Skutki alkoholizmu

Alkoholizm niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne i psychologiczne. Choroba alkoholowa prowadzi do niewydolności wielu układów w organizmie, np. układu krążenia i układu odpornościowego. Nadużywanie alkoholu odciska piętno społeczne. Sprzyja zaburzeniu prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwojowi przemocy w rodzinie, a także przestępczości, utracie pracy i zniszczeniu więzi z bliskimi.

Alkoholizm a choroby układu krążenia

Wprawdzie istnieją dowody na to, że umiarkowane spożywanie alkoholu zmniejsza ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej, jednak znacznie więcej badań wykazuje, że przewlekłe intensywne picie alkoholu powoduje inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

Zobacz film: "Alkoholizm w Polsce [Specjalista radzi]"

 • Nadciśnienie

  Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego wśród mężczyzn nadużywających alkoholu waha się w granicach 10-30%. Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu oraz zawału serca. Stwierdzono, że różnorodne powikłania nadciśnienia tętniczego, w tym również związane z nimi zgony, zwiększają się wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. Badania wykazują jednocześnie, że wraz z zaprzestaniem picia nadciśnienie tętnicze może być częściowo odwracalne.

 • Kardiomiopatie

  U osób długotrwale pijących alkohol rozwija się, spowodowana osłabieniem kurczliwości mięśnia sercowego, kardiomiopatia alkoholowa (zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie i powiększenie serca, znaczne osłabienie siły skurczów mięśnia sercowego), która prowadzi do zaburzeń pracy serca oraz do niewydolności krążenia.

 • Zaburzenia rytmu serca

  Zarówno ostre zatrucie alkoholem, jak i jego przewlekłe spożywanie mogą powodować niemiarowość lub zaburzenia rytmu pracy serca. Jest to efektem działania alkoholu i jego metabolitów na układ przewodzący w sercu. Do najczęstszych zaburzeń należą migotanie i trzepotanie przedsionków. Nagłe zgony w populacji alkoholików tłumaczone są częściowo występowaniem arytmii.

U osób uzależnionych od alkoholu spotykane są często zmiany morfologiczne w szpiku kostnym, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie układu krwiotwórczego. Alkohol działa w sposób bezpośredni na wszystkie elementy morfotyczne krwi i ich rozwój.

Alkohol a seks

Motywy sięgania po alkohol często są związane z seksem. Są osoby pijące alkohol po to, aby stłumić niechciane i nieakceptowane potrzeby seksualne. Alkohol...

Alkohol a wydolność seksualna

Wbrew powszechnej opinii, że alkohol wpływa korzystnie na wydolność seksualną, często obserwuje się efekt odwrotny. Etanol ma działanie „odhamowujące” – redukuje wstyd i zahamowania u osób nieśmiałych – przez ten mechanizm może powodować zwiększenie popędu płciowego. Długotrwałe nadmierne picie alkoholu prowadzi jednak najczęściej do osłabienia wydolności seksualnej. Systematyczne, a niekiedy nawet okazyjne, spożywanie alkoholu może u części mężczyzn prowadzić do impotencji. Stwierdzono, że wzrost stężenia alkoholu we krwi powoduje zaburzenia wzwodu, opóźnienie ejakulacji i osłabienie orgazmu. Ponadto, u wielu zdarza się obniżenie płodności.

Wpływ alkoholu na wydolność seksualną kobiet jest gorzej poznany. Wiele spośród uzależnionych kobiet skarży się na osłabienie popędu płciowego, zmniejszenie wydzielania śluzu pochwowego i zaburzenia cyklu miesięcznego. Z badań wynika, że kobiety mają obniżoną płodność na skutek zmniejszonej częstości owulacji i większej częstotliwości poronień samoistnych. Picie alkoholu przed okresem pokwitania może opóźnić dojrzewanie płciowe. U kobiet uzależnionych od alkoholu częściej występuje wczesna menopauza.

Poznaj 9 mitów na temat alkoholu

Alkohol to najpowszechniej używana używka, który sprawia, że jego entuzjaści często trafiają na pogotowie. Co ciekawe, 60% osób spożywających alkohol w...

