Przewlekły ból głowy a depresja

Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates.

Ból a depresja

Coraz więcej danych wskazuje, że tendencja do jednoczesnego odczuwania i wyrażania depresji oraz bólu może mieć uzasadnienie w częściowo wspólnym dla obu stanów podłożu neurobiologicznym, natomiast środki farmakologiczne stosowane w leczeniu depresji mają w wyraźny komponent działania przeciwbólowego.

Zobacz film: "Co łączy bezsenność z depresją?"

W obowiązujących obecnie systemach klasyfikacji zaburzeń psychicznych, International Classification of Diseases (ICD-10) oraz amerykańskiej Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV), objawy bólowe nie zostały wymienione jako jeden z objawów epizodu depresji. Jak wynika jednak ze współczesnych badań, ból niezwykle często towarzyszy depresji. Potwierdzają to, opublikowane niedawno wyniki badań nad rozpowszechnieniem objawów przewlekłego bólu i objawów depresji obejmujące około 19 tysięcy osób z pięciu krajów europejskich. Wykazano, że kobiety doświadczające przewlekłego bólu głowy są czterokrotnie bardziej podatne na dużą depresję niż te mające bóle epizodyczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia kłopotów ze snem, spadku energii, nudności, zawrotów głowy, było u kobiet z przewlekłym bólem głowy trzykrotnie wyższe. Zależności te były silniejsze w podgrupie pacjentek ze stwierdzoną migreną niż wśród kobiet z bólami głowy o innym charakterze. Wszystkie te objawy somatyczne mogą prowokować lub być manifestacją depresji. Objawy dużej depresji rozpoznaje się u około 57% osób chorujących na migrenę oraz u 51% leczonych z powodu przewlekłego napięciowego bólu głowy. Wymienione zaburzenia występują częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Depresja a migrena

Zależności między depresją a migreną wydają się jednak dwukierunkowe – depresja występuje trzykrotnie częściej u osób chorujących na migrenę, ale ryzyko wystąpienia migreny jest trzykrotnie większe po przebyciu pierwszego epizodu depresji.

Wspólne są mechanizmy neuroanatomiczne i neuroprzekaznikowe depresji i bólu. W patogenezie depresji istotne znaczenie przypisuje się zaburzeniom neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego (5HT) i noradrenergicznego (NA). Neurony 5HT wywodzą się z jąder szwu mostu, a ich aksony wstępujące tworzą projekcje do licznych struktur mózgu. Projekcje do kory przedczołowej mają znaczenie w regulacji nastroju, projekcje do jąder podstawy kontrolują funkcje ruchowe, a projekcje do układu limbicznego modulują emocje, Neurony NA odgrywają podobną rolę jak neurony 5HT w korze przedczołowej, układzie limbicznym oraz podwzgórzu. Zmniejszenie się aktywności tych szlaków neuronalnych jest prawdopodobnie przyczyną objawów depresji. Zstępujące szlaki 5HT i NA pełnią natomiast rolę w regulacji percepcji bólu poprzez hamowanie przewodzenia w rdzeniu przedłużonym.

Przypuszcza się, że obserwowany w depresji niedobór czynnościowy 5HT i/lub NA powoduje napływ wielu impulsów bólowych, które w normalnych warunkach nie dotarłyby do wyższych pięter układu nerwowego. W ostatnich latach okazało się również, że neuropeptydy, takie jak opioidy i substancja P, o których wiadomo od wielu lat, że odgrywają rolę w regulacji mechanizmów związanych z percepcją bólu, mają istotne znaczenie w procesach regulacji nastroju. Opioidy endorfinowe modyfikują funkcje neuronów, m.in. powodują działanie przeciwbólowe. W mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych istotną rolę odgrywa normalizacja czynności wymienionych układów przekaźnikowych oraz struktur mózgowych. Stwierdzono, że leki przeciwdepresyjne o podwójnym mechanizmie działania (działające na układ serotoninergiczny i noradrenergiczny), takie, jak leki trójpierścieniowe i leki nowej generacji (wenlafaksyna, mirtazapina) wykazują silniejsze działanie przeciwdepresyjne oraz szersze spektrum terapeutyczne, obejmujące wpływ na wszystkie objawy depresji, w tym także objawy bólowe. Przeciwbólowe działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) zostało przekonująco udokumentowane licznymi wynikami badań. Z tego powodu zostały one zaliczone do leków uzupełniających drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Kontrolowane badania z użyciem placebo potwierdziły skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TPD – amitryptylina, imipramina) w leczeniu bólu neuropatycznego, napięciowego bólu głowy oraz migreny.

W leczeniu zespołów bólowych znalazły także zastosowanie leki przeciwdepresyjne nowej generacji. W kilku badaniach wykazano przydatność leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) w leczeniu bólu głowy.

