Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Żylaki odbytu określa się również terminami: hemoroidy, krwawnice i guzki krwawnicze. Występują u każdego człowieka jako anatomiczne struktury naczyniowe położone w kanale odbytu. Hemoroidy odbytu bywają jednak bardzo często przyczyną różnych objawów chorobowych, do których zalicza się: krwawienie z odbytu, świąd w odbycie, wypadanie guzków krwawniczych i ból związany z tworzeniem się w nich zakrzepów. Hemoroidy powstają z poszerzonych splotów żył okołoodbytniczych. Niestety leczenie hemoroidów odbytu wymaga czasem wykonania operacji.

Zobacz film: "Wybór metody leczenia żylaków i hemoroidów"

Hemoroidy – czym są?

Guzki krwawnicze to poszerzone żyły odbytu lub odbytnicy. Hemoroidy są położone podśluzówkowo w dolnej części odbytnicy oraz w kanale odbytu. W zależności od ich umiejscowienia określa się je hemoroidami zewnętrznymi oraz hemoroidami wewnętrznymi. Oba rodzaje hemoroidów często współistnieją ze sobą. Wewnętrzne hemoroidy odbytu pokryte są błoną śluzową odbytnicy pozbawioną unerwienia bólowego. Dlatego też rozwojowi tego typu hemoroidów rzadko towarzyszy ból. Hemoroidy zewnętrzne wywołane są przez pofałdowanie skóry w okolicach odbytu. Położone są pod błoną śluzową kanału odbytu zwaną anodermą. Anoderma posiada bogate unerwienie bólowe, dlatego hemoroidom zewnętrznym często towarzyszy ból. Ten typ hemoroidów jest charakterystyczny dla osób pracujących w pozycji siedzącej.

Okołoodbytnicze fałdy skórne spostrzegane u chorych z chorobą hemoroidalną bywają czasami rozpoznawane jako zewnętrzne żylaki odbytu, podczas gdy są one pozostałością po zakrzepach powstających z zewnętrznych hemoroidów odbytu lub następstwem rozciągnięcia i uszkodzenia skóry odbytu, związanym z wypadaniem guzków krwawniczych. Pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi hemoroidami odbytu istnieją liczne połączenia żylne. Krew z hemoroidów odbytu odpływa do żyły głównej dolnej.

Podział wewnętrznych hemoroidów odbytu:

 • stopień I – hemoroidy widoczne jedynie w badaniu anoskopowym,
 • stopień II – w czasie parcia z kanału odbytu hemoroidy wypadają w trakcie parcia i samoistnie powracają do normalnej pozycji po jego zakończeniu,
 • stopień III – z kanału odbytu hemoroidy wypadają w trakcie parcia i wymagają odprowadzenia przez chorego do normalnej pozycji,
 • stopień IV – hemoroidy nieodprowadzalne ze skłonnością do przekrwienia, obrzęków, zakrzepów i martwicy.

Hemoroidy – powikłania i przyczyny powstawania

Do najczęstszych powikłań hemoroidów należą:

Za podstawowe przyczyny powstawania wewnętrznych hemoroidów uważa się: zaawansowany wiek, stosowanie środków przeczyszczających, biegunki, ciążę, seks analny, choroby wątroby, nadciśnienie wrotne, guzy miednicy, siedzący tryb życia, otyłość, dietę z małą ilością błonnika, częste parcie na stolec i zaparcia.

Powszechnie przyjmuje się trzy teorie powstawania hemoroidów:

 1. Wraz z wiekiem dochodzi do zanikania tkanki łącznej odpowiedzialnej za właściwe umocowanie hemoroidów do leżących głębiej mięśni zwieraczy odbytu; luźno położone hemoroidy zaczynają uwypuklać się do kanału odbytu i sprzyjać stopniowemu rozwojowi choroby.
 2. Wzrost napięcia lub przerost mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu powoduje rozwój objawowych hemoroidów. W trakcie parcia dochodzi do rozciągania splotów żylnych tworzących hemoroidy w obecności nierozciągliwego mięśnia zwieracza.
 3. Przyczyną powstawania hemoroidów może być obrzęk i nadmierny napływ krwi do splotów żylnych tworzących żylaki wewnętrzne. Potwierdza to fakt zanikania hemoroidów po zamknięciu tętniczek doprowadzających krew.