Alkoholizm a układ nerwowy

Powikłania alkoholizmu występują u około 50% mężczyzn i 10% kobiet. Najczęściej jednak lekarze nie dostrzegają, że ich przyczyną jest alkohol, zwłaszcza gdy pacjentem jest kobieta. W układzie nerwowym najwcześniej i najwyraźniej ujawniają się skutki neurotoksycznego działania etanolu. Na powstawanie patologicznych zmian w układzie neuronalnym wpływają dodatkowo niedobory witaminowe (głównie z grupy B), spowodowane przez alkohol.

 • Zapalenie wielonerwowe (polineuropatia) – powstaje w wyniku zmian czynności i struktury nerwów obwodowych wywołanych działaniem alkoholu i jego metabolitów. Charakteryzuje się przede wszystkim zaburzeniami czucia, nerwobólami oraz bolesnością uciskową nerwów, osłabieniem bądź brakiem odruchów ścięgnistych, a także bólami mięśniowymi. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić niedowłady, a nawet porażenia. Zmianom tym towarzyszą prawie zawsze zmiany mięśniowe, manifestujące się osłabieniem siły i zanikami mięśni (pacjenci często skarżą się, że mają nogi „jak z waty”).
 • Toksyczna neuropatia wzrokowa – przewlekłe spożywanie może doprowadzić do toksycznego uszkodzenia pozagałkowej części nerwu wzrokowego. Przejawia się zaburzeniami widzenia różnego stopnia do pełnej ślepoty włącznie oraz różnego typu ograniczeniami pola widzenia i niekiedy prowadzi do zaniku nerwu wzrokowego.
 • Otępienie – organiczne poalkoholowe uszkodzenie mózgu. Charakteryzuje się postępującą niewydolnością intelektualną. Chory przestaje rozumieć, co się wokół niego dzieje, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, zaspakajać potrzeb. Wymaga pomocy przy załatwianiu najprostszych spraw, a także w przygotowywaniu posiłków i wykonywaniu toalety osobistej.

Inne poalkoholowe uszkodzenia mózgu to upośledzenie funkcji poznawczych i pamięci oraz encefalopatia Wernickego – wynik toksycznego działania alkoholu przy jednoczesnym niedoborze witamin (głównie B1). Występuje u około 5-10% osób uzależnionych, a jej objawy to:

 • zaburzenia gałkoruchowe,
 • oczopląs,
 • drżenia,
 • niezborność ruchowa,
 • niedowłady spastyczne kończyn,
 • polineuropatia,
 • napady drgawkowe,
 • zaburzenia przytomności.

Na podłożu encefalopatii Wernickego może rozwinąć się psychoza Korsakowa. Zasadniczym objawem tej choroby są nasilające się zaburzenia zapamiętywania. W chorobie w pełni rozwiniętej pacjent nie jest w stanie zapamiętać niczego, co się wokół niego dzieje. Jest zdezorientowany w czasie i w otoczeniu. Ma w pamięci luki, które stara się wypełnić mniej lub bardziej prawdopodobnymi zmyśleniami (konfabulacjami).

Alkoholizm a układ pokarmowy

Śluzówki

Najczęściej spotykane w układzie pokarmowym zmiany poalkoholowe to przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki przełyku i jelit oraz upośledzone wchłanianie, prowadzące do powstania niedoborów pokarmowych. Nierzadko w stanach zapalnych spotykane są wybroczyny i nadżerki oraz krwawienia spowodowane pęknięciami błony śluzowej. Alkohol powoduje osłabienie zwieracza przełyku i występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego, przełyku Barretta (stan przednowotworowy raka przełyku), urazowe pęknięcia przełyku oraz zespół Mallory'ego-Weissa.

Wątroba

Wątroba, w której metabolizowana jest większość alkoholu, reaguje na jego nadmierną podaż kolejno – stłuszczeniem (u 90% osób pijących intensywnie), zapaleniem, zwłóknieniem, a w końcu marskością. Stłuszczenie wątroby polega na nadmiernym odkładaniu się tłuszczu w komórkach wątrobowych i jest procesem w znacznym stopniu odwracalnym, tzn. ustępuje po zaprzestaniu picia.

Objawy stłuszczenia manifestują się dolegliwościami w okolicy prawego podżebrza i wyraźnym powiększeniem wątroby. Alkoholowe zapalenie wątroby jest kolejnym etapem jej uszkodzenia, a dolegliwości są bardziej nasilone niż w stłuszczeniu. Jeżeli osoba z alkoholowym zapaleniem wątroby pije nadal, w około 80% przypadków rozwija się zwłóknienie przechodzące w marskość.

