Chłoniaki

Chłoniak u 6-letniego chłopca

Chłoniaki mają charakter złośliwy. Najczęściej leczy się je za pomocą chemioterapii lub też stosuje się leczenie operacyjne.

Chłoniaki to nowotwory tkanki limfatycznej. Podobnie jak przewlekłe białaczki limfatyczne należą do chorób limfoproliferacyjnych. Wyróżnia się tu ziarnicę złośliwą (chłoniak Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. W trakcie choroby dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych. Komórki nowotworowe mogą naciekać bardzo wiele struktur i narządów, m.in. szpik kostny, tkankę mózgową, przewód pokarmowy. Powiększone węzły często naciskają na narządy, co skutkuje ich niewydolnością i może powodować wiele innych objawów, m.in. wodobrzusze, niedokrwistość, ból brzucha, obrzęk nóg. Częstość występowania chłoniaków zależy od rejonu geograficznego. Choroba występuje częściej u mężczyzn. Stanowi spory procent chorób nowotworowych doprowadzających do zgonu pacjenta. W ostatnim czasie zapadalność na NHL wzrasta, a szczyt występuje pomiędzy 20-30 oraz między 60-70 rokiem życia.

Polecane wideo:

1. Układ limfatyczny człowieka

W skład układu limfatycznego wchodzą naczynia limfatyczne, którymi płynie limfa, czyli chłonka. Chłonka pochodzi z płynu pozakomórkowego znajdującego się w tkankach organizmu. Oprócz naczyń na układ chłonny składają się również narządy limfatyczne: grudki i węzły chłonne, grasica (występuje tylko u dzieci), śledziona, migdałki.

Dawniej bardzo wyraźnie rozgraniczano białaczki (które są nowotworami złośliwymi układu krwiotworzenia wywodzącymi się ze szpiku) od chłoniaków, uważając je za zupełnie odrębne choroby. Obecnie po wykonaniu dokładnych badań cytogenetycznych i molekularnych okazało się, że granica między nimi nie jest tak wyraźna. Zarówno białaczek, jak i chłoniaków nie da się sztywno podporządkować pod szpik lub układ chłonny.

2. Przyczyny chłoniaków

Zdecydowana większość zachorowań wywodzi się z komórek B (86%), mniej z komórek T (12%), a najmniej z komórek NK (2%). Limfocyty NK to naturalne komórki cytotoksyczne - tzw. natural killers. Etiologia chłoniaków nie jest znana, jednak poznane są czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania. Są to:

Nowotwór złośliwy powstaje, gdy pod wpływem jakiegoś czynnika (czasami da się go ustalić) w krwince, która stanie się pierwszą komórką nowotworową, zajdzie mutacja genetyczna. Mówimy wówczas o transformacji nowotworowej. Mutacja może przekształcić tzw. protoonkogeny w onkogen. Powoduje to pobudzenie danej komórki do ciągłych podziałów na identyczne komórki potomne. Zaburzenia mogą też wystąpić w obrębie genów supresorowych (antyonkogenów). Produkowane przez nie białka np. p53 eliminują komórki, które uległy transformacji nowotworowej. Jeżeli ulegną mutacji, komórka nowotworowa będzie miała szansę przeżyć i się rozmnażać.

