Przeszczepienie szpiku kostnego

Przeszczepienie szpiku właściwie dotyczy macierzystych komórek krwiotwórczych, które można pobrać od chorego lub od dawcy szpiku i podać choremu. Materiał ten nazywa się przeszczepem (po ang. graft), natomiast procedura ta – przeszczepieniem lub transplantacją. Przeszczepienie szpiku czy komórek krwiotwórczych ma na celu odbudowanie układu krwiotwórczego osoby, u której uległ on uszkodzeniu na skutek chemioterapii lub radioterapii podanej z powodu choroby szpiku. Ponadto przeszczepiony szpik może zwalczać resztkową chorobę nowotworową. Zabieg polega na dożylnym przetaczaniu pacjentowi preparatu zawierającego krwiotwórcze komórki macierzyste.

Zobacz film: "Polacy żyją aż 7 lat krócej niż Szwedzi"

Podstawowe wskazania do wykonania transplantacji szpiku

Przeszczepienie szpiku  wykonuje się w takich chorobach, kiedy układ krwiotwórczy zostaje uszkodzony albo przez chorobę nowotworową (np. białaczki) albo przez choroby nienowotworowe tj. anemia aplastyczna. Najczęstszymi wskazaniami do transplantacji komórek krwiotwórczych są następujące czynniki.

Choroby nowotworowe krwi:

Choroby nienowotworowe szpiku:

 • anemia aplastyczna (aplazja szpiku);
 • niedokrwistości wrodzone spowodowane zmianami genetycznymi, tj. talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, nocna napadowa hemoglobinuria;
 • ciężkie, wrodzone niedobory odporności.
Dawca szpiku

Dawcą szpiku może być każdy człowiek, który ukończył 18. życia i nie ma jeszcze 50 lat, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wskazania. Jednak takich osób,...

Rodzaje przeszczepień szpiku

W zależności od źródła komórek krwiotwórczych, ich pochodzenia, odróżniamy transplantacje autologiczne lub allogeniczne. O tym, jaki rodzaj przeszczepu zostanie wykonany decydują lekarze podczas kwalifikacji chorego do zabiegu, biorąc pod uwagę różne czynniki istotne pod względem pokonania choroby. Komórki krwiotwórcze można uzyskać bezpośrednio ze szpiku, z krwi obwodowej, a także z krwi pępowinowej.

Przeszczepienie autologiczne

Przy niektórych chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego (najczęściej szpiczak mnogi, chłoniaki) celowe jest zastosowanie chemioterapii i/lub radioterapii w bardzo dużych dawkach, aby maksymalnie zniszczyć komórki nowotworowe. Tak duża dawka mogłaby bezpowrotnie zniszczyć szpik pacjenta, co by stanowiło zagrożenie dla jego życia. Dlatego, w tych przypadkach, najpierw pobiera się od pacjenta jego własne komórki krwiotwórcze, zamraża się je a następnie podaje się z powrotem już po zakończeniu chemioterapii. W ten sposób z jednej strony uzyskuje się efekt przeciwnowotworowy chemioterapii, z drugiej zaś, wspomaga się szpik aby zregenerował cały układ krwiotwórczy.

Przy takiej metodzie nie ma odpowiedzi immunologicznej na przetoczony preparat. Także występowanie działań niepożądanych okołotransplantacyjnych jest stosunkowo niskie. Ze względu na możliwość potencjalnego zanieczyszczenia materiału pobranego do celów autoprzeszczepienia przed planowanym zabiegiem lekarze dążą do jak najlepszej eliminacji choroby podstawowej ze szpiku kostnego. Niestety u niektórych pacjentów poddanych wcześniejszej chemioterapii liczba komórek macierzystych w szpiku może być zmniejszona, przez co mogą być problemy z pobieraniem odpowiedniej liczby komórek do przeszczepienia.

Przeszczepienie od innego dawcy (transplantacja allogeniczna)

W przypadku przeszczepienia allogenicznego dawca musi być zgodny z chorym pod względem tzw. układu HLA. Układ HLA to zestaw specjalnych cząsteczek (tzw. antygenów) na powierzchni komórek organizmu człowieka odpowiedzialnych za zgodność tkankową. Są one specyficzne dla każdego, niemal jak układ linii papilarnych. Dziedziczymy go od rodziców i jest 25% szans, że nasze rodzeństwo może posiadać takim sam zestaw genów. Wtedy allotransplantacja może być wykonana pobierając komórki macierzyste od rodzeństwa. Jeśli chory ma rodzeństwo - bliźniaka jednojajowego – taki zabieg będzie syngenicznym.

