Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Limfocyty

Redakcja abcZdrowie.pl,
Komentarze
 
Artykuły Limfopenia
Normy laboratoryjne

Limfocyty - normy

Limfocyty należą do leukocytów i mają zdolność do swoistego rozpoznawania antygenów. Dzielą się na limfocyty B oraz T. Białe krwinki wchodzą w skład układu chłonnego i narządów układu odpornościowego. Ich działanie polega na niszczeniu takich organizmów,...

Limfocyty - normy

Limfocyty B

Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne, są to komórki, które służą do produkcji przeciwciał, a więc odpowiedzialne są za odpowiedź humoralną. Liczba limfocytów B jest badana

Limfocyty - normy

Limfocyty T

Limfocyty T (limfocyty grasicozależne) to krwinki białe, które są odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną organizmu. Badanie poziomu limfocytów T to badanie pomagające zdiagnoz

Odporność organizmu

Komórki układu odpornościowego

Limfocyty, leukocyty, przeciwciała wraz z innymi elementami należą do szeroko pojętego układu odpornościowego ... ; limfocyty B, T, NK; monocyty. Limfocyty Limfocyty są głównymi upostaciowanymi składnikami układu immunologicznego, biorącymi udział ... limfatycznych: węzłach chłonnych i śledzionie. U dorosłego człowieka limfocyty powstają w szpiku kostnym, który odgrywa centralną rolę w układzie immunologicznym. Część limfocytów dojrzewa w szpiku kostnym – są to limfocyty B. Ponadto niektóre...

Białaczka

Eksperymentalny lek na przewlekłą białaczkę limfocytową

(...) immunologicznego są limfocyty T i limfocyty B. Przy przewlekłej białaczce limfocytowej zezłośliwieniu ulegają te drugie, jednak obecne ... na skuteczniejsze leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej daje eksperymentalny lek, który celuje w limfocyty B, oszczędzając tym samym limfocyty T. Jest to możliwe dzięki skierowaniu farmaceutyku specyficznie na cząsteczkę sygnalizacyjną komórek...

Chłoniaki

Akcja "Zapytaj bliskich o zdrowie!"

(...) śledzionie oraz innych narządach. Nagromadzone limfocyty powoli wypierają zdrowe krwinki. Choroba rozwija się powoli i może...

Choroby i dolegliwości

Zapalenia tarczycy

Zapalenia tarczycy

(...) zamiast chronić zaczyna atakować zdrowe komórki tarczycy (jego bronią są nieprawidłowo funkcjonujące limfocyty T, które...

Białaczka przewlekła

Rokowanie białaczki przewlekłej

Wyróżnia się dwa rodzaje przewlekłych białaczek – przewlekłą białaczkę limfatyczną oraz przewlekłą białaczkę szpikową. Choroby różnią się między sobą, a rokowania zależne są od typu białaczki, jej zaawansowania oraz stosowanego leczenia. Przewlekła...

Szczepienia

Czym jest układ odpornościowy?

(...) wyrostka robaczkowego. Narządy te nazywane są narządami limfoidalnymi, ponieważ znajdują się w nich limfocyty ... fagocyty i limfocyty. Istnieją dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B - komórki produkujące antyciała, które łącza się z poszczególnymi antygenami i ułatwiają ich zlikwidowanie, limfocyty T - bezpośrednio atakują antygeny i wzmagają obronna reakcje organizmu. Limfocyty są w stanie prawidłowo odróżnić substancje, które naturalnie występują w organizmie od tych, które są obce. Kiedy...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

(...) kwasochłonne (EOS) 0,02–0,67 x 109/l Granulocyty zasadochłonne (BASO) 0–0,13 x 109/l Limfocyty (LYMPH) 1,1–3,5 x 109/l Limfocyty B 0,06–0,66 x 109/l Limfocyty T 0,77–2,68 x 109/l Limfocyty T CD4+ 0,53–1,76 x 109/l Limfocyty T CD8+ 0 ... 109/l Granulocyty kwasochłonne (EOS) 0,02–0,67 x 109/l Granulocyty zasadochłonne (BASO) 0–0,13 x 109/l Limfocyty (LYMPH) 1,1–3,5 x 109/l Limfocyty B 0,06–0,66 x 109/l Limfocyty T 0,77–2,68 x 109/l Limfocyty T CD4+...