Autyzm atypowy

Autyzm atypowy to całościowe zaburzenie rozwoju (ang. Pervasive Developmental Disorder, PDD), należące do spektrum autyzmu, ale niespełniające wszystkich kryteriów autyzmu dziecięcego. Pojawia się często później niż autyzm wczesnodziecięcy, a jego objawy mogą ograniczać się tylko do niektórych sfer życia dziecka – są więc niewystarczające, aby zdiagnozować autyzm głęboki. Autyzm atypowy towarzyszy także niektórym zaburzeniom, takim jak psychoza dziecięca czy upośledzenie umysłowe. Czym dokładnie różni się autyzm dziecięcy od autyzmu atypowego?

Zobacz film: "Pierwsze objawy autyzmu"

Autyzm atypowy a dziecięcy

Autyzm atypowy od dziecięcego różni się przede wszystkim tym, że jego objawy pojawiają się późno, po trzecim roku życia. Wczesny autyzm dziecięcy natomiast zaczyna prezentować objawy do trzeciego roku życia dziecka. Kolejna różnica między autyzmem atypowym a dziecięcym to brak niektórych objawów autystycznych – uznawanych za kryteria autyzmu – w przypadku autyzmu atypowego. By mówić o autyzmie atypowym, mogą występować obie te różnice (późny początek choroby i niewielka ilość objawów) lub tylko jedna z nich (np. początek choroby przed trzecim rokiem życia, ale objawy nadal niepozwalające na pełną diagnozę autyzmu). Tak naprawdę trudno jest stwierdzić, jakie są objawy autyzmu atypowego, gdyż różnią się one w zależności od przypadku – zarówno rodzajem objawów, jak i ich nasileniem.

Autystyczne całościowe zaburzenia rozwoju dotykają przede wszystkim rozwoju społecznego dziecka, rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania siebie, a także odbierania bodźców sensorycznych. Autyzm atypowy może wywołać objaw charakterystyczny dla autyzmu dziecięcego, np. trudności z komunikacją niewerbalną, ale równocześnie nie zaburzać potrzeb dziecka dotyczących kontaktu z innymi ludźmi. Autyzm dziecięcy to zwykle równoczesne problemy z komunikacją oraz niechęć do kontaktu. Dzieci cierpiące na autyzm atypowy mogą także przejawiać skłonności do stereotypowych zachowań i zainteresowań lub mieć problemy z nauką mowy, empatią, przy jednoczesnym braku innych objawów zaliczanych do kryteriów autyzmu.

Przyczyny autyzmu dziecięcego i atypowego są takie same. Metody leczenia też są podobne, chociaż w przypadku autyzmu atypowego późniejsze pojawienie się objawów może utrudnić odpowiednio wczesną diagnozę. Zdarza się, że autyzm atypowy pozostaje niezdiagnozowany przez całe życie. Autyzm atypowy może towarzyszyć innym jednostkom chorobowym, takim jak atypowa psychoza dziecięca czy upośledzenie umysłowe. W klasyfikacji chorób ICD-10 autyzm dziecięcy znajduje się pod kodem F84.0, natomiast autyzm atypowy pod kodem F84.1. Autyzm atypowy wymaga precyzyjnej diagnozy różnicowej, by nie pomylić go z innymi chorobami ze spektrum autystycznego, np. z zespołem Aspergera. Diagnozę autyzmu atypowego stawia się rzadko.

Choroby spektrum autyzmu

Spektrum zaburzeń autystycznych obejmuje wiele chorób, często o bardzo różnych objawach i ich nasileniu:

 • autyzm dziecięcy,
 • autyzm atypowy,
 • zespół Aspergera,
 • upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się (NLD – Nonverbal Learning Disorder),
 • autyzm wysokofunkcjonujący (HFA – High-Functioning Autism),
 • całościowe zaburzenie rozwoju niezdiagnozowane inaczej,
 • zaburzenia semantyczno-pragmatyczne,
 • zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych (McDD – Multiple-complex Developmental Disorder),
 • hyperleksja,
 • zespół Retta,
 • dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.

