Trwa ładowanie...

Zaburzenia czucia - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, powikłania

Zaburzenia czucia mogą mieć charakter niedowrażliwości, przeczulicy, parestezji czy trudności w rozróżnianiu bodźców.
Zaburzenia czucia mogą mieć charakter niedowrażliwości, przeczulicy, parestezji czy trudności w rozróżnianiu bodźców. (Adobe Stock)

Zaburzenia czucia mogą być różne, co wynika z dysfunkcji receptorów umiejscowionych w różnych miejscach w organizmie. Możemy wyróżnić zaburzenia czucia powierzchownego lub trzewnego. Dzięki czuciu, jednej z podstawowych funkcji układu nerwowego, organizm ludzki potrafi rozpoznać i reagować prawidłowo na różne bodźce z zewnątrz i z wnętrza ciała. Zmysły to układy czuciowe, dzięki którym bodźce węchowe, słuchowe czy smakowe są odbierane. Receptory czuciowe mogą reagować tylko na jeden rodzaj bodźców lub na czynnik o określonej wartości. Podobne receptory znajdują się także w narządach wewnętrznych oraz w skórze. Jakie są rodzaje czucia? Co może oznaczać utrata czucia?

spis treści

1. Co to są zaburzenia czucia?

Zaburzenia czucia, znane również jako dysestezje, to grupa medycznych schorzeń, które wpływają na zdolność organizmu do odbierania i interpretowania bodźców zmysłowych. Odczuwanie i reagowanie na dotyk, ból, temperaturę, wibracje czy propriocepcję (zdolność odbierania położenia ciała w przestrzeni), może być zaburzone w wyniku różnych przyczyn.

Zaburzenia czucia mogą występować w różnym stopniu i objawiać się jako:

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Czym jest ból?"
 • nadwrażliwość,
 • niedowrażliwość,
 • brak czucia,
 • zmniejszenie zdolności rozróżniania bodźców,
 • błędne interpretacje zmysłowe.

Problemy te mogą mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie, jako że czucie jest kluczowym elementem w interakcji z otoczeniem.

2. Jakie są przyczyny zaburzeń czucia?

Najczęstsze przyczyny zaburzeń czucia to:

 • neuropatia - uszkodzenie lub dysfunkcja nerwów w wyniku cukrzycy, alkoholizmu, niedoboru witamin (zwłaszcza B12), toksycznego działania niektórych leków lub infekcji wirusowych,
 • stany zapalne - zapalenie nerwów lub okolicznych tkanek może prowadzić do zaburzeń czucia, przykłady to zapalenie nerwu promieniowego (neuropatia łokciowa) lub zapalenie korzeni nerwowych (radikulopatia),
 • zakażenia - niektóre infekcje, takie jak borelioza czy wirus opryszczki (HSV), mogą powodować uszkodzenie nerwów i wpływać na czucie,
 • choroby neurodegeneracyjne - niektóre schorzenia, takie jak stwardnienie rozsiane (SM) czy choroba Parkinsona, mogą wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego,
 • urazy - uszkodzenie nerwów w wyniku urazu, złamania czy stłuczenia, może prowadzić do zaburzeń czucia (np. brak czucia w palcu po urazie),
 • nacisk na nerwy - w przypadku ucisku na nerwy, na przykład w wyniku przepukliny dysku kręgowego, może dochodzić do zmniejszenia czucia w obszarze unerwionym przez dany nerw (np. brak czucia w nodze od kręgosłupa),
 • zaburzenia krążenia - niewłaściwe krążenie krwi w nerwach może spowodować ich uszkodzenie i prowadzić do zaburzeń czucia,
 • narażenie na toksyny - długotrwały kontakt z toksynami, takimi jak metale ciężkie, pestycydy czy leki chemioterapeutyczne, może wpływać na powstanie zaburzeń czucia powierzchownego lub głębokiego,
 • choroby autoimmunologiczne - niektóre schorzenia autoimmunologiczne, np. toczeń rumieniowaty układowy czy zapalenie naczyń, mogą prowadzić do uszkodzenia nerwów,
 • choroby genetyczne - niektóre rzadkie choroby genetyczne, jak np. dziedziczna neuropatia czuciowa czy amyloidoza, mogą powodować zaburzenia czucia,
 • czynniki środowiskowe - długotrwała ekspozycja na niskie temperatury lub wibracje (np. u operatorów maszyn) może wpływać na zdrowie nerwów i powodować dysestezje,
 • niedobory witamin - niewystarczające ilości niektórych witamin w organizmie (zwłaszcza witamin z grupy B) mogą stanowić przyczynę zaburzeń czucia.

3. Jakie są rodzaje zaburzeń czucia?

Wyróżnia się dwa rodzaje czucia ze względu na miejsce występowania receptorów: czucie powierzchniowe (bodźce zewnętrzne) oraz czucie głębokie (bodźce z narządu ruchu i z trzewi). Receptory reagują na czynniki, wytwarzając impuls, który przekazywany jest do ośrodkowego układu nerwowego.