3. Objawy chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych

Chłoniaki ziarnicze to rodzaj chłoniaka, który charakteryzuje się obecnością specyficznych komórek nowotworowych, zwanych komórkami Reed-Sternberga, w węzłach chłonnych lub w niektórych innych tkankach limfatycznych. Ziarnica złośliwa może rozwijać się podstępnie i mieć nietypowe objawy, które mogą być przypisywane innym schorzeniom. Najczęściej powiększeniu ulegają węzły chłonne (u 95% chorych) w górnej części ciała. Węzły są niebolesne i w odróżnieniu od chłoniaków nieziarniczych ich powiększenie się nie cofa. Chłoniak ten najczęściej rozwija się w węzłach powyżej przepony, czyli w górnej części ciała. Przeważnie są to węzły szyjne (60-80%), pachowe lub śródpiersiowe. Tylko w 10% przypadków ziarnica zaczyna się w węzłach poniżej przepony. W zaawansowanej postaci choroba może obejmować śledzionę, wątrobę, szpik, tkanki mózgowe. Jeśli rak obejmuje węzły chłonne w centrum klatki piersiowej, ciśnienie wywołane przez nie może powodować obrzęk, niewyjaśniony kaszel, duszność, problemy w przepływie krwi do i od serca. Inne objawy chłoniaka to: gorączka, poty nocne, spadek masy ciała. U ok. 30% pacjentów występują niespecyficzne objawy: zmęczenie, słaby apetyt, swędzenie, pokrzywka.

4. Diagnostyka i leczenie chłoniaków

Aby rozpoznać chorobę, pobiera się węzeł chłonny. Biopsje są również niezbędne przy chłoniakach, które obejmują szpik kostny lub struktury w klatce piersiowej lub brzuchu. Pobieranie węzła najczęściej wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym (czyli podaniu znieczulenia w okolicę, gdzie będzie pobierany materiał, bez podawania znieczulenia działającego na cały organizm) i nie wymaga od pacjenta pozostania w szpitalu dłużej niż kilka godzin. Następnie pod mikroskopem węzeł jest oglądany. Kolejnym krokiem jest wykonanie specjalistycznych badań celem określenia dokładnej linii komórkowej, z której chłoniak się wywodzi. Ma to decydujące znaczenie w wybieraniu leczenia oraz rokowaniu.

Na podstawie badania węzła ustala się typ histopatologiczny chłoniaka – na podstawie pochodzenia z poszczególnej grupy komórek :

1. Wywodzące się z komórek B – to bardzo liczna grupa; chłoniaki te stanowią znaczną część chłoniaków nieziarniczych; do grupy zalicza się między innymi:

 • chłoniak B-limfoblastyczny - występuje głównie do 18 roku życia,
 • chłoniak z małych limfocytów - głównie u ludzi starszych,
 • białaczka włochato-komórkowa,
 • pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej - tak zwany MALT - lokalizuje się najczęściej w żołądku;

2. Wywodzące się z komórek T - do grupy wchodzą między innymi:

 • Chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy - występuje głównie do 18 roku życia,
 • Ziarniniak grzybiasty - zlokalizowany w skórze;

3. Wychodzące z komórek NK – najrzadziej występujące chłoniaki, między innymi:

 • Agresywna białaczka z komórek NK

Chorobę należy różnicować z chorobami w przebiegu których dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych, czyli między innymi z:

 • zakażeniami,
 • chorobami o podłożu immunologicznym,
 • nowotworami,
 • sarkoidozą.

Także z chorobami będącymi przyczyną powiększenia śledziony:

Leczenie chłoniaka nieziarniczego jest uzależnione od typu histologicznego chłoniaka, jego zaawansowania i od występowania czynników rokowniczych. W tym celu dzieli się chłoniaki na trzy grupy :

 • powolne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu lat;
 • agresywne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu miesięcy;
 • bardzo agresywne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu tygodni.

Podstawową metodą leczenia jest chemioterapia. W niektórych przypadkach stosowana jest radioterapia, która powoduje zmniejszenie się guzów i hamuje rozrost komórek raka. Mimo znacznej poprawy wyników leczenia, różnych kombinacji leków i przeszczepu szpiku, nadal nie ma całkowicie skutecznej metody leczenia chłoniaków nieziarniczych. Inaczej jest w odniesieniu do ziarnicy złośliwej – silna chemioterapia i radioterapia poprawiają rokowania – wyleczyć można nawet 90% chorych. Intensywna chemioterapia, choć może zniszczyć całkowicie komórki nowotworowe, ma także niekorzystne działanie na organizm. Wpływa na szpik kostny, może spowodować anemię, problemy z krzepnięciem krwi i zwiększa ryzyko poważnych infekcji. Krótkotrwałe skutki chemio- i radioterapii to wypadanie włosów, zmiany koloru skóry, nudności, wymioty. Długotrwałe leczenie może doprowadzić do uszkodzenia nerek, niepłodności, problemów z tarczycą i innych.