Hemoroidy – objawy

Pacjenci z hemoroidami najczęściej skarżą się na krwawienia w trakcie oddawania stolca, wypadanie żylaków, ból związany z powstawaniem zakrzepów w żylakach, świąd odbytu oraz trudności w utrzymaniu higieny osobistej. Krwawienie z odbytu u osób z hemoroidami występuje w czasie defekacji. Świeża, czerwona krew pojawia się na stolcu lub jest widoczna na papierze toaletowym. W niektórych wypadające z odbytu hemoroidy są przyczyną intensywnego krwawienia. Częstym objawem hemoroidów jest podrażnienie lub swędzenie odbytu i otaczającej go skóry.

Ból towarzyszący hemoroidom może być następstwem zakrzepów powstających w żylakach. Zakrzep rozciąga błonę śluzową odbytnicy lub odbytu i wywołuje stan zapalny. Powoduje to nagły, przeszywający ból w odbycie, trwający od kilkunastu godzin do kilku dni. Zakrzepnięty żylak zewnętrzny jest dobrze widocznym, granatowym, owalnym, bolesnym guzkiem wyczuwalnym przez chorego przy wejściu do kanału odbytu. Występowanie różnych objawów chorobowych w kanale odbytu związanych z hemoroidami odbytu nie pozwala na jednoznaczne postawienie rozpoznania hemoroidów bez dokładnego badania proktologicznego. Zbliżone objawy mogą powodować: szczelina odbytu, kłykciny kończyste, wypadanie odbytnicy, rak odbytu, choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Hemoroidy – diagnostyka

Czy leczenie hemoroidów jest bolesne?

Sposób leczenia żylaków odbytu zależy od stopnia zaawansowania choroby. Hemoroidy różnicuje się w zależności od teg,o czy wyszły poza kanał odbytu, czy...

Podstawowe znaczenie w rozpoznaniu hemoroidów ma prawidłowo zebrany wywiad z chorym. Niezbędne jest również wykonanie palcem podstawowego badania odbytu, kanału odbytu i bańki odbytnicy (łac. per rectum). Wczesna diagnoza wpływa na sposób leczenia hemoroidów.

W celu oceny stopnia zaawansowania choroby oraz różnicowania hemoroidów z innymi chorobami kanału odbytu, odbytnicy i jelita grubego, konieczne jest wykonanie badań endoskopowych (wziernikowania).

 • Anoskopia– służy do wziernikowania kanału odbytu (łac. anus) i końcowego odcinka odbytnicy. Wziernik posiada długość 10 cm. Badanie pozwala na dokładną ocenę kanału odbytu, stopnia zaawansowania hemoroidów odbytu, ich przekrwienia lub stanu zapalnego. Anoskopia jest wykorzystywana jako podstawowe badanie proktologiczne u chorych z postawioną diagnozą hemoroidów. Służy głównie do oceny skuteczności prowadzonego leczenia proktologicznego hemoroidów. Jest to badanie niesprawiające chorym bólu.
 • Rektoskopia – służy do wziernikowania odbytnicy (łac. rectum). Wziernik posiada długość 20 cm. Jest to podstawowe badanie, które wykonuje się u chorych zgłaszających się do proktologa z krwawieniem „świeżą krwią” z żylaków odbytu. Badanie pozwala wykluczyć inne przyczyny krwawienia z odbytu, położone głębiej, w odbytnicy (rak odbytnicy, polipy lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Badanie pozwala również na ocenę hemoroidów i miejsca ich krwawienia. Trwa około 10-15 minut. Większość chorych w trakcie rektoskopii odczuwa dyskomfort lub ból w podbrzuszu. Dolegliwości ustępują zaraz po zakończeniu badania.
 • Sigmoidoskopia – służy do wziernikowania odbytnicy i esicy (łac. sigma). Wziernik posiada długość minimalną 30 cm. W sigmoidoskopii wykorzystuje się endoskopy elastyczne i sztywne. W odcinku jelita, do 30 cm od odbytu, objętym badaniem sigmoidoskopowym, stwierdza się najczęstsze występowanie nowotworów jelita grubego. Badanie to pozwala wykluczyć inne niż hemoroidy przyczyny krwawienia. Czas trwania sigmoidoskopii i związane z nią dolegliwości są zbliżone do opisanych powyżej.
 • Kolonoskopia – służy do badania całego jelita grubego (łac. colon). Kolonoskopia jest zalecana u chorych z krwawieniem z odbytu, którzy ukończyli 50. rok życia. Chorzy poniżej 50. roku życia powinni mieć wykonane badanie endoskopowe całego jelita grubego w przypadku obciążenia rodzinnego (choroba nowotworowa jelita grubego lub częste inne nowotwory występujące w rodzinie chorego). Kolonoskopia jest również zalecana w profilaktyce raka jelita grubego u osób zdrowych, które ukończyły 50. rok życia. Wykonanie kolonoskopii trwa od 30 do 45 minut. Badaniu towarzyszą wyraźne dolegliwości bólowe, dlatego też jest coraz częściej wykonywane w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.