Objawami łączącymi wszystkie zaburzenia spektrum autyzmu są trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz rozumieniu zasad społecznych. Dzieci autystyczne nie lubią zmian – ani w wystroju pokoju, ani w planie dnia. Preferują rutynę i stałość. W wielu przypadkach, przy odpowiedniej terapii, dzieci z autyzmem atypowym radzą sobie całkiem dobrze w codziennym życiu. Diagnoza autyzmu jest niezmiernie trudna, zatem stwierdzenie późnego początku objawów (po trzecim roku życia dziecka) i braku obecności wszystkich objawów autyzmu wczesnodziecięcego nie daje gwarancji, że mamy do czynienia z autyzmem atypowym.

Atypowe zaburzenia autystyczne mogą manifestować się w różny sposób – zaburzeniami mowy, problemami z inicjowaniem rozmowy, kłopotami w relacjach z dziećmi, problemami z komunikacją, unikaniem kontaktu wzrokowego, agresją, autoagresją, izolacją, wykonywaniem stereotypowych zachowań, łatwością mechanicznego zapamiętywania. Jedno dziecko z autyzmem może nie mówić i bić główką o ścianę, inne z kolei może mieć również problemy z mówieniem, ale będzie dążyło do kontaktu z ludźmi. Trafną diagnozę, czy jest to autyzm dziecięcy, czy autyzm atypowy, może postawić tylko doświadczony psychiatra dziecięcy.

Redakcja abcZdrowie.pl, 6 miesięcy temu

Bibliografia

 • Bryńska A., Jagielska G., Komender J., Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3812-5.
 • Delacato C.H., Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995, ISBN 83-902232-6-0.
 • Firth U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, GWP, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-6008-300-0.
 • Gałkowski T., Kossewska J., (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2000, ISBN 83-7271-062-7.
 • Kruk-Lasocka J., Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii psychologicznej małych dzieci, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 1999, ISBN 83-910486-0-1.
 • Pietras T., Witusik A., Gałecki P., (red.), Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010, ISBN 978-83-89629-99-9.
 • Pisula E., Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia, Harmonia, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7134-420-6.
 • Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnostyka, klasyfikacja, etiologia, PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13063-6.
 • Winczura B., (red.), Autyzm – na granicy zrozumienia, Impuls, Kraków 2010, ISBN 978-83-7587-357-3.

Rodzaje autyzmu

Komentarze (5)
~mama Piotrusia 1234%
~mama Piotrusia 1234% ponad rok temu

Witam u mojego syna zdiagnozowano autyzm atypowy chodzi do szkoły z oddziałami integracyjnymi jest w kl.III ma problemy ze skupieniem uwagi i jest nadpobudliwy uczy sie przeciętnie ale mam dylemat czy przepuścić go do IV kl czy przedłużyć mu edukacje wczesno szkolną bo taka informację dostałam od wychowawcy i nauczyciela wspomagającego boje się że jak go zostawie to czy mi się nie zblokuje. Dziękuję mama Piotrusia

Odpowiedz
~alfa39
~alfa39 ponad rok temu

witam.jestem mama chlopca ktory jest w wieku 3lata i 4 miesiace ,siedem miesiecy temu moj syn byl badany w kierunku autyzmu i po wstepnej diagnozie wykluczono autyzm.dwa dni temu bylismy na badaniu kontrolnym i dok.psychiatra stwierdzil ze jest cos nie tak ,gdyz syn nie ma kontaktu wzrokowego tzn krotko trwaly i przy tym mruczy sobie,kiedy doktor poprosila go zeby oddal jej ksiazeczke zrobil to ale nie patrzyl na nia.syn chodzi do normalnego pszedszkola oraz na wczesne wspomaganie rozwoju.widze zmiany u syna jego zachowanie ale niepokoi mnie fakt ze nie chce mowic ipowtazac tego co ja mowie do niego roumie polecenia wykonuje je ale nie nasladuje np.w przedszkolu gdzie dzieci czwicza on nie wszystkie czynnosci robi tylko obserwoje z boku.u logopedy to byla pierwsza wizyta wykonal wszystki polecenia ale nie odezwal sie.czy to jest sluszna diagnoza iz to jest autyzm atopowy,czy moj syn moze z tego sie wyleczyc prosze o odpowiedz.dziekuje

