Rozbita rodzina a depresja

Rodzina jest jednostką, która ma zapewniać odpowiednie warunki do rozwoju potomstwa, być ostoją bezpieczeństwa i uczuć. Nie zawsze dwoje ludzi decydujących się na tak dużą odpowiedzialność jest w stanie sprostać wszystkim trudnościom. Wynikiem takich trudności może być rozpad rodziny. W wyniku rozbicia rodziny cierpią nie tylko osoby dorosłe, ale przede wszystkim dzieci. U osób przeżywających takie trudności pojawia się wiele problemów psychicznych. Rozbicie rodziny może prowadzić również do depresji.

Zobacz film: "Wiedza i świadomość pacjentów w dobie Internetu"

Trudności członków rozbitej rodziny

Problemy w małżeństwie mogą prowadzić do rozbicia rodziny. Rozluźnianie się wzajemnych więzi i pogarszanie się komunikacji między członkami rodziny może być przyczyną narastających konfliktów. Nieumiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach i nieefektywne rozwiązywanie spornych spraw może doprowadzić do rozbicia rodziny.

Rozstanie się dwojga ludzi jest trudnym przeżyciem. Bez względu na okoliczności rozbicie związku jest przyczyną wielu kłopotów i ciężkich emocji. Budowanie wspólnego życia wymaga zaangażowania i kompromisów, pozwala jednak stwarzać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Rozpad struktury rodziny prowadzi do poczucia zagrożenia, niestałości i narastania stresu.

Wywołane rozstaniem się dorosłych trudności dotyczą również ich dzieci. Dzieci inaczej widzą świat, rodzice stanowią dla nich podporę i pomoc w każdej sytuacji. Kiedy dochodzi między nimi do konfliktów i kłótni, cierpią także najmłodsi członkowie rodziny. Narastające problemy mogą prowadzić do powstawania zaburzeń u wszystkich członków rodziny. W zależności od przebiegu rozstania oraz późniejszych relacji konsekwencje tego zdarzenia mogą mieć różne natężenie.

Rozwód przyczyną depresji

Rozwód lub rozstanie się długoletnich partnerów jest niezwykle stresującym momentem w życiu. Niezależnie od przyczyn, jakie skłoniły ich do podjęcia takiej decyzji, zakończenie trwałego związku powoduje silny stres. Związane z rozwodem procedury dodatkowo wzmagają odczuwane napięcie emocjonalne.

Rozwód i stres z nim związany mogą być przyczyną powstawania depresji. Tak trudne wydarzenie życiowe może powodować zaburzenia nastroju i trudności emocjonalne. W wyniku działania stresu może dojść do pojawienie się objawów depresji i rozwoju tej choroby. Rozwód i jego konsekwencje psychiczne stają się przyczyną wywołującą depresję.

Problemy matek samotnie wychowujących dzieci

Samotne wychowywanie dzieci po rozwodzie jest trudnym wyzwaniem. Sytuacja ekonomiczna takiej rodziny zwykle jest gorsza niż rodzin pełnych. Na kobietę spada wiele nowych obowiązków i problemów. Teraz sama musi zajmować się domem, dbać o dzieci i ich wychowanie oraz o finanse.

Radzenie sobie z tymi problemami może przerastać możliwości kobiety. Jej samopoczucie może pogarszać się, a możliwości dostosowywania się do nowych sytuacji słabnąć. Dochodzą wtedy do głosu takie odczucia, jak osamotnienie, poczucie winy, lęk, poczucie klęski. Obowiązki i trudności, z jakimi na co dzień musi zmagać się samotna matka, mogą być przyczyną powstawania zaburzeń psychicznych.

Trudności z rozwiązywaniem problemów i poczucie osamotnienia w tej walce mogą przyczyniać się do obniżenia nastroju i narastania stresu. Może to powodować pogarszanie się samopoczucie i wycofywanie się z aktywnego życia. Nadmiar problemów i długotrwały stres mogą być przyczyną rozwoju zaburzeń nastroju. Pojawienie się depresji jest dla kobiety przyczyną jeszcze większych problemów, gdyż może się ona czuć niepotrzebna, niespełniona w swoich życiowych rolach i mieć niskie poczucie własnej wartości i samoocenę.

Mężczyzna i jego problemy po rozwodzie

Depresja porozwdowa może zagrażać także panom. Mężczyźni również odczuwają wiele dolegliwości związanych z rozwodem. Rozstanie z kobietą po długoletnim związku wywołuje trudne emocje i obniżenie samopoczucia. Stres wywołany takim przeżyciem i brak wsparcia może powodować zagubienie i poczucie zagrożenia. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, mogą zachorować na depresję. Osamotnienie i adaptacja do nowych warunków i ról może wpływać na samopoczucie mężczyzny. Obniżanie się nastroju oraz stres mogą być przyczyną rozwoju objawów depresji.