Hemoroidy – leczenie

Istnieje wiele sposobów na hemorodiy. Podstawową metodą leczenia choroby hemoroidalnej jest postępowanie zachowawcze. W razie braku poprawy konieczne jest zastosowanie innych sposobów na hemoroidy, np. małoinwazyjnych chirurgicznych metod leczenia hemoroidów, a w niektórych przypadkach konieczne jest nawet operacyjne leczenie hemoroidów. Celem zachowawczego leczenia hemoroidów jest wyeliminowanie przyczyn powstawania choroby hemoroidalnej (zaparcia, nadmierne parcie na stolec, niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia) oraz likwidacja objawów choroby (krwawienie, świąd, ból, trudności w utrzymaniu higieny osobistej).

Do najczęściej stosowanych w zachowawczym leczeniu hemoroidów preparatów proktologicznych zalicza się maści, czopki, żele, nasiadówki, środki zmiękczające stolec. Preparaty te są szczególnie przydatne w leczeniu hemoroidów w ostrym stadium choroby, gdy występuje nasilony świąd, krwawienie i poczucie dyskomfortu. Są one wykorzystywane w leczeniu hemoroidów, ponieważ mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, łagodzą świąd, zwiększają napięcie ściany naczyń włosowatych i zmniejszają ich przepuszczalność, hamują przekrwienie towarzyszące zaostrzeniu choroby hemoroidalnej. Miejscowe preparaty proktologiczne powinny być stosowane w czasie leczenie hemoroidów jedynie w okresie zaostrzenia objawów choroby i nie dłużej niż 7 do 10 dni.

W przypadku niepowodzenia opisanych powyżej sposobów na hemoroidy, konieczne może się okazać operacyjne leczenie hemoroidów. W przypadku takiego leczenia hemoroidów wykonywane są zabiegi chirurgiczne, takie jak: zaciśnięcie hemoroidów za pomocą specjalnych gumowych opasek zakładanych u ich podstawy, skleroterapia/obliteracja (wstrzyknięcie do wnętrza hemoroidów substancji powodującej ich zarastanie), zabiegi kriochirurgiczne (zamrożenie żylaków ciekłym azotem), koagulacja (wypalenie żylaków laserem lub promieniowaniem podczerwonym) oraz haemoroidektomia, czyli operacyjne wycięcie hemoroidów.

Joanna Krocz, 4 miesiące temu

Bibliografia

 • Noszczyk W. Żylaki i inne choroby żył, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3142-7
 • Noszczyk W., Chirurgia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3121-4
 • Fibak J. CHIRURGIA. Podręcznik dla studentów medycyny., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2708-X

Źródła zewnętrzne

Żylaki

Komentarze (14)
~Babcia Sylvia
~Babcia Sylvia około miesiąca temu

Sposób domowy na hemoroidy ,niezawodny i pomaga. Maslo,lub smalec domowewj roboty.Najlepiej od rolnika.Smalec możesz zrobić ze słoniny.Stopic slomine,gdy zastygnie ,uformować czopki i zamrozić. Z masla uformuj czopki i zamroz. Takie czopki wprowadz do odbytu. Sprawdz ,polecam.

Odpowiedz
~Brejk
~Brejk 2 miesiące temu

doustne leki na hemoroidy to trochę żart. Nie mylmy zmiany nawyków żywieniowych z zażywaniem leków ^^ Jak ktoś chce rozwiązań doraźnych, to czopki, maści i sztyfty do domowej krioterapii. Ostatnio stosowałem Hemorosan (takie 2 w 1 - krio + maść) i nawet dało to radę. A tak w ogóle, to najlepiej iść do lekarza, który najpierw nas przebada, a potem dobierze formę leczenia!

Odpowiedz
~allii
~allii 2 miesiące temu

Aktualnie codziennie piję łyżkę suszu z wodą. Pomaga. Nie wiem jakie masz hemoroidy, u mnie był to początek ( pomimo tego i tak dawały o sobie znać oraz były bardzo nieprzyjemne, od czasu jak piję susz jest o wiele, wiele lepiej, nie czuję na pewno takiego dyskomfortu jak wcześniej).