Wątroba marska (obraz tomografii komputerowej)

Marskość wątroby to stan, którego nie da się całkowicie wyleczyć.

Marskość wątroby jest stanem, w którym miąższ wątroby zostaje zastąpiony przez włóknistą tkankę łączną – bezwartościową z punktu widzenia funkcji wątroby. Przebudowa ta utrudnia przepływ krwi przez wątrobę. Objawami marskości są: ogólne osłabienie, chudnięcie, obecność płynu w jamie brzusznej, obrzęki, żółtaczka oraz żylaki przełyku, które mogą powodować obfite krwotoki. Zdaniem niektórych badaczy ryzyko powstania zmian w wątrobie pojawia się już przy dziennym spożyciu 60-80 g alkoholu przez mężczyzn i powyżej 20 g przez kobiety. Pierwotny rak wątroby w 75% przypadków rozwija się na podłożu marskości wątroby.

Mimo istnienia pewnej osobniczej wrażliwości wątroby na alkohol, istnieje ścisły związek między ilością wypitego alkoholu, czasem trwania nadużywania alkoholu i modelem picia a patologią wątroby. Bardziej podatne na wystąpienie alkoholowej marskości wątroby są kobiety. U pijących kobiet marskość wątroby występuje częściej i po krótszym okresie picia niż w przypadku mężczyzn.

Trzustka

Większość, tj. około 65% ostrych i przewlekłych zapaleń trzustki są wynikiem nadmiernego spożywania alkoholu. Alkohol powoduje bowiem zagęszczenie i wytrącanie się substancji białkowych w kanalikach trzustkowych. Zalegające enzymy trzustkowe powodują samotrawienie trzustki, wywołując stan zapalny. Ponadto, alkohol wzmaga ich wydzielanie. W stanach bardziej zaawansowanych powikłaniem zapalenia trzustki staje się cukrzyca, ponieważ ulegają zniszczeniu wysepki Langerhansa, które wytwarzają insulinę, regulującą prawidłowy przebieg przemiany cukrów. Alkoholizm częściej powoduje przewlekłe zapalenie trzustki.

Ciemne alkohole wywołują gorszego kaca!

Aby uniknąć kaca należy pić powoli, a przede wszystkim z umiarem. Mało kto wie jednak, że dużo większego kaca może spowodować spożywanie ciemnych trunków...

Alkoholizm a układ immunologiczny

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka zagrażających zdrowiu populacji. Aldehyd octowy działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy, a spożywanie alkoholu jest związane z powstaniem ponad 60 chorób i urazów. Przewlekłe spożywanie alkoholu hamuje funkcje układu odpornościowego, co manifestuje się zwiększoną wrażliwością na choroby zakaźne – zapalenie płuc, gruźlicę. Alkohol upośledza m.in. zdolność limfocytów do spełniania ich funkcji, np. produkcji przeciwciał.

Alkohol to substancja psychoaktywna, której działanie widoczne jest niemal w całym organizmie. Z badań wynika, że w skali całego świata, alkohol jest odpowiedzialny za:

 • marskość wątroby w 32%,
 • nowotwory jamy ustnej i gardła w19%,
 • nowotwory przewodu pokarmowego w 29%,
 • raka piersi w 7%,
 • samobójstwa w 11%,
 • wypadki komunikacyjne w 20%.

Pacjenci nadużywający alkoholu dużo częściej niż pozostała populacja doświadczają urazów i wypadków komunikacyjnych. Spory odsetek wypadków drogowych jest spowodowanych przez osoby w stanie nietrzeźwym, a pijący ulegają śmiertelnym wypadkom 2,5-11 razy częściej niż niepijący.

Zatrucie alkoholowe

Zatrucie alkoholowe to zatrucie spowodowane zbyt dużą dawką alkoholu w zbyt krótkim czasie. Zatrucie alkoholem może nawet doprowadzić do śmierci. Odróżnienie „zwykłego” upojenia od zatrucia alkoholem może uratować komuś życie.

Krok 1. Objawy trzeba rozpoznać jak najszybciej, zanim pijana osoba straci przytomność. Pierwszymi objawami zatrucia alkoholowego są:

 • silne wymioty, jakby organizm chciał pozbyć się alkoholu z organizmu (wygląda jak zatrucie pokarmowe),
 • zamroczenie,
 • dezorientacja,
 • drgawki.