Odpowiedz
mgr Kamila Krocz
mgr Kamila Krocz ponad rok temu

Witam serdecznie!
Psycholog nie jest lekarzem i diagnoz raczej stawiać nie powinien, choć może uczestniczyć w procesie diagnostycznym. W praktyce wygląda to tak, że psychologowie (zwłaszcza psychologowie kliniczni) posiadają taką wiedzę i dysponują takimi umiejętnościami, by móc rozpoznać zaburzenia ze spektrum autyzmu, dlatego też dziecko może mieć rozpoznany autyzm, np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej przez psychologa. Najlepiej jednak, gdy diagnoza jest stawiana przez zespół specjalistów w specjalistycznych ośrodkach diagnozujących tego typu zaburzenia (np. ośrodkach rekomendowanych przez Fundację SYNAPSIS). Wówczas o diagnozie decyduje zespół kilku fachowców, składający się z psychiatry, pedagoga, psychologa, logopedy itp. Jeżeli do przedszkola trafiło dziecko z rozpoznaniem autyzmu atypowego z informacją, że może uczęszczać do przedszkola z dziećmi z normą rozwojową, to placówka musi respektować takie prawo dziecka. Rozumiem, że dziecko wymaga specjalnej uwagi i dodatkowych starań ze strony nauczyciela przedszkola, ale przedszkole jako placówka nie może odmówić rodzicom dziecka możliwości korzystania z przedszkola tylko dlatego, że dziecko ma zdiagnozowany autyzm atypowy. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja nie jest łatwa, ale można ewentualnie starać się o osobę wspomagającą do przedszkola, której zadaniem byłaby opieka i pomoc dziecku z rozpoznaniem autyzmu atypowego. Poza tym dziecko powinno mieć zapewnioną odpowiednią terapię, by ułatwić mu adaptację do nowych warunków, do kontaktów z dziećmi. Niestety nasz system nie precyzuje, jak postępować w konkretnych przypadkach, np. w rozpoznaniach dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim też często sugeruje się, że najkorzystniejszą formą kształcenia jest kształcenie specjalne w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, ale w przypadku braku takiej formy realizacji kształcenia specjalnego uczeń może uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej. W takich sytuacjach potrzeba dobrej woli i współpracy na linii nauczyciele (szkoła/przedszkole) a rodzice. Najlepiej byłoby porozmawiać z rodzicami dziecka o tym, jak funkcjonuje dziecko, jakie są jego potrzeby, jakie otrzymali zalecenia od diagnostów i czy poza przedszkolem dziecko uczęszcza na jakąś dodatkową terapię. Warto razem zastanowić się nad formami stymulacji dziecka, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz nad formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mam świadomość, że to wymaga dodatkowego wysiłku ze strony osób pracujących w przedszkolu i zarządzających placówką oraz że to jest wyzwanie. Nie wiem, jak dokładnie wygląda cała sytuacja, gdzie jest przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, o którym mowa. Jeżeli jest to duże miasto i istnieje możliwość skorzystania z pomocy w przedszkolach z oddziałami specjalnymi/integracyjnymi, w których grupy są małe (liczące 2-5 dzieci), to bez wątpienia lepiej by było, gdyby dziecko trafiło do specjalistycznego ośrodka, w którym zaoferowano by mu profesjonalną pomoc. Jeżeli nie ma takiej szansy, wówczas przedszkole, do którego aktualnie uczęszcza, powinno postarać się stworzyć mu jak najlepsze warunki, jakie tylko są możliwe do prawidłowego rozwoju dziecka.
Pozdrawiam i życzę powodzenia!