Jeśli natomiast pacjent nie ma dawcy rodzinnego, poszukuje się dawcy w bazie niespokrewnionych dawców szpiku. Kombinacji zestawów cząsteczek HLA jest wiele tysięcy, natomiast biorąc pod uwagę liczbę ludzi na świecie, można stwierdzić, że kombinacja taka się powtarza i dlatego właśnie możliwe jest znalezienie tzw. „bliźniaka genetycznego” dla danego chorego gdzieś na świecie. Niestety, w ok. 20% nie można takiego dawcy znaleźć. Zwiększenie liczby zarejestrowanych dawców szpiku w bazie światowej zwiększa szansę znalezienia odpowiedniego dawcy dla chorego potrzebującego przeszczepienia.

Zabieg transplantacji komórek allogenicznych nieco się różni od transplantacji autologicznej. Między innymi, wiąże się  z większym ryzykiem występowania powikłań okołotransplantacyjnych, w tym  tzw. choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD). Istotą GvHD jest powstały konflikt immunologiczny pomiędzy przeszczepionym szpikiem a tkankami biorcy. W wyniku reakcji białych  krwinek – limfocytów T dawcy, które mogą znajdować się w przeszczepianym materiale, a także powstawać po transplantacji, dochodzi do uwalniania innych cząsteczek w organizmie, które mają sine działania zapalne i atakują narządy chorego. Ryzyko i stopień nasilenia GvHD różni się w zależności od rozmaitych czynników takich jak: stopień niezgodności dawcy z biorcą, wiek i płeć pacjenta oraz dawcy, źródła uzyskanego materiału przeszczepowego itd.

Z drugiej strony, należy wspomnieć o zjawisku, w którym biorą udział właśnie limfocyty T dawcy, rozpoznają i niszczą resztkowe komórki nowotworowe, które znajdują się w organizmie biorcy. Zjawisko to nazwano GvL (przeszczep przeciwko białaczce). Ogólnie można powiedzieć, że jest to reakcja przeszczep przeciwko chorobie nowotworowej, co istotnie różni transplantację allogeniczną od transplantacji autologicznej.

Procedura transplantacji komórek macierzystych i szpiku

W okresie poprzedzającym zabieg przeszczepienia pacjent otrzymuje leczenie kondycjonujące, czyli przygotowujące chorego do przyjęcia nowego układu krwiotwórczego. Kondycjonowanie polega na podawaniu pacjentowi  chemioterapii i/lub radioterapii w bardzo wysokich dawkach, co w efekcie powoduje zniszczenie szpiku kostnego i układu odpornościowego. W zależności od rodzaju kondycjonowania, wyróżniamy dwa rodzaje przeszczepień: mieloablacyjne oraz niemieloablacyjne. W przeszczepach mieloablacyjnych poprzez zastosowaną radioterapię i/lub chemioterapię niszczone są wszystkie komórki nowotworowe oraz komórki układu krwiotwórczego. Dopiero po transplantacji, czyli po podaniu choremu preparatu komórek krwiotwórczych dożylnie (podobnie jak transfuzja krwi), dochodzi do odbudowy, a raczej tworzenia nowego układu krwiotwórczego, nowego szpiku u pacjenta, który później produkuje „nową” krew.

W leczeniu niemieloablacyjnym istotą jest immunosupresja organizmu, która przeciwdziała odrzuceniu przeszczepu, który zwalcza chorobę, natomiast nie dochodzi do całkowitego zniszczenia szpiku pacjenta. Po skutecznej transplantacji z wykorzystaniem niemieloablacyjnego kondycjonowania, do wyparcia szpiku chorego i zastąpienia go szpikiem dawcy dochodzi stopniowo, w ciągu kilku miesięcy.

Przeszczep nie jest równoznaczny z natychmiastowym odzyskaniem straconej odporności. Aby układ krwiotwórczy i odpornościowy  się odbudował potrzeba na początku ok 3 – 4 tygodni, ale całkowita odbudowa układu odpornościowego trwa dużo dłużej. W okresie pierwszych kilku tygodni po transplantacji  Pacjent znajduje się w specjalnie odizolowanych, aseptycznych warunkach i wymaga  leczenia wspomagającego: przetoczenia preparatów krwiopochodnych, podawanie antybiotyków, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego itd., aby umożliwić przeżycie przez okres „dołka” hematologicznego. Jest bezbronny w stosunku do bakterii, wirusów i innych zarazków, przez co nawet zwykły katar może być dla niego problemem, nawet śmiertelnym! Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad izolacji i uważna, intensywna opieka nad chorym.