Krok 2. Jeśli osoba pijana już straciła przytomność, nadal można rozpoznać objawy zatrucia alkoholem:

 • płytki oddech,
 • mniej niż osiem oddechów na minutę lub mniej niż jeden oddech na dziesięć sekund,
 • niska temperatura ciała (hipotermia).

Krok 3. Obserwuj, czy ofiara nie wymiotuje po utracie przytomności. Zadławienie się lub uduszenie podczas wymiotów to najczęstsza przyczyna śmierci związanej z nadużywaniem alkoholu. Jak najszybciej połóż ofiarę na boku, aby zmniejszyć ryzyko uduszenia i zachłyśnięcia się wymiocinami.

Krok 4. Możesz spróbować ocucić nieprzytomnego. Jeśli nie udaje ci się go dobudzić, może to oznaczać nawet śpiączkę wywołaną przez alkohol.

Krok 5. Zwróć uwagę na to, czy ofiara nie ma ataków padaczkowych po utracie przytomności. Przy regularnym spożyciu alkohol może spowodować uszkodzenie mózgu, a to z kolei doprowadzić do napadów drgawkowych.

Krok 6. Jeśli masz podejrzenia, że nieprzytomna osoba cierpi na zatrucie alkoholowe, a nie zatrucie pokarmowe, zadzwoń po karetkę. Nawet jeśli się mylisz i osoba jest „tylko” bardzo pijana, nie bierzesz na siebie ryzyka utraty przez nią życia.

Krok 7. Po utracie przytomności poziom alkoholu we krwi nadal może się zwiększać. Dzieje się tak dlatego, że alkohol musi być przetransportowany z układu trawiennego do krwi, a do tego potrzebuje czasu. Dlatego osobę nieprzytomną, początkowo bez objawów zatrucia, także należy obserwować.

Zabawa przy alkoholu

Badania wykazały, że to właśnie nastoletnie dziewczęta są bardziej podatne na negatywne skutki picia alkoholu.

Czas życia alkoholików

Szacuje się, że wśród dorosłych Polaków znajduje się około miliona osób uzależnionych od alkoholu i ponad 2 miliony osób pijących w sposób ryzykowny. Statystyki średniego spożycia alkoholu, niekorzystna struktura spożycia, a więc picie alkoholi wysokoprocentowych oraz sięganie po alkohol przez coraz szersze i coraz młodsze grupy osób pozwala oczekiwać, że już obserwowany wzrost problemów alkoholowych przybierze jeszcze większe rozmiary. Warto pamiętać, że alkohol jest jednym z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko zgonu przed 65. rokiem życia. Osoby nadużywające alkohol żyją średnio 10-22 lata krócej od wieku oczekiwanego. Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez osoby pijące jest 3-9 razy wyższe niż przez niepijące. Te dane brzmią zastraszająco i są kolejnym powodem, aby zastanowić się, czy picie alkoholu nie przybiera juz rozmiarów problemu. Im dalej brnie się w nałóg, tym trudniej się z niego wydostać. W każdej chwili można zmienić wzorzec picia – zwykle dzieje się to kilka razy w ciągu życia, przy czym dużo łatwiej jest przejść z etapu picia kontrolowanego do picia ryzykownego niż w drugim kierunku. Powrót z uzależnienia od alkoholu do picia kontrolowanego jest niezmiernie trudny, a u wielu pacjentów niemożliwy.

Konsekwencje picia alkoholu

Z punktu widzenia toksykologii alkohol jest trucizną. Alkohol od wieków odgrywa rolę w codziennym życiu społecznym, pojawiając się przy takich okazjach, jak śluby, narodziny, stypy, ułatwiając kontakty towarzyskie. W wielu kulturach alkohol jest nieodzownym świadkiem spotkań z przyjaciółmi i katalizatorem dobrej zabawy. Korzyści dla tych, którzy piją towarzysko, zależą w znacznej mierze od oczekiwań względem picia.