Nowe metody leczenia chłoniaków obejmują zastosowanie przeciwciał do dostarczenia leków, wprowadzanie chemioterapeutyków i radioaktywnych substancji chemicznych bezpośrednio do komórek chłoniaka. Takie leczenie może zapobiec niekorzystnym skutkom obecnego leczenia chemio- i radioterapeutykami.

Bibliografia

 • Kułakowski A., Skowrońska-Gardas A. Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2737-3
 • Perek D. (red.) HARRISON - Onkologia, Czelej, Lublin 2009, ISBN 978-83-7563-008-4
 • Deptała A. Onkologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3225-3
 • Janicki K. Hematologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-2431-5
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2
 • Urasiński I. Hematologia kliniczna, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1996, ISBN 83-86342-21-8
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3

Źródła zewnętrzne

Ocena: 4.8

Białaczki

Komentarze (2)
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chłoniaki
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Wysokie wbc

~Margo77 • ostatni post 2 godziny temu

1

Pomocni lekarze

Artykuły Chłoniaki
Chłoniaki

Leczenie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin's lmphoma) to liczna grupa chorób nowotworowych różniąca się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu (...) klinicznego, a także leczenia.Leczenie choroby jest uzależnione od typu histologicznego...

Chłoniaki

Chłoniak u 6-letniego chłopca

Chłoniak u 6-letniego chłopca

Chłoniaki mają charakter złośliwy. Najczęściej leczy się je za pomocą chemioterapii lub też stosuje się leczenie operacyjne.

Chłoniaki

Akcja "Zapytaj bliskich o zdrowie!"

było Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg", a partnerem - firma farmaceutyczna Roche. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi Polaków na rosnącą (...) z wiekiem zachorowalność na nowotwory układu immunologicznego....

Chłoniaki

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin's lmphoma) to grupa chorób nowotworowych wywodząca się z różnych stadiów powstawania limfocytów (...) chłoniaków niektóre objawy mogą wystąpić w przebiegu większości z nich i gdy...

Chłoniaki

Białaczka a chłoniak

Zarówno białaczka jak i chłoniak są chorobami nowotworowymi, które dotyczą zmian w układzie białych krwinek. Różnią się jednak miejscem powstawania (...) i specyfiką objawów, które jednak czasem bywają dość podobne. Co to są chłoniaki? Chłoniaki...

Chłoniaki

Chłoniak nieziarniczy

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin's lymphoma) to nowotwory złośliwe, które wywodzą się z limfocytów i są zlokalizowane w tkance (...) chłonnej. Te choroby nowotworowe dotykają najczęściej ludzi w starszym wieku, zwłaszcza...

Chłoniaki

Ziarniak grzybiasty

chłoniaka skórnego T-komórkowego. Nazwa ta pochodzi od rodzaju białych krwinek, zwanych limfocytami T bądź komórkami T. W ziarniniaku grzybiastym (...) chłoniaka. Ziarniniak grzybiasty ma tendencję do nawrotów, jeśli...

Chłoniaki

Wnuczka z babcią

Wnuczka z babcią

Rozmawiajmy z naszymi bliskimi i nakłaniajmy do badań profilaktycznych.

Chłoniaki

Nowy lek na chłoniaka

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na wypuszczenie na rynek leku, który zwalcza dwa rodzaje chłoniaka - ziarnicę złośliwą oraz rzadką (...) chorobę znaną jako a anaplastyczny chłoniak olbrzymiokomórkowy. Czym...