium podziału.

Schizofrenia typu I i II

Ze względu na rodzaj objawów, podatność na różne formy leczenia, jak i wynik końcowy wyróżnia się schizofrenię typu I i typu II.

| SCHIZOFRENIA typu I | SCHIZOFRENIA typu II | | obecność objawów pozytywnych (wytwórczych) – omamów, urojeń; wyraźne zaburzenia myślenia; objawy to wynik dysfunkcji w biochemii mózgu, zwłaszcza w neuroprzekaźnictwie dopaminy; chorzy dobrze reagują na leczenie neuroleptykami | obecność objawów negatywnych (deficytowych) – płytkiego afektu, zubożenia mowy, spadku motywacji; objawy to wynik zmian strukturalnych w mózgu oraz deficytów intelektualnych;chorzy na schizofrenię typu II mają gorsze rokowania, jeśli chodzi o wyleczenie psychozy |

Uważa się, że syndromy typu I i II odzwierciedlają stosunkowo niezależne procesy, które mogą współistnieć u tej samej jednostki, ujawniając się jedynie w różnych okresach. I być może dlatego, że mogą koegzystować, nie pokrywają się dokładnie z podziałem na ostrą i przewlekłą postać schizofrenii.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

  • Birchwood M., Jackson Ch., Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-89574-38-1.
  • Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, ISBN 83-7298-441-7.

Schizofrenia

Komentarze (4)
~zdrowy w chorym otoczeniu
~zdrowy w chorym otoczeniu 2 miesiące temu

Już jeden pobyt w szpitalu psychiatrycznym powoduje odrzucenie przez społeczeństwo człowieka, który tam był. I objawy które są opisane w tym artykule są niczym innym jak efektem kpin, szyderstw,plot,obgadywania za plecami czy stadnego gnębienia ludzi, którzy z jakichś przyczyn w psychiatryku byli.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie
Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Przyczyny schizofrenii

, nawet gdy wydaje się, że objawy są pod kontrolą. Źródła zachorowania na schizofrenię Przyczyny schizofrenii są wciąż obiektem wielu badań. Naukowcy (...) przyczyny schizofrenii Wśród...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia rezydualna

Schizofrenia rezydualna została ujęta w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F20.5. Inaczej ten typ zaburzeń (...) schizofrenicznych określa się jako schizofrenię przewlekłą niezróżnicowaną...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) i omamów u chorego. Przeważają omamy słuchowe, rzadziej...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Właściciele kotów bardziej narażeni na choroby psychiczne

Właściciele kotów bardziej narażeni na choroby psychiczne

Nowe badania wykazały, że istnieje silny związek między posiadaniem kota a ryzykiem zachorowania na schizofrenię. Osoby, które posiadają koty (...) Psychiatrica Scandinavica". Ich wyniki wskazują, że wśród osób zarażonych pierwotniakiem...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Objawy schizofrenii - symptomy, mity, życie z chorobą

Objawy schizofrenii - symptomy, mity, życie z chorobą

. W ich przypadku pierwsze objawy schizofrenii występują najczęściej w wieku dwudziestu kilku lat lub bezpośrednio po ukończeniu 30. roku życia. Przyczyny (...) Schizofrenia jest poważnym schorzeniem...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Zespół urojeniowy

należy różnicować z osobowością paranoiczną, ze schizofrenią (szczególnie paranoidalną) oraz zespołem paranoidalno-depresyjnym, w przebiegu którego oprócz (...) schizofrenicznymi. I dużo w tym racji, bowiem zaburzenia...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Leczenie schizofrenii

Do połowy lat 50. leczenie schizofrenii polegało głównie na izolacji chorych od otoczenia. Pacjentów schizofrenicznych przetrzymywano na oddziałach (...) wpływu neuroleptyków. Interwencje społeczne i leczenie...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Zdrowe kwasy tłuszczowe chronią przed objawami schizofrenii

Zdrowe kwasy tłuszczowe chronią przed objawami schizofrenii

oddziaływania na zdrowie fizyczne, dieta bogata w kwasy tłuszczowe korzystnie wpływa też na zdrowie psychiczne i zapobiega występowaniu objawów schizofrenii (...) na zdrowie młodych ludzi, u których udowodniono wysokie ryzyko zachorowania...