Zaawansowanie raka piersi

Sposób terapii, której poddawana jest pacjentka zależy od stopnia zaawansowania choroby. Oceniając wielkość guza, przerzuty oraz zajęcie węzłów chłonnych lekarz podejmuje decyzję o optymalnym leczeniu.

1. Stopień zaawansowania 0

To tzw. stan przednowotworowy lub bardzo wczesna postać raka. Przeżywalność 5 lat sięga 100%. Istnieją dwa stany przednowotworowe w raku piersi:

Rak przewodowy in situ (DCIS) lub rak wewnątrzprzewodowy – oznacza pojawienie się w przewodach mlecznych nieprawidłowych komórek, które czasami mają cechy komórek nowotworowych.

Leczenie wygląda następująco:

 • Zabieg chirurgiczny – w przypadku niewielkich guzów, można wyciąć guz z marginesem zdrowej tkanki. Niekiedy zaleca się mastektomię czyli usunięcie całej piersi – z możliwością rekonstrukcji piersi.
 • Radioterapia – jest standardowym postępowaniem po wycięciu samego guza z marginesem zdrowej tkanki.
 • Hormonoterapia – zastosowanie tamoksifenu ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu raka lub pojawienia się go w drugiej piersi.

Rak zrazikowy in situ (LCIS)– to sytuacja kiedy w nieprawidłowe komórki pojawiają się w gruczołach piersiowych (tworzących tzw. zraziki). U większości kobiet nie jest konieczne natychmiastowe włączenie leczenia, ale... obecność tego stanu zwiększa ryzyko rozwoju raka inwazyjnego piersi.

Opcje leczenia to:

 • Hormonoterapia – podawania tamoksifenu zmniejsza ryzyko rozwoju raka piersi w takim przypadku.
 • Obustronna mastektomia – stosowana u niektórych kobiet, szczególnie występują u nich czynniki ryzyka raka piersi. Postępowanie takie jednak ustalane jest indywidualnie po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”.

2. Stopień zaawansowania I

To bardzo wczesny okres choroby, kiedy rak jest ograniczony wyłącznie do piersi. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia, a przeżywalność 5-letnia kobiet w tym stadium choroby sięga 98% - co oczywiście nie oznacza, że żyją one tylko 5 lat, ale w onkologii przeżycie 5 lat jest wyznacznikiem skuteczności leczenia i zmniejszenia zagrożenia ewentualnym nawrotem raka.

Opcje lecznicze:

 • Zabieg chirurgiczny – leczenie oszczędzające lub mastektomia (po której możliwa jest rekonstrukcja piersi).
 • Radioterapia – standardowe postępowanie po leczeniu oszczędzającym pierś. W przypadku mastektomii, radioterapia nie jest konieczna w tym stadium.
 • Chemioterapia – czasami stosowana po operacji w przypadku większych guzów, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu.

To już poważniejsze stadium zaawansowania raka piersi, aczkolwiek guz może albo być nadal ograniczony do samej piersi lub rozprzestrzenić się do węzłów chłonnych w pasze. Przeżywalność 5 lat jest w granicach 76-88%, może być też wyższa. Podobnie jak w 1 stadium zaawansowania, można skorzystać z różnych metod leczenia.

3. Stopień zaawansowania II

Opcje leczenia:

 • Zabieg chirurgiczny – to standardowe postępowanie. Nadal w niektórych przypadkach możliwe jest leczenie oszczędzające, w przypadku większych guzów może być konieczna mastektomia wraz z usunięciem węzłów chłonnych pachy. Po mastektomii możliwa jest też rekonstrukcja piersi.
 • Radioterapia – standardowe postępowanie u kobiet po leczeniu oszczędzającym. U niektórych kobiet po mastektomii niekiedy również konieczny jest zabieg naświetlania, szczególnie jeśli wielkość guza była duża.
 • Chemioterapia – zalecana po zabiegu chirurgicznym lub przed – celem zmniejszenia rozmiaru guza i przygotowania do zabiegu operacyjnego – niekiedy nawet bywa możliwe przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego pierś.
 • Hormonoterapia – stosowana u kobiet po operacji, jeżeli mają dodatnie receptory hormonalne.
 • Badania kliniczne – w niektórych ośrodkach proponowane jest eksperymentalne, nowe leczenie raka piersi.
 • Terapia biologiczna – w Polsce Herceptin jest wprawdzie zarejestrowany do leczenia bardziej zaawansowanych postaci raka, ale istnieją doniesienia naukowe wskazujące na potencjalne korzyści z zastosowania tego leczenia także w tej postaci raka.

4. Stopień zaawansowania III

W tym stadium, rak nadal ograniczony jest do piersi i węzłów chłonnych pachy. Przeżywalność 5-letnia jest na poziomie 50-56%. Nadal możliwe jest zastosowanie wielu metod leczniczych.

Możliwe leczenie:

 • Chemioterapia – zwykle stosuje się już na wstępie leczenia, celem ograniczenia rozmiaru guza i zmniejszenia ryzyka jego rozsiewu, oraz zniszczenia komórek, które mogą dostawać się do krwi i innych tkanek i w przyszłości stać się początkiem przerzutów. Zwykle też stosowana po leczeniu chirurgicznym.
 • Zabieg chirurgiczny – podobnie jak w poprzednich stadiach, możliwe jest (po spełnieniu odpowiednich warunków) leczenie oszczędzające lub mastektomia.
 • Radioterapia – często stosowna jako uzupełnienie zabiegu operacyjnego w tym stadium.
 • Hormonoterapia – stosowana u kobiet po operacji, jeżeli mają dodatnie receptory hormonalne.
 • Badania kliniczne – w niektórych ośrodkach proponowane jest eksperymentalne, nowe leczenie raka piersi.
 • Terapia biologiczna – w Polsce Herceptin jest wprawdzie zarejestrowany do leczenia bardziej zaawansowanych postaci raka, ale istnieją doniesienia naukowe wskazujące na potencjalne korzyści z zastosowania tego leczenia także w tej postaci raka.