Po najbardziej krytycznym okresie dochodzi do odbudowy układu krwiotwórczego i odpornościowego chorego. Kiedy liczba komórek odpornościowych, płytek krwi w morfologii krwi osiąga bezpieczny dla chorego poziom i nie ma innych przeciwwskazań, chory zostaje wypisany do domu i dalsza opieka toczy się w warunkach ambulatoryjnych. Wizyty w ciągu najbliższych kilku miesięcy są częstsze, ale w miarę upływu czasu, przy braku dodatkowych powikłań – stają się coraz rzadsze.  Leki immunosupresyjne oraz osłonowe najczęściej są odstawiane już po kilku miesiącach (najczęściej po sześciu miesiącach).

Wczesne powikłania po przeszczepieniach szpiku:

Późne powikłania po przeszczepieniach szpiku:

Przeszczepienie szpiku to zabieg obarczony istotnym ryzykiem ale, stanowi nieocenioną szansę wyleczenia groźnych chorób układu krwiotwórczego i zwiększa szanse pokonania ich.

Artykuł powstał we współpracy z Fundacją DKMS

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego. W ciągu 8 lat w Polsce udało się zarejestrować ponad 921 tysięcy potencjalnych Dawców.

Lekarz Agnieszka Barchnicka, 10 miesięcy temu

Bibliografia

 • Dmoszyńska A, (red.)Hematologia: Wielka Interna, wydawnictwo Medical Tribune, 2011. ISBN (Hematologia) 978-83-62597-18-5
 • The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. BLOOD, 19 MAY 2016 x VOLUME 127, NUMBER 20. Daniel A. Arber,1 Attilio Orazi,2 Robert Hasserjian,3 J¨ urgen Thiele,4 Michael J. Borowitz,5 Michelle M. Le Beau,6 Clara D. Bloomfield,7 Mario Cazzola,8 and James W. Vardiman
 • The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. BLOOD, 19 MAY 2016 x VOLUME 127, NUMBER 20 . Steven H. Swerdlow,1 Elias Campo,2 Stefano A. Pileri,3 Nancy Lee Harris,4 Harald Stein,5 Reiner Siebert,6 Ranjana Advani,7 Michele Ghielmini,8 Gilles A. Salles,9 Andrew D. Zelenetz,10 and Elaine S. Jaffe
 • Dmoszyńska A., Robak T., (red.), Podstawy hematologii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003, ISBN 83-88063-94-4.
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2
 • Janicki K. Hematologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-2431-5

Źródła zewnętrzne

Białaczka

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przeszczepienie szpiku kostnego
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Przeszczepienie szpiku kostnego
Przeszczepienie szpiku kostnego

Dawca szpiku (WIDEO)

Dawca szpiku (WIDEO) Odtwórz wideo

Dawcą szpiku może być każdy człowiek, który ukończył 18. życia i nie ma jeszcze 50 lat, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wskazania (...) . Jednak takich osób, które chcą oddać szpik jest zdecydowanie za mało w porównaniu...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Na czym polega przeszczep szpiku ?

Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Pierwsze udane przeszczepienia (...) między innymi niektórych chorób nowotworowych. Przeszczep...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Jak zostać dawcą szpiku?

Przeszczep szpiku kostnego ratuje życie osobom chorym na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Aby zostać dawcą, nie trzeba wiele (...) Kto może zostać dawcą szpiku kostnego?...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Mogłem uratować czyjeś życie

Mogłem uratować czyjeś życie

, że pobranie szpiku nie boli, a zabieg nie stanowi zagrożenia dla życia. - To prawda. Jedyne czym się stresowałem to to, że nie przejdę badań (...) , bo coś będzie ze mną nie tak - dodaje 22-letni student. Przed oddaniem szpiku...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przeszczep przeciwko gospodarzowi

krwiotwórczych komórek macierzystych. Przeszczep szpiku kostnego stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju chorób hematologicznych, w tym nowotworów (...) krwiotwórczym, w szpiku kostnym,...

Przeszczepienie szpiku kostnego

Milionowy dawca szpiku w Polsce (WIDEO)

dla nich jest przeszczep szpiku kostnego. Dawcą może być każdy z nas. Ostatnio w Polsce zarejestrował się milionowy dawca szpiku. To ogromny sukces Fundacji DKMS. **Dzięki (...) jej działaniom jesteśmy...