Lekarz Aleksandra Katarzyńska, 8 miesięcy temu

Bibliografia

  • Kozubski W., Liberski P., Choroby układu nerwowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2636-9.
  • Pużyński S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3828-6.
  • Sidorowicz S., (red.), Psychiatria – praktyczny przewodnik kliniczny, Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-151-8.
  • Stępień A., Bóle głowy – patofizjologia, diagnostyka, leczenie, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-601-3552-5.

Objawy depresji

Komentarze (5)
~Wojtek
~Wojtek 9 miesięcy temu

@~stafa: Przynajmniej w takim miejscu można by się nie wypowiadać jeśli nie ma się o temacie pojęcia... Cierpię na depresję od około 5 lat, z tego około 2 lata mam objawy przewlekłego bólu głowy. Pyralginę to sobie można....

Odpowiedz
~stafa
~stafa ponad rok temu

moim zdaniem to nie ma nic ze sobą wspólnego. ból głowy to coś co trzeba po prostu szybko pokonać. najlepiej przez sprawdzony lek przeciwbólowy. Ja stosuję Pyralginę, która zawsze wygrywa z każdym bólem.

Odpowiedz
~Klarael
~Klarael ponad rok temu

Aby wiedzieć co nam dolega najlepiej udać się do lekarza specjalisty. U mnie po wielu badaniach okazało się, że cierpię na migrenę. Obecnie zażywam zapisane przez lekarza tryptany (najlepiej na początku ataku) i stosuję się do rad ze stronki abcmigrena.pl i całkiem nieźle udało mi się "oswoić" moją chorobę.

Odpowiedz
~Sabina
~Sabina ponad rok temu

Ja przez 5 lat jak cierpiałam na migrenę, cierpiałam też na depresje i mój mąż nie wiedział już jak mi pomóc.. nic nie chciałam robic, nigdzie wychodzić, zrezygnowałam z pracy bo nie dałam rady wytrzymać i dopiero pewnego dnia mąż przyniósł do domu rezonator biofotonowy i kazał mi go nosić całymi dniami, no nie miałam nic ciekawszego do wyboru więc się zgodziłam i po trzech miesiącach wróciłam do życia, mamy teraz małego syneczka i życie nam się układa

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Objawy depresji
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Objawy depresji
Objawy depresji

Bezsenność w depresji

Bezsenność w depresji

, często połączone z lękiem przed kolejnym nadchodzącym dniem. Gdy towarzyszą temu typowe objawy depresji (obniżony nastrój, aktywność i napęd (...) porannym budzeniem się (bezsenność terminalna). Zaburzenia te mogą...

Objawy depresji

Poczucie bezsilności w depresji


i przyszłe działania nic nie zmienią, ogarnia ją poczucie beznadziejności i pojawiają się u niej objawy depresji. Przyjmuje się nawet hipotezę, że oczekiwanie braku kontroli oraz przekonanie, iż nastąpi coś złego lub...

Objawy depresji

Objawy depresyjne

, miesięcy, a nawet lat. Podstawowe objawy depresji Depresja należy do grupy zaburzeń afektywnych (nastroju). W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jednostkę nozologiczną...

Objawy depresji

Cięcie się - samookaleczenie a depresja

Zaburzenia psychiczne są poważnymi chorobami. Wiele z nich charakteryzuje się groźnymi dla zdrowia fizycznego zachowaniami i reakcjami. Depresja często wywołuje bardzo niebezpieczne zachowania, które prowadzą do uszkodzenia ciała, takie...

Objawy depresji

Obniżony nastrój

się myśli o śmierci, myśli samobójcze bez specyficznego planu i bez próby samobójczej. Aby postawić diagnozę depresji, powyższe objawy muszą (...) mi"). Czasami stałe uczucie niepokoju, napięcia psychicznego i lęku...

Objawy depresji

Objawy i leczenie depresji

niezwykle ważne jest wsparcie najbliższych - rodziny i przyjaciół. Jakie są pierwsze objawy depresji, jakie oznaki powinny nas zaniepokoić (...) i jak przeciwdziałać zaburzeniom nastroju? Jak walczyć z depresją? Objawy...

Objawy depresji

Brak chęci do życia a depresja

zainteresowanie doczesnością oraz może odczuwać brak chęci do życia. Objawy depresji Depresja jest bardzo poważną chorobą psychiczną. Może dotknąć każdego, bez względu na wiek czy status społeczny....

Objawy depresji

Depresja a układ nerwowy

Współwystępowanie depresji i chorób neurologicznych jest znaczące, a przyczyny takiego stanu nie są jednoznaczne. Jeśli weźmie się pod uwagę etiologię depresji, jako związaną m.in. z czynnikami środowiskowymi, stresem,...

Objawy depresji

Zmiana postrzegania a depresja

konsekwencją depresji, poza obniżonym nastrojem, jest zmiana postrzegania świata i własnej osoby. Widzą ich zniekształcony i zafałszowany obraz. Objawy (...) Cechą charakterystyczną człowieka, cierpiącego na depresję...