Limfocyty

Skuteczna walka organizmu z drobnoustrojami nie byłaby możliwa bez limfocytów. Ich niedobór może oznaczać zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Monitorowanie poziomu limfocytów to jedno z podstawowych elementów badania krwi. Dowiedz się, co oznaczają białe krwinki i jakie są ich normy w organizmie.

1. Czym są limfocyty?

Limfocyty są komórkami układu odpornościowego. Ich główną funkcją jest ochrona organizmu przed wirusami, grzybami oraz bakteriami. Mają zdolność do rozpoznawania antygenów. Zarówno zbyt mała liczba, jak i nadmiar mogą świadczyć o tym, że z organizmem dzieje się coś niepokojącego.

Poziom limfocytów jest zależny m.in. od wieku pacjenta. Poszczególne normy mogą się więc różnić w zależności od przedziału wiekowego. U osoby dorosłej prawidłowa ilość limfocytów powinna wynosić około 20–40% krwi. W przypadku, gdy u dorosłego ilość ta jest mniejsza niż 1500 komórek na jeden mikrolitr, a w przypadku dzieci wynosi mniej niż 3000 oznacza to limfopenię. Regularne monitorowanie poziomu limfocytów pozwoli określić nieprawidłowości związane z działaniem układu odpornościowego, pogłębienie diagnostyki oraz rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Budowa układu odpornościowego

Układ odpornościowy opiera się na działaniu mechanizmów organizmu, które mają na celu ochronę  przed chorobami, infekcjami i bakteriami....

2. Limfocyty B i T

Wyróżniamy limfocyty B oraz T. Pierwsze z nich są nazywane szpikozależnymi i powstają w szpiku kostnym. Są odpowiedzialne za produkcję przeciwciał, czyli humoralną odpowiedź odpornościową. Z kolei limfocyty T, czyli grasiczozależne, są produkowane w szpiku kostnym, następnie migrują do grasicy, gdzie następuje ich dojrzewanie. Stąd wędrują do krwi obwodowej i narządów limfatycznych. Zadaniem limfocytów T jest wytwarzanie przeciwciał IgA, IgG oraz IgE, które walczą z komórkami nowotworowymi i stanami zapalnymi.

Istnieje jeszcze grupa komórek, tzw. limfocytów NK. Ich zadaniem jest likwidacja m.in. komórek nowotworowych, które nie mogły zostać zwalczone przez limfocyty Tc. Dzięki wydzielaniu cytokin, czyli cząsteczek białkowych, oddziałują również na pracę innych komórek układu immunologicznego.

3. Limfocytoza

Taki stan oznacza zbyt dużą liczbę komórek układu odpornościowego we krwi. Nadmiar limfocytów we krwi obwodowej nigdy nie powinien być lekceważony. Może być objawem stanu zapalnego towarzyszącego różnym chorobom infekcyjnym. Wzrost limfocytów można zaobserwować u osób chorujących np. na grypę, różyczkę, gruźlicę, mononukleozę, opryszczkę lub ostrą białaczkę limfatyczną.

4. Limfopemia

Równie niepokojące może być zmniejszenie liczby limfocytów. Przyczyny tego stanu mogą być różne. Mniejszą ilość komórek układu odpornościowego można zauważyć w przypadku infekcji. Wpływ może mieć także silny stres. Obniżenie poziomu limfocytów obserwuje się również w wyniku przyjmowania niektórych leków, np. przeciwnowotworowych oraz przeciwzapalnych. Limfopemia może się pojawić w przypadku poważniejszych chorób, np. białaczki i ziarnicy złośliwej. W wyniku obniżenia się limfocytów organizm staje się dużo bardziej podatny na działanie drobnoustrojów.

5. Badanie limfocytów

Badanie poziomu limfocytów odbywa się poprzez wykonanie standardowego badania krwi. W celu ustalenia dokładnej ilości wszystkich krwinek białych jest zalecany także rozmaz krwi. Jest to przydatne m.in. w ustaleniu, czy dana choroba ma podłoże bakteryjne czy też wirusowe.

Badanie poziomu limfocytów warto wykonać w przypadku zauważenia u siebie spadku odporności, ale też w celach profilaktycznych. Badanie limfocytów polega na pobraniu próbki krwi przeważnie z żyły łokciowej. Przed badaniem nie należy spożywać pokarmów ani wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych. Wynik badania może także zakłócić przyjmowanie różnych leków lub suplementów. Warto pamiętać także o tym, że każde laboratorium może stosować nieco inne jednostki, dlatego normy limfocytów mogą się nieco różnić w zależności od placówki, w której wykonywaliśmy badania. W takim wypadku zawsze należy się kierować wartością widniejącą na wydruku badania.

