Leczenie immunosupresyjne

Immunosupresja jest to wyciszanie odpowiedzi immunologicznej organizmu poprzez hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał oraz komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami. Takimi czynnikami są przede wszystkim leki immunosupresyjne. W przeszłości było stosowane w tym celu promieniowanie rentgenowskie.

Leki immunosupresyjne

Spośród najczęściej stosowanych leków immunosupresyjnych można wymienić: glikokortykosteroidy, leki alkilujące (cyklofosfamid, chlormetynę), antymetabolity (metotreksat, azatioprynę), cyklosporynę A oraz mykofenolan mofetylu.

Jedzenie na lepszą odporność

Mechanizm działania leków immunosupresyjnych

Leki immunosupresyjne, w zależności od mechanizmu działania, hamują reakcję odpornościową na różnych jej etapach, dlatego też różnią się wskazaniami klinicznym w różnych jednostkach chorobowych. Stopień nasilenia immunosupresji oraz jej długotrwałość jest wypadkową wielu czynników, m.in. wrażliwości gatunkowej i osobniczej, dojrzałości immunologicznej, rodzaju i ilości antygenu, dawki i częstości podań leku immunosupresyjnego oraz rodzaju odpowiedzi immunologicznej, tzn. czy jest typu humoralnego zależnego od obecności przeciwciał, czy komórkowego warunkowanego obecnością limfocytów T.

W przypadkach, gdy w organizmie dochodzi do nadmiernej immunizacji i zjawisk autoimmunizacji powstają zjawiska patologiczne skutkujących wystąpieniem chorób, np. układu krwiotwórczego, czy chorób tkanki łącznej.

Choroby autoimmunologiczne

W razie zaburzeń układu immunologicznego może dochodzić do nieprawidłowego rozpoznawania elementów organizmu (własnych antygenów) i traktowania ich jako obce. Jest to patologiczna reakcja prowadząca do chorób autoimmunologicznych (dlatego również nazwanych chorobami z autoagresji). W wyniku takich reakcji powstają limfocyty „uczulone” na własną tkankę oraz autoprzeciwciała skierowane przeciw własnym antygenom tkankowym. W zależności od składnika przeważają odczyny humoralne (aktywność limfocytów B i plazmocytów produkujących przeciwciała) lub komórkowe (limfocyty T).

Wśród chorób osłabiających odporność immunologiczną należy przede wszystkim wymienić choroby dotyczące tkanki łącznej, tj.: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, toczeń układowy, twardzina, zapalenie skórno-mięśniowe. Oprócz wymienionych chorób układowych, proces autoimmunologiczny może dotyczyć określonego narządu: tarczycy, wątroby, nerek, jelit, trzustki itp. Rozmaite choroby krwi, zwłaszcza niektóre małopłytkowości, niedokrwistości hemolityczne - to również przejaw autoagresji, tym razem skierowanej przeciw komórkowym składnikom krwi. Inne ważne choroby zaliczane do kręgu schorzeń autoimmunologicznych to: stwardnienie rozsiane, pęcherzyca, pemfigoid, łysienie złośliwe czy łuszczyca. W większości powyższych chorób stosuje się leki immunosupresyjne w celu wyhamowania patologicznej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko własnym tkankom, co przerywa uporczywy proces chorobowy i powoduje wejście w stadium remisji.

Immunosupresja w przeszczepach narządów

Kolejnym wskazaniem do stosowania leków hamujących odpowiedź odpornościową ustroju są stany, gdzie korzystniejsze dla organizmu jest wyciszenie prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. Sytuacja taka występuje przede wszystkim po przeszczepach. Immunosupresja w takich przypadkach zmierza do zapobiegania epizodom ostrego odrzucania przeszczepu, a w razie ich wystąpienia pomaga je opanować. Zapobiega również odrzucaniu przewlekłemu.

Immunosupresja a przeszczep szpiku kostnego

Warto również wspomnieć o roli immunosupresji, jako wstępnego etapu przygotowującego do przeszczepu szpiku kostnego. W przypadku białaczek, w pierwszej kolejności stosuje się tak duże dawki chemioterapii, by maksymalnie uszkodzić układ krwiotwórczy i następnie zastąpić go komórkami macierzystymi hematopoezy od dawcy, które w przyszłości odtworzą układ odpornościowy.