Przekonanie o korzystnym wpływie alkoholu na samopoczucie jest prawdopodobnie tak stare, jak sam alkohol. Łatwo przekroczyć jednak granicę. Każde lekarstwo w nadmiarze jest trucizną. Czasem nawet śmiertelną trucizną. Uzależnienie od alkoholu to szczególny rodzaj choroby – choroby, która niepostrzeżenie wdziera się w życie, sieje spustoszenie w organizmie i powoli prowadzi do jego destrukcji. Niestety, jak to często bywa w przypadku poważnych chorób, pierwsze symptomy są niecharakterystyczne i często bywają przeoczane. Im dalej zabrniemy w chorobę, tym trudniej nam odwrócić bieg zdarzeń i zmienić swój wzorzec picia na nieszkodliwy.

Choroba alkoholowa sprzyja pojawieniu się zaburzeń ze strony OUN, zaburzeń świadomości, zespołów odstawiennych, zaburzeń elektrolitowych, kwasicy metabolicznej, zaburzeń zapamiętywania i otępienia. Odstawienie przez osobę uzależnioną alkoholu może wywołać ostry zespół objawów psychicznych i wegetatywnych, czyli alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA).

Redakcja abcZdrowie.pl, 4 miesiące temu

Bibliografia

 • Cierpiałkowska L., Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000, ISBN 83-232-1022-5.
 • Cierpiałkowska L., Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60807-58-3.
 • Szczeklik A., (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, ISBN 83-7430-069-8.

Uzależnienie od alkoholu

Komentarze (15)
~ewa
~ewa około miesiąca temu

Lenox-zycze ci wiele szczescia,liczy sie kazdy dzien-ale nie pisz ze nareszcie zyjecie normalnie-bo kiedy nastapi nawrot-zalamiesz sie .Moj syn ma 38 lat-robil wszystko mozliwe-i wciaz wracal do picia.Straszna jest moja-matki bezsilnosc.Pelnoletnich chroni ustawa-oni decyduja.Efekt-moja bezsilnosc a on umiera powoli.Chyba juz marskosc watroby-przedtem byl spuchniety i czerwony,teraz jest szaro-bialy,wychodl do kosci.Nie moze przestac pic-nie ma przymusowego leczenia.Lekarze mi mowia ze umrze-kwestia czasu.Straszne.Taka wielka kampania przeciw tytoniowi-wodke sie propaguje-wszedzie reklamy. "Hakala"-ja juz sie nie modle-tyle lat,juz nie mam sil.Staram sie nie myslec,zeby nie zwariowac.Nie mieszkamy razem,nie zawsze mnie wpuszcza,boje sie wciaz,ze kiedys Policje mnie zawiadomi.Maz zmarl na raka.Nie mam nikogo .Nie zgadzam sie z AA-zostawic az padnie-alkoholik ma przeblyski i swiadomosc ze jest ktos kto go kocha,ze nie jest sam-wlasnie to jest mu potrzebne,on i tak czuje sie czlowiekiem trzeciego gatunku.Ja juz nawet nie placze.Tylko czasem jak nie wytrzymuje to moglabym krzyczec i pozabijac tych,ktorzy zarabiaja na alkoholu i tych chorych .Ta choroba jest gorsza od raka-rakowcy swiadomie chca zeby im pomoc,leczyc.Alkoholik tak wlasciwie nigdy nie jest trzezwy-ta ustawa krzywdzi wiele osob-mysle ze poczatkowy przymus bycia w osrodku-terapie-odwyk-i zaczeli by myslec inaczej.A tak-siedze obok i patrze jak moj syn robi samobojstwo na raty.To mi ustawa pozwala.

Odpowiedz
~Lenox
~Lenox 2 miesiące temu

Fakt. Ktoś, kto się z tym nie zetknął, nigdy tego nie zrozumie. A najgorsza jest ta bezsilność. Gdy prosisz, grozisz i nic nie pomaga. Ale nic nie zastąpi tej radości, gdy alkoholik w końcu uświadomił sobie swój problem i zapisze się na leczenie. Mój ojciec zdecydował się na terapię po wielu latach picia. Sam zawiozłem go do ośrodka w Koszalinie. Wybrał prywatny ośrodek Wsparcie. Pomogłem mu finansowo, bo to była najlepsza decyzja, jaką w życiu podjął. Wyszedł z ośrodka po 8 tygodniach trzeźwy, odmieniony. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Jest trzeźwy już od 8 miesięcy. Nasze życie w końcu wygląda tak, jaka powinno.