Trudności psychiczne dzieci z rozbitych rodzin

Dla dziecka rozstanie rodziców jest traumatycznym przeżyciem. Dorośli zwykle zapominają o dziecku i jego problemach, gdyż zajęci są własnymi sprawami. Dziecko pozostawione samo ze swoimi problemami staje się apatyczne, ma zaniżone poczucie własnej wartości i ciężko jest mu radzić sobie z przeciwnościami. Brak wsparcia ze strony rodziców i ignorowanie trudności dziecka może prowadzić do rozwoju u niego depresji.

Depresja u dzieci powstaje w wyniku zaburzeń emocjonalnych i problemów rodzinnych. Rozpad rodziny wywołuje u dziecka silny stres i zaburza jego poczucie bezpieczeństwa. W efekcie u dziecka mogą rozwinąć się objawy depresji.

U młodych osób depresji bardzo często towarzyszą myśli samobójcze i próby samobójcze. Innym bardzo poważnym problemem są próby rozładowywania napięcia wewnętrznego i radzenia sobie z trudnościami poprzez autoagresję. Wiele osamotnionych dzieci zagłusza ból duszy zadając sobie cierpienia fizyczne.

W przypadku depresji dziecięcej, to rodzice ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się z dzieckiem. Mają obowiązek dbać o jego potrzeby i zapewniać mu odpowiednie warunki do rozwoju. Dlatego, kiedy u dziecka rozpoznana zostaje depresja, cała rodzina powinna zostać poddana oddziaływaniom terapeutycznym.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Herbert M., Rozwód w rodzinie – jak wesprzeć dzieci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, ISBN 83-60083-31-2.
  • Medler J., Sawicka M., Zaburzenia psychiczne u mężczyzn: wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2009, ISBN 978-83-86826-98-8.
  • Pużyński S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3828-6.
  • Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży, Impuls, Kraków 2010, ISBN 978-83-7587-258-3.

Przyczyny depresji

Komentarze (1)
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przyczyny depresji
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Przyczyny depresji
Przyczyny depresji

Depres JA?

Depresja jest poważnym problemem, który wymaga odpowiedniego zdiagnozowania oraz leczenia. Rozpoznanie depresji niejednokrotnie jest trudne, m.in (...) . z powodu ukrytych objawów czy utrudnionej komunikacji z pacjentem....

Przyczyny depresji

Otyłość a depresja

emocjonalne mogą być przyczyną wystąpienia depresji u osoby otyłej. Częściej występują zaburzenia depresyjne u kobiet niż u mężczyzn. Pojawienie (...) się depresji w otyłości ma również związek z wielkością...

Przyczyny depresji

Depresja problemem społecznym

. Z tego powodu należą one do jednego z najpoważniejszych problemów społecznych przełomu wieków. Depresja jest jedną z cięższych chorób psychicznych (...) funkcjonowanie najbliższego otoczenia chorego. Depresja i...

Przyczyny depresji

Czy to już depresja?

poczucie winy i grzeszności, ma wrażenie, że utracił już wszelkie szanse na zmianę tego stanu. Depresja jest jedną z głównych przyczyn zaginięć - czasem (...) Początek depresji może być nagły, ale bywa,...

Przyczyny depresji

Wygląd fizyczny a depresja

także stać się przyczyną depresji. Wygląd zewnętrzny w życiu człowieka Fizyczność człowieka jest zakodowana w genach. Na specyficzne cechy (...) ryzyka depresji u nastolatków Zaburzenia depresyjne...

Przyczyny depresji

Depresja na emigracji

Kiedy musimy zmienić dotychczasowy sposób bycia lub myślenia, często popadamy w depresję, która nam towarzyszy, dopóki nie uporamy się z kryzysem i nie wyjdziemy z niego ożywieni nową nadzieją, bardziej szczerzy wobec samych siebie. Bez...

Przyczyny depresji

Zaniżone poczucie własnej wartości a depresja

, jak i wrodzonych. Jednak taki styl radzenia sobie z trudnościami może być przyczyną powstawania poważnych zaburzeń psychicznych (np. depresji). Cechą (...) w rezultacie do rozwoju zaburzeń psychicznych, w tym do depresji. Psychiczne...

Przyczyny depresji

Czynniki ryzyka depresji

Kto jest najbardziej narażony na depresję? Bez wątpienia kobiety. Ryzyko depresji u kobiet jest dwukrotnie większe niż u mężczyzn. Dodatkowo (...) bardziej narażone na depresję są kobiety rozwiedzione...

Przyczyny depresji

Kto choruje na depresję?

Na depresję może zachorować każdy - dziecko, nastolatek, osoba dorosła albo w podeszłym wieku. Szacuje się, że kobiety chorują na depresję nawet trzy (...) . około 80-90 procent. Ryzyko wystąpienia depresji...