Otyłość a depresja

Otyłość jest dla wielu ludzi poważnym problemem. Tryb życia zmienił się: ludzie nie mają na co dzień odpowiedniej ilości ruchu, przyjmowany pokarm ulega modyfikacji, w pracy pomagają maszyny, przeważa bezruch i pozycja siedząca. Do głównych czynników powstawania otyłości można zaliczyć predyspozycje genetyczne oraz czynniki psychospołeczne. W wyniku rozwoju otyłości może pojawić się także depresja. Depresja jest tym silniejsza, im mocniej lansowany jest w mediach kult szczupłej sylwetki.

Zobacz film: "Jak pozbyć się uczucia ciężkich nóg?"

Konsekwencje otyłości

Otyłość jest chorobą, która nie tylko powoduje przyrost masy ciała, lecz także poważne konsekwencje zdrowotne i psychiczne. Znaczne zwiększenie się masy ciała wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia. Pojawiają się problemy somatyczne, np. niska wytrzymałość fizyczna, duszności, choroby serca, zmiany hormonalne. Nieleczona otyłość może prowadzić do upośledzenia funkcjonowania wielu narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci.

Również w sferze psychicznej otyłej osoby zachodzą swoiste zmiany. Nadmierna masa ciała powoduje zmiany w myśleniu, odbieraniu zewnętrznych bodźców oraz kontaktach z otoczeniem. Wygląd jest bardzo ważny do budowania własnego wizerunku. Kiedy zostaje on silnie zniekształcony poprzez nadwagę, osoba otyła traci wiarę we własne możliwości, ma pesymistyczne myśli i ogranicza swoje kontakty ze światem zewnętrznym.

Problem z nadwagą często powoduje także negatywne oceny ze strony otoczenia. Wyśmiewanie, szykanowanie, przytyki wpływają na pogarszanie się stanu osoby otyłej. Pogorszenie się kontaktów z otoczeniem oraz pogłębianie się problemów psychicznych mogą być przyczyną wycofywania się z aktywnego życia, zwiększenia stresu i zwiększania się masy ciała.

Wpływ otyłości na depresję

Problemy związane z dużą nadwagą powodują nie tylko zaburzenia somatyczne, ale również konsekwencje psychiczne. Jedną z nich może być depresja. Otyłość wpływa na samopoczucie i obraz samego siebie. Zaburzenia obrazu własnego ciała mogą pogłębiać się w miarę tycia i zwiększać ryzyko zachorowania na choroby somatyczne i psychiczne. Zaburzenia depresyjne w otyłości mają związek z płcią. Kobiety są bardziej narażone na depresję lub zaburzenia lękowe niż mężczyźni.

Osoby borykające się z problemem otyłości mają niskie poczucie własnej wartości, samoocenę oraz poczucie pewności siebie. Towarzyszy im niepokój, napięcie i przewrażliwienie. Można również zauważyć podwyższony poziom lęku i stresu. Są mniej odporne na agresję i przemoc, narażone są na dyskryminację. Osoby otyłe unikają konfrontacji, starają się stać z boku i nie wychylać w relacjach służbowych i prywatnych. Często również są uzależnione od opinii publicznej.

Stres i zaburzenia emocjonalne mogą być przyczyną wystąpienia depresji u osoby otyłej. Częściej występują zaburzenia depresyjne u kobiet niż u mężczyzn. Pojawienie się depresji w otyłości ma również związek z wielkością nadwagi. Im większa otyłość, tym większe szanse na zachorowanie na depresję.

Otyłość jest przyczyną powstawania trudnych emocji i oddalania się takiej osoby od środowiska społecznego. Zewnętrzne działania otoczenia mogą prowadzić do pogłębiania się problemów osoby z nadwagą. Poczucie wyobcowania i odrzucenia wpływają na pogarszanie się samopoczucia. Powoduje to również zaniżenie samooceny i poczucia własnej wartości. Wynikiem takich przypadłości emocjonalnych może być rozwój depresji. Obniżanie nastroju i negatywne komunikaty zewnętrzne pogłębiają problemy osoby otyłej. Brak wsparcia i pomocy ze strony otoczenia może wiązać się z rozwojem depresji i całkowitym wycofaniem się z życia społecznego.

Przyczyną rozwoju zaburzeń psychicznych w otyłości mogą być również próby zrzucenia nadwagi. Narzucenie sobie surowej diety i zmiany w normalnym funkcjonowaniu (np. nadmierny wysiłek fizyczny, pozbawienie się wszelkich przyjemności czy głodzenie się) mogą powodować powstawanie zaburzeń w sferze emocjonalnej. Narastające napięcie emocjonalne, nasilający się lęk, niepokój drażliwość i przygnębienie mogą prowadzić do pojawienia się stanów depresyjnych.