Odpowiedz
~Hakala
~Hakala 4 miesiące temu

@~Xxxxxx: Rozumiem cię. My mieszkamy z wujkiem narzeczonego - alkoholikiem. Masakra. Sprzątanie po nim, wieczne awantury, smród od niego i z jego pokoju. Jak go nie ma, to zamykam do niego drzwi, bo nieprzyjemna, drażniąca woń unosi się po całym mieszkaniu. Kąpiel bierze raz na miesiąc, dwa.... Mam już go dosyć. Ostatnio wpadł w ciąg, i tak jakoś od miesiąca (z jednodniowymi przerwami) pije... Ma pięćdziesiąt lat, a wygląda na jakieś 70. Straszne to jest, jak daleko można się posunąć... A najgorsze tak jak mówisz, że on nie widzi problemu z sobą.

Odpowiedz
~Andrzej
~Andrzej 5 miesięcy temu

piłem przez 6 lat, ostatnie trzy lata picia to minimum pół litra dziennie. Dowalała mi praca, stres coraz większy, depresja. No i to wszystko leczyłem alkoholem. nadszedł ten dzień, to było prawie rok temu, nie wstałem rano do pracy żona z dziećmi juz wyszli, poszedłem do sklepu kupiłem pół litra wódki. Obudziłem się w szpitalu i uwierzcie mi, to była najszczesliwsza chwila w moim życiu, byłem szczęśliwy że żyję. Tego dnia zapisałem się na terapię do Wsparcia w Koszalinie. od tego czasu nie piję, jestem szczęśliwy, nagle wszystko zaczęło się układać. wstyd mi tylko czasem za to ze przez tyle lat krzywdzilem moich najbliższych. Ale terapia wiele zmieniła z w moim życiu. Jestem teraz innym człowiekiem.

Odpowiedz
~Xxxxxx
~Xxxxxx 8 miesięcy temu

Życie z alkoholikiem to koszmar...nikt z sąsiadów cię nie rozumie bo tego w domu nie mają,nie muszą po takich sprzątać nie czuja tego smrodu u alkoholika w pokoju....dla nich to my mamy problem ze sobą a nie oni z alkoholem....wytrzezwieja po dwóch tyg picia i udawaja jakby nic się nie stało..z tą chorobą nie jesteś wstanie wygrać sami piszą swój własny los...

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Skutki alkoholizmu
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

porzucona

~zalamana1234 • ostatni post 24 minuty temu

1

Pomocni lekarze

Artykuły Skutki alkoholizmu
Skutki alkoholizmu

Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa dotyczy osób uzależnionych od alkoholu. To przejaw zespołu abstynencyjnego, czyli skutek znacznego ograniczenia ilości (...) - abstynencyjne napady drgawkowe przy utrzymaniu abstynencji przemijają i nie występują...

Skutki alkoholizmu

Alkoholik w rodzinie a depresja

, z którym muszą się codziennie zmagać... Alkoholizm w rodzinie może pozostawić na dziecku piętno, które będzie nosić nawet w dorosłym życiu. Alkoholizm (...) od głównego problemu alkoholizmu w rodzinie....

Skutki alkoholizmu

Psychoza alkoholowa

Psychoza alkoholowa

amnestyczny. Psychoza Korsakowa stanowi skutek wieloletniego i intensywnego picia oraz objaw zaburzeń metabolizmu. Istotne znaczenie dla rozwoju

Skutki alkoholizmu

Naukowcy znaleźli sposób na kaca?

Naukowcy znaleźli sposób na kaca?

z metod nie przyniosła oczekiwanych rezultatów - oprócz niewielkiej poprawy samopoczucia nie stwierdzono istotnej różnicy w odczuwaniu przykrych skutków

Skutki alkoholizmu

Alkoholizm a depresja

Alkoholizm a depresja

i lęków. Z drugiej strony, alkoholizm może być nie tyle skutkiem depresji, co jej przyczyną. Alkohol etylowy należy do depresantów, to znaczy (...) stadium alkoholizmu. Jednak nie u wszystkich alkoholików...

Skutki alkoholizmu

Zachowanie po alkoholu

wiadomości o szkodliwych skutkach picia. Pojawia się system iluzji i zaprzeczania, który oddala perspektywę leczenia i pcha coraz bardziej w sidła nałogu (...) W społeczeństwie funkcjonuje wiele mitów na temat alkoholizmu....

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholika

Leczenie alkoholika

Jednym z nowoczesnych sposobów leczenia alkoholika są wszywki alkoholowe.