Impuls jest analizowany, powstają dzięki temu odpowiednie odczucia i reakcje ruchowe. Analiza bodźca dokonywana jest na różnych etapach – podstawowa jej część realizowana jest na poziomie rdzenia kręgowego, a kolejna na poziomie mózgowia.

Zaburzenia czucia mogą przyjmować różną formę. Czucie może być osłabione, jak również wyostrzone – wtedy mówi się o przeczulicy, czyli o bardziej intensywnym odczuwaniu bodźców. Zaburzenia te mogą mieć także formę przykrego bólu lub spaczonego czucia.

To ostatnie określenie odnosi się do odczuć, które w warunkach prawidłowych wcale nie występują, a nazywa się je parestezjami (np. mrowienie, drętwienie). Zaburzenia czucia mogą obejmować na przykład całą kończynę lub niewielki jej fragment, a także dotyczyć jedynie niektórych z bodźców (np. rozszczepienne zaburzenia czucia to zniesienie czucia bólu i temperatury przy jednoczesnym zachowaniu czucia głębokiego i dotyku).

Przykłady zaburzeń czucia to:

 • brak czucia w stopie,
 • nagły brak czucia w ręce,
 • nagły brak czucia w nogach,
 • brak czucia w palcu u nogi,
 • zaburzenia czucia w stopie,
 • brak czucia w pięcie,
 • brak czucia na skórze lub brak czucia na kawałku skóry,
 • brak czucia w lewej ręce,
 • brak czucia skóry na nodze,
 • brak czucia powierzchniowego uda,
 • brak czucia w dłoni,
 • brak czucia w kciuku,
 • brak czucia w kolanie,
 • brak czucia w miejscach intymnych.

4. Jakie są objawy zaburzeń czucia?

Symptomy mogą być różne, ponieważ zależą od rodzaju, przyczyny i lokalizacji problemu. Objawy zaburzeń czucia głębokiego i czucia powierzchownego to:

 • niedowrażliwość - osłabienie lub utrata zdolności do odczuwania bodźców zmysłowych, takich jak dotyk, ból, temperatura czy nacisk, może powodować trudności w rozpoznawaniu tekstur, różnicowaniu temperatury czy identyfikacji bólu, co może spowodować niebezpieczeństwo,
 • nadwrażliwość - zwiększona wrażliwość na bodźce, która może powodować dyskomfort lub ból w sytuacjach zupełnie neutralnych dla organizmu,
 • parestezje - osoby z zaburzeniami czucia często opisują odczuwanie dziwnych, błędnych lub zmieniających się wrażeń zmysłowych, takich jak mrowienie, pieczenie, drętwienie czy wrażenie wbijania igieł w skórę,
 • utrata propriocepcji - propriocepcja to zdolność odbierania położenia i ruchu ciała w przestrzeni, pacjenci z zaburzeniami czucia mogą mieć trudności w koordynacji ruchów, balansowaniu czy utrzymaniu odpowiedniego napięcia mięśniowego,
 • trudności w rozróżnianiu bodźców - zaburzenia czucia mogą wpływać na zdolność rozróżniania subtelnych różnic w bodźcach, co może utrudniać rozpoznawanie kształtów, tekstur czy temperatury.

5. Czy zaburzenia czucia są spowodowane przez uszkodzenia nerwów?

Zaburzenia czucia często są spowodowane przez uszkodzenia lub dysfunkcję układu nerwowego. Nerwy pełnią kluczową rolę w przekazywaniu informacji sensorycznych z różnych części ciała do mózgu i rdzenia kręgowego, gdzie te bodźce są interpretowane. Gdy nerwy są uszkodzone, przekazywanie tych informacji może być zakłócone, co prowadzi do zaburzeń czucia.

Najczęstszą przyczyną problemów tego rodzaju jest neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, która może być spowodowana przez wiele czynników, takich jak cukrzyca, toksyczne działanie niektórych leków, niedobory witamin, urazy, zakażenia czy choroby autoimmunologiczne.

W przypadku, gdy nerwy obwodowe są uszkodzone, może dojść do niedowrażliwości, nadwrażliwości, mrowienia, drętwienia, bólu lub innych dziwnych wrażeń zmysłowych w okolicach, które są unerwione przez te nerwy. Na przykład, uszkodzenie nerwów rąk może prowadzić do zmniejszonej czułości skóry w dłoniach, co utrudnia rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.

6. Czy zaburzenia czucia mogą być dziedziczne?

Niektóre formy zaburzeń czucia mogą być dziedziczne, istnieją także rzadkie choroby genetyczne, które wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego, w tym mechanizmów odpowiedzialnych za przekazywanie i interpretację bodźców zmysłowych.

Przykłady takich zaburzeń czucia to między innymi dziedziczna neuropatia czuciowa i rodzinne neuropatie uciskowe. Jednak większość przypadków zaburzeń czucia nie jest dziedziczna i wynika z różnych czynników, takich jak uszkodzenia nerwów.