Spadek liczby limfocytów we krwi, który utrzymuje się przez dłuższy czas, należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem w celu dalszej diagnostyki. Szczególnie, gdy towarzyszą mu obniżenie hemoglobiny oraz wystąpienie niepokojących objawów. W przypadku dużego odchylenia od normy nie należy opierać się na wynikach jednego badania. Warto wtedy powtórzyć morfologię i dodatkowo wykonać rozmaz krwi obwodowej. Regularne wykonywanie badań pozwoli na określenie, czy stan pacjenta ulega polepszeniu.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Limfocyty - normy
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Limfocyty - normy
Limfocyty - normy

Limfocyty B

Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne, są to komórki, które służą do produkcji przeciwciał, a więc odpowiedzialne są za odpowiedź humoralną. Liczba limfocytów B jest badana do określenia skuteczności leczenia niektórych chorób, a zarazem do...

Limfocyty - normy

Limfocyty T

Limfocyty T (limfocyty grasicozależne) to krwinki białe, które są odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną organizmu. Badanie poziomu limfocytów T to badanie pomagające zdiagnozować niedobory odporności oraz wiele poważnych chorób, do których należy...

Odporność organizmu

Komórki układu odpornościowego

Limfocyty, leukocyty, przeciwciała wraz z innymi elementami należą do szeroko pojętego układu odpornościowego ... ; limfocyty B, T, NK; monocyty. Limfocyty Limfocyty są głównymi upostaciowanymi składnikami układu immunologicznego, biorącymi ... przede wszystkim w narządach limfatycznych: węzłach chłonnych i śledzionie. U dorosłego człowieka limfocyty powstają w szpiku kostnym, który odgrywa centralną rolę w układzie immunologicznym. Część limfocytów dojrzewa w szpiku kostnym - są to limfocyty B. Ponadto niektóre...

Białaczka

Eksperymentalny lek na przewlekłą białaczkę limfocytową

(...) immunologicznego są limfocyty T i limfocyty B. Przy przewlekłej białaczce limfocytowej zezłośliwieniu ulegają te drugie, jednak obecne ... na skuteczniejsze leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej daje eksperymentalny lek, który celuje w limfocyty B, oszczędzając tym samym limfocyty T. Jest to możliwe dzięki skierowaniu farmaceutyku specyficznie na cząsteczkę sygnalizacyjną komórek...

Chłoniaki

Akcja "Zapytaj bliskich o zdrowie!"

(...) oraz innych narządach. Nagromadzone limfocyty powoli wypierają zdrowe krwinki. Choroba rozwija się powoli i może objawiać się...

Hormony

Zapalenia tarczycy

Zapalenia tarczycy

(...) atakować zdrowe komórki tarczycy (jego bronią są nieprawidłowo funkcjonujące limfocyty T, które niszczą komórki...

Białaczka przewlekła

Rokowanie białaczki przewlekłej

Wyróżnia się dwa rodzaje przewlekłych białaczek - przewlekłą białaczkę limfatyczną oraz przewlekłą białaczkę szpikową. Choroby różnią się między sobą, a rokowania zależne są od typu białaczki, jej zaawansowania oraz stosowanego leczenia. Przewlekła...

Szczepienia

Czym jest układ odpornościowy?

(...) w nich limfocyty. Poza tym w wielu częściach ciała znajdują się skupienia tkanki limfoidalnej - głównie w wejściach do organizmu (na ... . Typem białych krwinek krwi są fagocyty i limfocyty. Istnieją dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B - komórki produkujące antyciała, które łącza się z poszczególnymi antygenami i ułatwiają ich zlikwidowanie, limfocyty T - bezpośrednio atakują antygeny i wzmagają obronna reakcje organizmu. Limfocyty są w stanie prawidłowo odróżnić substancje, które naturalnie występują w...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

(...) Granulocyty zasadochłonne (BASO) 0-0,13 x 109/l Limfocyty (LYMPH) 1,1-3,5 x 109/l Limfocyty B 0,06-0,66 x 109/l Limfocyty T 0,77-2,68 x 109/l Limfocyty T CD4+ 0,53-1,76 x 109/l Limfocyty T CD8+ 0,30-1,03 x 109/l Komórki NK 0,20-0,40 x 109/l Monocyty (MONO) 0 ... kwasochłonne (EOS) 0,02-0,67 x 109/l Granulocyty zasadochłonne (BASO) 0-0,13 x 109/l Limfocyty (LYMPH) 1,1-3,5 x 109/l Limfocyty B 0,06-0,66 x 109/l Limfocyty T 0,77-2,68 x 109/l Limfocyty T CD4+ 0,53-1,76 x 109/l Limfocyty T CD8+ 0,30-1,03 x 109/l Komórki NK...

Odporność organizmu

System immunologiczny

(...) : Limfocyty - komórki, dzięki którym organizm „zapamiętuje" zarazki atakujące go, przez co możliwe jest ich późniejsze rozpoznawanie ... na specyficzny antygen. Jeśli limfocyty B zapamiętają dany antygen, będą one produkować odpowiednie przeciwciała za każdym razem ... osłabionych wirusów lub bakterii limfocyty „uczą się" ich, dzięki czemu po następnym kontakcie z danym czynnikiem...