Odpowiedz
~wpi.hdg@onet.pl
~wpi.hdg@onet.pl ponad rok temu

Czy psycholog może zdiagnozować autyzm atypowy. Czytam w wypowiedź mgr Kamili Krocz, która twierdzi, "... Trafną diagnozę, czy jest to autyzm dziecięcy, czy autyzm atypowy, może postawić tylko doświadczony psychiatra dziecięcy." Natomiast do przedszkola trafia dziecko z rozpoznaniem autyzmu atypowego 84.1 przez psychologa z informacją, że może uczęszczać do przedszkola z dziećmi z normą rozwojową. Chłopiec nie sygnalizuje nawet potrzeb fizjologicznych. Nauczycielka mając 20 dzieci w grupie nie jest w stanie zapanować na dzieckiem. Co, w takim przypadku mogę zrobić?
Dyrektor przedszkola

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Rodzaje autyzmu
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Rodzaje autyzmu
Rodzaje autyzmu

Autyzm wczesnodziecięcy

Autyzm wczesnodziecięcy

gniewem i agresją. Rodzaje autyzmu wczesnodziecięcego Istnieją różne rodzaje autyzmu. Autyzm wczesnodziecięcy ma trzy postacie. Pierwszy typ powoduje (...) , że objawy...

Rodzaje autyzmu

Autyzm u niemowlaka

Autyzm u niemowlaka

Autyzm u niemowląt jest trudny do zdiagnozowania. Przed trzecim rokiem życia dziecka nie jest łatwo stwierdzić na 100%, czy maluszek cierpi na autyzm (...) pierwszych kroków zaradczych. Różnorodność objawów autyzmu...

Newsy - psychologia

Dowiedz się, jak czują się osoby z autyzmem

z zysków jakie przyniesie symulator przeznaczone zostanie na fundusz Narodowego Stowaryszenia Autyzmu. * Czy to autyzm? * Autyzm atypowy * Przyczyny autyzmu (...)...

Neurologia

Autyzm

obejmującym szerokie spektrum autystyczne - autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera itp. Czym charakteryzują się zaburzenia (...) Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym...

Autyzm

Rodzaje autyzmu

Rodzaje autyzmu

reakcji na własne imię, niewymawianie ani jednego słowa w wieku 16 miesięcy, unikanie kontaktu wzrokowego. Autyzm atypowy - znajduje się w klasyfikacji ICD-10 pod kodem F84.1. Nie manifestuje się pełnoobjawowo. Pierwsze...

Autyzm

Charakterystyka dziecka z autyzmem (WIDEO)

Charakterystyka dziecka z autyzmem (WIDEO) Odtwórz wideo

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym. O zaburzeniach autystycznych możemy mówić, kiedy charakterystyczne dla niego objawy pojawiają (...) się przed ukończeniem 3. roku życia. Dziecko, które ma stwierdzony autyzm,...

Zaburzenia rozwoju

Całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwoju (ang. Pervasive Developmental Disorder, PDD) to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji i języka oraz percepcji. Choroby wchodzące w skład całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR) nie wpływają znacznie...

Autyzm

Diagnoza - Autyzm (WIDEO)

Diagnoza - Autyzm (WIDEO) Odtwórz wideo

Diagnostyka autyzmu jest jednym z trudniejszych zadań postawionych przed lekarzami. Postawiona diagnoza ma diametralny wpływ na resztę życia (...) , gdyby w procesie diagnostycznym autyzmu uczestniczył także lekarz pediatra. Diagnoza...

Objawy autyzmu

Czy to autyzm?

Czy to autyzm?

Autyzm u dzieci to rodzaj zaburzenia rozwojowego, którego pierwsze objawy ujawniają się we wczesnym dzieciństwie i trwają przez całe życie (...) . Są to obecnie jedne z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych o charakterze...