Odpowiedz
~mnk 1
~mnk 1 ponad rok temu

to nie klarownie przedstawione, tryb życia brak jedzenia np. jabłek i picia wody, nadciśnienie otyłość itd, rodzaj zajęcia w biurze i domu. Mam informacje, że skuteczna jest maść z hydrokortyzonem , rp, a ból to krwiaju, czyli teoretycznie heparyna.

Odpowiedz
~Marcin
~Marcin ponad rok temu

Mam problem z hemoroidem zewnętrznym, może to normalne bo nigdy nie miałem zewnętrznych a tylko wewnętrzne i krew nie była taka duża jak w przypadku zewnętrznego. Krwotok to dobre określenie jej ilości.

Odpowiedz
~izyda
~izyda ponad rok temu

Najważniejsze to zapobiegać ich powstawaniu, zwykle winne są nieleczone zaparcia, na które można stosować z powodzeniem dicopeg, konieczna jest też zmiana nawyków żywieniowych na te sprzyjające wypróżnieniom.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Czy to rak?

~HelpMe34 • ostatni post 23 godziny temu

2

Pomocni lekarze

Artykuły Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie
Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Zasady przydatne chorym na hemoroidy w podróży

mocno we znaki. Objawy hemoroidów utrudniające podróż Hemoroidy, czyli tak zwane żylaki odbytu, wywołują szereg dolegliwości o różnym stopniu (...) , łagodzi dyskomfort i odpręża. Rezygnacja z...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Czy zaparcia zwiększają ryzyko powstania hemoroidów?

zaparciach obrzęk może pozostać na stałe. Pojawiają się wówczas guzki krwawnicze, czyli główne objawy choroby hemoroidalnej. Leczenie hemoroidów (...) krwawnicze należą do najbardziej powszechnych...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Skuteczne leczenie hemoroidów (WIDEO)

Skuteczne leczenie hemoroidów (WIDEO) Odtwórz wideo

przegrzewania się, a także nadmiernego spożycia pikantnych potraw i alkoholu. Jeśli zauważymy u siebie pierwsze objawy choroby hemoroidalnej, czyli ślady (...) . W bardzo zaawansowanym stadium zakłada się gumki bądź stosuje podczerwień,...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Metody leczenia hemoroidów (WIDEO)

Metody leczenia hemoroidów (WIDEO) Odtwórz wideo

Sposób leczenia hemoroidów zależy od stopnia zaawansowania choroby oraz predyspozycji pacjenta. Pierwszym etapem leczenia jest zmiana stylu życia (...) i kremy o działaniu przeciwzapalnym i przeciwzakrzepowym. Wśród inwazyjnych...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Czy można wyleczyć hemoroidy? (WIDEO)

Czy można wyleczyć hemoroidy? (WIDEO) Odtwórz wideo

na to, że można raz na zawsze zwalczyć żylaki odbytu? Czy leczenie pomaga jedynie zwalczyć objawy hemoroidów czy daje szansę na pokonanie tej przykrej dolegliwości? (...) Czy można wyleczyć hemoroidy?...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Jak walczyć z hemoroidami?

w podróży Czy dieta zapobiegająca powstawaniu hemoroidów istnieje? Pierwsze objawy hemoroidów Nabrzmiałe hemoroidy objawiają się krwawieniem (...) do środka - w przeciwnym razie...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Jak możemy zapobiegać hemoroidom? (WIDEO)

Jak możemy zapobiegać hemoroidom? (WIDEO) Odtwórz wideo

. Jakie są przyczyny ich pojawienia się? Jak zapobiegać ich powstawaniu? Osoby, które chcą uniknąć problemów z hemoroidami powinny przestrzegać kilku podstawowych (...) bardzo dużych i uciążliwych hemoroidów. Jeśli...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Czy leczenie hemoroidów jest bolesne? (WIDEO)

Czy leczenie hemoroidów jest bolesne? (WIDEO) Odtwórz wideo

Czy leczenie hemoroidów jest bolesne? Sposób leczenia żylaków odbytu zależy od stopnia zaawansowania choroby. Hemoroidy różnicuje się w zależności (...) od teg,o czy wyszły poza kanał odbytu, czy też...

Hemoroidy – przyczyny, objawy, leczenie

Czy hemoroidy mają podłoże genetyczne? (WIDEO)

Czy hemoroidy mają podłoże genetyczne? (WIDEO) Odtwórz wideo

Czy hemoroidy mają podłoże genetyczne? Żylaki odbytu to struktury naczyniowe w kanale odbytu, które pod wpływem czynników fizycznych ulegają (...) rozszerzeniu, czego konsekwencją może być krwawienie. Ich potoczna nazwa to hemoroidy. Taka...