7. Jak diagnozuje się zaburzenia czucia?

Diagnostyka chorób układu nerwowego oparta jest na wywiadzie medycznym i bardzo szczegółowym badaniu przedmiotowym, które na ogół wystarczają do postawienia prawidłowego rozpoznania. Diagnostyka laboratoryjna tych chorób to przede wszystkim badanie krwi i moczu oraz analiza płynu mózgowo-rdzeniowego pobieranego za pomocą nakłucia lędźwiowego.

Ważną rolę w diagnostyce neurologicznej odgrywają także badania encefalograficzne oraz elektromiograficzne. Niewykluczone są także konsultacje okulistyczne i badania MRI.

8. Jakie badania diagnostyczne są wykorzystywane do oceny zaburzeń czucia?

Ocena zaburzeń czucia wymaga zastosowania różnych badań diagnostycznych, które pozwalają lekarzowi ocenić funkcje sensoryczne i zidentyfikować ewentualne uszkodzenia nerwów lub inne przyczyny problemów z czuciem. Najczęściej wykonywane badania to:

 • testy czucia termicznego - polegają na badaniu zdolności pacjenta do odczuwania ciepła i zimna,
 • testy czucia dotyku - badają zdolność pacjenta do odczuwania lekkiego dotyku, na przykład pióra czy materiału,
 • testy czucia głębokiego - badają zdolność pacjenta do rozpoznawania różnych rodzajów głębokiego nacisku i pozycji stawów, mogą być wykorzystane specjalne młoteczki neurologiczne lub widełki,
 • testy wibracji - sprawdzają zdolność pacjenta do odczuwania wibracji.

9. Czy zaburzenia czucia są związane z innymi schorzeniami lub chorobami?

Zaburzenia czucia mogą być związane z różnymi schorzeniami i chorobami, takimi jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, schorzenia autoimmunologiczne lub neurodegeneracyjne, miażdżyca lub infekcja o podłożu wirusowym.

Zaburzenia czucia są zazwyczaj związane z problemami fizycznymi, jednakże mogą występować również w wyniku zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęki.

10. Jakie są możliwe powikłania związane z zaburzeniami czucia?

Zaburzenia czucia mogą prowadzić do różnych powikłań, które znacząco wpływają na jakość życia pacjenta. Niedowrażliwość lub utrata zdolności odczuwania bólu może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

Osoby z zaburzeniami czucia są bardziej narażone na urazy, ponieważ mogą nie zdawać sobie sprawy, że coś jest gorące, zimne lub ostre. Mogą również mieć trudności z utrzymaniem równowagi i balansu, zwłaszcza zaburzenia czucia w obrębie kończyn dolnych grożą upadkiem.

Problemy te mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności, takich jak chwytanie przedmiotów, pisanie czy ubieranie się. Wzrasta również prawdopodobieństwo powstawania owrzodzeń, ponieważ osoby chore nie odczuwają w sposób prawidłowy nacisku na skórę.

Zaburzenia czucia mogą ograniczać także zdolność do reagowania na nagłe zagrożenia, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji w domu, w pracy czy na drodze.

11. Jakie są metody leczenia zaburzeń czucia?

W przypadkach, gdy zaburzenia czucia wynikają z konkretnej przyczyny, takiej jak cukrzyca, niedobory witamin czy infekcje, leczenie polega na identyfikacji i eliminacji tej przyczyny.

W niektórych sytuacjach zalecane są leki przeciwbólowe, antydepresanty, preparaty przeciwpadaczkowe lub przeciwhistaminowe, które pomagają w łagodzeniu objawów zaburzeń czucia, takich jak ból, mrowienie czy pieczenie.

Wśród sposobów leczenia wymienia się również fizjoterapię, która poprawia siłę mięśniową i koordynację ruchową, a także terapię sensoryczną, która stymuluje zmysły.

W niektórych przypadkach pacjenci korzystają z różnych wspomagających urządzeń, takich jak specjalne obuwie, ortezy czy aparaty słuchowe, które pomagają w radzeniu sobie z konkretnymi aspektami zaburzeń czucia.

12. Czy zaburzenia czucia mogą być trwałe?

Zaburzenia czucia mogą mieć charakter utrwalony, szczególnie jeśli są spowodowane przez poważne uszkodzenia nerwów lub choroby przewlekłe. Często wynika to z faktu, że uszkodzone nerwy mają ograniczoną zdolność do regeneracji i odbudowy.

13. Czy istnieją sposoby zapobiegania zaburzeniom czucia?

Zachowanie zdrowego stylu życia może pomóc w zapobieganiu wielu chorobom, które mogą powodować zaburzenia czucia. Warto unikać nadmiernej konsumpcji alkoholu, palenia papierosów i kontaktu z substancjami toksycznymi.

Nie bez znaczenia jest również zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia długość snu, redukcja stresu, kontrolowanie poziomu cukru we krwi i regularne wykonywanie badań profilaktycznych.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.