Depresja przyczyną powstawania otyłości

Depresja może prowadzić do rozwoju otyłości. Na powstawanie nadwagi duży wpływ mają leki przyjmowane w leczeniu zaburzeń afektywnych. W efekcie u osób leczących się farmakologicznie mogą występować zaburzenia odżywiania prowadzące do otyłości. Leki przeciwdepresyjne mają wiele skutków ubocznych, jednym z nich jest przyrost masy ciała.

Zarówno otyłość, jak i depresja są bardzo poważnymi problemami. Obie te dolegliwości mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Objawy depresji mogą być spowodowane osobowościowymi uwarunkowaniami osoby otyłej oraz społecznym środowiskiem. Jeśli pojawia się taki problem, warto jest spojrzeć na osobę chorą całościowo i leczyć nie tylko dolegliwości fizyczne lub psychiczne, ale zająć się zarówno ciałem, jak i umysłem. Zmniejszanie dolegliwości związanych z otyłością może wpływać na poprawę samopoczucia chorego. Praca nad wszystkimi problemami osoby otyłej daje jej szansę na poprawę jakości życia.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Dudek D., Zięba A., Depresja – wiedzieć, aby pomóc, Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2002, ISBN 83-88614-05-3.
  • Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L., OTYŁOŚĆ – zapobieganie i leczenie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3468-X.
  • Święcicki Ł., Depresja – zwykła choroba?, Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-276-8.

Przyczyny depresji

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przyczyny depresji
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Przyczyny depresji
Przyczyny depresji

Depres JA?

Depresja jest poważnym problemem, który wymaga odpowiedniego zdiagnozowania oraz leczenia. Rozpoznanie depresji niejednokrotnie jest trudne, m.in (...) . z powodu ukrytych objawów czy utrudnionej komunikacji z pacjentem....

Przyczyny depresji

Depresja problemem społecznym

. Z tego powodu należą one do jednego z najpoważniejszych problemów społecznych przełomu wieków. Depresja jest jedną z cięższych chorób psychicznych (...) funkcjonowanie najbliższego otoczenia chorego. Depresja i...

Przyczyny depresji

Czy to już depresja?

poczucie winy i grzeszności, ma wrażenie, że utracił już wszelkie szanse na zmianę tego stanu. Depresja jest jedną z głównych przyczyn zaginięć - czasem (...) Początek depresji może być nagły, ale bywa,...

Przyczyny depresji

Wygląd fizyczny a depresja

także stać się przyczyną depresji. Wygląd zewnętrzny w życiu człowieka Fizyczność człowieka jest zakodowana w genach. Na specyficzne cechy (...) ryzyka depresji u nastolatków Zaburzenia depresyjne...

Przyczyny depresji

Depresja na emigracji

Kiedy musimy zmienić dotychczasowy sposób bycia lub myślenia, często popadamy w depresję, która nam towarzyszy, dopóki nie uporamy się z kryzysem i nie wyjdziemy z niego ożywieni nową nadzieją, bardziej szczerzy wobec samych siebie. Bez...

Przyczyny depresji

Zaniżone poczucie własnej wartości a depresja

, jak i wrodzonych. Jednak taki styl radzenia sobie z trudnościami może być przyczyną powstawania poważnych zaburzeń psychicznych (np. depresji). Cechą (...) w rezultacie do rozwoju zaburzeń psychicznych, w tym do depresji. Psychiczne...

Przyczyny depresji

Czynniki ryzyka depresji

Kto jest najbardziej narażony na depresję? Bez wątpienia kobiety. Ryzyko depresji u kobiet jest dwukrotnie większe niż u mężczyzn. Dodatkowo (...) bardziej narażone na depresję są kobiety rozwiedzione...

Przyczyny depresji

Kto choruje na depresję?

Na depresję może zachorować każdy - dziecko, nastolatek, osoba dorosła albo w podeszłym wieku. Szacuje się, że kobiety chorują na depresję nawet trzy (...) . około 80-90 procent. Ryzyko wystąpienia depresji...

Przyczyny depresji

Problemy seksualne a depresja

z seksem a depresja Zespoły depresyjne występują zarówno u kobiet, jak i mężczyzn z zaburzeniami seksualnymi. Są one przyczyną lub następstwem trudności (...) satysfakcjonujące dla obu stron. Zaburzenia seksualne zdarzają...