5. Stopień zaawansowania IV

Oznacza, że rak zajął inne organy lub tkanki organizmu (wątroba, płuca, kości, mózg itp). To najbardziej zaawansowana postać raka. Stosowanie leczenia może zmniejszać ogniska guza, ale ponieważ są one rozsiane po całym organizmie, wyleczenie z tego stadium raka jest bardzo trudne bądź niestety niemożliwe. Dzięki leczeniu można opóźnić rozwój choroby, poprawić jakość życia, a przede wszystkim je wydłużyć, niekiedy nawet do kilku lat.

Leczenie:

 • Chemioterapia – może spowolnić rozwój raka. Często stosowana w połączeniu z leczeniem hormonalnym lub terapią biologiczną.
 • Hormonoterapia – stosowana u kobiet po operacji, jeżeli mają dodatnie receptory hormonalne.
 • Badania kliniczne – w niektórych ośrodkach proponowane jest eksperymentalne, nowe leczenie raka piersi.
 • Terapia biologiczna – w przypadku niektórych rodzajów raków, które mają tzw. receptory HER-2 dodatnie, możliwe jest podanie leku o nazwie Herceptin. Więcej o tym leku – w dziale terapia biologiczna.

Stopień zaawansowania raka ma kluczowe znaczenie podczas ustalania metody leczenia nowotworu. Dzięki właściwemu doborowi terapii można znacząco zwiększyć szanse pacjentki na powrót do zdrowia.

Lekarz Agnieszka Barchnicka,

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7
 • Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62875-03-0
 • Pawlicki M. Rak piersi - nowe nadzieje i możliwości leczenia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-067-4
 • Sierko E., Wojtukiewicz M., Hormonoterapia chorych na raka piersi, Via Medica, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-75992-46-5

Rokowanie w raku piersi

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Rokowanie w raku piersi
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Rokowanie w raku piersi
Rokowanie w raku piersi

Przerzuty raka piersi

Nowotwory złośliwe gruczołów piersiowych, których 99% stanowią raki, są u kobiet w Polsce najczęściej występującymi zmianami złośliwymi - stanowią około 20% wszystkich tych zmian. Zachorowalność w Polsce ma nadal tendencję zwyżkową. Wzrost zagrożenia tymi...

Rokowanie w raku piersi

Kwas zoledronowy a ryzyko nawrotów raka piersi

Badania wykazały, że kwas zoledronowy w połączeniu z chemioterapią zmniejsza ryzyko nawrotów raka piersi u kobiet po menopauzie. Naukowcy są zdania, że przeprowadzone testy mogą dostarczyć wielu informacji na temat mechanizmów nawrotów raka i pomóc w...

Rokowanie w raku piersi

Wznowy raka piersi

Nawrót raka piersi może wystąpić w każdym okresie po leczeniu, ale najczęściej do wznowy dochodzi w okresie pierwszych trzech do pięciu lat od pierwotnej terapii. Ryzyko powrotu choroby może wywołać uczucie stałego zagrożenia i wiązać się z lękiem, ale z...

Rak piersi

Radioterapia w leczeniu raka piersi

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie do niszczenia komórek nowotworowych i zahamowania ich wzrostu oraz podziału, przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych komórek. Przy raku piersi naświetlana jest chora pierś, a czasami węzły chłonne pod ramieniem...

Rak piersi

Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Chemioterapia to jeden ze sposobów leczenia nowotworów, w którym wykorzystuje się leki, aby zniszczyć lub spowolnić wzrost komórek nowotworowych. Chemioterapia oznacza zazwyczaj kombinację kilku leków, przez co uzyskuje się lepsze efekty niż przez podawanie...

Leczenie raka piersi

Leczenie operacyjne raka piersi

Zabieg operacyjny jest najbardziej skuteczną formą terapii u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Daje on szansę na uzyskanie trwałego wyleczenia. Pierwszy opis operacji raka piersi

Leczenie raka piersi

Operacja raka piersi

Ponad połowa pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą nowotworową wymaga leczenia chirurgicznego. „Rak nie lubi noża" - to twierdzenie krążące w środowisku osób, które zetknęły się z

Leczenie raka piersi

Brachyterapia w leczeniu raka piersi

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce. Mimo dostępności mammografii i kampanii nakłaniających kobiety do samobadania piersi, nadal często wykrywa się go zbyt pó

Leczenie raka piersi

Operacje paliatywne raka piersi

Leczenie paliatywne, chirurgiczne bądź zachowawcze (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia), stosuje się w zaawansowanej chorobie nowotworowej, gdy doszło do rozsiewu raka i n

Leczenie raka piersi

Usunięcie raka piersi

Leczenie zabiegowe (chirurgiczne) stanowi obecnie podstawową, najważniejszą metodę w terapii raka piersi. Jest to też zazwyczaj pierwsza forma „ataku" na ten nowotwór, której podej