Powikłania leczenia immunosupresyjnego

Leki immunosupresyjne poza znoszeniem nadmiernej odpowiedzi immunologicznej w konkretnych, zamierzonych przypadkach, wskutek braku swoistości prowadzą do ogólnej supresji układu immunologicznego. Niestety wiąże się to z poważnymi konsekwencjami, takimi jak: częste zakażenia, odmienny przebieg kliniczny chorób, a także zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych (raków, mięsaków, chłoniaków). Ponadto wiele leków ma własne, niezależne działania uboczne, np. uszkodzenie wątroby, serca czy też płuc.

W związku z powyższym decyzja lekarza o zastosowaniu immunosupresji musi być poprzedzona wnikliwą analizą stanu klinicznego chorego, wskazań i przeciwwskazań odnośnie konkretnego leku oraz potencjalnych efektów ubocznych. Niemniej jednak dla wielu chorych leczenie immunosupresyjne jest ostatnią deską ratunku i w bilansie zysku i strat, otrzymują dużo więcej niż mogą stracić – życie oraz nierzadko możliwość powrotu do pełnej aktywności.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Obniżona odporność
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Obniżona odporność
Obniżona odporność

Korzystanie z internetu osłabia twoją odporność

Korzystanie z internetu osłabia twoją odporność

i przeziębienia występowały o 30 proc. częściej. Naukowcy twierdzą, że ma to związek z obniżoną odpornością - ludzie, którzy spędzają zbyt wiele czasu online (...) wykorzystujemy internet, nie ma wpływu na obniżenie...

Obniżona odporność

Choroby osłabiające odporność immunologiczną

i nawracające zakażenia. Zakażenia będące skutkiem obniżonej odporności charakteryzują się cięższym i długotrwałym przebiegiem, opornością na antybiotykoterapię oraz mogą być efektem infekcji drobnoustrojów, które w...

Obniżona odporność

Wpływ biernego palenia na odporność

tytoniowy ma 35 razy więcej dwutlenku węgla i czterokrotnie więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnego palacza. Mechanizm obniżonej odporności (...) mieszkańców. Ważnym czynnikiem biorącym udział w tym zjawisku...

Obniżona odporność

Zabójcy twojej odporności

Zabójcy twojej odporności

, ceramiczne). Samotność Zależność pomiędzy samotnością i obniżoną odpornością została udowodniona naukowo. Mniejsza siatka zdrowych kontaktów społecznych (...) odporności. Może np. osłabiać odpowiedź...

Obniżona odporność

Samotni ludzie częściej chorują

Samotni ludzie częściej chorują

może prowadzić do gorszej odporności na wirusy oraz zwiększenia podatności na stany zapalne. Może mieć również wpływ na zmniejszenie produkcji białych krwinek, zwiększając w ten sposób ryzyko występowania chorób przewlekłych.

Obniżona odporność

Spadek odporności

Spadek odporności

Spadku odporności doświadczamy wielokrotnie w życiu, najczęściej objawia się on w postaci łagodnych infekcji górnych dróg oddechowych. Do spadku (...) odporności dochodzi w wyniku różnych czynników, z których najczęstszymi...

Obniżona odporność

Stres a odporność

Wiele różnych czynników wpływa na naszą odporność. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywa stres. Uczucie osłabienia, częstsze infekcje (...) wysiłku fizycznego. Przewlekły stres a odporność Czynnikiem...

Obniżona odporność

Kacperek - NFZ odmówił refundacji leku ratującego jego życie

Kacperek - NFZ odmówił refundacji leku ratującego jego życie

jest 7 dzieci. Na całym świecie zdiagnozowanych jest mniej niż 100 przypadków. To niezwykle rzadka postaci pierwotnego zaburzenia odporności (...) refundacji. NFZ odmówił refundacji zakupu jedynego leku, który skutecznie nie tylko...

Obniżona odporność

Dalekie podróże a podatność na zakażenia

tak się dzieje. Rola odporności swoistej W odpowiedzi przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym tj. bakteriom i wirusom, podstawową rolę odgrywa odporność (...) odpowiedzi polega na tym, że odpowiedź odpornościowa...